Planten van zaadjes met je bewustzijn – Boodschap van de Pleiaden

door | mei 2022

Als je zou kunnen zien hoe het planten van een zaadje met je bewustzijn werkt in jouw leven, hoe het ontwikkelt en groeit in de tijd, hoe het voeding ontvangt van jouw energie en gedachten, hoe het vanuit hogere bewustzijnslagen wordt begeleid en het tot bloei komt en vorm krijgt, zou je veel meer vertrouwen hebben in jeZelf en jouw creatievermogen.

Je hebt een reis afgelegd die is geïnitieerd door vragen die je, al vele jaren en ook vele levens geleden, hebt gesteld of intenties en gedachten die je hebt gedragen. Als je de reis, het proces dat in gang is gezet vanaf dat moment van het zaadje, tot aan jouw situatie nu, zou je veel meer de kracht van jouw vraag, gedachte en bewustzijn begrijpen.

Omdat er op Aarde een vertraging is in het moment van de gedachte en de manifestatie van die gedachte, omdat er zovele lagen en sluiers te doorleven en af te leggen zijn, is het verband voor jullie soms lastig te zien.

Maar door die verbinding, verbanden in energie tussen je gedachten, energie, intenties en manifestaties te leren ‘zien’, activeer je je bewuste creatievermogen.

Het is aan de orde dat jullie van min of meer onbewust creëren, je naar steeds meer bewust creëren ontwikkelen en ontdekken hoe oneindig krachtig je als creator bent.

Eerder was het bewustzijn van dit vermogen tot creëren vanuit je bewustzijn en energie bedekt en versluierd. Heel voorzichtig aan beginnen jullie dit vermogen te her-ont-dekken. Maar vergis je niet, dit is nog maar een heel prille start, een voorzichtige beginfase. De mogelijkheden zijn oneindig en jouw kracht op dit gebied is vele malen groter dan je je nu nog kan voorstellen.

Al dat jij nu ervaart is het tot leven komen van zaadjes die eerder zijn geplant. Een zaadje is neutraal, maar vanuit je menselijke persoonlijkheid kan je de gevolgen ervaren als fijn of niet fijn, negatief of positief.

De lange, lange periode hiervoor en de ervaringen die je opdeed zijn het gevolg van zaadjes die lang geleden zijn geplant, zowel door jou als door je voorouders.
Om deze zaadjes werkelijk tot bloei te kunnen laten komen, dienden vele illusies, sluiers, verdichte derde-dimensielagen te worden doorleefd, doorzien en afgelegd.
Toen bijvoorbeeld het zaadje van het willen ervaren van Liefde op Aarde werd geplant, diende alle liefdeloze energielagen te worden doorleefd, doorzien en afgelegd. Zoveel lagen die herkend en ontmanteld dienen te worden om weer bij de kern van Liefde uit te komen. Het is een proces van velen levens en beschavingen.

Net zoals het groeien van zaadjes in de natuur, vraagt dit proces haar eigen tijd en kan niet versneld of gehaast worden.

Jullie maken op dit gebied zowel een collectief als een individueel proces door, die natuurlijk aan elkaar verbonden zijn.

Werkelijk begrip krijgen, van binnenuit deze omvangrijke en diepgaande processen leren zien, voelen en begrijpen, maakt dat je jouw grote kracht van het vormgeven van jouw werkelijkheid leert kennen.

 

Word je bewust van de zaadjes die jij plant.
Word je bewust van de energieën die jij uitzendt.
Word je bewust van je gedachten en leer ze te beheren en sturen.
Zo word je een bewuste en zeer krachtige creator.

Hoe meer illusies zijn doorzien en vrijgelaten, hoe meer van de oorspronkelijke zaadjes tot bloei kunnen komen en hoe sneller zaadjes die nu worden geplant vorm krijgen…

 

♥ Lea

MEER INFO

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook