Geankerd in Licht en Bewustzijn

Geankerd in Licht en Bewustzijn

Eén van de grote lessen die je in 2020 hebt kunnen oefenen is het geankerd zijn in je eigen energie. Niet terugdeinzen en je klein maken bij het ontmoeten van zware, verdichte 3D-energieën, in de vorm van mensen of situaties. Geen energie overnemen en meegaan in onbewust zijn, negativiteit, oordelen, drama of strijd.

En wel: oordeelvrij en neutraal staan in licht, liefde en bewustzijn.

In 2020 zijn er bepaalde mensen en situaties op je pad gekomen, die jou duidelijk hebben gemaakt waar je je nog door oude energie liet bepalen. Als dat nodig  was, zijn deze recht voor je neus geplaatst, zodat je er niet omheen kon. (Bij mij bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe buren met voor mij heel pittige energieën).  Zo heb je het ankeren kunnen oefenen en krachtiger gemaakt.

Dit proces van oefenen en sterker maken gaat gewoon verder. Het is geen gemakkelijke opdracht, dus dit kan een flinke tijd duren.
Op het moment dat je kracht hierin voldoende is toegenomen en je hebt geleerd wat de bedoeling was, verdwijnt deze situatie of persoon uit je leven, of de lading gaat er gewoon van af, zodat jij er geen ‘last’ meer van hebt. 

Het oefenen is onderdeel van de voorbereiding op en uitbreiding van jouw taak van ankerpunt zijn, die in 2021 en daarna een grotere en meer bewuste plek in gaat nemen.

Als ankerpunt van de nieuwe energie is het nodig om heel stevig in de energie van Licht en BewustZijn te kunnen zijn, ook te midden van de oude 3D energieën. Zo ben je ontvangst- en aardingspunt voor de steeds hogere lichtfrequenties, die via jou in het 5D veld op aarde worden gebracht en geankerd.

Om je heen zal de komende tijd flink wat oude energie (strijd, angst, projecties, oordelen, onmacht, slachtofferenergie, enz.) opgeschud en in het licht gezet worden.

Jij en wij allemaal zijn nodig om liefdevol Licht en BewustZijn levend en stabiel te ankeren.

Gelukkig zijn we inmiddels met velen en steeds meer mensen sluiten zich aan. Samen laten we het licht steeds krachtiger stralen, zodat de wakker wordende zielen ons kunnen vinden en steun hebben aan het pad dat wij al hebben bewandeld.

Weet dat er geen moeilijke situaties op je pad worden gebracht, die jij niet aan zou kunnen.
Alles wordt echt met de grootst mogelijke zorg en liefde begeleid vanuit de wereld van Licht, zodat je de weg naar jouw innerlijke lichtkracht kan en gaat vinden en de plek zoals die voor jou is bedoeld, met liefde en vertrouwen kan innemen.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

21-12-2020: Opening naar de nieuwe fase

21-12-2020: Opening naar de nieuwe fase

Er wordt veel gezegd en geschreven over 21 – 12 – 2020 en de grote samenstand van Saturnus en Jupiter in Aquarius. Zoals altijd volg ik ook hierbij mijn gevoel en wat ik krijg ingegeven. Ik nodig je uit om hetzelfde te doen: vertrouw op jouw gevoel, wat voor jou als waar voelt en wat met jou resoneert. De rest kan je gewoon langs je heen laten gaan. 

Dit is wat via mij gedeeld wil worden: 

Op 21 – 12 – 2020 wordt een nieuw veld van licht en bewustzijn op aarde geopend.

Mede door de grote belangstelling voor deze planetaire gebeurtenis en zoveel mensen die zich op deze dag in bewustzijn zullen verbinden wordt deze nieuwe energie, dit nieuwe veld, bekrachtigd en geactiveerd.

Tijdens mijn afstemmingen op de energie van 21 december 2020 krijg ik keer op keer het woord ‘rewire’ te horen, dat opnieuw bedraden, opnieuw instellen, herprogrammeren, betekent.

Ons lichaam heeft de afgelopen jaren al flinke frequentie-ophogingen ondergaan. Maar om het licht en bewustzijn van de nieuwe fase in ons aardse fysieke lichaam te kunnen dragen, heeft ons lichaam een ‘upgrade’ nodig. Dit als voorbereiding voor die nieuwe fase, waarin we licht van steeds hogere frequenties op aarde zullen brengen door het te bevatten in ons lijf. 

Om deze upgrade te kunnen ontvangen, is het nodig dat je steeds verder losgemaakt wordt van de lagere frequenties, lagere bewustzijnsvelden, oude patronen, oude verbindingen, enz.

Je zal deze periode merken dat je nog meer en dieper vrijkomt van al dat niet resoneert met jouw oorspronkelijke trilling. Je wordt losgemaakt van wat hoort bij en mag blijven in de oude wereld. Die blijft gewoon bestaan en dat is prima, je voelt alleen steeds minder verbondenheid of hechting met alles en iedereen in de oude of lagere trillingsvelden.

De aantrekkingskracht tot de nieuwe aarde, het nieuwe veld, het nieuwe bewustzijn, energie met hogere frequenties, die voel je wèl.

De periode rond 21 december lijkt er een nieuwe energetische ‘bedrading’ te worden aangelegd om je klaar te maken om verbonden te worden met hogere bewustzijnsvelden, energieën en frequenties dan waartoe je eerder toegang had. Zo word je voorbereid voor weer een grote shift.

Deze ‘nieuwe bedrading’ kan het beste ontvangen worden, door je diep te ontspannen, helemaal aanwezig te zijn in je lichaam en je bewust te openen voor de hierbij beschikbare begeleiding vanuit de wereld van Licht. Zij zijn het die dit proces van opnieuw bedraden en herprogrammeren zullen verzorgen.

Zoals je waarschijnlijk weet is een shift niet van het ene op het andere moment, maar gaat dit geleidelijk. Kleine shifts in bewustzijn spreiden zich uit over een kortere tijdlijn, diepere en omvangrijke shifts zijn uitgespreid over een lange periode in de aardse tijd.

Ook deze grote en diepgaande shift gaat heel geleidelijk.

In de nieuwe fase is ruimte een belangrijk thema.

Ruimte op alle lagen; ruimte om te zijn wie je bent, ruimte in tijd, ruimte in je dag, ruimte in je lichaam door te ontspannen, ruimte om te voelen, ruimte in je ademhaling door langzaam en diep te ademen, ruimte die vrijkomt door oude energie vrij te laten, ruimte in je denken tussen gedachten in, ruimte in je energie, ruimte in en tussen organen, ruimte in en rondom al je lichaamscellen…

Als dat goed voor je voelt kan je je op deze dag op je eigen manier afstemmen op en je openstellen voor de energie en wat er door jou heen wil gebeuren. Ook zijn er vele verbindingen wereldwijd waarbij je je kan aansluiten.
Samen bekrachtigen we de nieuwe energie en de nieuwe fase… 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Wat is voor jou het goud van 2020?

Wat is voor jou het goud van 2020?

Wat een bijzonder jaar is 2020!
Een jaar vol met moeilijke processen, maar ook met enorm veel en waardevolle lessen.
Een jaar met een grote groeipotentie! 

Alles wat je hebt ervaren en meegemaakt, dient een hoger doel en draagt bij aan jouw zielsproces en -ontwikkeling èn aan de collectieve groei in bewustzijn en licht.

Als je er middenin zit, kan je meestal niet overzien wat precies die lessen zijn. Regelmatig is het dit jaar troebel geweest en was er geen helder overzicht.

December, de laatste maand van dit jaar, is hèt moment om terug te kijken, door alle vertroebelende lagen heen en eruit te filteren wat voor waanzinnig moois dit jaar jou heeft gebracht.

 

Wat is voor jou het goud van 2020?

Om je te helpen jouw opgedolven schatten (nog) duidelijker te maken, lees je hieronder over de energetische processen van dit jaar.  Je kan dit gebruiken als inspiratie om jouw goud meer helder te kunnen zien en voelen.
Haal er maar uit wat klopt voor jou (en zoals altijd kan je de rest gewoon laten gaan…).

 

💓 Er is zoveel licht binnen gekomen. Zoveel donker is in het licht gezet. Oude angsten, patronen, energieën, gedragingen, overtuigingen zijn op weer diepere lagen zichtbaar en voelbaar geworden. Met daarbij alle mogelijkheid tot loslaten en transformeren in liefde.

💓 Er was een aanbod van vele en moeilijke oefensituaties om uit drama en strijd te blijven en je niet mee te laten trekken lagere bewustzijnsvelden en energieën in.

💓 Je hebt volop mogen oefenen van (en vertrouwen op) het gebruiken van je innerlijke onderscheidingsvermogen voor wat voor jou wel en niet waar is.

💓 Je hebt kunnen oefenen in het weer meer vertrouwen op je diepste innerlijke waarheid.

💓 Er is geoefend met stevig verankerd blijven in jeZelf, terwijl er om (en misschien ook door jou heen) allerlei oude energieën als angst, onrust, afgescheiden zijn, overmatige mentale activiteit, enzovoorts aanwezig waren.

💓 Je hebt volop kunnen oefenen met jezelf in hogere frequenties houden, terwijl je ook bewust was van de 3D velden met lagere frequenties.

💓 Er is geoefend met ankerpunt en kanaal zijn voor de vele kosmische downloads van licht en bewustzijn.

💓 Je had de mogelijkheid om je verder los te maken uit energetische verwikkelingen met andere mensen om zo meer in je eigen energie te zijn. 

💓 Nog duidelijker hebben we kunnen zien en hebben we begrip gekregen van de grote omvang van de processen die we doorlopen, gezien in jaren, levens, tijdlijnen en dimensies.

 

Dit allemaal samen heeft tot gevolg dat je meer in je eigen energie en dieper in jeZelf bent gekomen.
Je bent meer bewust van wie je bent en je innerlijke basis is verder verstevigd.
2020 is een jaar waarin je bewustzijn grote sprongen heeft gemaakt.

Je bent verder wakker geworden voor jouw innerlijke waarheid, voor wie jij diep van binnen bent en voor jouw opdracht. 

Je bent getraind om stevig te staan en je innerlijke rust te bewaren, terwijl om je heen de oude wereld uit elkaar valt.

Je bent voorbereid om vanuit diepe verbinding met jeZelf en geleid door de wereld van Licht, een ankerpunt te zijn voor licht en bewustzijn in een wakker wordende en veranderde wereld.

 

Je bent voorbereid om jouw taak van een baken van licht te zijn, met meer vertrouwen op je te kunnen nemen.

 

Naast jou, zijn er in 2020 heel veel mensen wakker geworden, wakker aan het worden en dieper ontwaakt en het netwerk van verbindingen tussen de wakkere zielen / ankerpunten / lichtdragers / richtingaanwijzers is dit jaar veel krachtiger geworden.

Alles wat we dit jaar in onszelf hebben gevonden gaan we nodig hebben de komende jaren en dit zal van onschatbare waarde zijn voor onszelf, de mensen om ons heen en het samen verder vormgeven van de nieuwe aarde…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Ja zeggen tegen jouw opdracht

Ja zeggen tegen jouw opdracht

Er gebeurt veel in ieders leven.
Elke gebeurtenis, situatie of ontwikkeling, groot of klein, is onderdeel van de ‘leerschool aarde’ en kan je gebruiken als leerstof, door uit te zoomen en je open te stellen voor een ruimer perspectief en meer bewustzijn.

Hoe moeilijk of ingewikkeld sommige situaties ook lijken en hoezeer je ook getriggerd kan worden in allerlei emoties, steeds weer mag je gaan naar de vragen: 

Wie ben ik werkelijk, in essentie?
Wat kom ik in dit leven doen?
Tegen welke opdracht heb ik JA gezegd, voordat ik incarneerde in dit lichaam?
En wat wordt er in deze situatie ten diepste van mij gevraagd?

 

Als jij deze woorden leest, dan is de kans groot dat jouw antwoorden in de lijn liggen van: 

❤ IK ben energie en licht. 

❤ Ik ben hier om licht en bewustzijn te brengen op mijn unieke manier. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen het opdoen van de ervaring om te leven in een aards fysiek lichaam en me helemaal onder te dompelen in de verdichte 3D energieën. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen het opdoen van de ervaring van vergeten wie ik ben. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen de opdracht om door al dat donker, vergeten en zware energielagen heen mijn weg terug te vinden naar het licht dat ik ben en deze energie, dit Licht, in dit aardse lijf, steeds krachtiger, feller te laten schijnen. 

❤ Ik heb JA gezegd tegen de opdracht om een baken van Licht te Zijn, voor en samen met alle andere zielen, die net als ik de sprong in het donker hebben gewaagd, die deelnemen aan dit immens grote transformatieproces en de opdracht op zich hebben genomen van het brengen van Licht in het donker.

 

En ja, het is een uitdagende opdracht, moeilijker dan je je ooit voor had kunnen stellen.

Het vraagt letterlijk alles van je om deze taak uit te voeren, al je kracht, moed, bewustzijn, liefde, licht, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Je wordt gestretcht tot het uiterste. En dat is nou net de bedoeling :- ).
ALLES van jou wil op aarde worden gebracht en aanwezig zijn in dit lichaam.

Jij ontvangt dit bericht nu, als boodschap vanuit de Lichtwereld aan jou, om je te helpen herinneren, je te steunen en het vertrouwen in wie jij diep van binnen bent te laten groeien.

Door jouw JA tegen deze opdracht terug in je bewustzijn te brengen en te voelen in je lichaam, krijg je toegang tot een enorme hoeveelheid licht, kracht en vertrouwen…

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

11 – 11 portaal: Vergroten van je innerlijke licht

11 – 11 portaal: Vergroten van je innerlijke licht

Update maart 2021: Ondanks dat deze blog gekoppeld is aan het 11-11 portaal, kan je ervan uitgaan dat het actueel is voor jou en dat je er waardevolle informatie uit kan halen, op het moment dat jij dit onder ogen krijgt. 

 

We bevinden ons in het energieportaal van 1 – 11 naar 11 – 11.

Via dit portaal stroomt energie naar binnen die gericht is op het vergroten van je innerlijke licht.

Dit kan voelen als een krachtige energiestroom, die diep in je lichaam zoekt naar steeds meer ruimte om te kunnen stromen.
Energiecentra in je lichaam, de chakra’s, worden deze dagen verder geopend. Krachtige gevoelens en sterke verlangens kunnen worden aangewakkerd. Het gaat hier niet om verlangen van het ego, maar vanuit het diepste van je wezen.  Verlangens die komen vanuit innerlijke lichtkracht en die richtingaanwijzer zijn voor jouw ziele pad.

Licht kan ook oude angsten, kwetsbaarheden, pijn, eenzaamheid en verdriet in je bewustzijn brengen, al dan niet getriggerd door situaties of mensen in je buitenwereld. Dit zijn energieën die door ervaringen in eerdere levens, gekoppeld zijn aan die diepe verlangens en die nu juist je lichtkracht verminderen. 

Het licht van dit portaal is erop gericht om jou te laten voelen waar je nog energie met je meedraagt die niet in afstemming is met jouw innerlijke bron, zodat je deze energieën kan doorvoelen, vrijlaten en transformeren.

Gevoelens kunnen snel wisselen, omdat alles tegelijkertijd en naast elkaar bestaat. Wat jij ervaart, hangt af van het veld waarop jij bent ingetuned. Het ene moment kan een krachtig openende stroom van warmte, licht en liefde ervaren worden, terwijl het andere moment diepe oude angst en pijn voelbaar zijn om vervolgens weer over te gaan in zachte subtiele tintelingen en gewaarwordingen. Het is allemaal onderdeel van het proces.

Wat er ook in jou wordt aangeraakt en of het nou voelt als licht of donker, subtiel of krachtig, fijn of niet-fijn: alles wil gevoeld worden in je lichaam. 

Keer op keer ontvang ik vanuit de Wereld van Licht de boodschap:
Het gaat om VOELEN IN JE LIJF.

Gevoelens en energieën willen volledig worden ervaren, terwijl je bewust aanwezig en stevig geankerd, gecenterd, bent.

Maar zonder je te hechten. Energie mag volledig vrijgelaten worden, zodat het vrij kan stromen door jou heen.
Onthecht en bewust voelen en laten stromen, brengt je steeds dieper in je lichaam en dichter bij wie jij in wezen bent.
Jij bent een kanaal tussen boven en beneden, hogere en lagere dimensies, hemel en aarde.
Via jouw energie en lichaam wordt ‘oude’ energie getransformeerd en nieuw licht en bewustzijn geaard.

Alles wat nu in jou wordt aangeraakt, donker èn licht, is ten dienste van dit proces.
Een grote verschuiving vindt plaats…
Jouw innerlijke licht gaat steeds meer ‘aan’.
Steeds meer bewustzijn wordt door jou belichaamd.
Steeds beter weet je wie je bent.
Steeds helderder en duidelijker wordt jouw taak.

 

Hoe meer je aanwezig bent in jeZelf, hoe dieper de energie kan gaan.
Dus maak ruimte,
aardt je energie en lichaam,
adem bewust en diep,
laat je lichaam zacht, open en ontspannen worden,
wees in Liefde zoveel  als je maar kan,
neem dagelijks heel veel pauzes

en neem alle tijd om aanwezig te zijn in jeZelf,  (onthecht) te voelen, oude energie vrij te laten…
en het kanaal te zijn dat je bent…

 

You are love(d)

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook