Leeuwenpoort 2019: Verankeren van nieuwe lichtfrequenties

door | augustus 2019

Doorgegeven boodschap:

“Jullie worden in deze weken extra ‘door elkaar geschud’. Dit heeft als reden om weer diepere lagen opgeslagen oud bewustzijn omhoog te halen. Zodat ook dit losgelaten kan worden.
De eclipsen en retrogrades zorgen voor een extra intens en diep opschoonproces.
Je denkt misschien, heel begrijpelijk: “Is dat nou echt nodig? Alweer?”
En ja, het is echt nodig. Wij laten jullie niet voor niets door oude bewustzijnslagen heen gaan. Het dient een hoger doel, een groter plan.

De afgelopen weken, maanden en jaren zijn een voorbereiding geweest voor dit punt in de lineaire tijd. Het is niet dat hierna de ontwikkeling stopt, natuurlijk niet. Maar toch is de leeuwenpoort op 8-8-2019 van groots belang.

Je mag 8-8-2019 als een bijzondere dag beschouwen. Ook al is natuurlijk elke dag bijzonder en vraagt elke nieuwe dag om jouw volledige aandacht, aanwezigheid en bewustzijn, toch is deze dag speciaal.
Je mag de komende weken, die een voorbereidingsfase zijn, gebruiken om je in jezelf te verdiepen en los te laten van alles wat zwaar voelt. Je zou ook kunnen zeggen: “Je mag jezelf verlichten”.
Het is oké om tijdens deze weken de aardse doe-dingen en alles wat je afleidt van jezelf, zoveel mogelijk naast je neer te leggen. Je focus mag liggen op het innerlijke opruimproces.

Het is belangrijk dat je op 8-8 een dag creëert waarin jij tijd en ruimte hebt om zoveel mogelijk echt aanwezig te zijn. Een golf van licht spoelt deze dag door je heen. Daarom is het belangrijk dat jij stevig geworteld in jezelf staat. Geef jezelf wat jij nodig hebt om een zo open mogelijk, goed geaard, kanaal te zijn en een toegangspoort op de aarde voor de lichtfrequenties die op deze dag geaard willen worden.

Jij denkt misschien: “De leeuwenpoort, dan ga ik door een poort heen, naar een andere dimensie.” En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, ben jij de poort. Jij, met jouw ontwikkelde bewustzijn en jouw aardse lichaam, bent de poort voor de nieuwe energieën. Als jij dit leest is het jouw taak om de nieuwe energieën, met hoge frequenties en een hoog bewustzijn, op aarde te brengen en te aarden via je lichaam.
Jij bent de poort, jij bent het kanaal.

Dit is niet meer de tijd om je te laten leiden door twijfel, angst, onzekerheid, oordelen van buitenaf en je klein houden.
Dit is de tijd om je opdracht onder ogen te zien. Jij bent de afgelopen jaren voorbereid, ook als je je dit niet bewust bent of twijfelt of dit echt wel zo is. Je bent er klaar voor. Maak maar gebruik van alles wat je tot nog toe hebt geleerd. In dit en vorige levens op aarde, maar ook tijdens levens in andere dimensies. Ook al kan je hoofd dit niet bevatten: laat al het geleerde en wat jij je eigen hebt gemaakt maar toe. Open je maar en vertrouw!
Laat het samenkomen in het hier en nu, in je aardse lichaam.

De leeuwenpoort en de energie die daarbij hoort, kan niet door 1 of enkele mensen gedragen worden. Daarvoor is het te omvangrijk. Ook jij bent van waarde, belangrijk en nodig in deze opdracht.
De groep bewuste, wakkere mensen is de laatste tijd enorm gegroeid. Samen hebben jullie een enorme draagkracht en creëren een veld, poort voor de nieuwe lichtfrequenties.
Hoe meer mensen dit bewustzijn en deze taak op zich durven nemen, hoe ruimer de poort en hoe soepeler jullie met zijn allen het nieuwe bewustzijn, de hogere lichtfrequenties, op aarde kunnen dragen en verankeren.

Wij zeggen hier nog bij: Het is voor jullie als mensen niet mogelijk om elk moment te ‘pieken’. Daarom zijn er golfbewegingen en zijn er speciale dagen gecreëerd. Naar zo’n speciaal moment kan dan worden toegeleefd en kan een grote groep mensen zich extra ‘aan’ zetten.
Je zou dit kunnen vergelijken met een topsportwedstrijd. Een topsporter kan ook niet elk moment pieken, maar leeft naar belangrijke momenten toe en kan dan soms boven zichzelf uitstijgen.
Dit zal voor jou en jullie op deze speciale dag het geval gaan zijn.

Weet: je bent niet alleen!
Vanuit de hogere sferen begeleiden wij elke stap en elk detail in dit proces, zowel op individueel als groepsniveau.

Laat je maar leiden.

Alle aanwijzingen vind je binnen in jezelf.

Vertrouw op je intuïtie.

Maak tijd om stil te zijn en te luisteren naar de aanwijzingen die jij de komende tijd zult ontvangen.”

 ♥ Lea

Is dit misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook