Lichter maken van je hart

Lichter maken van je hart

Als drager van licht heb je vanuit je innerlijke verlangen om de wereld lichter te maken, oude energieën als pijn, verharding en angst overgenomen vanuit je omgeving en bent deze in je systeem mee gaan dragen. Meestal is dit onbewust gebeurd.

Ook je hart, dat van oorsprong zoveel licht in zich heeft, heeft zich verzwaard met deze energieën. Het heeft zich vol laten lopen met energieën van lagere frequenties dan die van jouw bron. De ruimte in je hart voor licht en liefde van jouw wezen is daardoor beperkt, de stroom van bronenergie verzwakt en veel harten zijn gesloten geraakt.

 

Nieuwe manier van licht brengen

Gelukkig dringt het besef door dat we deze oude energie niet langer mee hoeven te zeulen.

De huidige manier van licht brengen is drager zijn van licht.
Je hoeft jezelf niet meer te helen.
Je hoeft je omgeving niet meer te helen.
Je hoeft jezelf niet meer te verzwaren door te dragen wat niet van jou is.
Je hoeft niet meer voor je omgeving te zorgen of die te verlichten.
Je hoeft jouw licht niet meer weg te geven.

Je mag juist terugkeren naar jouw innerlijke bron van licht en doen wat nodig is om deze zoveel mogelijk ‘aan’ te zetten.
Je mag je richten op het activeren van innerlijk licht, waardoor ook in je hart de lichtkracht toeneemt.

 

Ondersteuning bij het openen van je hart

Het proces van verlichten (lichter maken) van je hart wordt ondersteund. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat oude pijn/spanning/angst uit je hart vrij komt, zodat er ruimte is voor meer licht.

Je gaat mensen ontmoeten en in situaties terecht komen (alles geregisseerd vanuit de lichtwereld) die ervoor zorgen dat jouw hart zich verder kan openen en zich vult met meer licht.

Wanneer je voelt dat je hart zich vult met bronenergie, zal dit voelen als liefdevol, licht en fijn. Wanneer de oude energie wordt vrijgelaten, kan dat naast dat het opluchting geeft, ook aanvoelen als pijnlijk of verdrietig. Schrik hier niet van, je mag dit gewoon laten gebeuren.

 

Oefenen van het open houden van je hart

Daarbij krijg je ‘leermomenten’ aangeboden, die je de mogelijkheid geven om te oefenen je hart open te houden, ook als er mensen, energieën of situaties zijn waarbij je geneigd bent je hart te sluiten.

Juist als de energie om je heen niet fijn voelt en je vanuit oude gewenning jouw energie makkelijk terugtrekt en je hart sluit, mag je oefenen om aanwezig te blijven in je hart en deze open te houden.

En juist als scherpe of pijnlijke plekken in je hart worden geraakt, geeft dat de mogelijkheid om uit je oude patronen van verharden (en het gedrag dat daaruit voortkomt) te stappen.

Je mag een nieuwe, zachte manier ontdekken, waarbij je de verantwoordelijkheid voor je gevoel helemaal bij jezelf houdt.
Oude verhardingen, pijn en angst mogen worden vrijgelaten en licht, liefde en ruimte toenemen. 

 

Bewust zijn van je groei

Groei gebeurt vaak in kleine stapjes en onopgemerkt, als je niet de tijd neemt om hier aandacht aan te geven. Maar als later in de tijd terugkijkt, zal je zien dat jouw hart zachter en opener is geworden en dat je toegang hebt gekregen tot meer van het licht en de liefde van de bron. Je zal vaker liefdevol kunnen zijn voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen. (Zoals je waarschijnlijk al weet, heeft dit niets te maken met soft, verbloemend en zonder grenzen zijn. Juist niet. Licht en liefde vanuit de bron zijn eindeloos helder en krachtig.)

 Leven met meer licht, liefde en bewustzijn in je hart en van daaruit kijken naar jezelf als mens en andere mensen en situaties, betekent zien en begrijpen in een ander licht. Sluiers worden ‘opgelicht’. Deze opheldering zorgt voor een grote shift in bewustzijn en is de basis van verdere innerlijke groei.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Ik werk in opdracht van de lichtwereld

Ik werk in opdracht van de lichtwereld

Ik werk in opdracht van de lichtwereld.
De lichtwereld bestaat voor mij niet uit concrete personen of wezens, maar is gewoon iets wat er IS.
De lichtwereld heeft oneindige mogelijkheden om mij haar boodschappen door te geven.

Ik ontvang boodschappen in de lucht en de wolken.

Ik ontvang inzichten door de ervaringen die ik opdoe, mensen die ik spreek, situaties die op mijn pad komen.

Ik ontvang informatie via films, TV-programma’s, liedjes en internet.

Ik ontvang opdrachten in de natuur, via planten, bomen en dieren.

Ik ontvang inzichten en een dieper begrip in mezelf.

Alles heeft voor mij een diepere betekenis en ik leer van elke ogenschijnlijke oppervlakkig situatie.
Alle eerdere ervaringen in mijn leven, zijn een basis waardoor ik dingen nu kan begrijpen.
Soms wil iets op een bepaalde manier gebeuren en begrijp ik pas achteraf de achterliggende reden.

Ik schrijf artikelen, nieuwsbrieven en stukjes op facebook in opdracht van de lichtwereld en vanuit wat er in mij is.
Ik plan lichtactivaties in opdracht van de lichtwereld.
De thema’s voor de healings en hoe ik de audio opnames kan vormgeven, worden aan mij ‘gegeven’.
Hoe ik de energietransmissies kan ‘doen’ weet ik door de lichtwereld.

Het is heerlijk om zo te kunnen werken.

Ik word gezien in wie ik ten diepste ben.
Wat ik voel is belangrijk.
Er is nooit druk, geen moeten: volledige vrijheid.
Het is belangrijk dat het zo goed mogelijk gaat mij mij.
Mijn zielsontwikkeling staat voorop.
Ik mag alles in mijn eigen tempo doen.
Ik mag doen waarvoor ik hier op aarde ben.
Mijn talenten worden benut.
Ik mag doen wat ik leuk vind.
Sinds ik nauwer samenwerk met de lichtwereld komt er meer geld naar me toe (eerder was er een gevoel van tekort, nu een gevoel van overvloed).

Fijne werkgever.
Echt een aanrader! 🙂

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Manisch depressief of drager van licht?

Manisch depressief of drager van licht?

Mijn vader werd rond de leeftijd van 35 – 40 jaar gediagnosticeerd als manisch depressief. Dat leidde tot zijn verdere leven volgestopt worden met medicijnen, tot aan een medicijnvergiftiging met ernstige psychose aan toe, verschillende perioden in zijn leven met veel opnames op psychiatrische afdelingen, proefkonijn zijn (niemand wist hoe ze hem goed konden begeleiden) en bijvoorbeeld shock therapie.

Hij werd door niemand gezien, begrepen of herkend in wie hij was en hoe kon dat ook, want mijn vader kon zichzelf ook niet begrijpen. Dat leidde tot een leven met veel worstelingen, onbegrip, oordelen en eenzaamheid. 

Hij paste niet in de wereld zoals deze toen was.
Maar niemand begreep dat hij een pionier was en vernieuwing en licht kwam brengen.

Al toen ik tiener en jongvolwassene was probeerde hij mij uit te leggen dat liefde de essentie is van alles. Ik dacht met het bewustzijn dat ik toen had “Het zal wel” en had echt geen idee wat hij bedoelde.
En hij had niet de mogelijkheden om wat hij diep van binnen wist vorm te geven op aarde. Want ik voelde zijn liefde eigenlijk nooit. Ik miste een vader die er voor me was, me steunde en die dingen voor me deed. 

Ik ben een hele ontwikkeling door gaan maken en toen mijn vader 7 jaar geleden (op 76-jarige leeftijd) overleed, voelde ik vanaf dat moment dat hij alleen nog maar pure liefde was. Alle aardse beperkingen en sluiers waren van hem afgevallen en ik was toen wel in staat om die zuivere liefde te voelen.

Door te groeien in bewustzijn heb ik de afgelopen jaren mijn vader kunnen herkennen als lichtdrager. Steeds dieper daalt het besef in wie hij is en hoe ontzettend veel hij mij heeft gegeven door het leven dat hij heeft geleid. Iets dat ik eerder gewoon niet kon zien.

In het bewustzijn dat ik nu heb, leer ik met terugwerkende kracht elke dag van hem doordat ik van zo dichtbij zijn leven en worstelingen heb mee kunnen maken. Ik kan dat omzetten in iets goeds en positiefs. Dat is zowel voor hem als voor mij heel helend.

Pas een paar dagen geleden hoorde ik dat hij  (toen ik te klein was om dat bewust mee te maken) een periode van 6 weken lang letterlijk via medicijnen in slaap is gehouden omdat ze dachten dat dat zijn ‘toestand’ zou verbeteren!
Dit raakte iets groots in mij. Compassie en liefde voor mijn vader, maar ook verdriet om wat hij mee heeft moeten maken.

Tegelijkertijd veranderde er iets wezenlijks in mij. Eerder droeg ik een gevoel van zwaarte met me mee over lichtdrager zijn in een leven op aarde. Dit is ook logisch door wat er in de geschiedenis in vorige levens allemaal is gebeurd. Dit was de afgelopen jaren al lichter geworden, maar toch was dit horen over de zes weken slaap een moment van grote transformatie. 

In een oogopslag veranderden de laatste resten zwaarte in een groot gevoel van dankbaarheid en vreugde over dat ik nú leef, in deze bijzondere tijd, in het bewustzijn van nu, met alle mogelijkheden.

Ik begrijp wie ik ben en wat ik hier kom brengen. Ik kan wat ik zie, voel, ervaar en weet uitspreken, delen en opschrijven in vrijheid. Dat is veilig en ik sta niet meer alleen. Er zijn duizenden mensen die zich met mij en met elkaar verbinden. Over de hele aarde zijn er zovelen die bewust zijn van ons gemeenschappelijke doel en steeds meer mensen worden wakker.

Ik hoef niet meer bang te zijn om licht te laten zien of mijn waarheid te spreken, maar voel me gesteund door oneindige lichtkracht. En dit is nog maar het begin, de groei die gaat komen is oneindig. Het licht kan door niemand meer worden onderdrukt of ‘in slaap’ gehouden …

Verandering van perspectief doet wonderen.

Welkom in het Aquariustijdperk.

 

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Velen van ons lichtdragers, hebben de afgelopen jaren te maken gehad (of nog steeds) met karmische relaties. Karmische relaties zijn een belangrijk onderdeel van je lessenpakket en alhoewel ze vaak (zacht uitgedrukt) nogal pittig zijn, zijn ze een rijke voedingsbodem voor innerlijke groei.

Een karmische relatie kan je hebben met een geliefde, vriend, familielid, je ouders en ook met je kind. Juist de afgelopen maanden zijn veel mensen zich bewust geworden van de ongezonde patronen tussen henzelf en hun kind(eren).

Wat is een karmische relatie?
Waaraan herken je een karmische relatie?
Hoe kan je je hiervan vrijmaken?
Wat zijn veel voorkomende lessen in karmische relaties?
En hoe ziet een ‘gezonde’ relatie in de nieuwe tijd eruit?

 

Wat is een karmische relatie?

Een karmische relatie is een relatie tussen twee zielen die elkaar kennen uit een vorige leven (of meerdere levens). Zij waren toen bij elkaar om bepaalde lessen uit te werken. Als de lessen nog niet zijn afgerond, komen ze in een nieuw leven opnieuw bij elkaar om zo de mogelijkheid te krijgen alsnog de lessen vanuit alle invalshoeken te doorleven. Deze lessen zijn diepgaand en dragen intense gevoelens van pijn (van bijvoorbeeld onbegrip, pijn (van je alleen of afgescheiden voelen), angst (bijvoorbeeld om verlaten te worden of de ander te verliezen door ziekte of de dood), schuld of iets dergelijks in zich. Omdat deze persoon in eerdere levens betrokken was bij jouw wonden, kan juist hij / zij in dit leven jou ten diepste raken.

De lessen gaan altijd over jouw pijn loskoppelen van de ander, hier volledig eigen verantwoordelijkheid voor nemen, de verbinding met jezelf verdiepen, het helen van je eigen wonden en het herinneren van wie jij in essentie bent.

 

Waaraan herken je een karmische relatie?

Een karmische relatie is gekoppeld aan de oude derde dimensie-energie.
Je komt hierbij dingen tegen als:

Strijd, negativiteit, drama, onmacht, verharding, afgesloten zijn.

Door het begrijpen van het standpunt van de ander, weggaan van jezelf. De ander blijven begrijpen ten koste van jezelf. (Dit heeft niets met liefde te maken.)

Je telkens opnieuw mee laten trekken in lagere bewustzijnsvelden (en daarmee weg gaan bij jezelf).

Je niet gesteund voelen in jouw groei.

Iets doen of juist nalaten, iets zeggen of juist niet zeggen op basis van angst.

*  Angst voor onbegrip en een negatieve reactie van de ander.

*  Je energetisch omver laten duwen door macht en ego van de ander of je juist mee laten trekken in slachtofferenergie.

Grote wisselingen in hoe het gaat tussen jullie: Veel ‘ups and downs’.

*  Hopen dat het beter gaat worden, blij zijn met elke strohalm.

*  Jezelf leeg geven. Een fijne stroom in geven en ontvangen is ver te zoeken. En nog steeds kan je het gevoel krijgen dat je niet genoeg doet.

*  Grenzen steeds verder oprekken en dus laten overschrijden.

*  Blijven hopen dat de ander zal groeien, terwijl dit niet de realiteit is. Het blijven zien van potentie, het goede, in de ander. Je bent in feite meer bezig met de mogelijke groei van de ander, dan die van jezelf.

Vaak is het moeilijk om je los te maken uit zo’n relatie. Ook als je al weet dat deze relatie niet goed voor je is.

 

Hoe maak je je vrij van een karmische relatie?

Je maakt je vrij van een karmische relatie door:

* Het zien en doorleven van de lessen die deze relatie je aanbiedt.

* Het helen van de pijn die door deze relatie in jou wordt geraakt.

* Je bewustzijn te vergroten.

* Je dieper te verbinden met wie jij in essentie bent.

* Je trillingsfrequentie te verhogen.

* Het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens en groei.

* Je in het algemeen los te maken van de energieën van drama, oordelen, schuld en slachtofferschap in de derde dimensie.

Zoals je begrijpt is dit een omvangrijk leerproces. 😊

 

Wat zijn veel voorkomende lessen voor lichtdragers in karmische relaties? 

*  In je eigen licht / energie blijven. De verbinding met jeZelf steeds steviger maken.

*  Jezelf zien in wie je werkelijk bent en je gevoel van eigenwaarde opbouwen.

* Onderscheid leren maken tussen wat goed, gezond en voedend voor je is en wat jouw groei ondersteunt en wat niet.

*  Ontwikkelen van gezonde (energetische) grenzen.

*  Stoppen met je laten leiden door schuld en het zorg dragen voor de ander. Leren nemen van eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid voor de ander bij de ander laten.

*  Je laten leiden door wat er diep binnen in jou is: liefde, vertrouwen & vrijheid (i.p.v. angst of je buitenwereld).

*  Ontwikkelen van stevigheid, aarding, aanwezig zijn in je lichaam en hartgedragen kracht.

*  In contact met, uitkomen voor, vertrouwen op en leven vanuit jouw innerlijke waarheid.

*  Realiteit onder ogen zien. Niet kijken naar hoe de ander diep van binnen of zou kunnen zijn, maar naar welk gedrag hij/zij vertoont. (Zonder hierover te oordelen.)

*  Als gevoelig mens hou je van harmonie en je verwacht dat er in deze (liefdes) relatie het inzicht kan groeien, waardoor er een punt komt waarop je in harmonie en met wederzijds begrip uit elkaar kan gaan. In een karmische relatie gaat dat vaak niet gebeuren. Een onderdeel van je les is juist: Stoppen met je best doen en ‘vast blijven houden’. Ook als dat niet gebeurt in harmonie en de ander je niet begrijpt.

 

Karmische relaties gaan in veel gevallen over loslaten. Vaak blijft er weinig over van de verbinding als jij je lessen hebt geleerd. Dat wat jou aan die ander verbond, lost als het ware op. Deze relaties verdwijnen dan helemaal uit je leven of verschuiven naar de achtergrond.

Dat is een van de redenen waarom veel lichtdragers, die zijn gegroeid in bewustzijn de afgelopen jaren, steeds minder contact zoeken met hun familie. Veel lichtdragers groeien namelijk op met familieleden waarmee zij karmische banden hebben.
Het afronden van karmische lessen is ook een reden waarom veel liefdesrelaties en vriendschappen in deze tijd van grote bewustzijnsgroei tot een einde komen.

Hoe dat precies gaat of zal gaan met de banden met je kind(eren), waarvan jij in deze fase bewust wordt van een karmisch element, zal in de tijd blijken. Maak je vooral los van oude overtuigingen over hoe het contact tussen ouder en kind hoort te zijn, leer je lessen en ontdek wat er in de vrijgekomen ruimte voor in de plaats komt…

Door je innerlijke werk te doen, lessen onder ogen te zien, oude energie op te ruimen en jouw innerlijke frequentie door al dat opschonen steeds verder terug te brengen in jouw oorspronkelijke trilling, komen er (als de tijd daar klaar voor is) vanzelf de relaties in je leven die werkelijk bij je passen.

 

Hoe ziet een gezonde relatie in de nieuwe tijd eruit?

Wat kenmerkt een gezonde relatie in de nieuwe tijd:

* Herkenning en begrip.

 * Leren, groeien en helen in liefde.

 * Natuurlijke stroom in geven en ontvangen. Geven = ontvangen en ontvangen = geven.

 * Open, vrijheid, veiligheid, vertrouwen.

 *  Stevig in jezelf, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag, gevoel, keuzes en groei en van daaruit verbinding.

* Wederzijdse steun tot innerlijke groei en het zetten van stappen in de buitenwereld.

 * Zowel de ander als jullie relatie zijn een bron van inspiratie, verdieping en vreugde.

 * Positiviteit, rust, harmonie, licht, gemak, liefde, warmte.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Innemen van je lichtplek

Innemen van je lichtplek

Als je het pad van licht bewandelt, ga je je meer en meer herinneren wie je in essentie bent en het niveau van herinneren zal zich steeds verder verdiepen. Ook je bewustzijn van wat je hier komt doen, wat je taak is in dit leven op aarde, zal groeien en dit zal meer vorm krijgen in je dagelijkse leven.

Veel pionier lichtdragers worden meer zichtbaar en nemen hun plek in het geheel in. Velen zijn de afgelopen jaren hierop voorbereid. Lichtenergie en bewustzijn zijn volop aan het groeien.

 

Congruentie tussen voelen, handelen en spreken

Dit betekent niet per se dat je een spirituele coaching praktijk zal beginnen of een boek gaat schrijven. Dat kan bij jouw missie horen, maar dat hoeft niet. 

Wel is het belangrijk dat je steeds vaker en meer in congruentie handelt en spreekt met hoe jij het van binnen voelt. Dus leven vanuit verbinding met je diepe Zelf. Gewoon in je alledaagse leven in hele kleine dingen.
Door het leven van jouw waarheid, laat je jeZelf, jouw licht, zien. Dat is nodig wat nodig is, zo draag je bij.

Ook als wat jij van binnen voelt ‘ongebruikelijk’ is, anders dan andere mensen het doen, als dat eng voelt of als het misschien wrijving geeft en (nog) niet goed wordt ontvangen.

Je bent een brenger van vernieuwing en daar hoort wrijving bij: zonder weerstand ontstaat er geen verandering. Dat is voor de meeste gevoelige mensen, die grote behoefte hebben aan harmonie, een belangrijke les.

 

Bevrijden oude licht-onderdrukkende energieën

Wil jouw licht en uitstraling kunnen groeien, dan is het nodig dat oude energie, die in jouw systeem ligt opgeslagen en die in het verleden jouw licht heeft gedimd, wordt vrijgelaten.

Angst, spanning, pijn, onzekerheid en je klein voelen liggen juist opgeslagen in hen met grote lichtkracht. Zij hebben in dit en vorige levens te maken gehad met de meeste weerstand, tegenkrachten en onbegrip. Zij zijn miskend en alles is in werking gesteld om hun licht ‘eronder’ te houden. Zij zijn het die zijn gemarteld, verbannen en gedood vanwege de angst voor hun innerlijke licht.

Deze eerdere ervaringen liggen diep in je energie en celgeheugen opgeslagen. De angst om jouw licht te laten zien en met jouw waarheid naar buiten te komen is vaak levensgroot.

Vele lichtdragers dragen mede hierdoor blokkades en spanningen in het keelgebied die voorkomen dat zij zichzelf uitspreken en zichzelf, hun innerlijke licht, laten zien en tot expressie brengen in de buitenwereld.

 

Herkennen van je lessen

Tijdens een periode in mijn leven heb ik een reeks van ernstige keelontstekingen gehad, waarbij ik erg ziek en verzwakt was, niet meer kon praten of eten en mijn mond nog maar één cm open kon. Tot twee keer toe had ik een groot abces in mijn keel (dat niet werd herkend door artsen) en dat spontaan open knapte waardoor alle pus (rommel, oude ‘shit’) eruit kon vloeien, waardoor ook de pijn direct ‘oploste’. Tegen de adviezen van artsen in, die mij verzekerden dat als ik mijn keelamandelen niet zou laten verwijderen, de ontstekingen zeker terug zouden komen, heb ik besloten mijn amandelen toch te behouden.

Ik had begrepen dat de ontstekingen voortkwamen uit het binnenhouden, niet uitspreken, van mijn gevoel en waarheid in mijn levenssituatie van dat moment en dat ik dit niet deed door angst die ik had meegenomen uit vorige lichtwerkerlevens, waarin ik ben gemarteld en uitgestoten vanwege het uitspreken van (vernieuwende en licht brengende) waarheid.

Ik wist dat de ontstekingen zich niet zouden herhalen, omdat ik mijn lessen begrepen had. Dit is al meer dan tien jaar geleden en inderdaad heb ik nooit meer een keelontsteking hoeven krijgen. Dat betekent niet dat ik vanaf dat moment altijd perfect mijn eigen waarheid heb durven spreken. Maar ik herkende de les, het had mijn aandacht en daardoor kon het steeds meer spreken vanuit mijn waarheid groeien, uiteindelijk leidend naar het nu waarin ik mijn ervaringen en wat er diep binnenin mij leeft, deel met vele duizenden mensen, omdat dat onderdeel is van mijn missie in dit leven.

Even terzijde: Vertrouw altijd op je eigen gevoel, artsen hebben vaak geen kennis van onderliggende energetische processen en lessen.

 

Omgaan met gevoelens die vrijkomen

Als jij je herkent in dit schrijven, zullen er ook bij jou de komende tijd oude energieën, die jouw licht lang hebben onderdrukt, worden getriggerd en uit jouw systeem worden losgetrild. Dat kan zich uiten in lichamelijke verschijnselen en ziekte, maar dat hoeft niet per se. Mocht je wel ziek worden: dan is het fijn om je open te stellen om de onderliggende processen te kunnen begrijpen. 

Veelal zijn het gevoelens waar je mee te maken krijgt.

Wees niet bang voor gevoelens van angst die vrij willen komen uit jouw systeem.
De angst die je voelt is geen reden om niet te doen waarvan jij diep van binnen voelt dat het jouw weg of volgende stap is.
Op het moment dat je gaat herkennen dat de angst, spanning en onzekerheid niet voortkomen uit je huidige situatie, maar meegenomen en nog niet verwerkte gevoelens zijn uit eerdere levens, kunnen deze worden getransformeerd. Daardoor ontstaat er ruimte waarin jij steeds meer met jouw licht aanwezig kan zijn en jeZelf kan laten zien.

Deins niet terug voor pijn en verdriet.
Wordt niet onzeker van onzekere gevoelens.

Het zijn allemaal slechts energieën die jou lang hebben onderdrukt en klein gehouden. Probeer zo min mogelijk te ‘kleven’ aan deze gevoelens. Door je lichaam en energiekanalen zo open en ontspannen mogelijk te houden, kan de energie het makkelijkste afstromen en worden vrijgelaten.

Schrik dus niet en blijf vooral aanwezig in je lichaam.

 

Congruent zijn brengt stroom van positieve ontwikkelingen

Van nu af aan zal je nog sterker gaan ervaren dat congruent zijn in wat je doet en zegt met wat je van binnen voelt, ook in de situaties waarin je dat eng vindt en het de afgelopen tijd wat achterwege hebt gelaten, je een groot gevoel van licht en kracht gaat brengen.

Ik bedoel hier niet het ongenuanceerd uiten en projecteren van emoties, maar juist je gevoelens in eigen beheer nemen en handelen en spreken vanuit bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid.

Je brengt jezelf daarmee in een stroom van positieve ontwikkelingen en de lichtwereld kan jou nog meer steunen als jij leeft vanuit diepe innerlijke waarheid…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook