Het is verplicht om iets over een privacy verklaring op te nemen op je website.
Hieronder een standaard tekst.
In normale woorden: ik ga zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

 

Privacy Verklaring

Ingangsdatum: maart 2021

De volgende Privacyverklaring gaat over de (online) verzameling en opslag van gegevens voor ‘Lea van der Eem – Helderbewustzijn’ (‘wij’). En het gaat specifiek over de soorten informatie die we van jou verzamelen terwijl je de website www.leavandereem.nl (de ‘website’) gebruikt of de aangeboden programma’s gebruikt (betaald dan wel gratis), en hoe we die informatie gebruiken. Jouw gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Wanneer je je inschrijft op één of meer nieuwsbrieven, op programma’s, wanneer je een formulier invult of wanneer je antwoorden invult in een vragenlijst kun je gevraagd worden om jouw: naam, bedrijfsnaam, e-mail adres, postadres of betaalinformatie. Je kunt de site zelf altijd anoniem bezoeken.

WAT IS HET GEVOLG WANNEER JE JOUW GEGEVENS NIET VERSTREKT?

Wanneer we geen gebruik kunnen maken van jouw gegevens kun je geen gebruik maken van de service die je op de hoogte houdt van ontwikkelingen, nieuwtjes en aanbiedingen, je kunt geen programma’s (betaald dan wel gratis) aanschaffen, je kunt geen toegang krijgen tot aanvullende inhoud (betaald dan wel gratis) van bepaalde programma’s, je kunt niet meedoen aan vragenlijsten, je kunt geen formulier invullen, je kunt geen comments geven op posts en je kunt geen toegang krijgen tot aanvullend materiaal (betaald dan wel gratis).

WAAR GEBRUIKEN WE JOUW INFORMATIE VOOR?

De informatie die van jou wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: om jouw ervaring te personaliseren, om onze website te verbeteren, om klantenservice te verbeteren, om (betaal-) transacties te kunnen uitvoeren, om e-mails te kunnen versturen, om toegang te kunnen verlenen tot aangeschafte programma’s, om toegang tot aanvullende inhoud (betaald dan wel gratis) van een bepaald programma of dienst te kunnen toekennen.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Toestemming van de betrokken persoon: door gebruik te maken van onze aangeboden diensten en/of programma’s (betaald dan wel gratis) en jouw gegevens in te vullen, geef je toestemming jouw gegevens te gebruiken.

✿ De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: wanneer je iets bij ons aanschaft (betaald dan wel gratis) hebben we een overeenkomst en om die na te kunnen komen hebben we jouw gegevens nodig.

Jouw gegevens worden opgeslagen zolang je ingeschreven bent op de nieuwsbrief/nieuwsbrieven en/of zolang je een programma (betaald dan wel gratis) volgt en/of zolang je een account hebt bij Lea van der Eem – Helderbewustzijn.

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSING VAN JOUW GEGEVENS

Je kunt ten alle tijden jouw opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of wissen. Dit doe je op de volgende manieren:

✿ Nieuwsbrieven: elke e-mail van elke aparte lijst waarop jij bent ingeschreven bevat een knop om uit te schrijven, en een knop om jouw gegevens in te zien of te wijzigen. Zodra je uitgeschreven bent op alle e-maillijsten, en geen enkel programma (betaald dan wel gratis) meer volgt, worden jouw gegevens volledig gewist.

✿ Account: op jouw accountpagina kun je al jouw gegevens inzien of veranderen. Ook kun je jouw account beëindigen.

✿ Programma’s: op jouw accountpagina kun je al jouw aankopen inzien. Ook kun je jouw account beëindigen. 

✿ Betaalgegevens: je kunt jouw betaalgegevens inzien, wijzigen of wissen door een email te sturen naar lea@helderbewustzijn.com waarin je aangeeft wat je wilt. Je krijgt dan een overzicht van de voor jou bewaarde gegevens, dan wel worden jouw gegevens gewijzigd, dan wel worden jouw gegevens gewist, afhankelijk van jouw per e-mail verzonden verzoek.

GEVEN WE JOUW INFORMATIE AAN DERDEN?

We verkopen, ruilen of verstrekken nooit en op geen enkele manier jouw persoonlijke gegevens. Er zijn wel derden betrokken bij Lea van der Eem – Helderbewustzijn. die ons ondersteunen in het operationeel maken van onze website, de uitvoering van de programma’s en de betrokken financiële zaken rondom Lea van der Eem – Helderbewustzijn.. Deze derden zijn gebonden aan de Nederlandse Wet inclusief de nieuwe Europese Privacywet – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en behandelen jouw gegevens aldus.

HOE BESCHERMEN WE JOUW GEGEVENS?

We gebruiken een aantal veiligheidsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Zo werken we met de beschermde veilige server van Antagonist. Alle gevoelige informatie wordt via Secure Socket Layer technologie verstuurd (SSL). We gebruiken de benodigde certificaten om jouw opgeslagen gegevens te beschermen. En jouw betaalgegevens en betalingen lopen veilig via de betrouwbare partij Mollie

Overige partijen waar we mee werken zijn:

– Mailchimp (mailsysteem)

– Woocommerce (shop)

– WordPress (CMS)

GEBRUIKEN WE COOKIES?

We kunnen cookies gebruiken waardoor onze systemen jouw browser herkennen en bepaalde informatie opslaan. We kunnen cookies gebruiken om ons te helpen onthouden en verwerken wat je in jouw winkelwagentje plaatst, om jouw site bezoek en –interactie te verwerken zodat we je een betere ervaring kunnen geven bij toekomstig bezoek en om jouw voorkeuren op te slaan voor toekomstig bezoek aan onze site.

HEB JE EEN KLACHT, VRAAG OF ZORG OVER JOUW PRIVACY OF OVER DEZE PRIVACY VERKLARING?

We vragen je indien je een klacht, vraag of zorg hebt ons op de hoogte te stellen via lea@helderbewustzijn.com

Je kunt, als je een klacht hebt over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiertoe kun je de aanwijzingen opvolgen op de pagina van de website van Autoriteit Persoonsgegevens die je via deze link kunt bereiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.