Innemen van je lichtplek

door | november 2019

Als je het pad van licht bewandelt, ga je je meer en meer herinneren wie je in essentie bent en het niveau van herinneren zal zich steeds verder verdiepen. Ook je bewustzijn van wat je hier komt doen, wat je taak is in dit leven op aarde, zal groeien en dit zal meer vorm krijgen in je dagelijkse leven.

Veel pionier lichtdragers worden meer zichtbaar en nemen hun plek in het geheel in. Velen zijn de afgelopen jaren hierop voorbereid. Lichtenergie en bewustzijn zijn volop aan het groeien.

 

Congruentie tussen voelen, handelen en spreken

Dit betekent niet per se dat je een spirituele coaching praktijk zal beginnen of een boek gaat schrijven. Dat kan bij jouw missie horen, maar dat hoeft niet. 

Wel is het belangrijk dat je steeds vaker en meer in congruentie handelt en spreekt met hoe jij het van binnen voelt. Dus leven vanuit verbinding met je diepe Zelf. Gewoon in je alledaagse leven in hele kleine dingen.
Door het leven van jouw waarheid, laat je jeZelf, jouw licht, zien. Dat is nodig wat nodig is, zo draag je bij.

Ook als wat jij van binnen voelt ‘ongebruikelijk’ is, anders dan andere mensen het doen, als dat eng voelt of als het misschien wrijving geeft en (nog) niet goed wordt ontvangen.

Je bent een brenger van vernieuwing en daar hoort wrijving bij: zonder weerstand ontstaat er geen verandering. Dat is voor de meeste gevoelige mensen, die grote behoefte hebben aan harmonie, een belangrijke les.

 

Bevrijden oude licht-onderdrukkende energieën

Wil jouw licht en uitstraling kunnen groeien, dan is het nodig dat oude energie, die in jouw systeem ligt opgeslagen en die in het verleden jouw licht heeft gedimd, wordt vrijgelaten.

Angst, spanning, pijn, onzekerheid en je klein voelen liggen juist opgeslagen in hen met grote lichtkracht. Zij hebben in dit en vorige levens te maken gehad met de meeste weerstand, tegenkrachten en onbegrip. Zij zijn miskend en alles is in werking gesteld om hun licht ‘eronder’ te houden. Zij zijn het die zijn gemarteld, verbannen en gedood vanwege de angst voor hun innerlijke licht.

Deze eerdere ervaringen liggen diep in je energie en celgeheugen opgeslagen. De angst om jouw licht te laten zien en met jouw waarheid naar buiten te komen is vaak levensgroot.

Vele lichtdragers dragen mede hierdoor blokkades en spanningen in het keelgebied die voorkomen dat zij zichzelf uitspreken en zichzelf, hun innerlijke licht, laten zien en tot expressie brengen in de buitenwereld.

 

Herkennen van je lessen

Tijdens een periode in mijn leven heb ik een reeks van ernstige keelontstekingen gehad, waarbij ik erg ziek en verzwakt was, niet meer kon praten of eten en mijn mond nog maar één cm open kon. Tot twee keer toe had ik een groot abces in mijn keel (dat niet werd herkend door artsen) en dat spontaan open knapte waardoor alle pus (rommel, oude ‘shit’) eruit kon vloeien, waardoor ook de pijn direct ‘oploste’. Tegen de adviezen van artsen in, die mij verzekerden dat als ik mijn keelamandelen niet zou laten verwijderen, de ontstekingen zeker terug zouden komen, heb ik besloten mijn amandelen toch te behouden.

Ik had begrepen dat de ontstekingen voortkwamen uit het binnenhouden, niet uitspreken, van mijn gevoel en waarheid in mijn levenssituatie van dat moment en dat ik dit niet deed door angst die ik had meegenomen uit vorige lichtwerkerlevens, waarin ik ben gemarteld en uitgestoten vanwege het uitspreken van (vernieuwende en licht brengende) waarheid.

Ik wist dat de ontstekingen zich niet zouden herhalen, omdat ik mijn lessen begrepen had. Dit is al meer dan tien jaar geleden en inderdaad heb ik nooit meer een keelontsteking hoeven krijgen. Dat betekent niet dat ik vanaf dat moment altijd perfect mijn eigen waarheid heb durven spreken. Maar ik herkende de les, het had mijn aandacht en daardoor kon het steeds meer spreken vanuit mijn waarheid groeien, uiteindelijk leidend naar het nu waarin ik mijn ervaringen en wat er diep binnenin mij leeft, deel met vele duizenden mensen, omdat dat onderdeel is van mijn missie in dit leven.

Even terzijde: Vertrouw altijd op je eigen gevoel, artsen hebben vaak geen kennis van onderliggende energetische processen en lessen.

 

Omgaan met gevoelens die vrijkomen

Als jij je herkent in dit schrijven, zullen er ook bij jou de komende tijd oude energieën, die jouw licht lang hebben onderdrukt, worden getriggerd en uit jouw systeem worden losgetrild. Dat kan zich uiten in lichamelijke verschijnselen en ziekte, maar dat hoeft niet per se. Mocht je wel ziek worden: dan is het fijn om je open te stellen om de onderliggende processen te kunnen begrijpen. 

Veelal zijn het gevoelens waar je mee te maken krijgt.

Wees niet bang voor gevoelens van angst die vrij willen komen uit jouw systeem.
De angst die je voelt is geen reden om niet te doen waarvan jij diep van binnen voelt dat het jouw weg of volgende stap is.
Op het moment dat je gaat herkennen dat de angst, spanning en onzekerheid niet voortkomen uit je huidige situatie, maar meegenomen en nog niet verwerkte gevoelens zijn uit eerdere levens, kunnen deze worden getransformeerd. Daardoor ontstaat er ruimte waarin jij steeds meer met jouw licht aanwezig kan zijn en jeZelf kan laten zien.

Deins niet terug voor pijn en verdriet.
Wordt niet onzeker van onzekere gevoelens.

Het zijn allemaal slechts energieën die jou lang hebben onderdrukt en klein gehouden. Probeer zo min mogelijk te ‘kleven’ aan deze gevoelens. Door je lichaam en energiekanalen zo open en ontspannen mogelijk te houden, kan de energie het makkelijkste afstromen en worden vrijgelaten.

Schrik dus niet en blijf vooral aanwezig in je lichaam.

 

Congruent zijn brengt stroom van positieve ontwikkelingen

Van nu af aan zal je nog sterker gaan ervaren dat congruent zijn in wat je doet en zegt met wat je van binnen voelt, ook in de situaties waarin je dat eng vindt en het de afgelopen tijd wat achterwege hebt gelaten, je een groot gevoel van licht en kracht gaat brengen.

Ik bedoel hier niet het ongenuanceerd uiten en projecteren van emoties, maar juist je gevoelens in eigen beheer nemen en handelen en spreken vanuit bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid.

Je brengt jezelf daarmee in een stroom van positieve ontwikkelingen en de lichtwereld kan jou nog meer steunen als jij leeft vanuit diepe innerlijke waarheid…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook