Goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie

door | november 2019

In ons systeem liggen oude energie en ideeën opgeslagen over wat mannelijk en vrouwelijk is. Deze zijn gebaseerd op ervaringen in dit en vorige levens, karmische, familie en collectieve pijnvelden en dragen daarmee de energie van de derde dimensie.

Net zoals alle zuivere energieën in de derde dimensie realiteit versluierd raken, is dit ook met de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie gebeurd.

We hebben deze energieën vooral leren kennen in vervorming en afgescheidenheid.

Ieder mens draagt zowel mannelijke als vrouwelijke energie in zich, ongeacht of je man of vrouw bent.

 

Wat is vervormde / afgescheiden mannelijke energie?

Hard, stoer, onbereikbaar, rationeel, afgesneden van gevoel, star, competitief,  prestatie- en doelgericht.

 

Wat is vervormde / afgescheiden vrouwelijke energie?

Onevenwichtig, zwak, dramatisch, overgevoelig, zonder duidelijke grenzen, overflexibel, niet tot stappen / actie komen.

 

Hierover zijn geen oordelen, het zijn bedekkingen van dieperliggende wonden, trauma’s en worstelingen en zijn energieën die in de dualiteit doorleefd en ervaren wilden worden.

Maar velen van ons zijn inmiddels klaar voor de volgende fase waarin we zowel de mannelijke en vrouwelijke energie in hun pure, zuivere vorm mogen herstellen, als hun onderlinge samenwerking naar een hoger plan kunnen brengen.

 

Wat is zuivere / hele / goddelijke mannelijke energie?

Goed geaard, stevig, krachtig, geeft bedding, duidelijke liefdevolle grenzen, veiligheid, steun en vertrouwen, gezond onderscheidingsvermogen, richting geven, vormgeven en creëren.

 

Wat is zuivere / hele / goddelijke vrouwelijke energie?

Zuiver gevoel (zonder drama), oneindig bewustzijn, helder weten, intuïtie, diep in zichzelf verbonden en verankerd, bron van inspiratie, bron van schepping en multidimensionaliteit, verbinding, stromende energie. 

 

In zuivere vorm staan beide energieën stevig op zichzelf en zijn tegelijkertijd diep met elkaar verbonden.

Het één kan niet zonder het ander.

Zonder het vrouwelijke wordt er ongeïnspireerd en zonder gevoel lege doelen nagestreefd.
Zonder het mannelijke stromen al die mooie, geïnspireerde energieën, ideeën en gevoelens alle kanten uit en krijgen geen richting en concrete aardse vorm.

 

Hoe ziet goddelijke samenwerking tussen het innerlijke mannelijke en vrouwelijke eruit?

De mannelijke energie is verbonden met het hart en het voelen van het vrouwelijke en het vrouwelijke is verbonden met de aanwezigheid en de stevigheid van het mannelijke. Zij vormen een harmonieuze verbinding.

Jij bent niet het mannelijke of het vrouwelijke. Jij bent allesomvattend, het zit allemaal in jou.

De innerlijke mannelijke energie biedt de bedding, stevige basis, steun en vertrouwen waarin het vrouwelijke kan zijn, stromen, de diepte ingaan, voelen en haar intuïtie, heldere vermogens en multi-dimensionaliteit gebruiken.

Het vrouwelijke kan dit alleen als zij zich gesteund en gedragen voelt. Als zij erop kan vertrouwen dat het mannelijke grenzen aangeeft als dat nodig is zal zij kunnen ontspannen, open en zacht blijven. Deze grenzen zijn niet meer vanuit hardheid en afgesloten zijn, maar vanuit aanwezigheid en in verbinding met het hart, gevoel en de vrouwelijke energie. Zo kan het vrouwelijke steeds dieper zakken in haar basis, haar talenten benutten en komen tot geïnspireerde ideeën en inzichten.

Daarna is het de mannelijke energie die, vanuit verbinding met het vrouwelijke deze inspiratie en ideeën om kan zetten in aardse stappen, zodat deze betekenisvolle fysieke vorm kunnen krijgen.

Er is een continue afstemming, wisselwerking, uitwisseling van energie nodig, ook in dit proces van vormgeven.

Manifesteren in de nieuwe tijd is een eb en vloed beweging van het vrouwelijke naar binnen keren, verdiepen en afstemmen op de bron naar in actie komen, naar buiten treden en vormgeven in de fysieke aardse realiteit vanuit het mannelijke.

De mannelijke en vrouwelijke energie in pure, zuivere vorm èn hun innerlijke, harmonieuze samenwerking, zijn een belangrijke basis voor het vormgeven van de nieuwe aarde. 

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook