Innemen van je lichtplek

Innemen van je lichtplek

Als je het pad van licht bewandelt, ga je je meer en meer herinneren wie je in essentie bent en het niveau van herinneren zal zich steeds verder verdiepen. Ook je bewustzijn van wat je hier komt doen, wat je taak is in dit leven op aarde, zal groeien en dit zal meer vorm krijgen in je dagelijkse leven.

Veel pionier lichtdragers worden meer zichtbaar en nemen hun plek in het geheel in. Velen zijn de afgelopen jaren hierop voorbereid. Lichtenergie en bewustzijn zijn volop aan het groeien.

 

Congruentie tussen voelen, handelen en spreken

Dit betekent niet per se dat je een spirituele coaching praktijk zal beginnen of een boek gaat schrijven. Dat kan bij jouw missie horen, maar dat hoeft niet. 

Wel is het belangrijk dat je steeds vaker en meer in congruentie handelt en spreekt met hoe jij het van binnen voelt. Dus leven vanuit verbinding met je diepe Zelf. Gewoon in je alledaagse leven in hele kleine dingen.
Door het leven van jouw waarheid, laat je jeZelf, jouw licht, zien. Dat is nodig wat nodig is, zo draag je bij.

Ook als wat jij van binnen voelt ‘ongebruikelijk’ is, anders dan andere mensen het doen, als dat eng voelt of als het misschien wrijving geeft en (nog) niet goed wordt ontvangen.

Je bent een brenger van vernieuwing en daar hoort wrijving bij: zonder weerstand ontstaat er geen verandering. Dat is voor de meeste gevoelige mensen, die grote behoefte hebben aan harmonie, een belangrijke les.

 

Bevrijden oude licht-onderdrukkende energieën

Wil jouw licht en uitstraling kunnen groeien, dan is het nodig dat oude energie, die in jouw systeem ligt opgeslagen en die in het verleden jouw licht heeft gedimd, wordt vrijgelaten.

Angst, spanning, pijn, onzekerheid en je klein voelen liggen juist opgeslagen in hen met grote lichtkracht. Zij hebben in dit en vorige levens te maken gehad met de meeste weerstand, tegenkrachten en onbegrip. Zij zijn miskend en alles is in werking gesteld om hun licht ‘eronder’ te houden. Zij zijn het die zijn gemarteld, verbannen en gedood vanwege de angst voor hun innerlijke licht.

Deze eerdere ervaringen liggen diep in je energie en celgeheugen opgeslagen. De angst om jouw licht te laten zien en met jouw waarheid naar buiten te komen is vaak levensgroot.

Vele lichtdragers dragen mede hierdoor blokkades en spanningen in het keelgebied die voorkomen dat zij zichzelf uitspreken en zichzelf, hun innerlijke licht, laten zien en tot expressie brengen in de buitenwereld.

 

Herkennen van je lessen

Tijdens een periode in mijn leven heb ik een reeks van ernstige keelontstekingen gehad, waarbij ik erg ziek en verzwakt was, niet meer kon praten of eten en mijn mond nog maar één cm open kon. Tot twee keer toe had ik een groot abces in mijn keel (dat niet werd herkend door artsen) en dat spontaan open knapte waardoor alle pus (rommel, oude ‘shit’) eruit kon vloeien, waardoor ook de pijn direct ‘oploste’. Tegen de adviezen van artsen in, die mij verzekerden dat als ik mijn keelamandelen niet zou laten verwijderen, de ontstekingen zeker terug zouden komen, heb ik besloten mijn amandelen toch te behouden.

Ik had begrepen dat de ontstekingen voortkwamen uit het binnenhouden, niet uitspreken, van mijn gevoel en waarheid in mijn levenssituatie van dat moment en dat ik dit niet deed door angst die ik had meegenomen uit vorige lichtwerkerlevens, waarin ik ben gemarteld en uitgestoten vanwege het uitspreken van (vernieuwende en licht brengende) waarheid.

Ik wist dat de ontstekingen zich niet zouden herhalen, omdat ik mijn lessen begrepen had. Dit is al meer dan tien jaar geleden en inderdaad heb ik nooit meer een keelontsteking hoeven krijgen. Dat betekent niet dat ik vanaf dat moment altijd perfect mijn eigen waarheid heb durven spreken. Maar ik herkende de les, het had mijn aandacht en daardoor kon het steeds meer spreken vanuit mijn waarheid groeien, uiteindelijk leidend naar het nu waarin ik mijn ervaringen en wat er diep binnenin mij leeft, deel met vele duizenden mensen, omdat dat onderdeel is van mijn missie in dit leven.

Even terzijde: Vertrouw altijd op je eigen gevoel, artsen hebben vaak geen kennis van onderliggende energetische processen en lessen.

 

Omgaan met gevoelens die vrijkomen

Als jij je herkent in dit schrijven, zullen er ook bij jou de komende tijd oude energieën, die jouw licht lang hebben onderdrukt, worden getriggerd en uit jouw systeem worden losgetrild. Dat kan zich uiten in lichamelijke verschijnselen en ziekte, maar dat hoeft niet per se. Mocht je wel ziek worden: dan is het fijn om je open te stellen om de onderliggende processen te kunnen begrijpen. 

Veelal zijn het gevoelens waar je mee te maken krijgt.

Wees niet bang voor gevoelens van angst die vrij willen komen uit jouw systeem.
De angst die je voelt is geen reden om niet te doen waarvan jij diep van binnen voelt dat het jouw weg of volgende stap is.
Op het moment dat je gaat herkennen dat de angst, spanning en onzekerheid niet voortkomen uit je huidige situatie, maar meegenomen en nog niet verwerkte gevoelens zijn uit eerdere levens, kunnen deze worden getransformeerd. Daardoor ontstaat er ruimte waarin jij steeds meer met jouw licht aanwezig kan zijn en jeZelf kan laten zien.

Deins niet terug voor pijn en verdriet.
Wordt niet onzeker van onzekere gevoelens.

Het zijn allemaal slechts energieën die jou lang hebben onderdrukt en klein gehouden. Probeer zo min mogelijk te ‘kleven’ aan deze gevoelens. Door je lichaam en energiekanalen zo open en ontspannen mogelijk te houden, kan de energie het makkelijkste afstromen en worden vrijgelaten.

Schrik dus niet en blijf vooral aanwezig in je lichaam.

 

Congruent zijn brengt stroom van positieve ontwikkelingen

Van nu af aan zal je nog sterker gaan ervaren dat congruent zijn in wat je doet en zegt met wat je van binnen voelt, ook in de situaties waarin je dat eng vindt en het de afgelopen tijd wat achterwege hebt gelaten, je een groot gevoel van licht en kracht gaat brengen.

Ik bedoel hier niet het ongenuanceerd uiten en projecteren van emoties, maar juist je gevoelens in eigen beheer nemen en handelen en spreken vanuit bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid.

Je brengt jezelf daarmee in een stroom van positieve ontwikkelingen en de lichtwereld kan jou nog meer steunen als jij leeft vanuit diepe innerlijke waarheid…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie

Goddelijke mannelijke en vrouwelijke energie

In ons systeem liggen oude energie en ideeën opgeslagen over wat mannelijk en vrouwelijk is. Deze zijn gebaseerd op ervaringen in dit en vorige levens, karmische, familie en collectieve pijnvelden en dragen daarmee de energie van de derde dimensie.

Net zoals alle zuivere energieën in de derde dimensie realiteit versluierd raken, is dit ook met de innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie gebeurd.

We hebben deze energieën vooral leren kennen in vervorming en afgescheidenheid.

Ieder mens draagt zowel mannelijke als vrouwelijke energie in zich, ongeacht of je man of vrouw bent.

 

Wat is vervormde / afgescheiden mannelijke energie?

Hard, stoer, onbereikbaar, rationeel, afgesneden van gevoel, star, competitief,  prestatie- en doelgericht.

 

Wat is vervormde / afgescheiden vrouwelijke energie?

Onevenwichtig, zwak, dramatisch, overgevoelig, zonder duidelijke grenzen, overflexibel, niet tot stappen / actie komen.

 

Hierover zijn geen oordelen, het zijn bedekkingen van dieperliggende wonden, trauma’s en worstelingen en zijn energieën die in de dualiteit doorleefd en ervaren wilden worden.

Maar velen van ons zijn inmiddels klaar voor de volgende fase waarin we zowel de mannelijke en vrouwelijke energie in hun pure, zuivere vorm mogen herstellen, als hun onderlinge samenwerking naar een hoger plan kunnen brengen.

 

Wat is zuivere / hele / goddelijke mannelijke energie?

Goed geaard, stevig, krachtig, geeft bedding, duidelijke liefdevolle grenzen, veiligheid, steun en vertrouwen, gezond onderscheidingsvermogen, richting geven, vormgeven en creëren.

 

Wat is zuivere / hele / goddelijke vrouwelijke energie?

Zuiver gevoel (zonder drama), oneindig bewustzijn, helder weten, intuïtie, diep in zichzelf verbonden en verankerd, bron van inspiratie, bron van schepping en multidimensionaliteit, verbinding, stromende energie. 

 

In zuivere vorm staan beide energieën stevig op zichzelf en zijn tegelijkertijd diep met elkaar verbonden.

Het één kan niet zonder het ander.

Zonder het vrouwelijke wordt er ongeïnspireerd en zonder gevoel lege doelen nagestreefd.
Zonder het mannelijke stromen al die mooie, geïnspireerde energieën, ideeën en gevoelens alle kanten uit en krijgen geen richting en concrete aardse vorm.

 

Hoe ziet goddelijke samenwerking tussen het innerlijke mannelijke en vrouwelijke eruit?

De mannelijke energie is verbonden met het hart en het voelen van het vrouwelijke en het vrouwelijke is verbonden met de aanwezigheid en de stevigheid van het mannelijke. Zij vormen een harmonieuze verbinding.

Jij bent niet het mannelijke of het vrouwelijke. Jij bent allesomvattend, het zit allemaal in jou.

De innerlijke mannelijke energie biedt de bedding, stevige basis, steun en vertrouwen waarin het vrouwelijke kan zijn, stromen, de diepte ingaan, voelen en haar intuïtie, heldere vermogens en multi-dimensionaliteit gebruiken.

Het vrouwelijke kan dit alleen als zij zich gesteund en gedragen voelt. Als zij erop kan vertrouwen dat het mannelijke grenzen aangeeft als dat nodig is zal zij kunnen ontspannen, open en zacht blijven. Deze grenzen zijn niet meer vanuit hardheid en afgesloten zijn, maar vanuit aanwezigheid en in verbinding met het hart, gevoel en de vrouwelijke energie. Zo kan het vrouwelijke steeds dieper zakken in haar basis, haar talenten benutten en komen tot geïnspireerde ideeën en inzichten.

Daarna is het de mannelijke energie die, vanuit verbinding met het vrouwelijke deze inspiratie en ideeën om kan zetten in aardse stappen, zodat deze betekenisvolle fysieke vorm kunnen krijgen.

Er is een continue afstemming, wisselwerking, uitwisseling van energie nodig, ook in dit proces van vormgeven.

Manifesteren in de nieuwe tijd is een eb en vloed beweging van het vrouwelijke naar binnen keren, verdiepen en afstemmen op de bron naar in actie komen, naar buiten treden en vormgeven in de fysieke aardse realiteit vanuit het mannelijke.

De mannelijke en vrouwelijke energie in pure, zuivere vorm èn hun innerlijke, harmonieuze samenwerking, zijn een belangrijke basis voor het vormgeven van de nieuwe aarde. 

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Helen van oude wonden rondom vrouw-zijn

Helen van oude wonden rondom vrouw-zijn

Oude patronen, energie en gedachten die je eerder in dit leven hebt overgenomen van je omgeving, liggen diep in jouw energiesysteem opgeslagen. Maar ook ‘imprints’ uit eerdere levens, collectieve velden en familievelden zijn in jouw systeem terug te vinden.

In deze tijd van enorme groei in bewustzijn, helen we laagje voor laagje oude energieën in verschillende thema’s. Ook het thema vrouw-zijn wordt hierbij aangeraakt.

 

Geschiedenis van onderdrukking van het vrouwelijke

Al lijken mannen en vrouwen hier in Nederland op dit moment in de tijd op gelijke voet te staan, toch is het nog niet eens zo heel lang geleden dat vrouwen geen stemrecht hadden, niet dezelfde opleidingen als mannen konden doen, thuis hoorden te zijn bij de kinderen en ondergeschikt waren aan de man.

Dit is maar een klein stukje uit een lange geschiedenis van onderdrukking en ontkrachting van de vrouw en het vrouwelijke. (Dit is geen oordeel over de man of het mannelijke, die heeft zijn eigen verleden en wonden.)

Ook al ben je dit niet bewust, deze geschiedenis ligt opgeslagen in jouw lichaam, energiesysteem en DNA en is van invloed op je huidige dagelijkse leven.

Veel van de thema’s die je als vrouw nu als ‘problemen’ ervaart, vinden haar oorsprong in vele vorige levens en vrouwenlijnen.

 

Groei in bewustzijn

In deze tijd van grote groei in bewustzijn, opheldering en verhogen van trillingsfrequentie, kunnen we, Godzijdank, steeds dieper afdalen in de wortel, de kern, van deze thema’s.

Op steeds diepere lagen komt er bewustzijn, wordt er licht gebracht in het donker, vindt heling plaats, wordt er in de 3D ruimte gecreëerd voor de energie van hogere dimensies en eigenen wij onze kracht weer toe.

 

Oude thema’s

Je kan pas met deze oude energieën aan de slag, als ze in je bewustzijn komen. De afgelopen maanden werd vanuit verschillende hoeken duidelijk gemaakt dat het tijd is om ook in dit thema, dieper op te ruimen.

Heb jij ook gemerkt dat er oude overtuigingen in jou naar boven kwamen?
Bijvoorbeeld de gedachten dat het heel normaal is dat een man meer geld heeft en verdient dan een vrouw en dat het voor een vrouw meer bijzonder is om ‘succesvol’ te zijn in de maatschappij en een goedlopend bedrijf te hebben, dan voor een man. Na alle groei en ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, zit diep weggestopt vaak nog steeds het idee dat dit voor een man allemaal meer vanzelfsprekend is.

Of werd je misschien geconfronteerd met het gevoel mee te moeten doen in een maatschappij gebaseerd op oude mannelijke normen, terwijl dit tegen je gevoelens en behoeften ingaat?

Of voelde je je als vrouw niet gehoord, gezien en begrepen door een man?

Of voelde je je als vrouw door de zorg voor je kinderen beperkt in je mogelijkheden om zoveel tijd en aandacht aan je werk te besteden als je graag zou willen, terwijl de vader van de kinderen dit wel gewoon doet?

Dit soort oude energieën, gevoelens en overtuigingen horen niet bij wie jij in wezen bent, maar zijn verbonden aan iets dat groter is dan jezelf: aan vorige levens, collectieve velden en oude familielijnen.

 

Invloed van oude energie in je huidige leven

We realiseren ons vaak niet hoe diep de energie van de geschiedenis in ons ligt opgeslagen. Zolang jij deze in je draagt, blijft ze je beïnvloeden en ook ontkrachten.

Dit kan een reden zijn waarom je bijvoorbeeld weinig geld hebt, je eigen praktijk / bedrijf niet zo goed loopt als jij zou willen en je je niet gezien en gehoord voelt.

Vanuit de derde dimensie-energie ben je geneigd om te denken dat dit komt door je omstandigheden of de mensen met wie je omgaat. In de vijfde dimensie weet je dat je buitenwereld een weerspiegeling is van de energie die jij in je draagt. Wat jij in je draagt is niet per se wie jij in wezen bent.

Daar waar jij energieën met je meedraagt die je hebt overgenomen uit je omgeving, is er minder plaats voor jouw energie. Als jij er niet bent met jouw energie, geef je jouw licht / energie / kracht / waarde weg.

We zijn al een lange weg gegaan wat betreft helen van het vrouwelijke, maar mogen op nog diepere lagen het vrouwelijke, in zowel mannen als vrouwen, terugbrengen in haar kracht, in ere herstellen en weer heel en compleet laten zijn.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Je losmaken uit karmische velden en collectieve pijnvelden

Je losmaken uit karmische velden en collectieve pijnvelden

Geboren worden in 3D

In dit leven op aarde ben jij de verdichte 3D energieën ingestapt. Je hebt die energie in je opgenomen, bent deze met je mee gaan dragen en hebt je aangepast aan deze oude energie, gebaseerd op onbewust-zijn en angst.

Dit was nodig om ervaringen op te doen binnen het lesprogramma van jouw ziel en om een leven op te kunnen bouwen in de derde dimensie. Ook al heeft dit voor jou diep van binnen misschien altijd al als vreemd en onecht aangevoeld. Alsof je er niet helemaal (of helemaal niet) bij hoorde.

Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen ‘oude’ energie en is het bewustzijn van ‘het nieuwe’ er ook. Steeds meer mensen worden wakker. Door de groei in bewustzijn zijn velen laagje voor laagje de oude energieën aan het herkennen en loslaten en komt er ruimte voor energieën met meer licht en helderheid.

Zonder dat jij je het misschien bewust bent, ben je als lichtdrager verbonden aan allerlei energetische velden en verstrengelingen. Alles = energie.

Je bent met veel meer verbonden dan waar je als mens bewust van kunt zijn. Deze banden hebben invloed op hoe jij je voelt en de keuzes die je maakt.

Hoe meer jij verbonden bent met deze velden en hoe minder bewust je dit bent, hoe groter de invloed.

De afgelopen jaren zijn er veel mensen tijdens dit proces van wakker worden intense processen van reiniging doorgegaan. Deze processen verlopen steeds sneller en werken op steeds diepere lagen, daar waar de meest zware en verdichte energie ligt opgeslagen: collectieve pijnvelden, karmische (familie)velden en zielscontracten.

 

Wat zijn collectieve pijnvelden?

Alle ervaringen die ooit zijn opgedaan, liggen opgeslagen in collectieve energievelden. Alle leed, pijn, verdriet, angst, onrechtvaardigheid, onderdrukking, enzovoorts, die ooit zijn gevoeld, liggen opgeslagen in collectieve pijnvelden.

Als ziel heb je, net zoals je toegang hebt tot andere energetische velden, ook toegang tot de collectieve pijnvelden.

Als in gevoeligheid ontwikkeld mens, ben je waarschijnlijk vaker ingetuned op zo’n veld, dan je je bewust bent. Je kan dit herkennen aan een gevoel van pijn, onmacht, boosheid, verdriet, angst, dat intens, diep en soms overweldigend aan kan voelen. Veel groter dan passend is bij de situatie in je leven dat dit gevoel lijkt te veroorzaken. Vaak worden dat soort gevoelens wel getriggerd door iets wat er gebeurt in je leven of wat je ziet gebeuren, maar de oorsprong ligt ergens anders. Ook kan het zijn dat deze gevoelens zomaar vanuit het niks naar boven lijken te komen.

Deze gevoelens reiken dus verder en dieper dan wat jij eerder in je leven of zelfs in vorige levens hebt meegemaakt.

Het is mogelijk contact met deze collectieve pijnvelden te maken doordat alles energie is en met elkaar in verbinding staat. Feitelijk bestaat er geen tijd en ruimte, maar bestaat elke werkelijkheid tegelijkertijd, naast elkaar en door elkaar heen. Je kan van het ene bewustzijnsveld intunen op de andere.

 

Wat zijn zielscontracten?

Voordat je ervoor koos om dit leven aan te gaan, heb je met andere zielen afspraken gemaakt over welke rollen je in elkaars leven zou gaan spelen (vaak voortkomend uit ervaringen in eerdere gedeelde levens). Dat kan te maken hebben met de te doorlopen lessen waarin je elkaar wil ondersteunen of kan voortkomen uit karmische verwikkelingen. Vereenvoudigd gezegd is dit wat je een zielscontract noemt.

Als je in je huidige leven merkt dat een relatie (partner of anders) je energie kost i.p.v. geeft en dat deze relatie je niet voedt, steunt en inspireert om verder te groeien (terwijl dat jouw grootste wens is), maar toch vind je het moeilijk om je uit deze relatie los te maken, dan kan het zijn dat je te maken hebt met een zielscontract.

Vaak blijf je langer aan zo’n contract vasthouden dan nodig is, gezien het huidige bewustzijnsniveau.

Je kan dit vergelijken met het volgende: Generaties terug gingen of konden mensen nog niet scheiden, een huwelijk was voor het leven. Nu is het heel normaal geworden om een huwelijk / relatie te beëindigen, als blijkt dat het beter is voor de groei en ontwikkeling van de partners om de wegen op te splitsen.

Op dezelfde manier hangt er nog oude energie rondom zielscontracten, die te maken heeft met moeten, verplichting en schuld.

Een contract komt voort uit de oude energie; het beperkt en legt vast.

 

Karmische (familie)velden

Karmische velden zijn verbonden aan vorige levens en oude ‘lespakketten’. Verbonden aan karmische velden blijf je oneindig dingen uitwerken tussen jou en andere zielen, oneindig dezelfde thema’s / lessen doorlopen en blijf je verstrikt in verwikkelingen, drama en ingewikkeld / zwaar innerlijk werk.

Bezig zijn met het uitwerken van karma = je verbinden met oude energie.

Meer over (familie)karma kan je lezen in de artikelen ‘Je familiekarma laten stoppen bij jou’ en ‘Lessen in helen van familiekarma’.

 

Oude velden, oude energie

Datgene waardoor jij aan de oude energie blijft kleven, houdt je weg bij wie jij in wezen bent.

Het oude is wat jou zwaar en onvrij laat voelen of het gevoel geeft dat je nog veel en moeilijk innerlijk werk moet verrichten. Gevoelens die jou naar beneden drukken, het gevoel geven dat je vast zit, zwaarte, moeite, pijn: het zijn allemaal oude energieën.

Maar ook het idee dat jij iets voor een ander moet doen, dragen, helen, oplossen, verlichten, terwijl jij hierdoor minder in jezelf aanwezig bent, hoort bij het oude.

 

Kiezen voor het nieuwe, leven vanuit je essentie

Vanuit het huidige bewustzijnsniveau mag je je losmaken van al het oude.

Ook al bestaan de collectieve pijnvelden en karmische (familie)velden wel, je hoeft hier niets meer van te helen, dragen of overnemen. Het mag zijn wat het is, zonder dat jij je daar door hoeft te laten beïnvloeden.

Ook al zijn er in het verleden zielscontracten opgesteld, in deze nieuwe tijd mag je altijd kiezen voor wat het meest voedend en steunend is voor jouw groei als ziel en wat jou het meeste licht, ruimte, aarding en kracht geeft. Je mag loslaten wat jou weghoudt bij wie jij in essentie bent.

Je mag bewust kiezen voor jouw realiteit en de energie waar jij in wil verblijven. Licht, bewustzijn, liefde, ruimte en vertrouwen. Deze energieën mogen van binnenuit worden aangezet. Zo maken we deze velden krachtiger.

Vanuit het nieuwe mag je jezelf voor-al op een steeds dieper niveau verbinden met wie jij in wezen bent en steeds meer van jouw essentie-energie aarden, in je lichaam brengen. Dat is het enige proces of innerlijk werk waar je mee bezig hoeft te zijn. Alles wat hierbij belemmerend werkt en wat niet afgestemd is op jouw wezensenergie, mag worden losgelaten.

Herkennen en loslaten van de energie die niet bij jou hoort en bij wie jij in wezen bent, is het innerlijke proces van de nieuwe tijd.

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Leeuwenpoort 2019: Verankeren van nieuwe lichtfrequenties

Leeuwenpoort 2019: Verankeren van nieuwe lichtfrequenties

Doorgegeven boodschap:

“Jullie worden in deze weken extra ‘door elkaar geschud’. Dit heeft als reden om weer diepere lagen opgeslagen oud bewustzijn omhoog te halen. Zodat ook dit losgelaten kan worden.
De eclipsen en retrogrades zorgen voor een extra intens en diep opschoonproces.
Je denkt misschien, heel begrijpelijk: “Is dat nou echt nodig? Alweer?”
En ja, het is echt nodig. Wij laten jullie niet voor niets door oude bewustzijnslagen heen gaan. Het dient een hoger doel, een groter plan.

De afgelopen weken, maanden en jaren zijn een voorbereiding geweest voor dit punt in de lineaire tijd. Het is niet dat hierna de ontwikkeling stopt, natuurlijk niet. Maar toch is de leeuwenpoort op 8-8-2019 van groots belang.

Je mag 8-8-2019 als een bijzondere dag beschouwen. Ook al is natuurlijk elke dag bijzonder en vraagt elke nieuwe dag om jouw volledige aandacht, aanwezigheid en bewustzijn, toch is deze dag speciaal.
Je mag de komende weken, die een voorbereidingsfase zijn, gebruiken om je in jezelf te verdiepen en los te laten van alles wat zwaar voelt. Je zou ook kunnen zeggen: “Je mag jezelf verlichten”.
Het is oké om tijdens deze weken de aardse doe-dingen en alles wat je afleidt van jezelf, zoveel mogelijk naast je neer te leggen. Je focus mag liggen op het innerlijke opruimproces.

Het is belangrijk dat je op 8-8 een dag creëert waarin jij tijd en ruimte hebt om zoveel mogelijk echt aanwezig te zijn. Een golf van licht spoelt deze dag door je heen. Daarom is het belangrijk dat jij stevig geworteld in jezelf staat. Geef jezelf wat jij nodig hebt om een zo open mogelijk, goed geaard, kanaal te zijn en een toegangspoort op de aarde voor de lichtfrequenties die op deze dag geaard willen worden.

Jij denkt misschien: “De leeuwenpoort, dan ga ik door een poort heen, naar een andere dimensie.” En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, ben jij de poort. Jij, met jouw ontwikkelde bewustzijn en jouw aardse lichaam, bent de poort voor de nieuwe energieën. Als jij dit leest is het jouw taak om de nieuwe energieën, met hoge frequenties en een hoog bewustzijn, op aarde te brengen en te aarden via je lichaam.
Jij bent de poort, jij bent het kanaal.

Dit is niet meer de tijd om je te laten leiden door twijfel, angst, onzekerheid, oordelen van buitenaf en je klein houden.
Dit is de tijd om je opdracht onder ogen te zien. Jij bent de afgelopen jaren voorbereid, ook als je je dit niet bewust bent of twijfelt of dit echt wel zo is. Je bent er klaar voor. Maak maar gebruik van alles wat je tot nog toe hebt geleerd. In dit en vorige levens op aarde, maar ook tijdens levens in andere dimensies. Ook al kan je hoofd dit niet bevatten: laat al het geleerde en wat jij je eigen hebt gemaakt maar toe. Open je maar en vertrouw!
Laat het samenkomen in het hier en nu, in je aardse lichaam.

De leeuwenpoort en de energie die daarbij hoort, kan niet door 1 of enkele mensen gedragen worden. Daarvoor is het te omvangrijk. Ook jij bent van waarde, belangrijk en nodig in deze opdracht.
De groep bewuste, wakkere mensen is de laatste tijd enorm gegroeid. Samen hebben jullie een enorme draagkracht en creëren een veld, poort voor de nieuwe lichtfrequenties.
Hoe meer mensen dit bewustzijn en deze taak op zich durven nemen, hoe ruimer de poort en hoe soepeler jullie met zijn allen het nieuwe bewustzijn, de hogere lichtfrequenties, op aarde kunnen dragen en verankeren.

Wij zeggen hier nog bij: Het is voor jullie als mensen niet mogelijk om elk moment te ‘pieken’. Daarom zijn er golfbewegingen en zijn er speciale dagen gecreëerd. Naar zo’n speciaal moment kan dan worden toegeleefd en kan een grote groep mensen zich extra ‘aan’ zetten.
Je zou dit kunnen vergelijken met een topsportwedstrijd. Een topsporter kan ook niet elk moment pieken, maar leeft naar belangrijke momenten toe en kan dan soms boven zichzelf uitstijgen.
Dit zal voor jou en jullie op deze speciale dag het geval gaan zijn.

Weet: je bent niet alleen!
Vanuit de hogere sferen begeleiden wij elke stap en elk detail in dit proces, zowel op individueel als groepsniveau.

Laat je maar leiden.

Alle aanwijzingen vind je binnen in jezelf.

Vertrouw op je intuïtie.

Maak tijd om stil te zijn en te luisteren naar de aanwijzingen die jij de komende tijd zult ontvangen.”

 ♥ Lea

Is dit misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook