Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 1

Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 1

De energie op aarde maakt grote shifts door. Er komt nieuwe energie op aarde, de energiefrequenties en het algehele bewustzijn stijgen en de hoeveelheid licht neemt toe.

Om die nieuwe energie op aarde te kunnen ontvangen en verankeren, zijn er mensen die de taak op zich hebben genomen om ankerpunt te zijn. 

Om wakker wordende ankerpunten begeleiding te geven, is mij door de lichtwereld gevraagd om informatie te delen over verschillende aspecten van ankerpunt zijn: 

* Wat is een ankerpunt?
* Wat doet een ankerpunt?
* Wat is het verleden van ankerpunten?
* Wakker worden als ankerpunt
* Groei in aantal bewuste ankerpunten
* Het belang van samen 

  Wat is een ankerpunt?

  Dit zijn mensen, pionier lichtwerkers, die de taak hebben om een ontvangstpunt voor de nieuwe energie te zijn. Zij ontvangen steeds hogere frequenties in hun lichaam en zijn een ‘container’ of ‘bevatter’ van het nieuwe bewustzijn.

  Door deze energie, dit licht, in hun lichaam te dragen, stralen ze dit als vanzelf, bewust of onbewust, uit naar hun omgeving. 

   Een innerlijke taak

   Ankerpunt zijn is vooral een innerlijke taak. Eerst dient de energie stevig in jou verankerd te zijn. Pas als deze verbinding sterk genoeg is, kan deze van jou uit gaan verspreiden, zonder dat jij de verbinding met jeZelf en het Goddelijke verliest.

   Een ankerpunt kan ogenschijnlijk uren bezig zijn met ‘niks doen’ en ondertussen intensief energetisch werk doen: energie verwerken, laten stromen en verdiepen. 

    Hoe wordt de energie verspreid?

    Er zijn inmiddels vele ankerpunten verspreid over de hele aarde, die samen een groeiend veld van bewustzijn vormen. Mensen wiens bewustzijn een bepaalde groei heeft doorgemaakt, kunnen door dit veld, deze energie, aangeraakt of wakker gemaakt worden. De energie van de aangeraakte persoon kan in de loop van de tijd, na innerlijke reinigingsprocessen en zich losmaken van de oude energie, mee gaan trillen met de frequenties van dit veld.

    Dit nieuwe veld wordt ook wel De Nieuwe Aarde genoemd en bestaat tegelijkertijd en naast het oude. 

     Verleden van ankerpunten

     Ankerpunten waren zich in het verleden vaak niet bewust dat zij dit zijn: ook zij waren onder de sluiers en ‘in slaap’. Veel pionier ankerpunten zijn opgegroeid in een omgeving waar het nodig was om nieuw licht te verankeren: op donkere plekken. Zij hebben meestal al vanaf jonge leeftijd te maken met ‘moeilijkheden’: moeite met omgaan met intense gevoelens, moeilijke relaties, moeite om te aarden, wisselende stemmingen en emoties, omgaan met gevoeligheid en door dat alles twijfel en onzekerheid. Dit kwam voort uit de frictie die zij innerlijk voelden tussen wat hen door de buitenwereld werd voorgeschoteld als waarheid en hun verbinding met diepe gevoelens over eigen waarheid.

     Het mooie is dat deze ankerpunten door al die ‘moeilijkheden’ al vanaf jonge leeftijd zijn begonnen met hun zoektocht naar meer begrip van zichzelf, wie ze werkelijk zijn en wat ze doen hier op aarde. Vaak zijn ze al vele jaren en decennia bezig met intensieve innerlijke processen en het groeien in bewustzijn en vele ankerpunten zijn nu ‘wakker’ en aan het ‘ontwaken’.

      

     Wakker worden als ankerpunt

     De fase dat je bewust wordt van je anker-zijn is een ommekeer in je leven.

     Vele moeilijkheden waar je eerder mee te maken had, vallen weg. Begrip van wie je bent en wat je hier komt doen, nemen toe. De nieuwe uitdagingen die je tegenkomt zijn geen moeilijkheden meer, maar hulpmiddelen om jou verder te laten groeien en jou lessen te leren waardoor je energie met steeds hogere frequenties, steeds meer bewustzijn, in je lichaam kan dragen.
     Het bewustzijn van jouw taak in en je gevoel van verbinding met het geheel neemt toe. 

      Groei in aantal bewuste ankerpunten

      De afgelopen jaren zijn er veel mensen bewust geworden van hun taak als ankerpunt en dit aantal neemt snel toe. Sommigen verrichten hun taken op de voorgrond en zijn zichtbaar, zoals ik dat bijvoorbeeld doe door te schrijven en de lichtactivaties te verzorgen.

      Anderen doen dit meer op de achtergrond en zijn minder zichtbaar. Zij bereiken vaak mensen die (nog) niet uit zichzelf gaan zoeken, lezen of meedoen met bijvoorbeeld activaties. Zij verspreiden licht op een ‘stillere’ manier.

      Elk ankerpunt is belangrijk en waardevol en draagt bij aan het veld van bewustzijn. Hij / zij mengt de nieuwe energie met zijn of haar specifieke trilling. Daardoor is de uitstraling uniek en zal andere mensen kunnen bereiken of net weer andere dingen in mensen aanspreken. 

       Het belang van samen

       De ankerpunten zijn ook voor elkaar belangrijk. Het kan moeilijk en zwaar zijn om de nieuwe energie te verankeren in een omgeving waar veel verdichte, zware, 3D energie is. Dat vraagt veel van je energie, je lichaam en je bewustzijn.

       Daarom is het fijn dat nu al zoveel mensen deze energieën met hogere frequenties in zich kunnen dragen. Het veld wordt steeds omvangrijker en krachtiger. De frequenties gaan steeds verder omhoog. Doordat veel mensen ankerpunt zijn, wordt het dragen makkelijker en lichter.

       Het is echt een gezamenlijk proces. Binnen het veld heeft ieder zijn eigen taak. Voorloper pionier ankerpunten, hebben het eerder in hun leven vaak zwaar gehad en kregen weinig steun, herkenning en bijval.
       De voorlopers geven richting aan en verlichten het pad. Dat er nu veel mensen zijn die zich aan kunnen sluiten geeft voor de voorlopers veel verlichting. Uit deze aansluiting komt herkenning, steun, begrip en vertrouwen voort. Dit vormt een belangrijke basis en is voeding voor verdere groei voor de voorlopers. Zij kunnen dit weer delen, zodat het geheel verder groeit. Zonder de aansluiting en steun van zoveel mensen zou deze groei niet mogelijk zijn. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: de groei gaat alleen samen.

        

       In Deel 2 lees je meer over ankerpunt zijn en:

       * De verbinding met boven & aarden

       * Overbelasting & zelfzorg

       * Steun vanuit de lichtwereld

       * Plannen & meestromen

       * Uitdagingen

       * En: Ben ik een ankerpunt?

        

        ♥ Lea

       Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

       IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
       KvK: 09199936

       © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

       Volg mij op Facebook

       Afronding van grote stukken karma

       Afronding van grote stukken karma

       Update februari 2021: Dit artikel is al eerder geschreven, maar blijft actueel en bevat informatie die voor jou aan de orde is, op het moment dat jij het onder ogen krijgt…

        

       Regelmatig is het goed om je aandacht zoveel mogelijk af te halen van alle praktische dagelijkse dingen en juist te vertragen, te verzachten en je aandacht naar binnen te keren.

       Doen vanuit ego kan dan op weer diepere lagen losgelaten worden. Ook al voelt dat nog een beetje onwennig, je kan echt nog meer ego-stukken laten gaan. Je wordt er vanzelf door je buitenwereld op gewezen waar je nog vanuit deze oude energie handelt en denkt. Voel dit niet als een oordeel en denk niet dat je iets verkeerd doet. Het is een kans om verder te groeien richting je hart, richting je ware Zelf.

        

       Het gaat dan om rust geven aan je innerlijke man, die uitgeput is van al het doen vanuit de oude mannelijke energie (moeten, ego en angst). Pas in de rust kan de nieuwe mannelijke energie zich voeden, herstellen en in zijn Goddelijke kracht herrijzen. Nu niet meer afgescheiden, maar in verbinding met het Goddelijke vrouwelijke.

       Je zal voelen dat wat je nog vanuit de oude energie doet, weerstand geeft in je lichaam.
       Dat voelt zwaar, stroperig, moeizaam: het gaat gewoon niet meer.
       Je lichaam geeft het allemaal aan.
       Luister maar naar wat het je te vertellen heeft en vertrouw op wat je diep van binnen voelt.
       Je mag je laten leiden door wat je innerlijk krijgt aangereikt. Wat goed voelt, past bij jou.

       Dit is geen gemakkelijk proces en vraagt jouw volledige aandacht. Het gaat met horten en stoten en in golfbewegingen. Er komt veel oude energie vrij en dit kan als niet-fijn aanvoelen. Maar het is allemaal oké. 

       Deze maand komen lessen die de afgelopen 2,5-3 jaar jouw thema’s zijn geweest tot een diepere afronding. 

       Er worden mensen en situaties op je pad gestuurd die je laten ervaren dat deze thema’s / lessen nu echt zijn afgerond. De lessen van de afgelopen jaren waren gebaseerd op vele, vele ervaringen in dit, maar ook vorige levens.

       Grote stukken karma komen ten einde.
       Je bent klaar voor een nieuwe fase.

        

       Vanuit de oude energie en jezelf klein houden, wil je nog weleens denken dat er nog veel te helen is.

       Maar je mag nu echt gaan zien hoe hard je de afgelopen jaren hebt gewerkt aan je innerlijke processen, hoeveel je hebt geleerd, hoeveel stappen je hebt gezet, hoezeer je bent gegroeid.

       Wees maar opmerkzaam: je mag de bevestigingen die naar je toe worden gestuurd over jouw groei met open armen en open hart ontvangen.

        

       Je hoeft je niet meer te begeven in situaties die niet goed voor je zijn.
       Je hoeft niet te blijven in liefdeloze situaties.
       Je hoeft niet meer op inspiratie- en voedingsarme plekken te zijn.
       Je hoeft je niet meer door het donker te laten overnemen.
       Je hoeft jouw ruimte niet meer weg te geven uit onzekerheid.
       Je hoeft je licht niet meer gedimd te houden. 

        

       Het nieuwe tijdperk sijpelt meer en meer jouw leven binnen.
       Steun, voeding, inspiratie, liefde, overvloed, verbinding, nieuwe groei…
       Het is allemaal al aanwezig in jou.

       Waar wij over spreken als de nieuwe aarde of het Aquariustijdperk bevindt zich IN JOU.

       Jouw hart is de toegangspoort.
       Je krijgt makkelijker toegang, als je ruimte maakt, als je rust, ontspant, verzacht en je opent.

       Dan kan de oude energie op weer diepere lagen vrijkomen uit jouw systeem en kan het nieuwe haar plek innemen.

        

       Dus neem ruimte:

       * om uit te rusten en gewoon te Zijn.
       * om te genieten van de zon en de natuur.
       * om de verbinding met jeZelf te verdiepen.
       * voor reinigende innerlijke processen.
       * om ankerpunt te zijn.
       * om weer hogere frequenties in je lichaam te integreren.
       * om mee te stromen met wat zich aandient. 

       Jij bent hier, in dit leven, in dit lichaam, in deze bijzondere tijd, met een reden:
       licht op aarde brengen.
       Dus geef jouw licht zoveel mogelijk ruimte en alles wat het nodig heeft om zo helder mogelijk te kunnen stralen.

        

       Shine bright!

        ♥ Lea

       Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

       IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
       KvK: 09199936

       © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

       Volg mij op Facebook

       Verantwoordelijkheid nemen voor je leven geeft vrijheid

       Verantwoordelijkheid nemen voor je leven geeft vrijheid

       In je systeem ligt veel oude energie opgeslagen, overgenomen van je omgeving, meegenomen uit vorige levens, overgedragen in familielijnen en verbonden met collectieve velden.

       Zolang deze energieën onbewust zijn, beïnvloeden ze je gedachten, gevoelens, keuzes en de stappen die je zet.

       Deze oude energie maakt dat je afgehouden wordt bij wie je in wezen bent. Je denkt dat jij je leven leeft, maar in feite word je bepaald door oude energieën, trauma’s, angsten, beperkende overtuigingen en gedachten en ben je onvrij.

       Een van de thema’s of lessen die je doorloopt tijdens je overgang naar de nieuwe tijd is die van slachtofferschap, je afhankelijk voelen van je omstandigheden en de ‘schuld’ van ‘problemen’ neerleggen bij de buitenwereld, naar voelen dat jij in beheer bent van jouw leven.

        

       Verantwoordelijkheid in de oude energie is zwaar

       Verantwoordelijkheid in de oude energie heeft een beladen betekenis en is gekoppeld aan het dragen van zware lasten, verantwoordelijkheid dragen voor anderen, hard werken en doen voor anderen ten koste van jezelf.

       Je mag je bewustzijn laten groeien en deze oude energie vrij laten, waardoor je de verbinding met jeZelf, je ziel, je bron, je wezen of welke woorden je daar ook aan wilt geven, kan verdiepen.

       Er heerst nog veel oude energie in dit thema, zowel in jezelf als de mensen in je omgeving. Dit is een omvangrijk proces en het vraagt veel helderheid en bewustzijn om dit op te helderen en vrij te maken.

       Vaak zullen de mensen in je omgeving jou bij het oude willen houden. Maar jij bent de pionier, de brenger van vernieuwing, licht en bewustzijn. Het is aan jou om je niet meer mee te laten trekken de oude energie in, maar om stevig te staan en de nieuwe energie in jezelf te verankeren.

        

       Licht en vrijheid in de nieuwe energie

       In de nieuwe energie hoef je niet meer te dragen voor anderen. Je mag je vrij maken van alles wat zwaar en belastend aanvoelt. Door geen verantwoordelijkheid meer mee te sjouwen die niet bij jou hoort, wordt het lichter en ontstaat er vrijheid. Niet alleen in jou, maar voor iedereen.

       Wat dat precies is en hoe dat werkt in het dagelijkse leven, is een ontdekkingsreis die jij mag maken. Wat is bijvoorbeeld wel of niet jouw verantwoordelijkheid in je taak als ouder voor je kind? Of als kind van ouder wordende ouders? Of in relaties en vriendschappen? Regelmatig zit er karma in relaties, zijn energieën verweven en is er veel uit elkaar te trekken, op te helderen en los te maken.

       Alleen jij kan bepalen wat wel en niet als jouw verantwoordelijkheid voelt. In het algemeen zou je kunnen zeggen: dat wat zwaar, als verplichting en onvrij aanvoelt of waar je probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen, is niet jouw verantwoordelijkheid. Dan word je (onbewust) voor het karretje van die ander gespannen.

       Wanneer jij vanuit liefde en vrijheid wil geven of iets voor de ander wil doen, wat jou niets kost en vooral een fijn gevoel geeft, voor jullie allebei, dan lijkt het te kloppen. 

        

       Perspectief van de ziel

       Vanuit het perspectief van de ziel heb jij gekozen voor de ouders waarbij je bent opgegroeid, ervaringen die je hebt opgedaan, situaties en omstandigheden in je leven, relaties, enzovoorts. Alles en iedereen heeft een rol op het pad van jouw bewustzijnsgroei.

       Door je hiervan bewust te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor ALLES, maak je jezelf vrij. Je bent niet langer afhankelijk van of het slachtoffer van je omstandigheden. Het is jouw pad om te leren van alles wat jouw leven je aanbiedt en het goud hierin te zien, hoe moeilijk of complex die lessen soms ook zijn. 

        

       Vrij van de oude energie

       Vanuit je ware Zelf bestaan er geen schuld, schaamte, oordelen, daders of slachtoffers meer. Geen machteloosheid of afhankelijkheid.  Je wordt niet meer bepaald door familiepatronen, overgedragen energie en opvattingen, enzovoort.

       Vanuit jeZelf ben jij verantwoordelijk voor wat je voelt, denkt, wilt, de keuzes die je maakt en de stappen die je wel of niet zet.

       Als jij helemaal leeft vanuit je ware Zelf, jouw wezen of innerlijke goddelijke bron, dan ben je vrij…

        

        ♥ Lea

       Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

       IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
       KvK: 09199936

       © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

       Volg mij op Facebook

       Doorbreken van taboe rondom geld ontvangen voor lichtwerk

       Doorbreken van taboe rondom geld ontvangen voor lichtwerk

       Als pionier drager van licht maak je je los van oude energieën, denkwijzen, normen en patronen die zijn gebaseerd op angst, tekort en oordelen. Je bent wegverkenner en baant een nieuw pad gebaseerd op bewustzijn, licht, vertrouwen, verbinding, liefde en overvloed. Je stuit hierbij altijd op weerstand: mensen die vanuit de oude energie naar je kijken, zullen vanuit hun oude programmeringen van angst en onbegrip, oordelen over wat jij doet. 

       Ook rondom het thema geld in combinatie met lichtwerk, kleeft veel oude energie.

       Aannames in de oude energie zijn bijvoorbeeld:

       *     Geld is niet spiritueel.

       *     Als lichtwerker hoef je niet met geld bezig te zijn en mag je al helemaal niet van geld houden.

       *     Een echte lichtwerker vraagt geen geld voor het verspreiden van bewustzijn en licht.

       *     Of: Je mag wel geld vragen, maar dan wel weinig, zodat iedereen het kan betalen en jij gewoon genoeg hebt om van te leven.

       *     Het gaat toch over liefde, daar hoort geen geld bij.

       *     Enz. enz.

        

       Zolang deze oude energie deel uitmaakt van jouw systeem, belemmert dit het innemen van je lichtplek, een vrije doorstroming van energie en de hoeveelheid bronenergie die jij kan belichamen. Zolang jij namelijk de oude energie in je draagt, is er simpelweg minder ruimte voor de energie van wie jij in wezen bent.

       Je dient jeZelf, anderen, jouw hogere levensdoel en de groei van bewustzijn op aarde, niet door jezelf klein te houden.

       Ook dien je niemand met het genoegen nemen met minder en jezelf tekort doen.

       Oude energie en opvattingen zijn diepgeworteld, overgenomen uit familielijnen en collectieve velden, en beïnvloeden je vaak meer dan je je bewust bent.

       Er mag en zal grote groei in licht en bewustzijn komen in het thema geld ontvangen voor lichtwerk.

       Door te groeien in bewustzijn, te beseffen wie jij bent, wat jij komt brengen en wat jouw taak en toegevoegde waarde is, kan je meer en meer van jouw wezensenergie in je lichaam bevatten. Dat maakt dat je in contact bent met jouw innerlijke rijkdom. Automatisch gaat dit weerspiegeld worden in je buitenwereld, in de vorm van geld, spullen, je woonomgeving of iets anders wat jij nodig hebt, wat voor jou van waarde is, of wat jouw leven makkelijker, leuker en vrijer maakt.

       Door in verbinding met jeZelf en de bron te zijn, krijg je toegang tot overvloedsbewustzijn.

       Door vast te houden aan oude opvattingen over geld en daarmee aan angst, beperking, gevoel van tekort of afkeer, werk je deze verbinding en ook jouw zielsmissie tegen.

       Geld is voor dragers van licht geen doel, maar kan wel een gevolg zijn van het innerlijke proces dat je doormaakt en de thema’s die jij aan het leren bent.  Geld is, net als alle andere gematerialiseerde energie op aarde, een weerspiegeling van je innerlijke energie.

       Het is niet per se zo dat door innerlijke groei je heel veel geld krijgt, of dat geld een bewijs is van innerlijke rijkdom. Wel verandert je relatie met en gevoel over geld, samengaand met je energiefrequentie. Er komt vrijheid, waardering, genoeg / overvloed, vertrouwen en stroming, waar eerder beperking, ongenoegen, tekort, angst en stagnatie waren.

       Daarbij is geld een middel, dat ervoor kan zorgen dat je met meer gemak, plezier en vertrouwen je lichtwerker-taken kan uitvoeren. 

       De tijd dat lichtwerk moeilijk, zwaar en alleen was, is voorbij. Je mag je lichtwerk in het licht zetten en je laten ondersteunen door alles wat dit makkelijker en leuker maakt, ook door geld.

       Shine on!

       ♥ Lea

       Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

       IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
       KvK: 09199936

       © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

       Volg mij op Facebook

       Hoe komt een lichtactivatie bij Lea tot stand?

       Hoe komt een lichtactivatie bij Lea tot stand?

       Ben je benieuwd hoe het proces van het tot stand komen van een lichtactivatie bij mij gaat? Dat lees je hieronder.

        

       Ik schreef al eerder dat ik samenwerk met de lichtwereld en dat is ook zo bij een lichtactivatie.

       Het begint met het ontvangen van een thema. De manier waarop ik informatie ontvang is door opeens te weten dat iets zo is of mag verlopen op een bepaalde manier. Ik ontvang altijd via mijn lichaam, daar voel ik eerst de energie, die daarna langzamerhand woorden krijgt.

       Vanaf het moment dat duidelijk is wat het thema is, ga ik een proces in betreffende dat thema. Eén van de eerste stappen is het op de website zetten van alle informatie. Daarmee ontstaat er een soort basis en wordt de energie ‘aan’ gezet. Het wordt al zichtbaar gemaakt en van daaruit kan het zich verder ontwikkelen.

       De weken daarna stem ik me af op de energie van het thema. Ik ontvang uitleg en informatie, allemaal weer door te voelen in mijn lichaam. Dus niet doordat ik bewust contact heb met wezens uit de lichtwereld. En toch is duidelijk dat die informatie uit de hogere bewustzijnsvelden komt.  Deze gevoelens probeer ik zo goed mogelijk weer te geven in woorden en dit deel ik met jullie door erover te schrijven op facebook en in nieuwsbrieven.

       In mijn persoonlijke dagelijkse leven komen situaties op mijn pad die helpen mijn begrip te verdiepen. Dit gebeurt op allerlei manieren. Veel wordt duidelijk gemaakt in het contact met mijn drie dochters, maar ook bijvoorbeeld door een mail die ik ontvang over de ervaringen van iemand anders, een berichtje dat ik op facebook lees, een film zie ik zie, iets wat ik ervaar tijdens een wandeling in de natuur. Het kan van alles zijn.

       Daarbij word ik geraakt op diepere lagen in angst, pijn, schuld, schaamte, oordelen, enzovoort. Zo wordt de richting gewezen waar oude energie ligt opgeslagen, zowel in mijn systeem als in de collectieve velden. Doordat ik voel waar de oude energie aanwezig is, weet ik ook waar nieuw bewustzijn en licht nodig zijn.

       Tijdens dit proces leer en verdiep ik steeds verder.

       Dit is tot nu toe vaak een intens proces geweest en het vraagt om veel bewustzijn en kracht om deze oude energie in goede banen te kunnen leiden. Dit geleiden van energie gaat weer altijd door mijn lichaam heen.

       Ook zie ik met terugwerkende kracht lessen in situaties van vaak tientallen jaren eerder in mijn leven. Die situaties worden in mijn herinnering gebracht, zodat ik daar met het bewustzijn waartoe ik nu beschikking heb, naar kan kijken. Ook via deze weg ontvang ik inzichten en nieuw begrip.

       Ondanks dat het vaak pittige processen zijn waar ik doorheen wordt gestuurd, is het gelukkig inmiddels ook regelmatig een feestje om zo te mogen leren en de grote rijkdom aan lessen die in mijn leven liggen opgeslagen, te ervaren.

       Tijdens de voorbereidingen ontvang ik ook telkens stukjes informatie over hoe de audio opname voor deze lichtactivatie inhoudelijk vorm mag krijgen. Zodat deze de uiteindelijke activatie / energietransmissie zo goed mogelijk zal begeleiden.

       Update maart 2021: Op dit moment ontvang ik niet meer als eerste het thema voor de activatie, maar de datum. Meestal word ik naar bijzondere energiedagen geleid. In de weken voorafgaand aan de activatie ontvang ik tijdens mijn afstemmingen informatie over het thema met daarbij achtergrondinformatie afgestemd op de actuele energetische ontwikkelingen en ook over hoe de audio opname bij de activatie vormgegeven dient te worden.

       Tijdens de activatie wordt van mij gevraagd om helemaal afgestemd te zijn in mezelf, in mijn lichaam, en diep in mijn energie. Dat is waar het gebeurt. Daar worden energie, licht en informatie geactiveerd, geaard, verbonden en doorgegeven. Voelen door dieper in mijn eigen lichaam te gaan is mijn manier van afstemmen op alles: andere mensen, de lichtwereld, voelen over tijdlijnen heen  (in vorige levens of in dit leven), voelen door ruimte heen (naar andere plekken, situaties of mensen).

       Aan het begin van het proces, als ik het thema (update maart 2021: of de datum) krijg aangereikt, heb ik meestal nog geen idee hoe ik dit allemaal moet gaan doen. Toch hoef ik me nooit zorgen te maken. Ik krijg altijd stapje voor stapje alle informatie aangereikt die nodig is. Elke keer is het weer anders en nieuw.

       Het belangrijkste wat ik nodig heb is de focus op het verruimen van bewustzijn, vertrouwen, overgave en heel veel ruimte leeg houden, waardoor ik de mogelijkheid creëer om te kunnen ontvangen.

       Als laatste schrijf ik op basis van wat ik heb gezien, gevoeld en ervaren tijdens de activatie een uitgebreide nabesprekingsmail. Ook deel ik eventuele boodschappen die ik heb ontvangen. En daarna ontwikkelt dit thema zich in ieder van ons en in het collectieve veld op een perfect passende manier en in een perfect passend tempo verder… 

        

        ♥ Lea

       Is dit misschien iets voor jou?

       IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
       KvK: 09199936

       © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

       Volg mij op Facebook