Verantwoordelijkheid nemen voor je leven geeft vrijheid

Verantwoordelijkheid nemen voor je leven geeft vrijheid

In je systeem ligt veel oude energie opgeslagen, overgenomen van je omgeving, meegenomen uit vorige levens, overgedragen in familielijnen en verbonden met collectieve velden.

Zolang deze energieën onbewust zijn, beïnvloeden ze je gedachten, gevoelens, keuzes en de stappen die je zet.

Deze oude energie maakt dat je afgehouden wordt bij wie je in wezen bent. Je denkt dat jij je leven leeft, maar in feite word je bepaald door oude energieën, trauma’s, angsten, beperkende overtuigingen en gedachten en ben je onvrij.

Een van de thema’s of lessen die je doorloopt tijdens je overgang naar de nieuwe tijd is die van slachtofferschap, je afhankelijk voelen van je omstandigheden en de ‘schuld’ van ‘problemen’ neerleggen bij de buitenwereld, naar voelen dat jij in beheer bent van jouw leven.

 

Verantwoordelijkheid in de oude energie is zwaar

Verantwoordelijkheid in de oude energie heeft een beladen betekenis en is gekoppeld aan het dragen van zware lasten, verantwoordelijkheid dragen voor anderen, hard werken en doen voor anderen ten koste van jezelf.

Je mag je bewustzijn laten groeien en deze oude energie vrij laten, waardoor je de verbinding met jeZelf, je ziel, je bron, je wezen of welke woorden je daar ook aan wilt geven, kan verdiepen.

Er heerst nog veel oude energie in dit thema, zowel in jezelf als de mensen in je omgeving. Dit is een omvangrijk proces en het vraagt veel helderheid en bewustzijn om dit op te helderen en vrij te maken.

Vaak zullen de mensen in je omgeving jou bij het oude willen houden. Maar jij bent de pionier, de brenger van vernieuwing, licht en bewustzijn. Het is aan jou om je niet meer mee te laten trekken de oude energie in, maar om stevig te staan en de nieuwe energie in jezelf te verankeren.

 

Licht en vrijheid in de nieuwe energie

In de nieuwe energie hoef je niet meer te dragen voor anderen. Je mag je vrij maken van alles wat zwaar en belastend aanvoelt. Door geen verantwoordelijkheid meer mee te sjouwen die niet bij jou hoort, wordt het lichter en ontstaat er vrijheid. Niet alleen in jou, maar voor iedereen.

Wat dat precies is en hoe dat werkt in het dagelijkse leven, is een ontdekkingsreis die jij mag maken. Wat is bijvoorbeeld wel of niet jouw verantwoordelijkheid in je taak als ouder voor je kind? Of als kind van ouder wordende ouders? Of in relaties en vriendschappen? Regelmatig zit er karma in relaties, zijn energieën verweven en is er veel uit elkaar te trekken, op te helderen en los te maken.

Alleen jij kan bepalen wat wel en niet als jouw verantwoordelijkheid voelt. In het algemeen zou je kunnen zeggen: dat wat zwaar, als verplichting en onvrij aanvoelt of waar je probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen, is niet jouw verantwoordelijkheid. Dan word je (onbewust) voor het karretje van die ander gespannen.

Wanneer jij vanuit liefde en vrijheid wil geven of iets voor de ander wil doen, wat jou niets kost en vooral een fijn gevoel geeft, voor jullie allebei, dan lijkt het te kloppen. 

 

Perspectief van de ziel

Vanuit het perspectief van de ziel heb jij gekozen voor de ouders waarbij je bent opgegroeid, ervaringen die je hebt opgedaan, situaties en omstandigheden in je leven, relaties, enzovoorts. Alles en iedereen heeft een rol op het pad van jouw bewustzijnsgroei.

Door je hiervan bewust te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor ALLES, maak je jezelf vrij. Je bent niet langer afhankelijk van of het slachtoffer van je omstandigheden. Het is jouw pad om te leren van alles wat jouw leven je aanbiedt en het goud hierin te zien, hoe moeilijk of complex die lessen soms ook zijn. 

 

Vrij van de oude energie

Vanuit je ware Zelf bestaan er geen schuld, schaamte, oordelen, daders of slachtoffers meer. Geen machteloosheid of afhankelijkheid.  Je wordt niet meer bepaald door familiepatronen, overgedragen energie en opvattingen, enzovoort.

Vanuit jeZelf ben jij verantwoordelijk voor wat je voelt, denkt, wilt, de keuzes die je maakt en de stappen die je wel of niet zet.

Als jij helemaal leeft vanuit je ware Zelf, jouw wezen of innerlijke goddelijke bron, dan ben je vrij…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Doorbreken van taboe rondom geld ontvangen voor lichtwerk

Doorbreken van taboe rondom geld ontvangen voor lichtwerk

Als pionier drager van licht maak je je los van oude energieën, denkwijzen, normen en patronen die zijn gebaseerd op angst, tekort en oordelen. Je bent wegverkenner en baant een nieuw pad gebaseerd op bewustzijn, licht, vertrouwen, verbinding, liefde en overvloed. Je stuit hierbij altijd op weerstand: mensen die vanuit de oude energie naar je kijken, zullen vanuit hun oude programmeringen van angst en onbegrip, oordelen over wat jij doet. 

Ook rondom het thema geld in combinatie met lichtwerk, kleeft veel oude energie.

Aannames in de oude energie zijn bijvoorbeeld:

*     Geld is niet spiritueel.

*     Als lichtwerker hoef je niet met geld bezig te zijn en mag je al helemaal niet van geld houden.

*     Een echte lichtwerker vraagt geen geld voor het verspreiden van bewustzijn en licht.

*     Of: Je mag wel geld vragen, maar dan wel weinig, zodat iedereen het kan betalen en jij gewoon genoeg hebt om van te leven.

*     Het gaat toch over liefde, daar hoort geen geld bij.

*     Enz. enz.

 

Zolang deze oude energie deel uitmaakt van jouw systeem, belemmert dit het innemen van je lichtplek, een vrije doorstroming van energie en de hoeveelheid bronenergie die jij kan belichamen. Zolang jij namelijk de oude energie in je draagt, is er simpelweg minder ruimte voor de energie van wie jij in wezen bent.

Je dient jeZelf, anderen, jouw hogere levensdoel en de groei van bewustzijn op aarde, niet door jezelf klein te houden.

Ook dien je niemand met het genoegen nemen met minder en jezelf tekort doen.

Oude energie en opvattingen zijn diepgeworteld, overgenomen uit familielijnen en collectieve velden, en beïnvloeden je vaak meer dan je je bewust bent.

Er mag en zal grote groei in licht en bewustzijn komen in het thema geld ontvangen voor lichtwerk.

Door te groeien in bewustzijn, te beseffen wie jij bent, wat jij komt brengen en wat jouw taak en toegevoegde waarde is, kan je meer en meer van jouw wezensenergie in je lichaam bevatten. Dat maakt dat je in contact bent met jouw innerlijke rijkdom. Automatisch gaat dit weerspiegeld worden in je buitenwereld, in de vorm van geld, spullen, je woonomgeving of iets anders wat jij nodig hebt, wat voor jou van waarde is, of wat jouw leven makkelijker, leuker en vrijer maakt.

Door in verbinding met jeZelf en de bron te zijn, krijg je toegang tot overvloedsbewustzijn.

Door vast te houden aan oude opvattingen over geld en daarmee aan angst, beperking, gevoel van tekort of afkeer, werk je deze verbinding en ook jouw zielsmissie tegen.

Geld is voor dragers van licht geen doel, maar kan wel een gevolg zijn van het innerlijke proces dat je doormaakt en de thema’s die jij aan het leren bent.  Geld is, net als alle andere gematerialiseerde energie op aarde, een weerspiegeling van je innerlijke energie.

Het is niet per se zo dat door innerlijke groei je heel veel geld krijgt, of dat geld een bewijs is van innerlijke rijkdom. Wel verandert je relatie met en gevoel over geld, samengaand met je energiefrequentie. Er komt vrijheid, waardering, genoeg / overvloed, vertrouwen en stroming, waar eerder beperking, ongenoegen, tekort, angst en stagnatie waren.

Daarbij is geld een middel, dat ervoor kan zorgen dat je met meer gemak, plezier en vertrouwen je lichtwerker-taken kan uitvoeren. 

De tijd dat lichtwerk moeilijk, zwaar en alleen was, is voorbij. Je mag je lichtwerk in het licht zetten en je laten ondersteunen door alles wat dit makkelijker en leuker maakt, ook door geld.

Shine on!

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Hoe komt een lichtactivatie bij Lea tot stand?

Hoe komt een lichtactivatie bij Lea tot stand?

Ben je benieuwd hoe het proces van het tot stand komen van een lichtactivatie bij mij gaat? Dat lees je hieronder.

 

Ik schreef al eerder dat ik samenwerk met de lichtwereld en dat is ook zo bij een lichtactivatie.

Het begint met het ontvangen van een thema. De manier waarop ik informatie ontvang is door opeens te weten dat iets zo is of mag verlopen op een bepaalde manier. Ik ontvang altijd via mijn lichaam, daar voel ik eerst de energie, die daarna langzamerhand woorden krijgt.

Vanaf het moment dat duidelijk is wat het thema is, ga ik een proces in betreffende dat thema. Eén van de eerste stappen is het op de website zetten van alle informatie. Daarmee ontstaat er een soort basis en wordt de energie ‘aan’ gezet. Het wordt al zichtbaar gemaakt en van daaruit kan het zich verder ontwikkelen.

De weken daarna stem ik me af op de energie van het thema. Ik ontvang uitleg en informatie, allemaal weer door te voelen in mijn lichaam. Dus niet doordat ik bewust contact heb met wezens uit de lichtwereld. En toch is duidelijk dat die informatie uit de hogere bewustzijnsvelden komt.  Deze gevoelens probeer ik zo goed mogelijk weer te geven in woorden en dit deel ik met jullie door erover te schrijven op facebook en in nieuwsbrieven.

In mijn persoonlijke dagelijkse leven komen situaties op mijn pad die helpen mijn begrip te verdiepen. Dit gebeurt op allerlei manieren. Veel wordt duidelijk gemaakt in het contact met mijn drie dochters, maar ook bijvoorbeeld door een mail die ik ontvang over de ervaringen van iemand anders, een berichtje dat ik op facebook lees, een film zie ik zie, iets wat ik ervaar tijdens een wandeling in de natuur. Het kan van alles zijn.

Daarbij word ik geraakt op diepere lagen in angst, pijn, schuld, schaamte, oordelen, enzovoort. Zo wordt de richting gewezen waar oude energie ligt opgeslagen, zowel in mijn systeem als in de collectieve velden. Doordat ik voel waar de oude energie aanwezig is, weet ik ook waar nieuw bewustzijn en licht nodig zijn.

Tijdens dit proces leer en verdiep ik steeds verder.

Dit is tot nu toe vaak een intens proces geweest en het vraagt om veel bewustzijn en kracht om deze oude energie in goede banen te kunnen leiden. Dit geleiden van energie gaat weer altijd door mijn lichaam heen.

Ook zie ik met terugwerkende kracht lessen in situaties van vaak tientallen jaren eerder in mijn leven. Die situaties worden in mijn herinnering gebracht, zodat ik daar met het bewustzijn waartoe ik nu beschikking heb, naar kan kijken. Ook via deze weg ontvang ik inzichten en nieuw begrip.

Ondanks dat het vaak pittige processen zijn waar ik doorheen wordt gestuurd, is het gelukkig inmiddels ook regelmatig een feestje om zo te mogen leren en de grote rijkdom aan lessen die in mijn leven liggen opgeslagen, te ervaren.

Tijdens de voorbereidingen ontvang ik ook telkens stukjes informatie over hoe de audio opname voor deze lichtactivatie inhoudelijk vorm mag krijgen. Zodat deze de uiteindelijke activatie / energietransmissie zo goed mogelijk zal begeleiden.

Update maart 2021: Op dit moment ontvang ik niet meer als eerste het thema voor de activatie, maar de datum. Meestal word ik naar bijzondere energiedagen geleid. In de weken voorafgaand aan de activatie ontvang ik tijdens mijn afstemmingen informatie over het thema met daarbij achtergrondinformatie afgestemd op de actuele energetische ontwikkelingen en ook over hoe de audio opname bij de activatie vormgegeven dient te worden.

Tijdens de activatie wordt van mij gevraagd om helemaal afgestemd te zijn in mezelf, in mijn lichaam, en diep in mijn energie. Dat is waar het gebeurt. Daar worden energie, licht en informatie geactiveerd, geaard, verbonden en doorgegeven. Voelen door dieper in mijn eigen lichaam te gaan is mijn manier van afstemmen op alles: andere mensen, de lichtwereld, voelen over tijdlijnen heen  (in vorige levens of in dit leven), voelen door ruimte heen (naar andere plekken, situaties of mensen).

Aan het begin van het proces, als ik het thema (update maart 2021: of de datum) krijg aangereikt, heb ik meestal nog geen idee hoe ik dit allemaal moet gaan doen. Toch hoef ik me nooit zorgen te maken. Ik krijg altijd stapje voor stapje alle informatie aangereikt die nodig is. Elke keer is het weer anders en nieuw.

Het belangrijkste wat ik nodig heb is de focus op het verruimen van bewustzijn, vertrouwen, overgave en heel veel ruimte leeg houden, waardoor ik de mogelijkheid creëer om te kunnen ontvangen.

Als laatste schrijf ik op basis van wat ik heb gezien, gevoeld en ervaren tijdens de activatie een uitgebreide nabesprekingsmail. Ook deel ik eventuele boodschappen die ik heb ontvangen. En daarna ontwikkelt dit thema zich in ieder van ons en in het collectieve veld op een perfect passende manier en in een perfect passend tempo verder… 

 

 ♥ Lea

Is dit misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Verder bouwen aan je innerlijke basis

Verder bouwen aan je innerlijke basis

Als drager van licht vond je het eerder vaak lastig om op aarde te leven. De energie is hier zo anders dan ‘thuis’, de energie waar je vandaan komt en die je gewend bent. De energieën op aarde zijn zwaarder, harder, minder liefdevol en verfijnd. Het was moeilijk om in je eigen energie te blijven te midden van die meer verdichte energieën. Je had je aangepast aan je omgeving om je hier staande te kunnen houden. Je had je energie teruggetrokken en was vergeten wie je werkelijk bent. Dit was allemaal onderdeel van jouw reis onder de 3D-sluiers op aarde.

In de oude energie hadden veel lichtdragers het gevoel er alleen voor te staan. Dit kwam voort uit de (vage) herinnering aan en een gemis van ‘thuis’ waar alles en iedereen met elkaar verbonden was: eenheid. Een plek waar je je altijd ondersteund en gedragen voelde. Dit gevoel van verbinding ben je verloren toen je ervoor koos je onder te dompelen in de 3D realiteit en dat gaf een gevoel van alleen en afgescheiden zijn.

Ook werd je hier door de mensen om je heen niet begrepen, gezien en herkend in wie je bent. Dat maakte dat je het gevoel had niet welkom te zijn, dat er geen plaats was voor jou met alles wie je bent, jouw gevoeligheid, je heldere gaven, je diepte en bewustzijn. Je voelde je anders, alsof je hier niet paste en hoorde. Jij had aan hele andere dingen behoefte dan de mensen om je heen.

Dit alles kan hebben gemaakt dat je onzeker bent geworden en bent gaan twijfelen aan jezelf, jouw pad, jouw liefde en intenties. 

Maar dit hoort allemaal bij de oude energie en deze mag je achter je gaan laten. 
Het is tijd voor nieuwe energie, nieuwe verhalen, nieuwe stappen.

Want jij hebt je ontwikkeld, je bewustzijn is gegroeid, je begrijpt steeds meer van wat er gaande is en wie je bent. Vele andere zielen hebben een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt en je ontmoet steeds meer gelijkgestemden. Samen groeien jullie verder.

De komende tijd zal je nog veel meer van die oude energie van twijfel en onzekerheid achter je laten. Je gaat je nog dieper herinneren wie je bent en waarvoor je in dit leven op aarde bent gekomen. De verbinding met het licht van thuis, die nooit weg is geweest en alleen onder de sluiers was, wordt meer en meer voelbaar.

Je bent hier namelijk niet zomaar ‘gedropt’ en in je eentje achtergelaten, ook al leek dit lange tijd zo te zijn. Je bent altijd begeleid, ook bij alle moeilijke ervaringen die je door hebt gemaakt. Alles was zorgvuldig voorbereid. Je gaat nog meer voelen dat je wordt ondersteund door jouw begeleiders vanuit de lichtwereld en dat de verbinding met ‘thuis’ er nog altijd is. Ook al zal je die het ene moment sterker voelen dan het andere.

Je bent hier welkom, er is een plek voor jou en het is veilig om hier te zijn met jouw energie. Je mag steeds meer landen, dieper aanwezig zijn in je lichaam, ook in de delen waar je dat het engst of moeilijkst vindt: je buik en bekken.

Als drager van licht creëer je meer en meer die stabiele, geaarde, veilige plek waar je al zo lang naar verlangt.
Eerst in jezelf. Daarna volgt de buitenwereld, die jouw innerlijke groei zal weerspiegelen.

Door te herinneren wie je bent, ga je terug naar jeZelf, naar vertrouwen.

Je hebt al zoveel moeilijke obstakels overwonnen. Je weet ondertussen: er is geen obstakel zo groot, dat ik dit niet aankan. Je hebt jouw doorzettingsvermogen en kracht leren kennen. Dit is heel belangrijk en onderdeel van die basis in jou.

Je bent niet alleen welkom om hier te zijn, maar jouw leven heeft een diepere en waardevolle betekenis. Deze betekenis gaat zich steeds verder aan jou ontvouwen.

Vertrouw maar op jouw waarde.

Je wordt geleid en begeleid door de wereld van Licht.

Steeds steviger sta je, ook te midden van alle onrust, chaos, verandering en (energetische) stormen.

Stapje voor stapje bouw je rustig verder aan je innerlijke basis, je leven en de nieuwe aarde… 

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Lichter maken van je hart

Lichter maken van je hart

Als drager van licht heb je vanuit je innerlijke verlangen om de wereld lichter te maken, oude energieën als pijn, verharding en angst overgenomen vanuit je omgeving en bent deze in je systeem mee gaan dragen. Meestal is dit onbewust gebeurd.

Ook je hart, dat van oorsprong zoveel licht in zich heeft, heeft zich verzwaard met deze energieën. Het heeft zich vol laten lopen met energieën van lagere frequenties dan die van jouw bron. De ruimte in je hart voor licht en liefde van jouw wezen is daardoor beperkt, de stroom van bronenergie verzwakt en veel harten zijn gesloten geraakt.

 

Nieuwe manier van licht brengen

Gelukkig dringt het besef door dat we deze oude energie niet langer mee hoeven te zeulen.

De huidige manier van licht brengen is drager zijn van licht.
Je hoeft jezelf niet meer te helen.
Je hoeft je omgeving niet meer te helen.
Je hoeft jezelf niet meer te verzwaren door te dragen wat niet van jou is.
Je hoeft niet meer voor je omgeving te zorgen of die te verlichten.
Je hoeft jouw licht niet meer weg te geven.

Je mag juist terugkeren naar jouw innerlijke bron van licht en doen wat nodig is om deze zoveel mogelijk ‘aan’ te zetten.
Je mag je richten op het activeren van innerlijk licht, waardoor ook in je hart de lichtkracht toeneemt.

 

Ondersteuning bij het openen van je hart

Het proces van verlichten (lichter maken) van je hart wordt ondersteund. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat oude pijn/spanning/angst uit je hart vrij komt, zodat er ruimte is voor meer licht.

Je gaat mensen ontmoeten en in situaties terecht komen (alles geregisseerd vanuit de lichtwereld) die ervoor zorgen dat jouw hart zich verder kan openen en zich vult met meer licht.

Wanneer je voelt dat je hart zich vult met bronenergie, zal dit voelen als liefdevol, licht en fijn. Wanneer de oude energie wordt vrijgelaten, kan dat naast dat het opluchting geeft, ook aanvoelen als pijnlijk of verdrietig. Schrik hier niet van, je mag dit gewoon laten gebeuren.

 

Oefenen van het open houden van je hart

Daarbij krijg je ‘leermomenten’ aangeboden, die je de mogelijkheid geven om te oefenen je hart open te houden, ook als er mensen, energieën of situaties zijn waarbij je geneigd bent je hart te sluiten.

Juist als de energie om je heen niet fijn voelt en je vanuit oude gewenning jouw energie makkelijk terugtrekt en je hart sluit, mag je oefenen om aanwezig te blijven in je hart en deze open te houden.

En juist als scherpe of pijnlijke plekken in je hart worden geraakt, geeft dat de mogelijkheid om uit je oude patronen van verharden (en het gedrag dat daaruit voortkomt) te stappen.

Je mag een nieuwe, zachte manier ontdekken, waarbij je de verantwoordelijkheid voor je gevoel helemaal bij jezelf houdt.
Oude verhardingen, pijn en angst mogen worden vrijgelaten en licht, liefde en ruimte toenemen. 

 

Bewust zijn van je groei

Groei gebeurt vaak in kleine stapjes en onopgemerkt, als je niet de tijd neemt om hier aandacht aan te geven. Maar als later in de tijd terugkijkt, zal je zien dat jouw hart zachter en opener is geworden en dat je toegang hebt gekregen tot meer van het licht en de liefde van de bron. Je zal vaker liefdevol kunnen zijn voor jezelf en voor alles en iedereen om je heen. (Zoals je waarschijnlijk al weet, heeft dit niets te maken met soft, verbloemend en zonder grenzen zijn. Juist niet. Licht en liefde vanuit de bron zijn eindeloos helder en krachtig.)

 Leven met meer licht, liefde en bewustzijn in je hart en van daaruit kijken naar jezelf als mens en andere mensen en situaties, betekent zien en begrijpen in een ander licht. Sluiers worden ‘opgelicht’. Deze opheldering zorgt voor een grote shift in bewustzijn en is de basis van verdere innerlijke groei.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook