Extra uitleg bij

‘Terug verschuiven naar in-Liefde

De trillingen van lagere frequenties die in jou liggen opgeslagen, worden tijdens je ascensieproces beetje bij beetje in je bewustzijn gebracht. Soms gebeurt dit zonder triggers in je buitenwereld: er komt gewoon een energie of een gevoel in jezelf omhoog (vaak onder invloed van zon, maan en planeetstanden). Maar vaak gebeurt dit met triggers: dus iets of iemand in je buitenwereld raakt dit in je aan.

Het is een leerproces om hierbij helder te kunnen blijven zien en niet te verzanden in het verhaal in je buitenwereld. Het gaat om wat er wordt aangeraakt in jou en niet om wie of wat de rol van trigger op zich neemt.

Als je geraakt wordt dan is dit een mogelijkheid om te gaan herkennen wat jij nog in je meedraagt wat niet-liefde is, wat niet-jij is.

Je bent zo geprogrammeerd dat als er iets in jou wordt aangeraakt dat niet fijn voelt, je dit het liefste niet wil voelen. Je projecteert pijn naar buiten, je oordeelt en iets of iemand heeft schuld, of je ontkent en vlucht.

Het is een diepe, oude programmering om naar buiten gericht te zijn en om ‘weg te gaan’. Je moet soms alles uit de kast halen om naar binnen te keren, richting dat wat in jou wordt geraakt en aanwezig te blijven.

De meeste dragers van Licht hebben in dit leven pittige thema’s en ook veel thema’s op zich genomen om Licht en Bewustzijn in te brengen. Dat betekent dat via jou veel ‘ouds’ te doorvoelen, doorbreken en vrij te laten is.

Er wordt oneindig veel bewustzijn, liefde en doorzettingsvermogen van jou gevraagd om bij alles wat zich aandient aanwezig te blijven, maar vooral ook heel veel geduld, rust, zachtheid en mild zijn voor jezelf. Weet dat als je veel oude energieën te verwerken hebt, je een grote en moeilijke taak op je hebt genomen…

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook