Afronding van een cyclus van 19 jaar

door | juni 2021

De nieuwe maan met zonsverduistering op donderdag 10 juni, was in dezelfde stand en hetzelfde teken als 19 jaar geleden. Een groot uit te werken thema voor dit leven, is 19 jaar geleden ‘aan’ komen te staan en is nu afronding aan het krijgen. 

Inderdaad begonnen er 19 jaar geleden in mijn leven twee grote thema’s / innerlijke reizen.
Ik was toen zwanger van mijn oudste dochter en daarmee begon mijn ontdekkingstocht als moeder en de relatie met deze ziel, met daarbij alle thema’s die zij in mij zou aanraken en ik in haar. Inmiddels is zij 18 jaar en vele thema’s en lessen zijn er tussen ons aan de orde geweest. Bij het beëindigen van deze 19-jarige cyclus, vinden er ook in ons contact grote verschuivingen plaats. Het is anders dan alleen haar overgang naar volwassenheid en het is zo duidelijk voelbaar. Onze relatie, de lessen en thema’s verschuiven naar een andere fase en een nieuw te ontdekken vorm van contact, in vrijheid en verbinding.

Het tweede grote thema begon exact tegelijkertijd: een groots, moeilijk en diep gelaagd bewustwordingsproces in het contact met mijn moeder. Hier startte mijn reis van het oplichten van de sluiers van het gezin waarin ik (in deze incarnatie) ben opgegroeid. Ook in dit thema zijn de verschuivingen deze periode duidelijk voelbaar, vooral in mezelf. De thema’s zijn in alle uithoeken uitgediept en doorlopen, (extreem moeilijke) lessen zijn geleerd en een nieuwe fase van vrijheid en vertrouwen in mezelf breekt aan.

Herken je deze cyclus van ongeveer 18 / 19 jaar in jouw ontwikkeling?
Wat speelde er toen in jouw leven?
Welke thema’s dienden zich aan?

Het is niet voor niets dat juist deze thema’s zich het afgelopen half jaar opnieuw aandienden. Misschien wel in alle heftigheid. Dit was om jou de mogelijkheid te bieden om alles wat jij in al deze jaren hebt geleerd toe te passen en te kunnen zien hoe je bent gegroeid en wat je allemaal hebt geleerd.

De lessen bestaan waarschijnlijk uit één, meerdere of alle aspecten van onderstaande:

Leven vanuit het nieuwe dat jij komt brengen, i.p.v. oude patronen en programmeringen.
Leven vanuit vertrouwen, i.p.v. angst.
Leven vanuit liefde, i.p.v. pijn of schuld.
Leven vanuit jeZelf, i.p.v. reageren op je buitenwereld.
Leven vanuit een diepere verbinding met en vertrouwen op jeZelf, wie jij bent en hoe jij dingen ziet en ervaart.
Leven vanuit een ruimer bewustzijn van de processen in jou en tussen jou en deze ziel, i.p.v. alleen het aardse en persoonlijkheidsperspectief.

Het is zo waardevol om stil te staan bij deze cyclus, de thema’s, alles wat je hebt doorleefd en geleerd en te zien waar je nu staat.
Het geeft zoveel steun, ontspanning en verzachting door te gaan begrijpen dat de processen die we doormaken groots, omvangrijk zijn en vele aardse jaren of decennia bestrijken en daarbij zo diepgaand zijn, zoveel aspecten omvatten, dat zovele ervaringen nodig zijn om alles volledig te kunnen ervaren, doorvoelen en begrijpen.
Het geeft zoveel rust om innerlijk te weten dat het niet gaat om iets verkeerd hebben gedaan of iets op moeten lossen, maar om het opdoen van ervaring, oefenen en daarmee de mogelijkheid om te groeien als mens en als ziel.

 

Het einde van deze cyclus en het afronden van bepaalde thema’s kan betekenen dat er een andere band en meer nabijheid tussen jou en deze andere ziel ontstaat, maar evengoed kan het zijn dat deze relatie meer naar de achtergrond verschuift of helemaal niet meer resoneert met wie jij nu bent en daarmee uit je leven verdwijnt.

Hoe het ook is, het is goed. Je hoeft niets meer vast te houden of proberen in stand te houden wat er niet is. Je hoeft niets meer proberen te overbruggen, wat niet bereikt kan worden. Het is precies goed zoals het is.

Met de afronding van deze cyclus, in deze thema’s, opent zich een nieuwe fase, een nieuwe cyclus met oneindige nieuwe mogelijkheden…

♥ Lea

Op maandag 21 juni is de lichtactivatie Solstice zomer 2021.

Samen staan we stil bij waar we nu zijn.
Samen vieren we hoe we zijn gegroeid in bewustzijn.
En samen openen we een pad naar meer licht, liefde en bewustzijn
en leven vanuit diepere verbinding met wie we in wezen zijn…

MEER INFO / AANMELDEN

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook