Van tekort naar overvloeds-bewustzijn

Van tekort naar overvloeds-bewustzijn

Op aarde zijn verschillende bewustzijnsvelden. Een veld dat zeer krachtig is, is het veld van tekort en angst voor tekort. De meeste mensen zijn hier in meerdere of mindere mate mee verbonden, vaak meer dan je bewust bent. Onbewust ben je veel meer bezig met wat er allemaal niet is, wat ‘niet goed’ is en wat anders had moeten zijn, dan je zou willen.

De energie van tekort zit diep in ons systeem geprogrammeerd. Je ervaart een tekort of bent bang dat er een tekort zal zijn aan bijvoorbeeld liefde, tijd, ruimte, spullen die je graag wil, informatie en kennis, geld, gelijkgestemden, gezondheid of energie. Het kan van alles zijn. 

Door te denken in tekort, ervaar je dit ook. Je buitenwereld veroorzaakt niet je gevoel van tekort, maar het is een energie van binnen, die wordt weerspiegeld door je buitenwereld. 

  In feite laat je buitenwereld het gebrek aan verbinding met jeZelf en je innerlijke Bron zien

   

  Tijdens je proces van wakker worden groeit je bewustzijn in oneindig veel gebieden. Overvloeds-bewustzijn is één zo’n gebied. In dit bewustzijn bestaat geen tekort, gebrek of gemis. Alles wat jij als ziel en mens nodig hebt, is er. Alles is altijd aanwezig en beschikbaar voor jou.

  Overvloeds-bewustzijn is een weerspiegeling van de verbinding met wie je werkelijk bent, een spiegeling van jeZelf. Als je jezelf diep van binnen kent en aanwezig bent met jouw wezensenergie in je lichaam, ben je gevuld en voel je je rijk van binnen.
   

  Door je te verbinden met overvloeds-bewustzijn verbind je je met jouw kern èn de bron

  Het is niet zo dat je iets verkeerd doet als je tekort of angst ervaart. Dit is onderdeel van ervaring opdoen op aarde in de derde dimensie realiteit. Het is gewoon een energie om te ervaren en doorleven.

  Overvloedsbewustzijn is geen einddoel of een prestatie.

  Het gaat om het proces van groeien in bewustZijn, bewust worden van programmeringen van tekort, bewust worden van de energie die je van je omgeving hebt overgenomen en je losmaken van dit veld.

  Het gaat om het verhogen van je innerlijke trilling, terwijl je in dit lichaam bent.

  Het gaat om het leren gebruiken van je focus, bewustzijn en energie om je weer te verbinden met overvloed, jouw oorspronkelijke staat van zijn, de energie waar je vandaan komt en dit bewustzijn op aarde te brengen, te ankeren en te belichamen.

  Het gaat om de reis. Deze reis maken is waar meesterschap.

   

  ♥ Lea

  Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

  IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
  KvK: 09199936

  © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

  Volg mij op Facebook

  Ophelderen van energie-verstrengelingen

  Ophelderen van energie-verstrengelingen

  Als gevoelig en empathisch mens neem je makkelijk energieën van andere mensen over.
  Vaak veel meer dan je je bewust bent.

  Sterke verwevenheid in energie, bijvoorbeeld met je partner, kinderen of ouders kan voor ‘gedoe’ of afhankelijkheid tussen mensen zorgen en troebel maken.

  Tijdens je proces van wakker worden, ontdek je dat niet alles wat jij voelt ook echt van jou is. Dat is het begin van het ontwarren van verstrengelingen, ophelderen van energie en groeien van bewustzijn van hoe dit energetisch in elkaar steekt.

  De energie van een ander mens voelen in je eigen lichaam

  Als kind al, voel je haarfijn waar de pijn en het onvermogen van je ouders liggen en begin je met het dragen voor de ander. Hier begint de energetische verwikkeling.

  Wanneer de mensen om je heen geen toegang hebben tot diepe innerlijke gevoelens, die jij wel bij hen kan waarnemen, dan neem je als gevoelig mens vaak onbewust deze gevoelens op in jouw systeem. Sommige mensen voelen de gevoelens van de ander letterlijk in hun eigen lichaam. Ben je je niet bewust dat je iets van iemand anders voelt en niet jezelf, dan kan dit voor flink wat onzekerheid en verwarring zorgen.

  Verantwoordelijkheid en de oude energie

  Hoe minder de mensen in je omgeving zelf verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen voor innerlijke pijn of angst, hoe meer je onbewust gaat dragen. In de oude energie bestaan er overtuigingen over dat het goed is om verantwoordelijk te zijn voor hoe andere mensen zich voelen. De energie van schuld kleeft hieraan.

  Ook kan je de verantwoordelijkheid voor wat jij voelt buiten jezelf neerleggen. Hieraan plakt de oude energie van machteloosheid en je afhankelijk voelen van iets of iemand buiten jezelf.

  Leunen en steunen

  Energetische verstrengeling ontstaat ook als je teveel op iemand of elkaar leunt en steunt. Teveel betekent dat je uit je eigen centrum gaat en niet meer op eigen benen staat. Energieën vermengen zich en kracht wordt uit handen gegeven

   De nieuwe energie

   In de nieuwe energie is iedereen helemaal verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gevoelens en proces van ontwikkeling.
   Je hoeft niets meer voor iemand anders te dragen, helen of op te lossen. Niemand hoeft op jou te leunen.

   Tegelijkertijd is het in de nieuwe energie aan jou om verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat je in jezelf tegenkomt.
   Niets kan meer naar buiten worden geprojecteerd.
   Je staat en steunt stevig in jeZelf.
   Het is een innerlijk proces en alles wat je tegenkomt is een mogelijkheid tot groei.

   Ieder mens heeft zijn eigen weg te gaan, keuzes te maken, moeilijkheden en gevoelens door te maken, lessen te leren, in eigen tempo.

   Voel dit maar in je lichaam. Voel je de energie in deze woorden?
   Dit volledig te beseffen en door te laten dringen geeft een enorme vrijheid, helderheid, kracht en aarding.
    

   Gecenterd zijn in jezelf

   Je heldert energieverstrengelingen op door je aandacht en energie af te halen van je buitenwereld en terug te brengen in jezelf, je kern. De aanwezigheid in je lichaam maakt dat je gecenterd en geaard bent en stevig staat.

   Daarbij ben je door in jezelf aanwezig te zijn meer bewust van wie jij bent en wat jij voelt. Je merkt het op als er energieën te voelen zijn die niet aansluiten op jouw innerlijke trilling. Dit geeft helderheid en energetische grenzen zijn er als vanzelf. Je wordt niet zomaar meer meegezogen in iets van iemand anders, omdat je stevig met je centrum verbonden bent.
    

   Ophelderen van energie

   In deze tijd mag alles in het licht komen en opgehelderd worden, ook de energetische verstrengeling tussen mensen. Zodat er geen licht en kracht meer vertroebeld zijn, maar ieder mens volledig in eigen energie, trilling, kracht en waarde komt te staan. Jouw licht wil in de zuiverste vorm op aarde worden gebracht.

   Het is onderdeel van je weg als drager van licht om deze verbinding met jezelf te vinden en bekrachtigen.

    Doorgegeven boodschap:

    “Er heerst in velen het idee dat verwevenheid in energie nodig is om de verbinding met andere mensen te maken of in stand te houden. Velen denken dat deze verwevenheid verbinding is. Deze gedachte behoort tot de oude energie.
    Het is eerder zo dat deze verwevenheid of verstrengeling, de verbinding belemmert, namelijk de verbinding met je innerlijke bron of kern. Alleen vanuit deze diepe verbinding, kan je een ware verbinding ervaren met iets of iemand die ook met deze kern in zichzelf verbonden is.” 

    Daar waar energieën verstrengeld zijn, mogen ze uit elkaar worden getrokken, draadje voor draadje. Zo komt er steeds meer bewustzijn, helderheid, eigen verantwoordelijkheid en kracht en komt er ruimte voor ware verbinding.

     

    ♥ Lea

    Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

    IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
    KvK: 09199936

    © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

    Volg mij op Facebook

    Van ego naar Goddelijk

    Van ego naar Goddelijk

    In de oude energie leef je vanuit ego. Ego is gebaseerd op angst en vormt beschermlagen, verhardingen.

    We hebben allemaal dikke ego-lagen om ons heen gevormd. Waar deze bedoeld waren om je te beschermen, hebben ze je in feite afgehouden van wie jij in de kern bent: jouw Goddelijke Zelf. Het vasthouden aan angst en ego verbreekt de verbinding met deze kern.

    Goddelijk is niet iets verhevens of alleen weggelegd voor enkelen. 

    Goddelijke energie is de oorspronkelijke bron van energie waaruit jij en ik bestaan, dat wat overblijft als alle beschermlagen wegvallen, je pure kern, licht.

    De wereld heeft je laten geloven dat je minder bent dan dat. Je bent klein gehouden. Om dat voor elkaar te krijgen is je lichaam gespannen, verkrampt geraakt en is energie gestopt met stromen.

    Waar je eerst niet bewust was van deze beschermlagen, creëer je tijdens je proces van wakker worden, beetje bij beetje bewustzijn in deze lagen. Je brengt licht, liefde en vertrouwen, waardoor deze lagen zachter kunnen worden en uiteindelijk wegvallen. Elke keer als er een stukje oplost, kom je weer een beetje dichter bij wie jij in wezen bent. Laagje voor laagje brengen we verzachting in de vele verhardingen, spanningen en verkrampingen.

    Dat is een lange, lange weg. Velen van ons zijn moe en soms lijken er oneindig veel laagjes los te maken.

    Stapje voor stapje worden we richting onze kern geleid. Onderweg kom je steeds weer delen tegen die niet aansluiten bij wie je werkelijk bent. Dit onder ogen zien, hier doorheen gaan en deze delen omarmen, is nodig om te kunnen groeien en in jouw eigen Goddelijke liefde te zijn.

    Regelmatig worden we naar zeer oude, vastzittende delen geleid. Diepe verkrampingen in borst, hart, middenrif en buik worden in het bewustzijn gebracht. Vaak zijn dit niet alleen individuele stukken, maar worden er ook collectieve thema’s en energieën verwerkt.

    Hoe meer je niet wil voelen wat er in jou te voelen is (en dus in ego en angst gaat), hoe verkrampter het wordt.

    Zelfs de meest ervaren innerlijke energiewerkers, komen af en toe bij het gevoel: ‘niet weer, het is te moeilijk!’.

    Ook door spiritueel ontwikkelde mensen en dragers van licht wordt nog regelmatig niet toe-geëigende innerlijke pijn naar buiten geprojecteerd en blijft pijn verstopt onder harde ego-lagen. Het vraagt veel bewustzijn om aanwezig te blijven bij de intense pijnen die veel lichtdragers in zich hebben opgenomen. 

    Toch is verantwoordelijkheid nemen voor wat je voelt, naar de pijn toegaan en deze omringen met liefdevolle aanwezigheid de weg om je weer te verbinden met je innerlijke licht.

    Hierdoor kunnen de grootste energetische ‘karmaklonten’ verzachten en zich uiteindelijk openen.

    Door het laten ontspannen van harde lagen in je lijf, laat je tegelijkertijd ego (verhalen, beschuldigingen, drama, oordelen, hardheid) los. Door los te laten kan je lichaam dieper ontspannen en kom je bij wie jij in wezen bent, jouw bron, het Goddelijke in jou.

    Deze processen versterken elkaar op een prachtige manier: als je ego laat gaan, kan je lichaam ontspannen en kom je dichter bij wie jij bent. En kom je dichter bij wie jij werkelijk bent, dan voel je liefde en vertrouwen, heb je geen bescherming meer nodig en kan je lichaam verder verzachten en zich openen.

    Ik heb dit zelf het sterkst ervaren bij mijn vader: vanaf het moment dat hij ‘overging’, gleed al het aardse van hem af. Daar was een jarenlang innerlijke proces in mezelf aan voorafgegaan, maar op dat moment viel alles wat ik eerder met hem als moeilijk had ervaren weg, het loste in een ogenblik op. Er bleef alleen liefde over. Liefde in mijzelf voor hem en ook zijn liefde voor mij werden toen pas voelbaar. Ego, strijd, pijn, verwijdering, enzovoorts: het was er gewoon niet meer. Dat is nu ruim 7 jaar geleden en nog steeds ervaar ik mijn vader alleen als licht, vrij en liefde.

    Aan ons is de taak om niet te wachten tot we onze aardse jas afleggen en terugkeren naar het licht, maar om tijdens dit aardse leven, in dit lichaam, te midden van donker en on-bewustzijn, de verbinding met het Goddelijke te herstellen. Om vervolgens deze Goddelijke energie, door ons lichaam heen, te laten groeien, uitbreiden en vorm krijgen in de fysieke werkelijkheid.

    ♥ Lea

    Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

    IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
    KvK: 09199936

    © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

    Volg mij op Facebook

    In vrijheid uiten en leven van jouw hoogste waarheid

    In vrijheid uiten en leven van jouw hoogste waarheid

    In de oude energie ben je vooral gericht op wat er buiten jou is. Je reageert op wat je buiten jezelf ziet, hoort en voelt: bijvoorbeeld mensen, gesprekken, energieën, tv en social media. En je consumeert: je neemt tot je wat er van buiten op je afkomt.  

    Als je wakker wordt, verschuift je focus van buiten naar binnen en je gaat de verbinding met jeZelf maken. Deze verbinding telkens weer terugvinden en verstevigen is onderdeel van je lessenpakket tijdens je ontwakingsproces. 

    Ook als je al wat verder gevorderd bent, word je regelmatig door je buitenwereld uitgedaagd en meegetrokken om toch weer op een 3D level te functioneren en communiceren. Dus te reageren op elkaar en wat je buiten je ziet gebeuren. Dit hoort allemaal bij het leerproces en helpt je de verbinding sterker te maken. 

    Je zal merken dat je mee laten trekken steeds meer energie gaat kosten. Onder andere je keelchakra komt hiertegen in opstand. Elke keer als je reageert op, in plaats je uit te drukken vanuit verbinding met jeZelf, zal je keel zich laten voelen, door bijvoorbeeld pijn, heesheid, spanning, druk of moeheid. Hiermee geeft je lichaam aan dat deze manier van communiceren en je begeven in het oude, niet meer bij je past. 

    Hoe meer je door de buitenwereld bij jeZelf vandaan wordt getrokken, hoe sterker de spanning in je keel zal zijn. Zeker tijdens energieshifts en -downloads.

     Wanneer de verbinding met jeZelf krachtiger en meer vanzelfsprekend wordt, worden de shifts, ook al kunnen ze nog wel intens zijn, toch makkelijker om mee om te gaan.

     Je zal merken dat als je je aandacht weer naar binnen brengt, in je eigen energie komt en je energie dieper in je lichaam brengt, richting je stuit, buik, bekken en voeten en jezelf goed aardt, de spanning in je keel minder wordt en je stem voller en dieper klinkt. Je voelt dat in je lichaam. 

     In de nieuwe energie komt dat wat jij zegt, schrijft en deelt met de wereld voort uit de verbinding met jeZelf.
     Deze verbinding is tegelijkertijd de verbinding met alles, het hele universum.

     Door de snel stijgende energiefrequenties en het steeds omvangrijkere draagvlak van bewustzijn op aarde, worden grote groepen mensen wakker. Meer en meer is er ruimte voor de nieuwe energie. Ook jij bent gevraagd en nodig om dieper wakker te worden en jouw licht uit te dragen. Jouw energie wil op aarde gebracht en gedeeld worden.
      

     Jij bent hier om iets nieuws te brengen. Dat nieuwe vind je diep in jeZelf, in je hart en je buik. Jouw keel is een poort waardoor jouw energie, je diepste en helderste waarheid naar buiten kan worden gebracht.


     Veel dragers van licht hebben oude energie opgeslagen in hun vijfde (keel)chakra. Angst en spanning die je belemmert om uit te spreken en naar buiten te brengen wat er ten diepste in je leeft. Meer hierover kan je lezen in het artikel ‘Helen van angst meegenomen uit vorige levens’.

     Het is tijd om de oude, beperkende energie in je keel te bevrijden, zodat jij vrij bent om het licht van jouw hart en ziel tot uitdrukking te brengen en te verwezenlijken op aarde.

     Het gaat niet meer om reageren en consumeren, maar om creëren: vanuit de diepste verbinding laten stromen van jouw zielenenergie en vorm laten krijgen in het fysieke.

     Zo creëren we samen De Nieuwe Aarde.

      ♥ Lea

      Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

      IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
      KvK: 09199936

      © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

      Volg mij op Facebook

      Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 2

      Ankerpunt zijn voor de nieuwe energie Deel 2

      De energie op aarde maakt voortdurend shifts door. Er komt nieuwe energie op aarde, de energiefrequenties stijgen, het algehele bewustzijn stijgt en de hoeveelheid licht neemt toe.

      Om die nieuwe energie op aarde te kunnen ontvangen en verankeren, zijn er mensen die de taak op zich hebben genomen om ankerpunt te zijn.

      Om wakker wordende ankerpunten begeleiding te geven, is mij gevraagd om informatie te delen over verschillende aspecten van ankerpunt zijn. In deel 1 van dit artikel lees je over wat een ankerpunt is en wakker worden als ankerpunt.

      In dit tweede deel lees je over ankerpunt zijn en de verbinding met boven & aarden, overbelasting & zelfzorg, steun vanuit de lichtwereld, plannen & meestromen, uitdagingen en: Ben ik een ankerpunt?

       

      Ankerpunt zijn, de verbinding met boven en aarden

      Mensen die ankerpunt zijn hebben een sterke verbinding met ‘boven’ gehouden, omdat het hun taak is om die energie op aarde te brengen. Hier ligt ook meteen de uitdaging: door de sterke gerichtheid op boven, is de verbinding met het lichaam, de aarde en geaard zijn meestal iets wat ontwikkeld dient te worden. Leren hoe je de energie van boven kan aarden via je lichaam is onderdeel van je lessenpakket als ankerpunt. Het is essentieel om al die mooie hoge trillingen echt in je lichaam te dragen, om ze op die manier te kunnen verankeren op de aarde en bij te dragen aan het creëren van De Nieuwe Aarde.

      Ankerpunt zijn, overbelasting en zelfzorg

      Als ankerpunt ben je zeer waarschijnlijk in je leven vaak overbelast, uitgeput, overprikkeld, uit balans en onzeker geweest. Dit komt o.a. omdat je zo gevoelig, empathisch en open bent en makkelijk energie vanuit je omgeving overneemt.
      Daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf, jouw energie en de verbinding met het goddelijke zorg te dragen.

      Om als ankerpunt goed te kunnen functioneren is het van belang jezelf energetisch zo schoon en zuiver mogelijk te houden / maken. Kies bewust voor bezigheden, mensen, omgevingen en prikkels die energetisch niet belastend voor je zijn. Als jij je begeeft in of vol stopt met lage frequenties, dan breng je jouw trilling omlaag en verbruik je energie en aandacht om deze lage trillingen weer uit je systeem te zuiveren. Er is in jou dan geen ruimte om nieuwe energie te kunnen ankeren.

      Voor mij zijn bijvoorbeeld tv, computer en internet vaak belastend. Ik kies hierin zorgvuldig wat wel en wat niet goed voor me is en stem hierbij af op wat nodig is in het moment.
      Ook bij andere mensen zijn is vaak intensief, omdat de meeste mensen een wirwar aan onbewuste energieën bij zich dragen. Dus ook als het gaat om sociale contacten kies ik zorgvuldig. Voor mijn ankertaken en het helder houden van mijn energie is het nodig om veel tijd alleen door te brengen.

      Als ankerpunt is het belangrijk om zorg te dragen voor wat jij nodig hebt om je taak met het meeste plezier, helderheid en gemak uit te kunnen voeren. Je mag je leven hier zoveel mogelijk op inrichten en kiezen voor dat wat voor jou voedend en trillingsverhogend is, bijvoorbeeld:

      * Elke dag tijd alleen om in je eigen energie te kunnen zijn.

      * Elke dag tijd voor je anker-taken, veel rust en ruimte.

      * Energetische hygiëne: je veld schoon en opgeruimd houden, je energiekanalen steeds verder opschonen en openen.

      * Bewust kiezen voor wat je wel en niet toestaat in jouw veld, energie, lichaam en leven. 

      * Kiezen voor mensen, dingen en omgevingen met heldere, hoge frequenties. 

      * Jezelf goed geaard houden, in je lichaam aanwezig zijn.

       

      Ankerpunt zijn, plannen en meestromen

      Als ankerpunt ben je zeer waarschijnlijk niet gelukkig met een strakke of volle agenda. Je zal merken dat het belangrijk is om veel vrije ruimte te hebben. Sowieso wordt er vaak dagelijks een beroep gedaan op je ‘ankertaken’. Dit is niet iets wat je er zomaar even bij doet, naast een heleboel andere dingen. Het vraagt veel van je aandacht, lichaam, energie en bewustzijn.

      Het kan zijn dat je van tevoren voelt aankomen wanneer er veel van je gevraagd wordt als ankerpunt en je verwacht wordt beschikbaar te zijn. Het kan ook zijn dat je wordt overvallen door onverwachte downloads die op dat moment geaard willen worden. Dit kan alleen maar als jij helemaal daarvoor aanwezig bent en gaat niet of is veel zwaarder tijdens andere bezigheden.

      Soms kan je door bewust aanwezig te zijn in je lichaam de nieuwe energie geleiden en ruimte geven en word je opeen zo moe, dat je wel ‘moet’ gaan slapen. Dat wordt zo begeleid vanuit de lichtwereld, als dit op dat moment de beste manier is om de energie via jou te verankeren.

      Als ankerpunt maak je het voor jezelf veel fijner als je mee kan stromen met wat er in het moment van jou gevraagd wordt en flexibel kan zijn in wat specifieke energiedownloads nodig hebben om goed te kunnen geleiden.

       

      Steun vanuit de lichtwereld

      Je zal merken dat als je je bewust wordt dat je ankerpunt bent, je hierin ook ondersteunt zal voelen vanuit de lichtwereld. zij draagt bij aan het creëren van omstandigheden die voor jou voedend en steunend zijn. Als jij je ankertaken uit begint te voeren en op het pad van je ziel komt, wordt er door de lichtwereld voor je gezorgd wat betreft de dingen die je nodig hebt voor je aardse leven (bv. geld of een fijne woonplek).

       

      Uitdagingen voor ankerpunten

      Ankerpunten zijn verspreid over de hele aarde, zodat er in verschillende gebieden en doelgroepen ankerpunten zijn voor de nieuwe energie. Daardoor hebben ankerpunten een aantal gemeenschappelijke, maar ook van elkaar verschillende thema’s.

      Zo ben ik naast ankerpunt ook moeder van drie tiener-dochters die over het algemeen flink in de oude wereld zijn ondergedompeld, hun ego aan het opbouwen zijn en vooral 3D ervaringen op willen doen. Dat is regelmatig ingewikkeld, omdat in deze situatie ook nog karmische lessen aanwezig zijn.  Maar ik ben niet voor niets op deze plek neergezet. Ik word uitgedaagd om ook in deze situatie licht te schijnen en mijn ankerpunt zijn telkens verder te ontwikkelen en verfijnen.

      Elk ankerpunt heeft zijn eigen uitdagingen, specifieke plekken en thema’s waar meer licht mag schijnen.

       

      Ankerpunt zijn en de lichtactivaties

      Je zou kunnen zeggen dat een groot aantal van de mensen die regelmatig met de lichtactivaties (die door mij worden verzorgd) meedoen, in feite wakker wordende of al bewuste ankerpunten voor de nieuwe energie ‘in opleiding’ zijn. Via de activaties wordt je energie steeds verder opgehelderd, groeit bewustzijn, werk je aan je innerlijke proces… en leer je tegelijkertijd je lichaam, energie en bewustzijn te gebruiken om energie met hoge frequenties in je lichaam te ontvangen en verankeren.

       Ben ik een ankerpunt?

       Als jouw interesse zo was gewekt dat je tot hier bent gekomen met lezen, dan kan je ervan uitgaan dat jij een ankerpunt bent. Wanneer je je herkent in de woorden, resoneert met de energie in dit artikel en jezelf blij en licht voelt worden bij het idee dat jij een ankerpunt bent, dan ben je het ook. Laat je vertrouwen hierin maar op haar eigen tempo groeien.

       Het universum werkt zo: als jij er klaar voor bent, dan stuurt het informatie naar je toe waardoor je jouw ervaringen beter gaat begrijpen.  Informatie die naar je toekomt om jou te ondersteunen herken je bijvoorbeeld aan:

       * Een gevoel van blijdschap, je ziel jubelt van binnen.
       * Je krijgt bevestiging van wat je zelf al dacht.
       * Je voelt een soort opluchting, zwaarte valt van je af, je voelt je lichter.
       * Je voelt tintelingen in je cellen, je energie resoneert met de informatie.

       Neem jeZelf en jouw ankertaken serieus, vertrouw op wat je voelt, zorg goed voor jezelf en Shine Bright!

        

       ♥ Lea

       Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

       IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
       KvK: 09199936

       © Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

       Volg mij op Facebook