Vertrouwen op Innerlijke Waarheid & Lichtkracht

door | november 2021

Er bestaan veel verschillende waarheden naast elkaar, zowel ‘derde dimensie’ waarheden, als waarheden vanuit ‘hogere’ perspectieven. Het is aan jou om hierdoorheen je weg te vinden en te leren vertrouwen op en leven vanuit jouw innerlijke waarheid.

Het proces van wakker worden houdt o.a. in dat je ontdekt dat mensen in je omgeving en ‘autoriteiten’, in welke vorm dan ook (vader, moeder, leraar, partner, therapeut, arts, wetenschapper, of degene die je volgt op Facebook en die je ‘hoog’ acht) niet per se (en heel vaak niet :- ) ) de hoogste, of op dit moment meest aan de orde zijnde, waarheid voor jou vertegenwoordigen.

Als je ontdekt dat mensen die je vertrouwde een waarheid hebben verkondigd die niet de jouwe blijkt te zijn en je hebt dit geloofd, of je hebt in de war laten brengen en van jouw waarheid en jeZelf af laten halen, dan kunnen er allerlei gevoelens naar boven komen, bijvoorbeeld boosheid, het gevoel verraden te zijn, verwarring, onmacht of je slachtoffer voelen.

Het is onderdeel van het wakker-word-proces dat je gaat realiseren dat je de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, gezondheid, energie, lichaam, geestelijke gesteldheid, groei, ontwikkeling, financiële situatie misschien wel in de handen van andere mensen heb gelegd.

Dit dient verwerkt en geheeld te worden. Dit kunnen grote, diepe wonden zijn, verbonden aan ervaringen van heel ver terug.

Wakker worden houdt o.a. in dat je de in jouw aangeraakte gevoelens doorleeft en er zelf zorg voor draagt.

Het is ook onderdeel van het proces van wakker worden dat je leert deze verantwoordelijkheid weer terug in eigen handen, in eigen beheer te nemen. Dus de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, gezondheid, energie, lichaam, geestelijke gesteldheid, groei, ontwikkeling, financiële situatie, voor je hele leven.

Hier wil aan toegevoegd worden dat mensen die het proces van het je terug toe-eigenen van jouw innerlijke kracht, waarheid en beheer van jouw energie niet ondersteunen en hier niet aan bij willen dragen, langzamerhand uit je leven zullen verdwijnen, omdat ze niet resoneren met jouw groei en het pad van je ziel. Mensen die je niet steunen in het proces van terug komen in je eigen licht, waarheid en kracht, hebben niet het beste met je voor, ook als ze anders beweren.

Wakker worden houdt o.a. in dat je gebruik leert te maken van jouw onderscheidingsvermogen, door te voelen wat voor jou waar is en wat niet.

Wakker worden houdt o.a. in dat je ontdekt dat vele moeilijkheden die je hebt ervaren en waarvan je dacht dat het jouw ‘probleem’ was, in feite voortkwamen uit het op je nemen van onwaarheden uit je omgeving en het daarmee weggaan bij jouw innerlijke waarheid en jeZelf.

Wakker worden houdt o.a. in dat je leert de weg naar jouw innerlijke waarheid te ontdekken.

 

Wakker worden houdt o.a. in dat je helemaal leert te vertrouwen op jouw innerlijke waarheid en onderscheidingsvermogen. Ook als je alleen staat in deze waarheid, hiervoor geen steun, bijstand of bevestiging krijgt, ook als je het niet uit kan leggen in woorden en het ‘alleen’ een heel subtiel gevoel is in jou.

Dit proces en al deze fases willen expliciet worden beschreven, zodat je kan gaan herkennen waar jij staat in dit proces. Zonder goed of fout, beter of slechter. Je mag zowel de lange weg zien die je al hebt afgelegd en van hoe ver je komt, als ook de richting van het pad dat voor je klaar ligt voor verdere ontwikkeling.

Misschien heb je te maken met mensen die zich bevinden in een fase waar jij eerder bent geweest en kan je naar hen kijken vanuit begrip en compassie, omdat je die fase van binnenuit kent en zelf helemaal hebt doorleefd.
Het kan zijn dat je voor hen een lichtpunt kan zijn, zonder dat je iets hoeft te ‘doen’, zonder dat je ‘terug’ moet, zonder je trilling te verlagen of bij jeZelf weg te gaan.
Maar juist helemaal aanwezig Zijn met jouw energie, in je centrum, in liefde en begrip vanuit je bewustzijn van nu.

We hebben al een lange weg afgelegd en veel van de mensen die dit lezen, bevinden zich nu in die laatste fase van het stapje voor stapje terugnemen van de verantwoordelijkheid voor jezelf en wat er aanwezig is in jouw leven. Dit gebeurt in steeds meer thema’s en aspecten en op steeds diepere lagen begrijpen we wat dit werkelijk betekent.

We zijn aan het leren hoe we onze energie, aandacht en bewustzijn kunnen gebruiken om onze waarheid van binnenuit vorm te geven.

We zijn ons aan herinneren hoe krachtig we zijn en mogen ontdekken hoe we die lichtkracht vanuit liefde kunnen gebruiken op aarde.
Dit is het prachtige leerproces van de komende jaren…

 


♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook