Helen van angst meegenomen uit vorige levens

Helen van angst meegenomen uit vorige levens

Al vaker heb ik in artikelen kort iets geschreven over ervaringen in vorige levens. In dit artikel ga ik dieper in op pijnlijke ervaringen van lichtwerkers in vorige levens, de impact op dit leven en hoe deze ervaringen geheeld kunnen worden.

Angst geworteld in vorige levens

Veel angst die nu wordt gevoeld is geworteld in vorige levens. Angst bij lichtwerkers gaat vooral over angst om jezelf te laten zien in wie je werkelijk bent, om helemaal hier op aarde te zijn, om je lichaam echt te bewonen en af te dalen in je buik, om je licht te laten zien en angst om met intuïtieve vermogens en jouw waarheid naar buiten te treden.

Wanneer je niet hebt geleerd om met angst om te gaan, ben je geneigd om het niet te willen voelen. Veel gevoelige lichtwerkers trekken hun energie terug uit het lichaam en in het hoofd of daarbuiten. Of ze houden hun energie diep weggestopt in zichzelf, goed verborgen voor de buitenwereld en mensen die niet dieper dan de oppervlakte kunnen kijken. En vaak ook weggestopt voor zichzelf.

Voorbeelden van vorige levens

Voorbeeld 1:

Een man is zeer intuïtief. In zijn kindertijd reageerde zijn omgeving, vanuit onwetendheid, afkeurend op deze gevoeligheid. Daardoor heeft hij zijn intuïtieve vermogens lang op de achtergrond gehouden. Nu is hij zover dat hij steeds meer in contact komt met zijn innerlijke wijsheid en hij wil dit graag verder ontwikkelen. Hij heeft inmiddels mensen in zijn leven gecreëerd die dit proces willen ondersteunen. Tegelijkertijd merkt hij dat hij angst voelt om meer met zijn intuïtie naar buiten te komen en dat maakt hem terughoudend.

In een van zijn eerdere levens is zijn intuïtie niet herkend als wijsheid. Mensen die aan de macht waren, waren minder ontwikkeld dan hij. In feite boezemde hij hen angst in. In dat leven is hij opgesloten en gemarteld om zijn intuïtieve gaven.
In een ander leven werden zijn wijsheid en intuïtie wel herkend, maar had hij er geen vrije beschikking over. Hij werd gedwongen zijn talenten te ontwikkelen richting een kant die hij zelf niet op wilde. De  mensen die macht over hem hadden gebruikten zijn intuïtieve vermogens voor duistere doeleinden gericht op overheersing en macht over anderen.

De angst om met zijn intuïtie/innerlijk weten naar buiten te komen is voor deze man groter dan reëel is in zijn huidige leefsituatie.

Voorbeeld 2:

Een vrouw is aan het groeien in haar bewustzijn. Zij begint op te merken dat zij vooral leeft in haar hoofd en weinig contact heeft met haar lichaam. Zij voelt het verlangen om dieper in zichzelf te komen en weet dat het contact met haar lijf hiervoor de ingang is. Tegelijkertijd voelt zij angst om meer haar lichaam in te gaan en echt aanwezig te zijn in haar buik en bekkengebied.

In een van haar eerdere levens heeft zij traumatische ervaringen opgedaan als seks-slavin. Zij had niet de beschikking over haar eigen lichaam en seksualiteit. Zij werd ont-kracht.

In een ander leven had zij goed contact met het innerlijke licht in haar buik, met haar intuïtie en wijsheid. De machthebbers in haar leefgemeenschap waren bang voor haar energie en kracht. Zij werd verstoten naar buiten de veilige stadsmuren. Het is haar niet gelukt om in haar eentje te overleven.

Door deze ervaringen is het voor deze vrouw moeilijk om contact met haar buik en kracht te maken. Er ligt veel oude pijn in dit gebied opgeslagen door haar eerdere ervaringen als seks-slavin en het is eng om daar naartoe te gaan.

Ook draagt zij oude angst met zich mee om verstoten te worden als zij zichzelf, met al haar innerlijke wijsheid, laat zien. De angst en het onvermogen om in haar lichaam aanwezig te zijn, is voor haar wel voelbaar, maar zij voelt niet de dieperliggende reden.

Gevoelens in dit leven

De wonden die zijn gemaakt in vorige levens zijn meegenomen in je huidige incarnatie. Al voor je geboorte zijn de situaties die je tegen zou komen in dit leven zo uitgekozen, dat deze wonden getriggerd zouden worden. Dit gebeurt al in je kindertijd, zodat de oude wonden ‘aan’ komen te staan. Ook in je verdere leven blijf je mensen en situaties tegenkomen die jouw wonden triggeren. Dat is onderdeel van het leven op aarde en ervaringen opdoen in de dualiteit.

Elke keer als een oude wond wordt getriggerd en daarmee in het bewustzijn komt, is dat een mogelijkheid om die wond (een stukje) te helen. Zolang een wond onbewust of onder de oppervlakte blijft, heb je geen toegang en wordt er niet geheeld.

 

Helen van angst meegenomen uit vorige levens

Losmaken van verhalen

De angst of pijn die je voelt, wordt wel getriggerd door mensen of situaties in dit leven, maar zij zijn niet de oorzaak. Als je (nog) niet zo bewust bent, kun je makkelijk blijven hangen in de verhalen die nu in je leven zijn. De oorzaak van je gevoelens leg je neer bij de mensen om je heen of de situatie waarin jij je bevindt.

Door het uitbreiden van je bewustzijn kan je deze verhalen, die ontstaan in je hoofd, los gaan zien van je buitenwereld. Je wordt je bewust dat het een gevoel is, in jou, dat is geworteld in en meegenomen uit vorige levens.

Het is fijn om je te realiseren dat er in dit leven, hier in Nederland, geen werkelijke onveiligheid is. Ook niet als mensen je niet aardig vinden, je niet wordt gezien en begrepen in wie je bent of je partner je bedriegt en verlaat. Dit zijn alleen de omstandigheden die jouw oude wonden triggeren. Zij zijn daarmee uitnodigingen om dieper in jezelf te gaan en deze wonden te helen.

Hoe bang, alleen en ellendig je je soms ook kan voelen, er is in feite niets werkelijk bedreigends aan de hand. Je hebt altijd te eten, kleren en een huis. Er kunnen altijd weer nieuwe mensen in je leven komen. Je kunt niet worden opgesloten, gemarteld of gedood om wie je bent.

Je mag steeds meer bewustzijn creëren over jouw verhalen over je huidige situatie, bij de gevoelens van angst of pijn die je hebt.
Die verhalen ont-krachten je namelijk. Ze trekken je in je hoofd, weg uit je lichaam, uit je aarding en daarmee uit je kracht.

Wanneer je verder gaat in het ontwikkelen van bewustzijn, zal je merken dat de gevoelens die in jou opgeslagen liggen, ook naar boven kunnen komen zonder dat er triggers nodig zijn vanuit je omgeving. Je kan je opeens, zomaar uit het niks, angstig of gespannen voelen of pijn in je hart ervaren.

Deze gevoelens vragen van jou niets anders dan liefdevolle aandacht.

 

Aanwezig zijn bij gevoelens in je lichaam

De meeste mensen hebben niet geleerd om op een fijne manier om te gaan met gevoelens als angst, spanning en pijn. Het is heel gangbaar om ‘weg’ te gaan als deze gevoelens zich aandienen. Maar wat deze gevoelens nodig hebben is juist dat jij aanwezig blijft. Het is nodig dat jij deze gevoelens omringt met liefdevolle aandacht en bewustzijn. Je mag aanwezig blijven bij alles wat je voelt. Ook bij groot verdriet, heftige pijn en intense angst.

Jij mag jouw aandacht en energie stapje voor stapje terug leiden naar de plaatsen in jezelf waar je je ooit eens hebt teruggetrokken.

Veiligheid creëren in jezelf

Veiligheid zit vooral in jezelf. Als jij er niet helemaal bent, wordt het onveilig. Jij hebt dan geen energetische grenzen, waardoor iedereen zomaar met zijn energie bij jou naar binnen kan wandelen. En omdat je je niet bewust bent van de vaste grond onder je voeten, voel je geen vertrouwen.

Veiligheid en vertrouwen creëer je door aanwezig te zijn in jezelf, door jezelf in je lichaam te aarden. Als jij er bent, in jezelf en voor jezelf, voel jij je veilig. Als jij meer aanwezig bent, liefdevol en begripvol voor jezelf, zal dit weerspiegeld gaan worden door je buitenwereld.

 

Wat is heling?

Helen is aanwezig zijn bij alles wat je voelt.
Helen is contact maken met die plekken in jezelf die je eerder te eng vond om naartoe te gaan.
Helen is stapje voor stapje terug komen bij de plaatsen in jezelf waar je jouw energie had teruggetrokken.

Heling is het brengen van bewustzijn, vertrouwen, licht, ruimte, liefde en helderheid…
op plaatsen waar het eerder donker en troebel was, gevuld met angst, gebrek, pijn en onveiligheid.

Heling is niet iets wat in één keer plaats vindt. Heling is een proces. Telkens een laagje dieper…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Verbinden met je innerlijke licht

Verbinden met je innerlijke licht

Ooit heb jij de keuze gemaakt om je in dit leven opnieuw onder te dompelen in de aardse energieën, om jouw licht te laten bedekken door de aardse sluiers. Je hebt de keuze gemaakt om alle energieën die er op aarde zijn volledig te doorleven. Want je wist dat door de tegenovergestelde energieën te ervaren, jij besef zou krijgen van de rijkdom en de diepte van jouw energie, van jouw licht.

Je wist ook dat je in dit leven weer de mogelijkheid zou hebben om meer contact met jouw innerlijke licht te maken dan misschien eerder mogelijk is geweest.
Als jij dit leest zal je in de tijd die komen gaat steeds vaker kunnen ervaren wie jij werkelijk bent. De verbinding met jouw innerlijke kern van licht zal steviger worden. Steeds meer kan je leven vanuit jouw energie.

Hieronder geef ik uitleg over weggaan bij en je verbinden met je innerlijke licht.
Voel maar of jij je hierin herkent, of er iets in jou resoneert. Als dit zo is, zal door dit te lezen je bewustzijn en begrip verruimen en kom je weer een stapje dichter bij jezelf.

 

Voelen van je omgeving, jezelf weg-geven

Als lichtwerker en (hoog)gevoelig mens ben je gewend om je omgeving goed aan te kunnen voelen. Je hebt het vermogen om sferen, energie en gevoelens van andere mensen sterk in jezelf te kunnen ervaren. Zelfs helemaal in je eigen lichaam, alsof ze van jou zijn. Dit kan heel verwarrend voor je zijn.

Het is een mechanisme dat is ontstaan in je kindertijd. Je bent je gaan intunen op je omgeving, omdat je heel goed aan kon voelen wat er ontbrak en wat er nodig was.
Als lichtwerker wil je graag geven. Vanuit je gevoeligheid en inlevingsvermogen ben jij van jouw licht gaan geven aan je omgeving.

Door zo op je omgeving gericht te zijn, ben je echter de verbinding met jezelf kwijt geraakt. De verbinding met jouw innerlijke licht. Jij gaf jouw energie aan die mensen en plekken die dat volgens jou nodig hadden. Geven is weg-geven geworden. Daardoor is jouw licht minder helder gaan stralen.

 

Je energie terugtrekken

Op andere momenten ben je als lichtwerker en gevoelig mens geneigd om je energie terug te trekken in jezelf. Vooral wanneer het om je heen niet fijn aanvoelt. Je maakt jouw energie dan kleiner en jouw ruimte wordt krap en benauwd.
Soms kan je ook in je hoofd gaan ‘wonen’, in verhalen, oordelen of analyses. Ook dat is een vorm van je terugtrekken of ‘weggaan’.
Door traumatische ervaringen kan je zelfs helemaal uit je lichaam weggaan met je energie. De ervaring is dan te moeilijk of pijnlijk om bij aanwezig te kunnen blijven.

Energieën die over het algemeen niet fijn aanvoelen zijn bijvoorbeeld angst, uitgeoefende druk, dader- en slachtofferenergie, zwaarte, negativiteit, oordelen, boosheid, oneerlijkheid/onechtheid (oftewel incongruentie in wat iemand zegt en doet en wat jij voelt van die persoon).
Ieder mens heeft zo zijn eigen triggerpunten of gevoelige plekken. Welke energie jou het meest raakt, is afhankelijk van de ervaringen die je hebt gehad en dit en vorige levens en wat jouw thema’s zijn.

 

Meetrillen met de energie van je omgeving

Aan de ene kant kan je jouw energie dus weggeven en aan de andere kant kan je jezelf terugtrekken. In beide gevallen komen er in jezelf leegtes, plekken waar jij niet gevuld bent met jouw energie. Daardoor kan de energie uit je omgeving zo bij je naar binnen stromen in de vorm van ideeën, overtuigingen, (beperkte) waarheden en gevoelens. Net zoals lucht van een hoge- naar een lagedrukgebied stroomt. Met energie is het precies hetzelfde.

Vaak gebeurt dit, zonder dat jij je dit bewust bent, want je bent immers weggegaan met jouw energie en dus ook met jouw bewustzijn. Zonder dat je precies voelt hoe dit werkt, ga je meetrillen op de energiefrequentie van je omgeving.

Soms is dit meetrillen met de energiefrequentie van de mensen om je heen juist wel bewust gebeurd. Omdat je misschien niet anders wilde zijn, maar aansluiting wilde hebben bij de mensen om je heen en er graag bij wilde horen. Op den duur kan dit nogal wat verwarring hebben veroorzaakt over wie jij diep van binnen bent.

 

Vorige levens

Het weggaan bij en je terugtrekken van je eigen licht heeft ook te maken met de ervaringen die je in vorige levens hebt gehad. Ieder van ons lichtwerkers, heeft levens geleid waarin het letterlijk niet veilig was om jezelf, met al jouw licht, te laten zien. Levens waarin je bent verstoten, gemarteld, gevangen genomen of gedood en bent ont-kracht. De mensen om je heen waren bang voor jouw anders zijn, voor jouw kracht en licht en jouw vernieuwende ideeën. De ervaringen uit deze levens en de gevoelens van onveiligheid die daarbij horen, dragen we nog altijd met ons mee. (meer hierover lees je in de blog ‘Helen van angst meegenomen uit vorige levens’).

 

Verbinden met je innerlijke licht

In dit leven mogen oude wonden uit vorige levens worden geheeld. Niet langer is het de bedoeling dat jij je aanpast aan je omgeving en je laat leiden door angst.

Nu, in deze tijd, mag jij je weer af gaan stemmen op jouw innerlijke licht. Je mag jezelf leren kennen in wie jij werkelijk bent, in de diepste diepten van jou wezen. Je mag ontdekken hoe je vanuit de verbinding met jouw innerlijke bron je leven kan leiden en in de wereld kan staan.
Je trilt dan niet meer mee met de energiefrequenties om je heen, maar in jouw eigen frequentie. Je geeft jezelf niet meer weg en trekt je niet meer terug, maar bent aanwezig in jezelf, in jouw kern. Je bent verankerd in je lichaam en verbonden met de aarde.

Dat is de taak van de lichtwerkers. Om te leren helemaal aanwezig te zijn met jouw energie. Aanwezig IN jouw lichaam, in je hart, in je buik, in je benen en voeten.

Sommige mensen zijn nog geneigd om bij contact maken met “het licht” uit te reiken naar boven of buiten zichzelf. Maar het licht zit (ook) in jou, diep in je buik. Dat is de plek waar jij dient te zijn, als je verbinding wil maken met jouw licht.

We hoeven niet meer ons best te doen dit licht te verspreiden of weg te geven of de mensen om ons heen te veranderen. Nee, gewoon zijn wie we zijn is genoeg.

 

Onderscheidingsvermogen

Als jij dit leest, ben je steeds meer aan het ontdekken wie je echt bent. Je herkent meer van de stukken die je ooit vanuit je omgeving tot je hebt genomen en die eigenlijk helemaal niet bij je passen. Stapje voor stapje ben jij al aan het loslaten wat niet van jou is. Dit noemen we persoonlijke ont-wikkeling. Je haalt laagje voor laagje de onechte lagen van je af. Daardoor kom je dichter bij jezelf en bij de energie die jij in wezen bent. Steeds een laagje dieper.

Je mag jouw onderscheidingsvermogen, over wie jij wel en niet bent, nog sterker gaan ontwikkelen en vooral meer leren vertrouwen. Want het vertrouwen op jouw gevoel is vaak ondermijnd door de ervaringen die je hebt opgedaan. Veel helderder nog mag jij leren zijn in het onderscheid maken tussen energieën die werkelijk bij jou horen en wat niet (meer) bij jou past. Nog meer mag jij alle energie, in de vorm van gevoelens, gedachten en overtuigingen, die jij met je mee bent gaan dragen, maar die niet echt van jou zijn, loslaten.

Als je niet zo goed weet wat wel of niet bij jou hoort, dan kan je heel eenvoudig gezegd, deze regel gebruiken:

Alles wat fijn, licht, helder, vrij, ruimtelijk en vol vertrouwen voelt, dat ben jij.
Alles wat zwaar, troebel, angstig en beperkend voelt, dat hoort niet bij jou.

 

Het is een proces

Wanneer de verbinding met je eigen licht nog pril is, word je er nog makkelijk bij vandaan getrokken. Maar hoe meer jij je herinnert wie jij werkelijk bent en hoe steviger de verbinding met jouw licht is, hoe minder je mee zal gaan in de trekkracht van de oude en minder bewuste energieën.

Op sommige momenten kan je jezelf en je eigen licht beter of sterker voelen. Op andere momenten ben je de verbinding weer helemaal kwijt. Ook als je al heel veel stappen hebt gezet in jouw groei naar meer bewustzijn, word je hier mee geconfronteerd. Je denkt dan misschien dat je weer stappen achteruit hebt gezet of dat je nog niet zo ver bent als je dacht te zijn. Maar het is gewoon onderdeel van het proces, onderdeel van jouw ontdekkingsreis als lichtwezen op aarde.

Elke keer dat jij jezelf kwijt raakt, word je gewezen op die plekken in jouw energiesysteem, waar jij nog niet of niet helemaal gevuld bent met jouw licht. Dat is geen veroordeling, je doet niets fout. Het is meer een uitnodiging. Je mag je bewust worden waar jouw energie meer naartoe mag gaan in jezelf. Want zolang jij je niet bewust bent van jouw leegtes, kan je ze ook niet vullen. Door je wel bewust te worden, stroomt jouw aandacht en energie er naartoe en komt ook daar jouw energie, jouw licht. Want alles wat in jouw bewustzijn komt en wat je liefdevolle aandacht geeft, komt in het licht.

Dit is niet een kwestie van één keer energie sturen en klaar, opgelost, zoals wij soms geneigd zijn om te willen. Op aarde hebben sommige dingen nou eenmaal wat meer tijd nodig. Het is een proces, van je telkens een laagje meer verdiepen in jezelf.

Laat je niet ontmoedigen! Hou vertrouwen! Je doet het goed. Dit mag je jezelf laten weten, telkens opnieuw. Juist op die momenten dat het moeilijk is, je onzeker raakt en je wel wat steun en liefde kan gebruiken.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Hoge energiedagen in de nieuwe tijd

Hoge energiedagen in de nieuwe tijd

Bewandel jij het pad van bewustzijn en ben je de laatste jaren steeds gevoeliger en bewuster geworden? Dan merk je waarschijnlijk dat je op sommige dagen (intense) gevoelens ervaart, zonder dat je precies begrijpt waar deze gevoelens vandaan komen. 
           

Energie veranderingen op aarde

De energie op aarde is aan het verschuiven naar een hogere trillingsfrequentie: het algemene niveau van bewustzijn gaat omhoog. Dit proces wordt ook wel de overgang naar de nieuwe aarde genoemd of de verschuiving van de derde naar de vijfde dimensie (of verder).
De oude wereld, de derde dimensie, is gebaseerd op dualiteit en beperkende overtuigingen. Die energie voelt zwaarder en dichter en resoneert met woorden als angst en macht. De nieuwe energie heeft een hogere trillingsfrequentie en resoneert met woorden als licht, liefde, vertrouwen, bewustzijn, vrijheid en ruimte.
Voel maar eens in je lichaam, of je alleen al door het lezen van deze woorden, het verschil in energie kan voelen.

 

Invloed

Er zijn allerlei factoren van invloed op deze energieverschuiving. Zo hebben bijvoorbeeld de stand van planeten en sterren en de cyclus van de maan invloed op de energie op aarde. Ook als er verhoogde energie is op de zon en zij door zogeheten zonnestormen meer energie naar de aarde zendt, heeft dat invloed. En zo zijn er meer factoren die van invloed zijn op het leven op aarde. Zonder dat jij je dit misschien bewust bent, ontvang je deze energie.

Of en hoeveel jij hier van merkt, heeft te maken met hoe gevoelig en bewust je bent en met welke energieën jij resoneert.

 

Hoge energie dagen

De verschuiving van de energie op aarde is een langdurig proces. In stappen komt er nieuwe energie naar de aarde die de oude energie los trilt. Op sommige dagen komt er veel nieuwe energie jouw systeem binnen, op andere dagen is het rustiger. Soms komt er zoveel energie, dat het moeilijk te verwerken is voor jouw lichaam. Zij kent de nieuwe energie nog niet en heeft tijd nodig om deze te kunnen ontvangen en aarden. Je lichaam heeft tijd nodig om zich opnieuw af te stemmen.

Daarnaast is de oude energie is er ook nog. De nieuwe energie botst als het ware tegen de oude energie aan. Zo wordt de oude energie aangeraakt en kan daardoor los trillen. De losgetrilde energie komt dan in jouw bewustzijn en gevoelswereld. Je kan bijvoorbeeld gevoelens als pijn, angst, verdriet, boosheid, machteloosheid en alleen zijn ervaren, gevoelens die soms als (levens)lang in jouw energie lagen opgeslagen. Dit is een intens proces van doorvoelen en loslaten.

 

Gevolgen van hoge energie dagen

Dit zijn veel voorkomende gevoelens op hoge energie dagen bij mensen die meetrillen op de energie van de nieuwe tijd:

·         Je heel moe voelen.

·         Druk / stress / onrust in je lichaam, gevoel van te weinig tijd.

·         Het gevoel ‘vol’ te zitten, over te lopen.

·         Intenser voelen, gevoelens die opeens heel hoog oplopen (en soms ‘openbarsten’).

·         Elkaar snel afwisselende gevoelens.

·         Een vol / warrig / troebel hoofd, hoofdpijn.

·         Gespannen spieren in rug, nek en schouders.

·         Energie hoog in het lichaam: borst en hoger.

·         Spanning rond het middenrif.

·         Benauwd voelen, niet diep kunnen ademen, strakke band rond borst.

·         Spanning in / geïrriteerde / opgezette keel.

·         Niet goed kunnen aarden of ‘zakken in je lichaam’.

·         Zwaarte in je lichaam. 

 

Omgaan met hoge energie dagen

Tijdens de hoge energie dagen, zal je waarschijnlijk merken dat het lastig is je normale dagelijkse bezigheden door te laten gaan. Vooral als je gewend bent te leven vanuit de oude manier, de ‘doe en denk modus’, de overlevingsstand en wilskracht en niet vanuit verbinding met je innerlijke bron.
Als je toch op de oude manier doorgaat, heb je eerder de hierboven genoemde ‘klachten’.

Wat werkt ondersteunend voor het soepeler laten doorstromen van de nieuwe energie?

 

Ontspanning

Je kan de nieuwe energie makkelijker ontvangen en de oude energie loslaten als je lichaam ontspannen is. Geef jezelf zoveel mogelijk rust, stilte, tijd alleen en ruimte. Alles wat jou een ontspannen gevoel geeft, waar jouw hoofd leeg van wordt en waardoor jij bewust in je lichaam aanwezig kan zijn werkt ondersteunend. Luister maar naar de signalen van je lijf.

 

Begrip

Het  werkt verlichtend om meer te begrijpen van wat er op energieniveau gebeurt. Begrip laat meer licht schijnen en geeft daarmee helderheid. 
We hebben als mens regelmatig bevestiging en uitleg nodig om te durven vertrouwen op wat we voelen. Via internet kan je jezelf op de hoogte houden van het energetische nieuws. (Dat is overigens het enige nieuws dat ik volg en interessant vind.) Voel zelf maar welke berichten resoneren met jouw energie en waar jij ‘lichter’ van wordt. 

 

Vertrouwen en overgave

Op hoge energiedagen kunnen er allerlei gevoelens omhoog komen die als moeilijk aanvoelen. Het fijnste is om je niet te verzetten, maar je, goed geaard, over te geven aan de stroom. Ook al zie je misschien (nog) niet de diepere bedoeling of het grotere geheel, ook deze stroom heeft iets goeds te brengen. De energie is niet te sturen, slechts te geleiden of kanaliseren. Je mag je overgeven en vertrouwen op het proces.
De rustige dagen komen vanzelf weer.

 

Liefde

Het werkt altijd het beste als je liefdevolle aandacht geeft aan alles wat je in jezelf tegen komt. Zo is het ook op hoge energie dagen. Je mag lief zijn voor jezelf.

  

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Het leven van een Lichtwerker

Het leven van een Lichtwerker

Een lichtwerker heeft de missie om meer licht, liefde en bewustzijn op aarde te brengen.

Dat lijkt een mooi en makkelijk proces, maar als jij een lichtwerker bent, is het zeer waarschijnlijk dat jouw leven de laatste jaren juist zwaar is geweest en dat je intense innerlijke processen hebt doorlopen. De laatste jaren zijn de energieverschuivingen op aarde heftig geweest.
Alle donkere energieën en oude patronen moeten onder ogen worden gezien. Oude vastzittende energieën worden losgetrild en komen naar boven. Het is de bedoeling deze oude energieën te omringen met liefde en bewustzijn. Zo komt er licht in duisternis.

Oude, donkere energieën (zoals angst, boosheid, pijn, onmacht)  hebben een lage trilling. Zij zijn wat dichter en voelen daardoor zwaarder aan. “Nieuwe” energieën (zoals vrijheid, vertrouwen, licht, liefde, bewustzijn, eenheid) hebben een hogere trillingsfrequentie en voelen letterlijk lichter. Voel maar eens of je het verschil in oude en nieuwe energie kan ervaren, alleen al door het lezen van deze woorden.

Tijdens het proces van brengen van meer licht, loop je tegen allerlei ‘obstakels’ aan. Hindernissen die je makkelijk doen laten vergeten wie je werkelijk bent.

Hieronder kan je lezen over de mogelijke ‘obstakels’ die jij tegenkomt op jouw pad. Ik hoop dat dit lezen je steun, begrip en vertrouwen geeft.

 

Niet echt op aarde willen zijn

Lichtwerkers zijn vaak heel gevoelige mensen en afgestemd op verfijnde energie. Regelmatig voelen de energieën op aarde als onveilig, hard of ruw en niet passend bij jouw energie. Dat maakt dat je hier soms niet echt wil zijn. Je trekt je energie terug uit je lichaam en gaat in je hoofd leven of zelfs (voor een gedeelte) buiten je lichaam ‘zweven’.

Niet volledig in je lichaam aanwezig zijn kan allerlei vervelende gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat je grenzen regelmatig worden overschreden. Logisch, want als jij er niet (helemaal) bent, zijn jouw energetische grenzen niet voelbaar. Niet voor jezelf en ook niet voor de mensen om je heen.
Ook kan het zijn dat je het moeilijk vindt om keuzes te maken, om te voelen welke richting je uit wil in je leven of om geïnspireerde stappen te zetten. Dit komt allemaal voort uit een beperkte of slechte verbinding met jezelf. 

 

Intense gevoelens

Als lichtwerker en gevoelig mens ben je ‘gelaagd’ en kun je diepe gevoelens ervaren. In onze maatschappij is omgaan met ‘moeilijke’ gevoelens niet bepaald iets wat je wordt geleerd.
Het kan zijn dat je soms wordt overweldigd door intense gevoelens als boosheid, angst, pijn, verdriet. Ook voor de mensen om je heen kan het, door onbegrip, lastig zijn om op een goede manier met jouw gevoelens om te gaan. Als je zelf de ervaring van deze intense gevoelens niet hebt, is het moeilijk je voor te stellen wat dit met je doet.
Deze gevoelens de ruimte en het begrip leren geven die nodig is, is een omvangrijk leerproces op zich.

Er is elke keer opnieuw ruimte, tijd en aandacht nodig om weer zacht en open te kunnen worden en met je hart aanwezig te zijn bij pijnlijke gevoelens.

 

Eenzaamheid

Als lichtwerker ben je een pionier. Je brengt bewustzijn naar nieuwe, nog onontgonnen, terreinen. Ook al zijn er veel mensen op aarde met dit proces bezig, toch lijkt het er op dat in het dagelijkse leven iedere pionier in zijn eigen kring of omgeving die vernieuwing probeert te brengen. Zo wordt er nieuw bewustzijn op veel verschillende plaatsen en groepen mensen gebracht. Dit betekent wel dat het kan zijn dat op de plekken waar jij jouw licht verspreidt, je de enige of één van de weinigen bent. Dit kan zorgen voor onbegrip in je omgeving. Het kan ook als eenzaam aanvoelen, omdat jij jouw visie en ontwikkelingsproces niet met de mensen om je heen kan delen. Of omdat je niet wordt herkend in wie je bent. 

Gelukkig is er door het groeiende bewustzijn en aantal ‘wakkere’ mensen, steeds meer verbinding tussen lichtwerkers mogelijk. Meer hierover kan je lezen in het artikel ‘Lichtwerkers verbinden in kracht’.

  

Weerstand

Licht brengen kan alleen als je je eerst gewaar bent van de ‘donkere’ plekken. Daar is er minder bewustzijn en meer zware energie als angst, pijn, slachtofferschap, enzovoorts. Mensen die in die laag leven zitten niet altijd te wachten op jouw energie. Aan de zware energie is namelijk  ook angst voor verandering verbonden. Angst voor het onbekende en vasthouden aan wat vertrouwd voelt.

Daarbij kan het zijn dat wat jij komt brengen helemaal niet herkend wordt als uitnodiging tot meer licht en bewustzijn. Je weerspiegelt mensen in hun donkere plekken en dat kan gevoelens als angst, boosheid of verdriet aanraken en naar de oppervlakte laten komen.
Regelmatig kan je hierdoor als lichtwerker te maken krijgen met weerstand. Als je niet stevig verbonden bent met je eigen kern, kan dit je onzeker maken. Ook kan het maken dat je in conflicten en verwarrende situaties terecht komt.
Maar laat je niet uit het veld slaan! Letterlijk. Blijf stevig verankerd in je eigen energieveld.

 

Eigen schaduwkanten

Naast lichtwerker ben je ook gewoon een aards mens met je eigen angsten, pijnen en onzekerheden. Als lichtwerker hoef je zeker niet verlicht te zijn. Je bent gewoon gevoelig voor wat nog niet in het licht staat.
Dit geldt ook voor jezelf! Ook in jou zijn er plekken waar meer bewustzijn mag komen. Ook in jou kan het contact met het licht verder groeien. Denk dus niet dat je niet goed bezig bent wanneer je je eigen donkere plekken ontmoet. Dit hoort erbij. Donkere plekken zijn alleen maar een uitnodiging om je bewustzijn en begrip te verruimen en verder te kunnen groeien.

 

Gevoelig

Als lichtwerker kan je soms heel gevoelig zijn voor energieën als angst, pijn, enz. Logisch, want doordat jij daar zo gevoelig voor bent, weet je waar het nog donker is en waar er meer licht en bewustzijn mag komen.

Soms voel je energie uit je omgeving zo sterk, dat het lijkt of het je eigen gevoelens zijn. Ze overschaduwen dan jouw eigen licht en je raakt het contact met jouw innerlijke lichtbron kwijt. Dit kan je in de war en onzeker maken.

 

Dagelijkse leven

Je hebt ook simpelweg te maken met het aardse leven van alledag met alle bijbehorende bezigheden. Zorgen voor je kinderen, werk, het runnen van een huishouden, zorgen voor geld en eten, enz.

Soms ben je zo druk met al die taken dat je vooral aan het ‘doen’ en regelen bent. In de doe-stand is het moeilijk het contact met je lichaam en je kern te behouden.

Daarnaast kan je innerlijke proces zoveel van je aandacht en energie vragen dat het soms niet meer gaat om alle aardse bezigheden, zoals je die voorheen deed, door te laten gaan. Je hebt meer tijd voor jezelf en je eigen proces nodig. Om goed voor jezelf te zorgen, dien je soms keuzes te maken op het gebied van werk en sociale contacten. Dit wordt niet altijd begrepen door de mensen om je heen.

 

Snelle veranderingen

Als lichtwerker ben je, meer of minder, fijngevoelig afgestemd op de vernieuwende energieën van de afgelopen jaren. Je intense proces van ontwikkeling, reiniging en groei van bewustzijn gaat maar door en door en door. Steeds dieper. Je dient alles in jezelf onder ogen te zien. Elke keer als je denkt het ergste te hebben gehad en te kunnen uitrusten en genieten van het rustige vaarwater, komt de volgende golf, of misschien wel tsunami, er alweer aan.

Het is innerlijk regelmatig hard werken om bij alles wat zich in jou aandient, liefdevol aanwezig te kunnen blijven. Het is een mooi, maar ook zwaar en vermoeiend proces.

 

Lichamelijke klachten

Het lostrillen van oude energieën en het verhogen van je trillingsfrequentie kan allerlei lichamelijke klachten veroorzaken.

Veel voorkomende klachten zijn:

·         Vermoeidheid

·         Pijn in onderrug, buik, bekken en heupen.

·         Problemen in spijsvertering. Volle, opgezette buik, moeilijke stoelgang.

·         Spierpijn, stramheid in het hele lichaam.

·         Pijnlijke nek en schouders.

·         Hoofdpijn (vooral op hoge energiedagen).

·         Pijn, druk of steken rond de hartstreek.

·         Spanning rond de zonnevlecht.

·         Spanning rond het keelgebied.

 

Herinneren wie je bent

Als je jezelf al enigszins had gevonden door alle sluiers heen, kan alles wat hierboven is beschreven je daar soms behoorlijk van afleiden. Het maakt niet uit met welke van de bovenstaande punten je te maken hebt, of met een combinatie daarvan.

Elke keer opnieuw mag je je herinneren wie je werkelijk bent, door alle zware, versluierende en verwarrende energieën, je aardse persoonlijkheid en alle dagelijkse afleidingen heen.

Jij bent een wezen van licht met als taak je eigen licht te vinden en te voeden. Jij mag ontdekken wat jouw unieke manier is van jouw licht Zijn hier op aarde. Het maakt niet uit wat die manier is. 
Het gaat om jou en jouw unieke manier….

Het gaat erom je telkens weer te herinneren wie je bent en wat je hier te doen hebt. Jij bent hier om bewustzijn, licht en liefde te Zijn. Het gaat erom dat jij jouw liefdevolle, fijngevoelige energie steeds meer in jouw lichaam brengt en daarmee aardt, op aarde brengt. Je bent van harte uitgenodigd om hier meer en meer echt aanwezig te zijn met wie jij diep van binnen bent.

Zorg goed voor jezelf tijdens dit mooie maar uitdagende proces. Wees mild en lief voor alles wat je in jezelf tegenkomt. Rust uit als dat nodig is. En eer jezelf voor je moed dit pad te bewandelen.

 

 ♥ Lea

Is dit misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook