Je losmaken uit karmische velden en collectieve pijnvelden

door | september 2019

Geboren worden in 3D

In dit leven op aarde ben jij de verdichte 3D energieën ingestapt. Je hebt die energie in je opgenomen, bent deze met je mee gaan dragen en hebt je aangepast aan deze oude energie, gebaseerd op onbewust-zijn en angst.

Dit was nodig om ervaringen op te doen binnen het lesprogramma van jouw ziel en om een leven op te kunnen bouwen in de derde dimensie. Ook al heeft dit voor jou diep van binnen misschien altijd al als vreemd en onecht aangevoeld. Alsof je er niet helemaal (of helemaal niet) bij hoorde.

Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen ‘oude’ energie en is het bewustzijn van ‘het nieuwe’ er ook. Steeds meer mensen worden wakker. Door de groei in bewustzijn zijn velen laagje voor laagje de oude energieën aan het herkennen en loslaten en komt er ruimte voor energieën met meer licht en helderheid.

Zonder dat jij je het misschien bewust bent, ben je als lichtdrager verbonden aan allerlei energetische velden en verstrengelingen. Alles = energie.

Je bent met veel meer verbonden dan waar je als mens bewust van kunt zijn. Deze banden hebben invloed op hoe jij je voelt en de keuzes die je maakt.

Hoe meer jij verbonden bent met deze velden en hoe minder bewust je dit bent, hoe groter de invloed.

De afgelopen jaren zijn er veel mensen tijdens dit proces van wakker worden intense processen van reiniging doorgegaan. Deze processen verlopen steeds sneller en werken op steeds diepere lagen, daar waar de meest zware en verdichte energie ligt opgeslagen: collectieve pijnvelden, karmische (familie)velden en zielscontracten.

 

Wat zijn collectieve pijnvelden?

Alle ervaringen die ooit zijn opgedaan, liggen opgeslagen in collectieve energievelden. Alle leed, pijn, verdriet, angst, onrechtvaardigheid, onderdrukking, enzovoorts, die ooit zijn gevoeld, liggen opgeslagen in collectieve pijnvelden.

Als ziel heb je, net zoals je toegang hebt tot andere energetische velden, ook toegang tot de collectieve pijnvelden.

Als in gevoeligheid ontwikkeld mens, ben je waarschijnlijk vaker ingetuned op zo’n veld, dan je je bewust bent. Je kan dit herkennen aan een gevoel van pijn, onmacht, boosheid, verdriet, angst, dat intens, diep en soms overweldigend aan kan voelen. Veel groter dan passend is bij de situatie in je leven dat dit gevoel lijkt te veroorzaken. Vaak worden dat soort gevoelens wel getriggerd door iets wat er gebeurt in je leven of wat je ziet gebeuren, maar de oorsprong ligt ergens anders. Ook kan het zijn dat deze gevoelens zomaar vanuit het niks naar boven lijken te komen.

Deze gevoelens reiken dus verder en dieper dan wat jij eerder in je leven of zelfs in vorige levens hebt meegemaakt.

Het is mogelijk contact met deze collectieve pijnvelden te maken doordat alles energie is en met elkaar in verbinding staat. Feitelijk bestaat er geen tijd en ruimte, maar bestaat elke werkelijkheid tegelijkertijd, naast elkaar en door elkaar heen. Je kan van het ene bewustzijnsveld intunen op de andere.

 

Wat zijn zielscontracten?

Voordat je ervoor koos om dit leven aan te gaan, heb je met andere zielen afspraken gemaakt over welke rollen je in elkaars leven zou gaan spelen (vaak voortkomend uit ervaringen in eerdere gedeelde levens). Dat kan te maken hebben met de te doorlopen lessen waarin je elkaar wil ondersteunen of kan voortkomen uit karmische verwikkelingen. Vereenvoudigd gezegd is dit wat je een zielscontract noemt.

Als je in je huidige leven merkt dat een relatie (partner of anders) je energie kost i.p.v. geeft en dat deze relatie je niet voedt, steunt en inspireert om verder te groeien (terwijl dat jouw grootste wens is), maar toch vind je het moeilijk om je uit deze relatie los te maken, dan kan het zijn dat je te maken hebt met een zielscontract.

Vaak blijf je langer aan zo’n contract vasthouden dan nodig is, gezien het huidige bewustzijnsniveau.

Je kan dit vergelijken met het volgende: Generaties terug gingen of konden mensen nog niet scheiden, een huwelijk was voor het leven. Nu is het heel normaal geworden om een huwelijk / relatie te beëindigen, als blijkt dat het beter is voor de groei en ontwikkeling van de partners om de wegen op te splitsen.

Op dezelfde manier hangt er nog oude energie rondom zielscontracten, die te maken heeft met moeten, verplichting en schuld.

Een contract komt voort uit de oude energie; het beperkt en legt vast.

 

Karmische (familie)velden

Karmische velden zijn verbonden aan vorige levens en oude ‘lespakketten’. Verbonden aan karmische velden blijf je oneindig dingen uitwerken tussen jou en andere zielen, oneindig dezelfde thema’s / lessen doorlopen en blijf je verstrikt in verwikkelingen, drama en ingewikkeld / zwaar innerlijk werk.

Bezig zijn met het uitwerken van karma = je verbinden met oude energie.

Meer over (familie)karma kan je lezen in de artikelen ‘Je familiekarma laten stoppen bij jou’ en ‘Lessen in helen van familiekarma’.

 

Oude velden, oude energie

Datgene waardoor jij aan de oude energie blijft kleven, houdt je weg bij wie jij in wezen bent.

Het oude is wat jou zwaar en onvrij laat voelen of het gevoel geeft dat je nog veel en moeilijk innerlijk werk moet verrichten. Gevoelens die jou naar beneden drukken, het gevoel geven dat je vast zit, zwaarte, moeite, pijn: het zijn allemaal oude energieën.

Maar ook het idee dat jij iets voor een ander moet doen, dragen, helen, oplossen, verlichten, terwijl jij hierdoor minder in jezelf aanwezig bent, hoort bij het oude.

 

Kiezen voor het nieuwe, leven vanuit je essentie

Vanuit het huidige bewustzijnsniveau mag je je losmaken van al het oude.

Ook al bestaan de collectieve pijnvelden en karmische (familie)velden wel, je hoeft hier niets meer van te helen, dragen of overnemen. Het mag zijn wat het is, zonder dat jij je daar door hoeft te laten beïnvloeden.

Ook al zijn er in het verleden zielscontracten opgesteld, in deze nieuwe tijd mag je altijd kiezen voor wat het meest voedend en steunend is voor jouw groei als ziel en wat jou het meeste licht, ruimte, aarding en kracht geeft. Je mag loslaten wat jou weghoudt bij wie jij in essentie bent.

Je mag bewust kiezen voor jouw realiteit en de energie waar jij in wil verblijven. Licht, bewustzijn, liefde, ruimte en vertrouwen. Deze energieën mogen van binnenuit worden aangezet. Zo maken we deze velden krachtiger.

Vanuit het nieuwe mag je jezelf voor-al op een steeds dieper niveau verbinden met wie jij in wezen bent en steeds meer van jouw essentie-energie aarden, in je lichaam brengen. Dat is het enige proces of innerlijk werk waar je mee bezig hoeft te zijn. Alles wat hierbij belemmerend werkt en wat niet afgestemd is op jouw wezensenergie, mag worden losgelaten.

Herkennen en loslaten van de energie die niet bij jou hoort en bij wie jij in wezen bent, is het innerlijke proces van de nieuwe tijd.

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook