Omgaan met ascensie-verschijnselen

door | april 2018

Er zijn verschillende woorden te geven aan de overgangsfase waar steeds meer mensen zich in bevinden.
Proces van ascensie of ontwaken.
De overgang naar de nieuwe tijd of van de derde naar de vijfde dimensie en verder.
De overgang van hoofd naar hart en buik en naar een hart-gedragen bewustzijn.
Het zijn allemaal beschrijvingen voor hetzelfde proces van groeien van je bewustzijn.

In dit artikel lees je over hoe je op een liefdevolle manier met dit regelmatig intense en uitdagende proces om kan gaan.

 

Ontwaken

Tijdens het ascentieproces ontdek je langzamerhand dat je niet bent wie je dacht te zijn. Stapje voor stapje word je je bewust van alles wat niet in afstemming is met wie jij werkelijk bent, met jouw wezensenergie. Je wordt je bewust van energie die jij ooit eens hebt overgenomen van je omgeving en met je mee bent gaan dragen alsof jij dit wèl was. Door het groeien van je bewustzijn, ga je deze delen herkennen als ‘niet-jij’. Langzamerhand verdwijnt de identificatie met deze delen.

Daardoor kan je de energie, die je al zo lang hebt gedragen, gaan verwerken. Dat betekent dat je bewust mag gaan ervaren hoe het meedragen van deze energie voor jou geweest is. Je gaat je lessen filteren uit deze ervaring. Heb je al je lessen eruit gehaald, tot in de diepte, dan stopt het ‘meedragen’.

Telkens laat je een stukje los wat niet meer bij je past en kom je steeds een laagje dieper in jezelf. En daarmee dichter bij wie jij in wezen bent. Bij jouw licht, goddelijke vonk of essentie. (Ook daarvoor bestaan verschillende termen die ongeveer over hetzelfde gaan.)

Ascensie of wakker worden gaat dus over je bewust worden van alle energie die je bij je draagt die niet-jij is. Zo kom je steeds dichter bij wie jij in wezen bent.

 

Intens proces

Het proces van lagen dieper in jezelf komen, energie verwerken en je lessen eruit halen lijkt zo van buitenaf beschreven een mooi proces. Pas als je het zelf van binnenuit ervaart, weet je dat het naast mooi ook moeilijk, verwarrend, intens, zwaar en eenzaam kan zijn. Je kunt worden geconfronteerd met gevoelens die heftig en intens zijn, die jij niet begrijpt en vaak je omgeving ook niet.

Alles wat in jou lag opgeslagen wat niet-jij is, komt in het ascentieproces naar boven in jouw bewustzijn. Gevoelens van angst, pijn, verdriet, boosheid, eenzaamheid, onmacht en slachtofferschap dienen helemaal doorvoeld te worden. Ook dat kan eenvoudig lijken als je het niet vanuit eigen ervaring kent. Maar deze gevoelens tot in de diepte in jezelf toelaten en doorvoelen is, zacht uitgedrukt, een flinke uitdaging.

In feite word jij keer op keer opnieuw geboren, steeds meer als wie jij werkelijk bent: licht, liefde, vrijheid, overvloed, in verbinding. Elk stukje dat geboren wordt, is opnieuw een ‘hele bevalling’.

(In de volgende artikelen kan je meer lezen over uiteenlopende symptomen bij het bewandelen van jouw ascensieproces ‘Hoge energiedagen in de nieuwe tijd’  en ‘Het leven van een lichtwerker’ )

 

Oude manieren van met jezelf omgaan

In de derde dimensie (3D) waren mogelijke manier van ‘omgaan’ (of eigenlijk niet omgaan) met gevoelens:

* Analyseren.

* Er verhalen over maken in je hoofd.

* Op zoek gaan naar oorzaken.

* Bekritiseren, veroordelen.

* Anderen de schuld geven van jouw gevoelens.

* Niet willen voelen, gevoelens onderdrukken, verstoppen.

* De gevoelens op willen lossen, weg willen maken. Hierbij resultaat- en doelgericht zijn.

* Dramatiseren.

  

Vastlopen in oude manieren

In het begin van je ascentieproces probeer je nog vanuit je ‘oude’ derde-dimensie-bewustzijn met de bijbehorende verschijnselen om te gaan. Maar als je vanuit dit oude bewustzijn blijft kijken naar wat je meemaakt, loop je onherroepelijk vast. Je ontdekt dat deze manier van met je gevoelens omgaan niet werkt. Je nare gevoelens worden eigenlijk alleen maar versterkt.

3D-bewustzijn is nou eenmaal beperkt en kan onmogelijk begrijpen wat er allemaal aan het gebeuren, ontwikkelen en groeien is.

  

Frictie

Er zullen frictie en weerstand ontstaan, in jezelf en in je relaties. Frictie ontstaat wanneer je er klaar voor bent om door jouw oude patronen heen te breken, maar je jezelf nog tegenhoudt.

Frictie ontstaat wanneer hoe jij het voelt van binnen niet meer aansluit bij hoe jij je gedraagt en verhoudt tot andere mensen.

Frictie ontstaat wanneer je gaat merken dat de ruimte die je voor jezelf inneemt te klein is. Frictie ontstaat wanneer je merkt dat andere mensen te veel in jouw ruimte zijn.

Frictie komt ook voort uit onbegrip: hoe je altijd hebt gekeken, voldoet niet meer. Jouw oude ‘kader’ is te klein geworden; ontoereikend om al je nieuwe ervaringen in te passen.

Frictie ontstaat als het oude niet meer voldoet en het tijd is om te groeien. Zonder wrijving is er meestal geen leerproces. Als je merkt dat de oude manier (van met je gevoelens omgaan) je niet verder brengt, en je eigenlijk steeds vaster doet laten zitten, komt er ruimte om nieuwe wegen te gaan ontdekken.

Elk moment van frictie is een uitnodiging om je bewustzijn te verruimen. Elke keer een stapje van groei.

 

Toegangspoort naar de nieuwe tijd

In dit ascentieproces wordt een nieuwe manier van omgaan met en kijken naar gevoelens, ‘klachten’ en bijbehorende verschijnselen gevraagd. Die nieuwe manier komt uit de energie waar je je naartoe aan het bewegen bent tijdens dit proces. De energie die nodig is om met je gevoelens om te kunnen gaan, komt uit de hogere dimensie(s) en daarmee uit een ruimer bewustzijn. Het doormaken van deze verschijnselen en klachten, daarin vastlopen zodat je op een nieuwe manier met jezelf om leert gaan, is dus eigenlijk je toegangspoort naar de nieuwe energieën, naar de nieuwe tijd, naar de hogere dimensie. Hoe ingenieus zit het allemaal toch weer in elkaar.

De overgang waarover ik schrijf, verloopt zeker niet lineair en in een vloeiend proces. Het ene moment kan je al helemaal in verbinding zijn met de energieën uit de vijfde dimensie (licht, liefde, ruimte, vrijheid, in verbinding). Het andere moment word je zo weer de 3D energieën, met een veel lagere trillingsfrequentie (angst, pijn, macht, oordelen, afgescheidenheid), ingetrokken.

 

Nieuwe manieren van omgaan met jouw proces en gevoelens

Vanuit de hogere dimensies wordt er op een veel zachtere manier met gevoelens en processen omgegaan. Hieronder vind je mogelijke nieuwe ingangen van omgaan met jezelf, jouw gevoelens en jouw proces. Deze lijst is zeker niet compleet, dus vul vooral zelf aan…

* Alle gevoelens mogen er zijn, worden ervaren en doorleefd, zonder dat ze gedramatiseerd hoeven te worden.

* Jij bent niet je gevoelens, je ervaart gevoelens binnen jouw bewustzijn.

* Andere mensen veroorzaken jouw gevoelens niet, maar triggeren slechts wat er al in jou aanwezig was.

* Zorgen voor en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens, vooral alle mogelijk heftige gevoelens die tijdens je proces omhoogkomen, hebben jouw zorg, liefde en aandacht nodig (zie ook het artikel  ‘Liefde voor je transformatieproces’).

 * In sommige fasen zet je stappen vooruit en naar buiten en op andere momenten is het tijd om naar binnen te keren en je in jezelf te verdiepen.

* Jouw gevoelens zijn de ingang naar jouw lessen, intuïtie, wijsheid: naar alle diepere lagen die in jou verborgen liggen.

* Antwoorden zijn niet te vinden in je hoofd, maar in het verruimen van je bewustzijn en verdiepen van contact met jezelf, intuïtie en innerlijke wijsheid.

* Processen tot in de diepte ervaren vraagt tijd en geduld. Er kan niets geforceerd of afgedwongen worden. Je mag erop vertrouwen dat groei, bewustzijn en inzichten komen op precies het juiste moment.

* Overgave aan en vertrouwen in het proces. Alles wat je meemaakt en ervaart, dient een hoger doel, ook als jij dat op dit moment nog niet kan zien. Je wordt geleid door een bewustzijn dat ruimer is en meer overzicht heeft dan jij op dit moment.

* Besef van je eigen menselijke en daarmee beperkte bewustzijn. Ook al is je bewustzijn al gegroeid, je komt telkens weer in situaties die je (nog) niet begrijpt en die je uitnodigen tot het verder verruimen van je bewustzijn. Mogelijke groei is oneindig.

* Het gaat om doorleven, ervaren en verdiepen in het nu (niet om het behalen van eventuele resultaten of doelen).
 

Wat de nieuwe manieren van omgaan met jezelf gemeenschappelijk hebben, is dat ze voortkomen uit bewustzijn, begrip, liefde, licht, vertrouwen en ruimte: energie van de nieuwe tijd.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook