Belichamen van steeds meer van jouw Licht

Belichamen van steeds meer van jouw Licht

Tijdens je leven op aarde belichaam je maar een gedeelte van de energie die jij bent.
Jij bent veel groter dan alleen hier en alleen dit en je bestaat uit hogere lichtfrequenties dan je op dit moment ervaart.

Door de ontwikkeling die je doormaakt kan er wel steeds meer van jou hier op aarde zijn.

Je maakt je los uit oude bewustzijnsvelden.
Je laat de zware, verdichte energieën vrij uit je systeem.
Je stopt met dragen van energie voor andere mensen.
Steeds meer ruimte komt er in jou.
Beetje bij beetje verhoog je je trillingsfrequentie.

Als je in lagere trillingen bent, dan kunnen de hogere frequenties je niet bereiken. Door het verhogen van je trilling, word je wel bereikbaar voor die hogere energiefrequenties en ook voor steeds meer van jou.

Je kan meer en meer licht en bewustzijn bevatten, ervaren, terwijl je in dit fysieke lichaam bent.

Dit nieuwe licht trilt op weer diepere lagen het oude los en zo komt er ruimte voor weer meer licht en bewustzijn.
Deze processen versterken elkaar.
Steeds dieper ruim je op.
En je bent bereikbaar voor steeds hogere frequenties van licht. 

Je innerlijke werk in 2020 en de jaren daarvoor vormden een voorbereiding op 2021 en de komende jaren. Je bent bezig geweest met het verstevigen van jouw basis. Je bent een landingsplaats voor licht aan het worden en in 2021 zal meer van je hogere frequentie Zelf zich bij je aardse zelf voegen.

Je zou ook kunnen zeggen dat dit een multidimensionaal of hogere dimensie-jij is.

In het begin zal je deze nieuwe staat van zijn waarschijnlijk vooral kunnen ervaren als je alleen bent, tijdens meditaties, lichtactivaties of andere afstemmingen, of in de natuur.

Door ruimte te maken in je dagelijkse leven voor deze afstemming en energie, bewust aanwezig te zijn en deze nieuwe-jij uit te nodigen en welkom te heten in je lichaam, zal dit proces soepeler verlopen en geef je de nieuwe jij een plek op aarde. Meer en meer zal je de ‘nieuwe jij’ kunnen integreren met je aardse Zelf.

Vanuit deze diepere verbinding met jeZelf zal je met meer gemak jouw lichtplek in het nieuwe veld in gaan nemen.

Dit is een doorgaan proces dat zich steeds verder verdiept.
Als deze geüpgrade versie van jou voldoende is geïntegreerd, dan is er een basis voor weer nieuwe upgrades van licht, bewustzijn en hogere frequenties.

Je hoeft hierbij, zoals altijd, niet bezig te zijn met een doel of resultaten, maar je mag ervaren, aanwezig zijn en vooral ook genieten van dit bijzondere, zeer bijzondere, proces…

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Geankerd in Licht en Bewustzijn

Geankerd in Licht en Bewustzijn

Eén van de grote lessen die je in 2020 hebt kunnen oefenen is het geankerd zijn in je eigen energie. Niet terugdeinzen en je klein maken bij het ontmoeten van zware, verdichte 3D-energieën, in de vorm van mensen of situaties. Geen energie overnemen en meegaan in onbewust zijn, negativiteit, oordelen, drama of strijd.

En wel: oordeelvrij en neutraal staan in licht, liefde en bewustzijn.

In 2020 zijn er bepaalde mensen en situaties op je pad gekomen, die jou duidelijk hebben gemaakt waar je je nog door oude energie liet bepalen. Als dat nodig  was, zijn deze recht voor je neus geplaatst, zodat je er niet omheen kon. (Bij mij bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe buren met voor mij heel pittige energieën).  Zo heb je het ankeren kunnen oefenen en krachtiger gemaakt.

Dit proces van oefenen en sterker maken gaat gewoon verder. Het is geen gemakkelijke opdracht, dus dit kan een flinke tijd duren.
Op het moment dat je kracht hierin voldoende is toegenomen en je hebt geleerd wat de bedoeling was, verdwijnt deze situatie of persoon uit je leven, of de lading gaat er gewoon van af, zodat jij er geen ‘last’ meer van hebt. 

Het oefenen is onderdeel van de voorbereiding op en uitbreiding van jouw taak van ankerpunt zijn, die in 2021 en daarna een grotere en meer bewuste plek in gaat nemen.

Als ankerpunt van de nieuwe energie is het nodig om heel stevig in de energie van Licht en BewustZijn te kunnen zijn, ook te midden van de oude 3D energieën. Zo ben je ontvangst- en aardingspunt voor de steeds hogere lichtfrequenties, die via jou in het 5D veld op aarde worden gebracht en geankerd.

Om je heen zal de komende tijd flink wat oude energie (strijd, angst, projecties, oordelen, onmacht, slachtofferenergie, enz.) opgeschud en in het licht gezet worden.

Jij en wij allemaal zijn nodig om liefdevol Licht en BewustZijn levend en stabiel te ankeren.

Gelukkig zijn we inmiddels met velen en steeds meer mensen sluiten zich aan. Samen laten we het licht steeds krachtiger stralen, zodat de wakker wordende zielen ons kunnen vinden en steun hebben aan het pad dat wij al hebben bewandeld.

Weet dat er geen moeilijke situaties op je pad worden gebracht, die jij niet aan zou kunnen.
Alles wordt echt met de grootst mogelijke zorg en liefde begeleid vanuit de wereld van Licht, zodat je de weg naar jouw innerlijke lichtkracht kan en gaat vinden en de plek zoals die voor jou is bedoeld, met liefde en vertrouwen kan innemen.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

21-12-2020: Opening naar de nieuwe fase

21-12-2020: Opening naar de nieuwe fase

Er wordt veel gezegd en geschreven over 21 – 12 – 2020 en de grote samenstand van Saturnus en Jupiter in Aquarius. Zoals altijd volg ik ook hierbij mijn gevoel en wat ik krijg ingegeven. Ik nodig je uit om hetzelfde te doen: vertrouw op jouw gevoel, wat voor jou als waar voelt en wat met jou resoneert. De rest kan je gewoon langs je heen laten gaan. 

Dit is wat via mij gedeeld wil worden: 

Op 21 – 12 – 2020 wordt een nieuw veld van licht en bewustzijn op aarde geopend.

Mede door de grote belangstelling voor deze planetaire gebeurtenis en zoveel mensen die zich op deze dag in bewustzijn zullen verbinden wordt deze nieuwe energie, dit nieuwe veld, bekrachtigd en geactiveerd.

Tijdens mijn afstemmingen op de energie van 21 december 2020 krijg ik keer op keer het woord ‘rewire’ te horen, dat opnieuw bedraden, opnieuw instellen, herprogrammeren, betekent.

Ons lichaam heeft de afgelopen jaren al flinke frequentie-ophogingen ondergaan. Maar om het licht en bewustzijn van de nieuwe fase in ons aardse fysieke lichaam te kunnen dragen, heeft ons lichaam een ‘upgrade’ nodig. Dit als voorbereiding voor die nieuwe fase, waarin we licht van steeds hogere frequenties op aarde zullen brengen door het te bevatten in ons lijf. 

Om deze upgrade te kunnen ontvangen, is het nodig dat je steeds verder losgemaakt wordt van de lagere frequenties, lagere bewustzijnsvelden, oude patronen, oude verbindingen, enz.

Je zal deze periode merken dat je nog meer en dieper vrijkomt van al dat niet resoneert met jouw oorspronkelijke trilling. Je wordt losgemaakt van wat hoort bij en mag blijven in de oude wereld. Die blijft gewoon bestaan en dat is prima, je voelt alleen steeds minder verbondenheid of hechting met alles en iedereen in de oude of lagere trillingsvelden.

De aantrekkingskracht tot de nieuwe aarde, het nieuwe veld, het nieuwe bewustzijn, energie met hogere frequenties, die voel je wèl.

De periode rond 21 december lijkt er een nieuwe energetische ‘bedrading’ te worden aangelegd om je klaar te maken om verbonden te worden met hogere bewustzijnsvelden, energieën en frequenties dan waartoe je eerder toegang had. Zo word je voorbereid voor weer een grote shift.

Deze ‘nieuwe bedrading’ kan het beste ontvangen worden, door je diep te ontspannen, helemaal aanwezig te zijn in je lichaam en je bewust te openen voor de hierbij beschikbare begeleiding vanuit de wereld van Licht. Zij zijn het die dit proces van opnieuw bedraden en herprogrammeren zullen verzorgen.

Zoals je waarschijnlijk weet is een shift niet van het ene op het andere moment, maar gaat dit geleidelijk. Kleine shifts in bewustzijn spreiden zich uit over een kortere tijdlijn, diepere en omvangrijke shifts zijn uitgespreid over een lange periode in de aardse tijd.

Ook deze grote en diepgaande shift gaat heel geleidelijk.

In de nieuwe fase is ruimte een belangrijk thema.

Ruimte op alle lagen; ruimte om te zijn wie je bent, ruimte in tijd, ruimte in je dag, ruimte in je lichaam door te ontspannen, ruimte om te voelen, ruimte in je ademhaling door langzaam en diep te ademen, ruimte die vrijkomt door oude energie vrij te laten, ruimte in je denken tussen gedachten in, ruimte in je energie, ruimte in en tussen organen, ruimte in en rondom al je lichaamscellen…

Als dat goed voor je voelt kan je je op deze dag op je eigen manier afstemmen op en je openstellen voor de energie en wat er door jou heen wil gebeuren. Ook zijn er vele verbindingen wereldwijd waarbij je je kan aansluiten.
Samen bekrachtigen we de nieuwe energie en de nieuwe fase… 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Wat is voor jou het goud van 2020?

Wat is voor jou het goud van 2020?

Wat een bijzonder jaar is 2020!
Een jaar vol met moeilijke processen, maar ook met enorm veel en waardevolle lessen.
Een jaar met een grote groeipotentie! 

Alles wat je hebt ervaren en meegemaakt, dient een hoger doel en draagt bij aan jouw zielsproces en -ontwikkeling èn aan de collectieve groei in bewustzijn en licht.

Als je er middenin zit, kan je meestal niet overzien wat precies die lessen zijn. Regelmatig is het dit jaar troebel geweest en was er geen helder overzicht.

December, de laatste maand van dit jaar, is hèt moment om terug te kijken, door alle vertroebelende lagen heen en eruit te filteren wat voor waanzinnig moois dit jaar jou heeft gebracht.

 

Wat is voor jou het goud van 2020?

Om je te helpen jouw opgedolven schatten (nog) duidelijker te maken, lees je hieronder over de energetische processen van dit jaar.  Je kan dit gebruiken als inspiratie om jouw goud meer helder te kunnen zien en voelen.
Haal er maar uit wat klopt voor jou (en zoals altijd kan je de rest gewoon laten gaan…).

 

💓 Er is zoveel licht binnen gekomen. Zoveel donker is in het licht gezet. Oude angsten, patronen, energieën, gedragingen, overtuigingen zijn op weer diepere lagen zichtbaar en voelbaar geworden. Met daarbij alle mogelijkheid tot loslaten en transformeren in liefde.

💓 Er was een aanbod van vele en moeilijke oefensituaties om uit drama en strijd te blijven en je niet mee te laten trekken lagere bewustzijnsvelden en energieën in.

💓 Je hebt volop mogen oefenen van (en vertrouwen op) het gebruiken van je innerlijke onderscheidingsvermogen voor wat voor jou wel en niet waar is.

💓 Je hebt kunnen oefenen in het weer meer vertrouwen op je diepste innerlijke waarheid.

💓 Er is geoefend met stevig verankerd blijven in jeZelf, terwijl er om (en misschien ook door jou heen) allerlei oude energieën als angst, onrust, afgescheiden zijn, overmatige mentale activiteit, enzovoorts aanwezig waren.

💓 Je hebt volop kunnen oefenen met jezelf in hogere frequenties houden, terwijl je ook bewust was van de 3D velden met lagere frequenties.

💓 Er is geoefend met ankerpunt en kanaal zijn voor de vele kosmische downloads van licht en bewustzijn.

💓 Je had de mogelijkheid om je verder los te maken uit energetische verwikkelingen met andere mensen om zo meer in je eigen energie te zijn. 

💓 Nog duidelijker hebben we kunnen zien en hebben we begrip gekregen van de grote omvang van de processen die we doorlopen, gezien in jaren, levens, tijdlijnen en dimensies.

 

Dit allemaal samen heeft tot gevolg dat je meer in je eigen energie en dieper in jeZelf bent gekomen.
Je bent meer bewust van wie je bent en je innerlijke basis is verder verstevigd.
2020 is een jaar waarin je bewustzijn grote sprongen heeft gemaakt.

Je bent verder wakker geworden voor jouw innerlijke waarheid, voor wie jij diep van binnen bent en voor jouw opdracht. 

Je bent getraind om stevig te staan en je innerlijke rust te bewaren, terwijl om je heen de oude wereld uit elkaar valt.

Je bent voorbereid om vanuit diepe verbinding met jeZelf en geleid door de wereld van Licht, een ankerpunt te zijn voor licht en bewustzijn in een wakker wordende en veranderde wereld.

 

Je bent voorbereid om jouw taak van een baken van licht te zijn, met meer vertrouwen op je te kunnen nemen.

 

Naast jou, zijn er in 2020 heel veel mensen wakker geworden, wakker aan het worden en dieper ontwaakt en het netwerk van verbindingen tussen de wakkere zielen / ankerpunten / lichtdragers / richtingaanwijzers is dit jaar veel krachtiger geworden.

Alles wat we dit jaar in onszelf hebben gevonden gaan we nodig hebben de komende jaren en dit zal van onschatbare waarde zijn voor onszelf, de mensen om ons heen en het samen verder vormgeven van de nieuwe aarde…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Ja zeggen tegen jouw opdracht

Ja zeggen tegen jouw opdracht

Er gebeurt veel in ieders leven.
Elke gebeurtenis, situatie of ontwikkeling, groot of klein, is onderdeel van de ‘leerschool aarde’ en kan je gebruiken als leerstof, door uit te zoomen en je open te stellen voor een ruimer perspectief en meer bewustzijn.

Hoe moeilijk of ingewikkeld sommige situaties ook lijken en hoezeer je ook getriggerd kan worden in allerlei emoties, steeds weer mag je gaan naar de vragen: 

Wie ben ik werkelijk, in essentie?
Wat kom ik in dit leven doen?
Tegen welke opdracht heb ik JA gezegd, voordat ik incarneerde in dit lichaam?
En wat wordt er in deze situatie ten diepste van mij gevraagd?

 

Als jij deze woorden leest, dan is de kans groot dat jouw antwoorden in de lijn liggen van: 

❤ IK ben energie en licht. 

❤ Ik ben hier om licht en bewustzijn te brengen op mijn unieke manier. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen het opdoen van de ervaring om te leven in een aards fysiek lichaam en me helemaal onder te dompelen in de verdichte 3D energieën. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen het opdoen van de ervaring van vergeten wie ik ben. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen de opdracht om door al dat donker, vergeten en zware energielagen heen mijn weg terug te vinden naar het licht dat ik ben en deze energie, dit Licht, in dit aardse lijf, steeds krachtiger, feller te laten schijnen. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen de opdracht om een baken van Licht te Zijn, voor en samen met alle andere zielen, die net als ik de sprong in het donker hebben gewaagd, die deelnemen aan dit immens grote transformatieproces en de opdracht op zich hebben genomen van het brengen van Licht in het donker.

 

En ja, het is een uitdagende opdracht, moeilijker dan je je ooit voor had kunnen stellen.

Het vraagt letterlijk alles van je om deze taak uit te voeren, al je kracht, moed, bewustzijn, liefde, licht, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Je wordt gestretcht tot het uiterste. En dat is nou net de bedoeling :- ).
ALLES van jou wil op aarde worden gebracht en aanwezig zijn in dit lichaam.

Jij ontvangt dit bericht nu, als boodschap vanuit de Lichtwereld aan jou, om je te helpen herinneren, je te steunen en het vertrouwen in wie jij diep van binnen bent te laten groeien.

Door jouw JA tegen deze opdracht terug in je bewustzijn te brengen en te voelen in je lichaam, krijg je toegang tot een enorme hoeveelheid licht, kracht en vertrouwen…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook