Lichtwerkers verbinden in kracht

door | mei 2018

De lichtwerkers die de afgelopen jaren hun tijd hebben gewijd aan het ontwikkelen van bewustzijn, hebben een aantal fasen doorlopen. De fasen van het begin van bewustwording, het doormaken van intense processen, chaos, eenzaamheid, jezelf klein houden, slachtofferschap en onmacht.
Maar ook van het toenemen van vertrouwen op jezelf, jouw intuïtie en het leven.
Deze fasen volgen elkaar niet stapsgewijs op, maar lopen door elkaar heen en kunnen ook tegelijkertijd plaatsvinden.
Na al die intense processen van de afgelopen jaren begint zich iets nieuws aan te dienen: het innemen van jouw plek, jezelf laten zien en je verbinden met andere lichtwerkers.

 

Fasen in bewustwording

Onbewust

In deze fase heb je nog geen of weinig besef van je grote gevoeligheid en lichtwerker zijn. Je wordt getriggerd door tegen dingen aan te lopen in het leven zoals je dat tot dan toe leidde. Deze triggers zijn de start van ‘wakker worden’. Bijvoorbeeld:

* Intense gevoelens die je niet begrijpt of kan verklaren.

* Conflicten met de mensen die dicht bij je staan.

* Het gevoel niet te weten wie je nou echt bent of wat je wil met je leven.

* Geen vervulling meer vinden in de dingen die je altijd hebt gedaan.

* Onzekerheid over of je het allemaal wel goed doet en angst dat je misschien gek of raar bent.

* Meer behoefte aan rust en tijd alleen.

* Je niet begrepen voelen door de mensen om je heen.

* Het gevoel hebben anders te zijn dan andere mensen en ook andere dingen te willen met je leven.

  

Groei van bewustzijn

In deze fase ontwikkel je bewustzijn over je gevoeligheid. Je praat hierover met andere mensen, leest boeken of artikelen en volgt misschien workshops. Je gaat in therapie of zoekt andere vormen van begeleiding. Je krijgt meer begrip over je gevoelens en contact met wie je bent. Je bewustzijn over het leven op aarde groeit, je leert over de lessen van je ziel en vorige levens.

 

Contact met gevoel

Tijdens deze fase word je in je gevoel gebracht. Je maakt intense processen door en ervaart gevoelens van angst, pijn, verdriet, onmacht en boosheid. (Lees hier meer over in het artikel: ‘Het leven van een Lichtwerker’.) Steeds ga je een laag dieper in jezelf, zodat er diepere gevoelens naar boven, in jouw bewustzijn, kunnen komen. Je doorleeft, ruimt op, transformeert en groeit.

Het doormaken van deze gevoelens brengt je bij jezelf. Al die gevoelens zijn als uienschillen om je ware zelf heen. Het doorleven brengt je telkens een laagje dieper in jouw kern.

 

Chaos

Tijdens je proces van bewustwording word je regelmatig door elkaar geschud en kan het een flinke warboel in jezelf lijken. Net zoals bij een grote schoonmaak of renovatie van je huis, zit je eerst een tijd in de rommel en chaos. Al het oude komt tevoorschijn, en dient bekeken te worden: bewaren of wegdoen? Zoals het vaak is als je gaat opruimen blijk je vaak meer oude rommel te hebben, dan je dacht. Steeds meer komt er naar boven.
Zo is het ook in jezelf. Ook daar ligt vaak meer oude spullen opgeslagen dan je je bewust was. Regelmatig kan je het licht even niet meer zien of voelen.
Het is een hele klus om door al die oude spullen, energieën, gevoelens, gedachten, overtuigingen heen te gaan en op te schonen. Dit hoort er allemaal bij.

 

Eenzaamheid

Veel lichtwerkers hebben de afgelopen jaren veel alleen moeten doen. De processen dienden in meer of mindere mate in eenzaamheid doorgemaakt te worden. Dit was aan de ene kant omdat het bewustzijn over lichtwerker zijn nog in de kinderschoenen stond. In elke groep of kring mensen, was één lichtwerker, oftewel pionier. Zo kon er op heel veel plekken tenminste één lichtpunt zijn, die het licht kon verspreiden.
Aan de andere kant was dit onderdeel van je lesprogramma. Eenzaamheid is een thema dat de meeste lichtwerkers met zich meedragen om te doorleven en uit te werken. Dit om ook de tegenpool van het grote een-zijn te kunnen ervaren. We zijn hier nou eenmaal op aarde om alle uitersten van de dualiteit te doorleven.

De eenzaamheid dient ook nog een ander doel: verbinding met jezelf te kunnen maken. Als je opgaat in eenheid, heb je niet de mogelijkheid om jezelf als individu te ervaren. Je kan dan niet ontdekken wie jij bent en wat jou speciaal maakt. Gedurende alle gevoelens van afgescheidenheid, eenzaamheid en tijd alleen de afgelopen jaren, heb je de mogelijkheid gekregen om je steeds dieper met jezelf te kunnen verbinden. Zo kon jij jezelf goed leren kennen.

 

Jezelf klein houden

Als gevoelig mens en lichtwerker ben je geneigd om jezelf klein te houden en jezelf niet op waarde te schatten. Er is veel angst in ons systeem geprogrammeerd om met ons ware zelf naar buiten te komen. Dit heeft te maken met ervaringen die we in onze jeugd hebben opgedaan, maar de wortels van deze angst liggen in vorige (lichtwerker)levens. Meer hierover kan je lezen in het artikel ‘Helen van angst meegenomen uit vorige levens’.

 

Slachtofferrol

Jezelf klein houden hangt samen met de slachtofferrol. De rol die ons zo vertrouwd was in vorige levens. Het buiten de maatschappij staan. Het alleen moeten doen. De angst voor en pijn rondom vervolging, verbanning, verbranding, enz. Al die ervaringen zitten heel diep in ons opgeslagen.

Het is belangrijk om dit gevoel van slachtoffer zijn en de bijbehorende onmacht helemaal te doorleven. Als dat is gebeurd, kan ook het slachtoffer zijn worden geplaatst in het grotere perspectief van het doorleven van alle uitersten/dualiteiten op aarde.

Gevoelens van slachtoffer zijn en onmacht worden regelmatig getriggerd tijdens het doormaken van alle lichtwerker-processen. Gevoelens als ‘ik kan niet meer’, ‘wat is het moeilijk, zwaar en vermoeiend’ en ‘waarom moet ik het allemaal alleen doen?’ komen regelmatig voorbij.

 

Toenemen vertrouwen

Door het doorlopen van alle processen, het doorleven van gevoelens, het opschonen en transformeren, groeit je bewustzijn. Steeds verder ruim je oude energie, gedachten en patronen op.

Je wordt bewust van alle groei die je doormaakt en kan zien welke stappen je al hebt genomen. Daardoor groeit je vertrouwen nog meer.

Je voelt dat je niet alleen bent. Je merkt dat je wordt ondersteund en geholpen. Je ontvangt bijvoorbeeld mooie boodschappen, heldere inzichten, ervaart synchroniciteit, ziet dubbele getallen, hebt bijzondere ontmoetingen en krijgt contact met gidsen, engelen of een hoger bewustzijn.

Je kan het grotere geheel zien en begrijpt meer van jouw leven op aarde en de lessen die je als ziel opdoet. Je ervaart meer de zin van jouw leven. Je krijgt meer zicht op wie je echt bent en wat jij te brengen hebt.

Ik herinner je er nog maar even aan dat de fases die ik beschrijf elkaar niet stapsgewijs opvolgen. Het ene moment kan je bijvoorbeeld veel vertrouwen voelen en het andere kan je weer overspoeld worden door een gevoel van onzekerheid en onmacht. Dit is onderdeel van het proces.

 

Uitstralingsveld

De lichtwerkers die de afgelopen jaren bewust door deze stappen zijn gegaan (en nog gaan), zijn ontvangers en ankerpunten voor de energie met een hogere trillingsfrequentie. Hun uitstralingsveld is gegroeid. De energie die zij ankeren kan steeds meer mensen bereiken. Steeds meer lichtwerkers kunnen daardoor ‘wakker’ worden en zich herinneren wie ze zijn.

 

Nieuwe fase: Lichtwerkers verbinden in kracht

Waar de afgelopen jaren de nadruk heeft gelegen op het erkennen van je gevoelens, de moeilijkheid van het doormaken van alle processen, het je klein, onzeker en eenzaam voelen, breekt nu de volgende fase aan. Voorzichtig begint deze door te schemeren en laat zich bij momenten al zien en voelen.

Ook de overgang naar deze fase is niet lineair en vloeiend. Dat deze volgende fase zich aandient, wil niet zeggen dat de andere er niet meer zijn. Dit nieuwe kan zich soms even aandienen en vervolgens kan je je zomaar weer in angst en chaos bevinden. En toch groei je.

In deze nieuwe fase stap je uit de onmacht en slachtofferrol. Je hoeft jezelf niet meer klein te houden. Steeds meer kan je jezelf zijn, met al je gevoelens van kwetsbaarheid, kracht en licht. Steeds meer neem jij jouw plek in. Steeds meer kan jouw licht hier aarden en geef je met wie jij bent jouw bijdrage aan de groei van licht, liefde en bewustzijn op aarde.

Hoe groot of hoe klein jouw bijdrage ook is, hoeveel of hoe weinig mensen je ook bereikt, jouw bijdrage is waardevol. Precies zoals jij het doet. Jouw waarde is velen malen groter dan jij op dit moment kan zien. In deze nieuwe fase krijg je hier steeds meer besef van.

Je krijgt meer bewustzijn van de reis die jij hebt afgelegd. Voor al die honderden, duizenden stapjes die jij hebt gezet. Voor alle groei die jij hebt doorgemaakt. Je gaat jezelf eren voor wie jij bent en voor al jouw moed, kracht en doorzettingsvermogen. Je beseft dat het een moeilijke reis is die je maakt, maar dat je het wel kán.

Doordat de verbinding met jezelf steviger is geworden, je aarding dieper is en het aantal wakkere lichtwerkers is gegroeid, komt er nu ruimte om verbinding met andere lichtwerkers te ervaren. Velen van jullie hebben dit de afgelopen tijd al gemerkt.

Als je om je heen kijkt, ben je je meer bewust van wie lichtwerkers of gelijkgestemden zijn. Soms is even oogcontact of een kort praatje al voldoende om elkaar te herkennen. Dit hoeft niet per se te leiden tot verdere ontmoetingen of vriendschappen, zoals je dat kent van eerder.

Ook via internet en social media zijn er waarschijnlijk veel lichtwerkers in je leven gekomen de afgelopen jaren, of je herkent ze meer. Veel lichtwerkers laten zichzelf al zien en treden meer op de voorgrond dan eerder. Herkenning en weten dat ze er zijn, is een belangrijk stap en kan veel steun en een gevoel van ‘samen met velen’ geven.

Ook jij hoeft niet meer terug te deinzen of je te verstoppen. Jij mag er ZIJN, jouw ruimte innemen en bewust zijn dat je het kan. Bewust van je kracht, moed en doorzettingsvermogen.

Niet meer alleen, maar vanaf je eigen plek, in verbinding, samen.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook