Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

door | november 2019

Velen van ons lichtdragers, hebben de afgelopen jaren te maken gehad (of nog steeds) met karmische relaties. Karmische relaties zijn een belangrijk onderdeel van je lessenpakket en alhoewel ze vaak (zacht uitgedrukt) nogal pittig zijn, zijn ze een rijke voedingsbodem voor innerlijke groei.

Een karmische relatie kan je hebben met een geliefde, vriend, familielid, je ouders en ook met je kind. Juist de afgelopen maanden zijn veel mensen zich bewust geworden van de ongezonde patronen tussen henzelf en hun kind(eren).

Wat is een karmische relatie?
Waaraan herken je een karmische relatie?
Hoe kan je je hiervan vrijmaken?
Wat zijn veel voorkomende lessen in karmische relaties?
En hoe ziet een ‘gezonde’ relatie in de nieuwe tijd eruit?

 

Wat is een karmische relatie?

Een karmische relatie is een relatie tussen twee zielen die elkaar kennen uit een vorige leven (of meerdere levens). Zij waren toen bij elkaar om bepaalde lessen uit te werken. Als de lessen nog niet zijn afgerond, komen ze in een nieuw leven opnieuw bij elkaar om zo de mogelijkheid te krijgen alsnog de lessen vanuit alle invalshoeken te doorleven. Deze lessen zijn diepgaand en dragen intense gevoelens van pijn (van bijvoorbeeld onbegrip, pijn (van je alleen of afgescheiden voelen), angst (bijvoorbeeld om verlaten te worden of de ander te verliezen door ziekte of de dood), schuld of iets dergelijks in zich. Omdat deze persoon in eerdere levens betrokken was bij jouw wonden, kan juist hij / zij in dit leven jou ten diepste raken.

De lessen gaan altijd over jouw pijn loskoppelen van de ander, hier volledig eigen verantwoordelijkheid voor nemen, de verbinding met jezelf verdiepen, het helen van je eigen wonden en het herinneren van wie jij in essentie bent.

 

Waaraan herken je een karmische relatie?

Een karmische relatie is gekoppeld aan de oude derde dimensie-energie.
Je komt hierbij dingen tegen als:

Strijd, negativiteit, drama, onmacht, verharding, afgesloten zijn.

Door het begrijpen van het standpunt van de ander, weggaan van jezelf. De ander blijven begrijpen ten koste van jezelf. (Dit heeft niets met liefde te maken.)

Je telkens opnieuw mee laten trekken in lagere bewustzijnsvelden (en daarmee weg gaan bij jezelf).

Je niet gesteund voelen in jouw groei.

Iets doen of juist nalaten, iets zeggen of juist niet zeggen op basis van angst.

*  Angst voor onbegrip en een negatieve reactie van de ander.

*  Je energetisch omver laten duwen door macht en ego van de ander of je juist mee laten trekken in slachtofferenergie.

Grote wisselingen in hoe het gaat tussen jullie: Veel ‘ups and downs’.

*  Hopen dat het beter gaat worden, blij zijn met elke strohalm.

*  Jezelf leeg geven. Een fijne stroom in geven en ontvangen is ver te zoeken. En nog steeds kan je het gevoel krijgen dat je niet genoeg doet.

*  Grenzen steeds verder oprekken en dus laten overschrijden.

*  Blijven hopen dat de ander zal groeien, terwijl dit niet de realiteit is. Het blijven zien van potentie, het goede, in de ander. Je bent in feite meer bezig met de mogelijke groei van de ander, dan die van jezelf.

Vaak is het moeilijk om je los te maken uit zo’n relatie. Ook als je al weet dat deze relatie niet goed voor je is.

 

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Je maakt je vrij van een karmische relatie door:

* Het zien en doorleven van de lessen die deze relatie je aanbiedt.

* Het helen van de pijn die door deze relatie in jou wordt geraakt.

* Je bewustzijn te vergroten.

* Je dieper te verbinden met wie jij in essentie bent.

* Je trillingsfrequentie te verhogen.

* Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en groei.

* Je in het algemeen los te maken van de energieën van drama, oordelen, schuld en slachtofferschap in de derde dimensie.

Zoals je begrijpt is dit een omvangrijk leerproces. 😊

 

Wat zijn veel voorkomende lessen voor lichtdragers in karmische relaties? 

*  In je eigen licht / energie blijven. De verbinding met jeZelf steeds steviger maken.

*  Jezelf zien in wie je werkelijk bent en je gevoel van eigenwaarde opbouwen.

* Onderscheid leren maken tussen wat goed, gezond en voedend voor je is en wat jouw groei ondersteunt en wat niet.

*  Ontwikkelen van gezonde (energetische) grenzen.

*  Stoppen met je laten leiden door schuld en het zorg dragen voor de ander. Leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de ander bij de ander laten.

*  Je laten leiden door wat er diep binnen in jou is: liefde, vertrouwen & vrijheid (i.p.v. angst of je buitenwereld).

*  Ontwikkelen van stevigheid, aarding, aanwezig zijn in je lichaam en hartgedragen kracht.

*  In contact met, uitkomen voor, vertrouwen op en leven vanuit jouw innerlijke waarheid.

*  Realiteit onder ogen zien. Niet kijken naar hoe de ander diep van binnen of zou kunnen zijn, maar naar welk gedrag hij/zij vertoont. (Zonder hierover te oordelen.)

*  Als gevoelig mens hou je van harmonie en je verwacht dat er in deze (liefdes) relatie het inzicht kan groeien, waardoor er een punt komt waarop je in harmonie en met wederzijds begrip uit elkaar kan gaan. In een karmische relatie gaat dat vaak niet gebeuren. Een onderdeel van je les is juist: Stoppen met je best doen en ‘vast blijven houden’. Ook als dat niet gebeurt in harmonie en de ander je niet begrijpt.

 

Karmische relaties gaan in veel gevallen over loslaten. Vaak blijft er weinig over van de verbinding als jij je lessen hebt geleerd. Dat wat jou aan die ander verbond, lost als het ware op. Deze relaties verdwijnen dan helemaal uit je leven of verschuiven naar de achtergrond.

Dat is een van de redenen waarom veel lichtdragers, die zijn gegroeid in bewustzijn de afgelopen jaren, steeds minder contact zoeken met hun familie. Veel lichtdragers groeien namelijk op met familieleden waarmee zij karmische banden hebben.
Het afronden van karmische lessen is ook een reden waarom veel liefdesrelaties en vriendschappen in deze tijd van grote bewustzijnsgroei tot een einde komen.

Hoe dat precies gaat of zal gaan met de banden met je kind(eren), waarvan jij in deze fase bewust wordt van een karmisch element, zal in de tijd blijken. Maak je vooral los van oude overtuigingen over hoe het contact tussen ouder en kind hoort te zijn, leer je lessen en ontdek wat er in de vrijgekomen ruimte voor in de plaats komt…

Door je innerlijke werk te doen, lessen onder ogen te zien, oude energie op te ruimen en jouw innerlijke frequentie door al dat opschonen steeds verder terug te brengen in jouw oorspronkelijke trilling, komen er (als de tijd daar klaar voor is) vanzelf de relaties in je leven die werkelijk bij je passen.

 

Hoe ziet een gezonde relatie in de nieuwe tijd eruit?

Wat kenmerkt een gezonde relatie in de nieuwe tijd:

* Herkenning en begrip.

 * Leren, groeien en helen in liefde.

 * Natuurlijke stroom in geven en ontvangen. Geven = ontvangen en ontvangen = geven.

 * Open, vrijheid, veiligheid, vertrouwen.

 *  Stevig in jezelf, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, gevoel, keuzes en groei en van daaruit verbinding.

* Wederzijdse steun tot innerlijke groei en het zetten van stappen in de buitenwereld.

 * Zowel de ander als jullie relatie zijn een bron van inspiratie, verdieping en vreugde.

 * Positiviteit, rust, harmonie, licht, gemak, liefde, warmte.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook