Ophelderen van energie-verstrengelingen

door | juni 2020

Als gevoelig en empathisch mens neem je makkelijk energieën van andere mensen over.
Vaak veel meer dan je je bewust bent.

Sterke verwevenheid in energie, bijvoorbeeld met je partner, kinderen of ouders kan voor ‘gedoe’ of afhankelijkheid tussen mensen zorgen en troebel maken.

Tijdens je proces van wakker worden, ontdek je dat niet alles wat jij voelt ook echt van jou is. Dat is het begin van het ontwarren van verstrengelingen, ophelderen van energie en groeien van bewustzijn van hoe dit energetisch in elkaar steekt.

De energie van een ander mens voelen in je eigen lichaam

Als kind al, voel je haarfijn waar de pijn en het onvermogen van je ouders liggen en begin je met het dragen voor de ander. Hier begint de energetische verwikkeling.

Wanneer de mensen om je heen geen toegang hebben tot diepe innerlijke gevoelens, die jij wel bij hen kan waarnemen, dan neem je als gevoelig mens vaak onbewust deze gevoelens op in jouw systeem. Sommige mensen voelen de gevoelens van de ander letterlijk in hun eigen lichaam. Ben je je niet bewust dat je iets van iemand anders voelt en niet jezelf, dan kan dit voor flink wat onzekerheid en verwarring zorgen.

Verantwoordelijkheid en de oude energie

Hoe minder de mensen in je omgeving zelf verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen voor innerlijke pijn of angst, hoe meer je onbewust gaat dragen. In de oude energie bestaan er overtuigingen over dat het goed is om verantwoordelijk te zijn voor hoe andere mensen zich voelen. De energie van schuld kleeft hieraan.

Ook kan je de verantwoordelijkheid voor wat jij voelt buiten jezelf neerleggen. Hieraan plakt de oude energie van machteloosheid en je afhankelijk voelen van iets of iemand buiten jezelf.

Leunen en steunen

Energetische verstrengeling ontstaat ook als je teveel op iemand of elkaar leunt en steunt. Teveel betekent dat je uit je eigen centrum gaat en niet meer op eigen benen staat. Energieën vermengen zich en kracht wordt uit handen gegeven

  De nieuwe energie

  In de nieuwe energie is iedereen helemaal verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gevoelens en proces van ontwikkeling.
  Je hoeft niets meer voor iemand anders te dragen, helen of op te lossen. Niemand hoeft op jou te leunen.

  Tegelijkertijd is het in de nieuwe energie aan jou om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je in jezelf tegenkomt.
  Niets kan meer naar buiten worden geprojecteerd.
  Je staat en steunt stevig in jeZelf.
  Het is een innerlijk proces en alles wat je tegenkomt is een mogelijkheid tot groei.

  Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan, keuzes te maken, moeilijkheden en gevoelens door te maken, lessen te leren, in eigen tempo.

  Voel dit maar in je lichaam. Voel je de energie in deze woorden?
  Dit volledig te beseffen en door te laten dringen geeft een enorme vrijheid, helderheid, kracht en aarding.
   

  Gecenterd zijn in jezelf

  Je heldert energieverstrengelingen op door je aandacht en energie af te halen van je buitenwereld en terug te brengen in jezelf, je kern. De aanwezigheid in je lichaam maakt dat je gecenterd en geaard bent en stevig staat.

  Daarbij ben je door in jezelf aanwezig te zijn meer bewust van wie jij bent en wat jij voelt. Je merkt het op als er energieën te voelen zijn die niet aansluiten op jouw innerlijke trilling. Dit geeft helderheid en energetische grenzen zijn er als vanzelf. Je wordt niet zomaar meer meegezogen in iets van iemand anders, omdat je stevig met je centrum verbonden bent.
   

  Ophelderen van energie

  In deze tijd mag alles in het licht komen en opgehelderd worden, ook de energetische verstrengeling tussen mensen. Zodat er geen licht en kracht meer vertroebeld zijn, maar ieder mens volledig in eigen energie, trilling, kracht en waarde komt te staan. Jouw licht wil in de zuiverste vorm op aarde worden gebracht.

  Het is onderdeel van je weg als drager van licht om deze verbinding met jezelf te vinden en bekrachtigen.

   Doorgegeven boodschap:

   “Er heerst in velen het idee dat verwevenheid in energie nodig is om de verbinding met andere mensen te maken of in stand te houden. Velen denken dat deze verwevenheid verbinding is. Deze gedachte behoort tot de oude energie.
   Het is eerder zo dat deze verwevenheid of verstrengeling, de verbinding belemmert, namelijk de verbinding met je innerlijke bron of kern. Alleen vanuit deze diepe verbinding, kan je een ware verbinding ervaren met iets of iemand die ook met deze kern in zichzelf verbonden is.” 

   Daar waar energieën verstrengeld zijn, mogen ze uit elkaar worden getrokken, draadje voor draadje. Zo komt er steeds meer bewustzijn, helderheid, eigen verantwoordelijkheid en kracht en komt er ruimte voor ware verbinding.

    

   ♥ Lea

   Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

   IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
   KvK: 09199936

   © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

   Volg mij op Facebook