Verder bouwen aan je innerlijke basis

Verder bouwen aan je innerlijke basis

Als drager van licht vond je het eerder vaak lastig om op aarde te leven. De energie is hier zo anders dan ‘thuis’, de energie waar je vandaan komt en die je gewend bent. De energieën op aarde zijn zwaarder, harder, minder liefdevol en verfijnd. Het was moeilijk om in je eigen energie te blijven te midden van die meer verdichte energieën. Je had je aangepast aan je omgeving om je hier staande te kunnen houden. Je had je energie teruggetrokken en was vergeten wie je werkelijk bent. Dit was allemaal onderdeel van jouw reis onder de 3D-sluiers op aarde.

In de oude energie hadden veel lichtdragers het gevoel er alleen voor te staan. Dit kwam voort uit de (vage) herinnering aan en een gemis van ‘thuis’ waar alles en iedereen met elkaar verbonden was: eenheid. Een plek waar je je altijd ondersteund en gedragen voelde. Dit gevoel van verbinding ben je verloren toen je ervoor koos je onder te dompelen in de 3D realiteit en dat gaf een gevoel van alleen en afgescheiden zijn.

Ook werd je hier door de mensen om je heen niet begrepen, gezien en herkend in wie je bent. Dat maakte dat je het gevoel had niet welkom te zijn, dat er geen plaats was voor jou met alles wie je bent, jouw gevoeligheid, je heldere gaven, je diepte en bewustzijn. Je voelde je anders, alsof je hier niet paste en hoorde. Jij had aan hele andere dingen behoefte dan de mensen om je heen.

Dit alles kan hebben gemaakt dat je onzeker bent geworden en bent gaan twijfelen aan jezelf, jouw pad, jouw liefde en intenties. 

Maar dit hoort allemaal bij de oude energie en deze mag je achter je gaan laten. 
Het is tijd voor nieuwe energie, nieuwe verhalen, nieuwe stappen.

Want jij hebt je ontwikkeld, je bewustzijn is gegroeid, je begrijpt steeds meer van wat er gaande is en wie je bent. Vele andere zielen hebben een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt en je ontmoet steeds meer gelijkgestemden. Samen groeien jullie verder.

De komende tijd zal je nog veel meer van die oude energie van twijfel en onzekerheid achter je laten. Je gaat je nog dieper herinneren wie je bent en waarvoor je in dit leven op aarde bent gekomen. De verbinding met het licht van thuis, die nooit weg is geweest en alleen onder de sluiers was, wordt meer en meer voelbaar.

Je bent hier namelijk niet zomaar ‘gedropt’ en in je eentje achtergelaten, ook al leek dit lange tijd zo te zijn. Je bent altijd begeleid, ook bij alle moeilijke ervaringen die je door hebt gemaakt. Alles was zorgvuldig voorbereid. Je gaat nog meer voelen dat je wordt ondersteund door jouw begeleiders vanuit de lichtwereld en dat de verbinding met ‘thuis’ er nog altijd is. Ook al zal je die het ene moment sterker voelen dan het andere.

Je bent hier welkom, er is een plek voor jou en het is veilig om hier te zijn met jouw energie. Je mag steeds meer landen, dieper aanwezig zijn in je lichaam, ook in de delen waar je dat het engst of moeilijkst vindt: je buik en bekken.

Als drager van licht creëer je meer en meer die stabiele, geaarde, veilige plek waar je al zo lang naar verlangt.
Eerst in jezelf. Daarna volgt de buitenwereld, die jouw innerlijke groei zal weerspiegelen.

Door te herinneren wie je bent, ga je terug naar jeZelf, naar vertrouwen.

Je hebt al zoveel moeilijke obstakels overwonnen. Je weet ondertussen: er is geen obstakel zo groot, dat ik dit niet aankan. Je hebt jouw doorzettingsvermogen en kracht leren kennen. Dit is heel belangrijk en onderdeel van die basis in jou.

Je bent niet alleen welkom om hier te zijn, maar jouw leven heeft een diepere en waardevolle betekenis. Deze betekenis gaat zich steeds verder aan jou ontvouwen.

Vertrouw maar op jouw waarde.

Je wordt geleid en begeleid door de wereld van Licht.

Steeds steviger sta je, ook te midden van alle onrust, chaos, verandering en (energetische) stormen.

Stapje voor stapje bouw je rustig verder aan je innerlijke basis, je leven en de nieuwe aarde… 

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Lichter maken van je hart

Lichter maken van je hart

Als drager van licht heb je vanuit je innerlijke verlangen om de wereld lichter te maken, oude energieën als pijn, verharding en angst overgenomen vanuit je omgeving en bent deze in je systeem mee gaan dragen. Meestal is dit onbewust gebeurd.

Ook je hart, dat van oorsprong zoveel licht in zich heeft, heeft zich verzwaard met deze energieën. Het heeft zich vol laten lopen met energieën van lagere frequenties dan die van jouw bron. De ruimte in je hart voor licht en liefde van jouw wezen is daardoor beperkt, de stroom van bronenergie verzwakt en veel harten zijn gesloten geraakt.

 

Nieuwe manier van licht brengen

Gelukkig dringt het besef door dat we deze oude energie niet langer mee hoeven te zeulen.

De huidige manier van licht brengen is drager zijn van licht.
Je hoeft jezelf niet meer te helen.
Je hoeft je omgeving niet meer te helen.
Je hoeft jezelf niet meer te verzwaren door te dragen wat niet van jou is.
Je hoeft niet meer voor je omgeving te zorgen of die te verlichten.
Je hoeft jouw licht niet meer weg te geven.

Je mag juist terugkeren naar jouw innerlijke bron van licht en doen wat nodig is om deze zoveel mogelijk ‘aan’ te zetten.
Je mag je richten op het activeren van innerlijk licht, waardoor ook in je hart de lichtkracht toeneemt.

 

Ondersteuning bij het openen van je hart

Het proces van verlichten (lichter maken) van je hart wordt ondersteund. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat oude pijn/spanning/angst uit je hart vrij komt, zodat er ruimte is voor meer licht.

Je gaat mensen ontmoeten en in situaties terecht komen (alles geregisseerd vanuit de lichtwereld) die ervoor zorgen dat jouw hart zich verder kan openen en zich vult met meer licht.

Wanneer je voelt dat je hart zich vult met bronenergie, zal dit voelen als liefdevol, licht en fijn. Wanneer de oude energie wordt vrijgelaten, kan dat naast dat het opluchting geeft, ook aanvoelen als pijnlijk of verdrietig. Schrik hier niet van, je mag dit gewoon laten gebeuren.

 

Oefenen van het open houden van je hart

Daarbij krijg je ‘leermomenten’ aangeboden, die je de mogelijkheid geven om te oefenen je hart open te houden, ook als er mensen, energieën of situaties zijn waarbij je geneigd bent je hart te sluiten.

Juist als de energie om je heen niet fijn voelt en je vanuit oude gewenning jouw energie makkelijk terugtrekt en je hart sluit, mag je oefenen om aanwezig te blijven in je hart en deze open te houden.

En juist als scherpe of pijnlijke plekken in je hart worden geraakt, geeft dat de mogelijkheid om uit je oude patronen van verharden (en het gedrag dat daaruit voortkomt) te stappen.

Je mag een nieuwe, zachte manier ontdekken, waarbij je de verantwoordelijkheid voor je gevoel helemaal bij jezelf houdt.
Oude verhardingen, pijn en angst mogen worden vrijgelaten en licht, liefde en ruimte toenemen. 

 

Bewust zijn van je groei

Groei gebeurt vaak in kleine stapjes en onopgemerkt, als je niet de tijd neemt om hier aandacht aan te geven. Maar als later in de tijd terugkijkt, zal je zien dat jouw hart zachter en opener is geworden en dat je toegang hebt gekregen tot meer van het licht en de liefde van de bron. Je zal vaker liefdevol kunnen zijn voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen. (Zoals je waarschijnlijk al weet, heeft dit niets te maken met soft, verbloemend en zonder grenzen zijn. Juist niet. Licht en liefde vanuit de bron zijn eindeloos helder en krachtig.)

 Leven met meer licht, liefde en bewustzijn in je hart en van daaruit kijken naar jezelf als mens en andere mensen en situaties, betekent zien en begrijpen in een ander licht. Sluiers worden ‘opgelicht’. Deze opheldering zorgt voor een grote shift in bewustzijn en is de basis van verdere innerlijke groei.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Ik werk in opdracht van de lichtwereld

Ik werk in opdracht van de lichtwereld

Ik werk in opdracht van de lichtwereld.
De lichtwereld bestaat voor mij niet uit concrete personen of wezens, maar is gewoon iets wat er IS.
De lichtwereld heeft oneindige mogelijkheden om mij haar boodschappen door te geven.

Ik ontvang boodschappen in de lucht en de wolken.

Ik ontvang inzichten door de ervaringen die ik opdoe, mensen die ik spreek, situaties die op mijn pad komen.

Ik ontvang informatie via films, TV-programma’s, liedjes en internet.

Ik ontvang opdrachten in de natuur, via planten, bomen en dieren.

Ik ontvang inzichten en een dieper begrip in mezelf.

Alles heeft voor mij een diepere betekenis en ik leer van elke ogenschijnlijke oppervlakkig situatie.
Alle eerdere ervaringen in mijn leven, zijn een basis waardoor ik dingen nu kan begrijpen.
Soms wil iets op een bepaalde manier gebeuren en begrijp ik pas achteraf de achterliggende reden.

Ik schrijf artikelen, nieuwsbrieven en stukjes op facebook in opdracht van de lichtwereld en vanuit wat er in mij is.
Ik plan lichtactivaties in opdracht van de lichtwereld.
De thema’s voor de healings en hoe ik de audio opnames kan vormgeven, worden aan mij ‘gegeven’.
Hoe ik de energietransmissies kan ‘doen’ weet ik door de lichtwereld.

Het is heerlijk om zo te kunnen werken.

Ik word gezien in wie ik ten diepste ben.
Wat ik voel is belangrijk.
Er is nooit druk, geen moeten: volledige vrijheid.
Het is belangrijk dat het zo goed mogelijk gaat mij mij.
Mijn zielsontwikkeling staat voorop.
Ik mag alles in mijn eigen tempo doen.
Ik mag doen waarvoor ik hier op aarde ben.
Mijn talenten worden benut.
Ik mag doen wat ik leuk vind.
Sinds ik nauwer samenwerk met de lichtwereld komt er meer geld naar me toe (eerder was er een gevoel van tekort, nu een gevoel van overvloed).

Fijne werkgever.
Echt een aanrader! 🙂

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Manisch depressief of drager van licht?

Manisch depressief of drager van licht?

Mijn vader werd rond de leeftijd van 35 – 40 jaar gediagnosticeerd als manisch depressief. Dat leidde tot zijn verdere leven volgestopt worden met medicijnen, tot aan een medicijnvergiftiging met ernstige psychose aan toe, verschillende perioden in zijn leven met veel opnames op psychiatrische afdelingen, proefkonijn zijn (niemand wist hoe ze hem goed konden begeleiden) en bijvoorbeeld shock therapie.

Hij werd door niemand gezien, begrepen of herkend in wie hij was en hoe kon dat ook, want mijn vader kon zichzelf ook niet begrijpen. Dat leidde tot een leven met veel worstelingen, onbegrip, oordelen en eenzaamheid. 

Hij paste niet in de wereld zoals deze toen was.
Maar niemand begreep dat hij een pionier was en vernieuwing en licht kwam brengen.

Al toen ik tiener en jongvolwassene was probeerde hij mij uit te leggen dat liefde de essentie is van alles. Ik dacht met het bewustzijn dat ik toen had “Het zal wel” en had echt geen idee wat hij bedoelde.
En hij had niet de mogelijkheden om wat hij diep van binnen wist vorm te geven op aarde. Want ik voelde zijn liefde eigenlijk nooit. Ik miste een vader die er voor me was, me steunde en die dingen voor me deed. 

Ik ben een hele ontwikkeling door gaan maken en toen mijn vader 7 jaar geleden (op 76-jarige leeftijd) overleed, voelde ik vanaf dat moment dat hij alleen nog maar pure liefde was. Alle aardse beperkingen en sluiers waren van hem afgevallen en ik was toen wel in staat om die zuivere liefde te voelen.

Door te groeien in bewustzijn heb ik de afgelopen jaren mijn vader kunnen herkennen als lichtdrager. Steeds dieper daalt het besef in wie hij is en hoe ontzettend veel hij mij heeft gegeven door het leven dat hij heeft geleid. Iets dat ik eerder gewoon niet kon zien.

In het bewustzijn dat ik nu heb, leer ik met terugwerkende kracht elke dag van hem doordat ik van zo dichtbij zijn leven en worstelingen heb mee kunnen maken. Ik kan dat omzetten in iets goeds en positiefs. Dat is zowel voor hem als voor mij heel helend.

Pas een paar dagen geleden hoorde ik dat hij  (toen ik te klein was om dat bewust mee te maken) een periode van 6 weken lang letterlijk via medicijnen in slaap is gehouden omdat ze dachten dat dat zijn ‘toestand’ zou verbeteren!
Dit raakte iets groots in mij. Compassie en liefde voor mijn vader, maar ook verdriet om wat hij mee heeft moeten maken.

Tegelijkertijd veranderde er iets wezenlijks in mij. Eerder droeg ik een gevoel van zwaarte met me mee over lichtdrager zijn in een leven op aarde. Dit is ook logisch door wat er in de geschiedenis in vorige levens allemaal is gebeurd. Dit was de afgelopen jaren al lichter geworden, maar toch was dit horen over de zes weken slaap een moment van grote transformatie. 

In een oogopslag veranderden de laatste resten zwaarte in een groot gevoel van dankbaarheid en vreugde over dat ik nú leef, in deze bijzondere tijd, in het bewustzijn van nu, met alle mogelijkheden.

Ik begrijp wie ik ben en wat ik hier kom brengen. Ik kan wat ik zie, voel, ervaar en weet uitspreken, delen en opschrijven in vrijheid. Dat is veilig en ik sta niet meer alleen. Er zijn duizenden mensen die zich met mij en met elkaar verbinden. Over de hele aarde zijn er zovelen die bewust zijn van ons gemeenschappelijke doel en steeds meer mensen worden wakker.

Ik hoef niet meer bang te zijn om licht te laten zien of mijn waarheid te spreken, maar voel me gesteund door oneindige lichtkracht. En dit is nog maar het begin, de groei die gaat komen is oneindig. Het licht kan door niemand meer worden onderdrukt of ‘in slaap’ gehouden …

Verandering van perspectief doet wonderen.

Welkom in het Aquariustijdperk.

 

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Velen van ons lichtdragers, hebben de afgelopen jaren te maken gehad (of nog steeds) met karmische relaties. Karmische relaties zijn een belangrijk onderdeel van je lessenpakket en alhoewel ze vaak (zacht uitgedrukt) nogal pittig zijn, zijn ze een rijke voedingsbodem voor innerlijke groei.

Een karmische relatie kan je hebben met een geliefde, vriend, familielid, je ouders en ook met je kind. Juist de afgelopen maanden zijn veel mensen zich bewust geworden van de ongezonde patronen tussen henzelf en hun kind(eren).

Wat is een karmische relatie?
Waaraan herken je een karmische relatie?
Hoe kan je je hiervan vrijmaken?
Wat zijn veel voorkomende lessen in karmische relaties?
En hoe ziet een ‘gezonde’ relatie in de nieuwe tijd eruit?

 

Wat is een karmische relatie?

Een karmische relatie is een relatie tussen twee zielen die elkaar kennen uit een vorige leven (of meerdere levens). Zij waren toen bij elkaar om bepaalde lessen uit te werken. Als de lessen nog niet zijn afgerond, komen ze in een nieuw leven opnieuw bij elkaar om zo de mogelijkheid te krijgen alsnog de lessen vanuit alle invalshoeken te doorleven. Deze lessen zijn diepgaand en dragen intense gevoelens van pijn (van bijvoorbeeld onbegrip, pijn (van je alleen of afgescheiden voelen), angst (bijvoorbeeld om verlaten te worden of de ander te verliezen door ziekte of de dood), schuld of iets dergelijks in zich. Omdat deze persoon in eerdere levens betrokken was bij jouw wonden, kan juist hij / zij in dit leven jou ten diepste raken.

De lessen gaan altijd over jouw pijn loskoppelen van de ander, hier volledig eigen verantwoordelijkheid voor nemen, de verbinding met jezelf verdiepen, het helen van je eigen wonden en het herinneren van wie jij in essentie bent.

 

Waaraan herken je een karmische relatie?

Een karmische relatie is gekoppeld aan de oude derde dimensie-energie.
Je komt hierbij dingen tegen als:

Strijd, negativiteit, drama, onmacht, verharding, afgesloten zijn.

Door het begrijpen van het standpunt van de ander, weggaan van jezelf. De ander blijven begrijpen ten koste van jezelf. (Dit heeft niets met liefde te maken.)

Je telkens opnieuw mee laten trekken in lagere bewustzijnsvelden (en daarmee weg gaan bij jezelf).

Je niet gesteund voelen in jouw groei.

Iets doen of juist nalaten, iets zeggen of juist niet zeggen op basis van angst.

*  Angst voor onbegrip en een negatieve reactie van de ander.

*  Je energetisch omver laten duwen door macht en ego van de ander of je juist mee laten trekken in slachtofferenergie.

Grote wisselingen in hoe het gaat tussen jullie: Veel ‘ups and downs’.

*  Hopen dat het beter gaat worden, blij zijn met elke strohalm.

*  Jezelf leeg geven. Een fijne stroom in geven en ontvangen is ver te zoeken. En nog steeds kan je het gevoel krijgen dat je niet genoeg doet.

*  Grenzen steeds verder oprekken en dus laten overschrijden.

*  Blijven hopen dat de ander zal groeien, terwijl dit niet de realiteit is. Het blijven zien van potentie, het goede, in de ander. Je bent in feite meer bezig met de mogelijke groei van de ander, dan die van jezelf.

Vaak is het moeilijk om je los te maken uit zo’n relatie. Ook als je al weet dat deze relatie niet goed voor je is.

 

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Je maakt je vrij van een karmische relatie door:

* Het zien en doorleven van de lessen die deze relatie je aanbiedt.

* Het helen van de pijn die door deze relatie in jou wordt geraakt.

* Je bewustzijn te vergroten.

* Je dieper te verbinden met wie jij in essentie bent.

* Je trillingsfrequentie te verhogen.

* Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en groei.

* Je in het algemeen los te maken van de energieën van drama, oordelen, schuld en slachtofferschap in de derde dimensie.

Zoals je begrijpt is dit een omvangrijk leerproces. 😊

 

Wat zijn veel voorkomende lessen voor lichtdragers in karmische relaties? 

*  In je eigen licht / energie blijven. De verbinding met jeZelf steeds steviger maken.

*  Jezelf zien in wie je werkelijk bent en je gevoel van eigenwaarde opbouwen.

* Onderscheid leren maken tussen wat goed, gezond en voedend voor je is en wat jouw groei ondersteunt en wat niet.

*  Ontwikkelen van gezonde (energetische) grenzen.

*  Stoppen met je laten leiden door schuld en het zorg dragen voor de ander. Leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de ander bij de ander laten.

*  Je laten leiden door wat er diep binnen in jou is: liefde, vertrouwen & vrijheid (i.p.v. angst of je buitenwereld).

*  Ontwikkelen van stevigheid, aarding, aanwezig zijn in je lichaam en hartgedragen kracht.

*  In contact met, uitkomen voor, vertrouwen op en leven vanuit jouw innerlijke waarheid.

*  Realiteit onder ogen zien. Niet kijken naar hoe de ander diep van binnen of zou kunnen zijn, maar naar welk gedrag hij/zij vertoont. (Zonder hierover te oordelen.)

*  Als gevoelig mens hou je van harmonie en je verwacht dat er in deze (liefdes) relatie het inzicht kan groeien, waardoor er een punt komt waarop je in harmonie en met wederzijds begrip uit elkaar kan gaan. In een karmische relatie gaat dat vaak niet gebeuren. Een onderdeel van je les is juist: Stoppen met je best doen en ‘vast blijven houden’. Ook als dat niet gebeurt in harmonie en de ander je niet begrijpt.

 

Karmische relaties gaan in veel gevallen over loslaten. Vaak blijft er weinig over van de verbinding als jij je lessen hebt geleerd. Dat wat jou aan die ander verbond, lost als het ware op. Deze relaties verdwijnen dan helemaal uit je leven of verschuiven naar de achtergrond.

Dat is een van de redenen waarom veel lichtdragers, die zijn gegroeid in bewustzijn de afgelopen jaren, steeds minder contact zoeken met hun familie. Veel lichtdragers groeien namelijk op met familieleden waarmee zij karmische banden hebben.
Het afronden van karmische lessen is ook een reden waarom veel liefdesrelaties en vriendschappen in deze tijd van grote bewustzijnsgroei tot een einde komen.

Hoe dat precies gaat of zal gaan met de banden met je kind(eren), waarvan jij in deze fase bewust wordt van een karmisch element, zal in de tijd blijken. Maak je vooral los van oude overtuigingen over hoe het contact tussen ouder en kind hoort te zijn, leer je lessen en ontdek wat er in de vrijgekomen ruimte voor in de plaats komt…

Door je innerlijke werk te doen, lessen onder ogen te zien, oude energie op te ruimen en jouw innerlijke frequentie door al dat opschonen steeds verder terug te brengen in jouw oorspronkelijke trilling, komen er (als de tijd daar klaar voor is) vanzelf de relaties in je leven die werkelijk bij je passen.

 

Hoe ziet een gezonde relatie in de nieuwe tijd eruit?

Wat kenmerkt een gezonde relatie in de nieuwe tijd:

* Herkenning en begrip.

 * Leren, groeien en helen in liefde.

 * Natuurlijke stroom in geven en ontvangen. Geven = ontvangen en ontvangen = geven.

 * Open, vrijheid, veiligheid, vertrouwen.

 *  Stevig in jezelf, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, gevoel, keuzes en groei en van daaruit verbinding.

* Wederzijdse steun tot innerlijke groei en het zetten van stappen in de buitenwereld.

 * Zowel de ander als jullie relatie zijn een bron van inspiratie, verdieping en vreugde.

 * Positiviteit, rust, harmonie, licht, gemak, liefde, warmte.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook