Lessen in helen van Familiekarma

Lessen in helen van Familiekarma

In Je familiekarma laten stoppen bij jou’ kan je lezen wat familiekarma is. Daar wordt ook duidelijk dat je niet het karma voor je hele familie hoeft te helen, maar het wel bij jou kan laten stoppen.

Hieronder vind je de algemene lessen voor het helen van je familiekarma die ik uit mijn eigen leven en uit ervaringen van cliënten heb gefilterd.

Deze lessen worden niet stapsgewijs of chronologisch doorlopen. Over het algemeen word je vanzelf door het leven langs deze lessen geleid. Soms heb je een tijdje de focus op één les en soms op meerdere tegelijk.

Ik benoem ze hier omdat het jou kan ondersteunen om meer helderheid te krijgen in je eigen ervaringen. Ook kan het richting geven bij het plaatsen van jouw intenties voor verdere groei.

 

Kijken zonder oordeel

Het is normaal dat je een fase doormaakt waarin je boos bent op een van je ouders, op allebei of op een ander familielid. Je maakt hen verantwoordelijk voor jouw gemis, pijn en verdriet.

Leren kijken zonder oordeel is het moeilijkste daar waar je de meeste pijn ervaart. In je familiekarma zit vaak veel pijn geworteld. Het vraagt dus veel aanwezigheid en bewustzijn om zonder oordeel te kunnen zien wat er in jouw familie is gebeurd.

Kijken zonder oordeel is een belangrijke levensles die bijdraagt aan de heling van familiekarma.

 

Omgaan met emoties

In sommige familie worden emoties in de koelkast gezet.

In andere families worden emoties juist gedramatiseerd en naar buiten geprojecteerd. In beide gevallen ontbreekt er een veilige basis zodat emoties in warmte en liefde doorvoeld kunnen worden.

Tijdens je transformatieproces komen veel emoties naar boven. Deze dienen allemaal met liefde en aandacht omringd te worden en hebben stevigheid en aarding nodig.

Elke keer als jij bewust de keuze kan maken om niet meer in het oude (emoties in drama of in de koelkast) mee te gaan, maar bij jezelf aanwezig te zijn, word jij een stukje heler en krachtiger. Met je voeten stevig op de grond, bewust van je ademhaling, aanwezig in jouw lichaam en gevuld met jouw energie.

De oude energieën van je familiekarma verliezen dan stapje voor stapje hun trekkracht; het familiekarma wordt geheeld.

 

Vertrouwen op jouw waarheid

Door het groeien van jouw bewustzijn, heb je de mogelijkheid om je losser te maken van de ideeën en zienswijzen van jouw familie. De ‘waarheden’ van jouw familie die jij onbewust hebt overgenomen, kan je nu met andere ogen gaan bekijken en filteren. Vanuit verbinding met jezelf, jouw voelen, innerlijk weten en intuïtie ga je je eigen waarheid ontdekken.

Lichtwerkers zijn pioniers met vernieuwende ideeën en zienswijzen. Ze zijn vaak anders dan hun familieleden. Omdat het voor veel lichtwerkers een les is om voor hun eigen waarheid op te komen en daarop te vertrouwen, groeien zij vaak op in families waarin het hebben van een andere zienswijze niet wordt bekrachtigd. Het vraagt daardoor extra veel moed, kracht en doorzettingsvermogen om helemaal je eigen waarheid te volgen. Deze les is geworteld in ervaringen in vele vorige levens.

Door op je eigen waarheid te vertrouwen, laat je de familiewaarheden die gebaseerd zijn op angst of andere energieën met een lage trillingsfrequentie los. Ook zo heel jij jouw familiekarma.

  

Aanwezig zijn

Tijdens je kinderjaren en ook nog later heb jij, als gevoelig mens, de energie die er was in jouw omgeving overgenomen. Zo heb je die energie helemaal van binnenuit kunnen ervaren en daarmee heel goed leren kennen. Om die energie zo goed te kunnen integreren en eigen maken, heb je delen van jezelf op moeten geven. Je bent met jouw energie ‘weggegaan’.

Om je familiekarma, de energie die al generaties lang is doorgegeven en zo diep is geworteld, te kunnen stoppen en helen is er gevraagd dat jij ER BENT. Dat jij blijft, helemaal aanwezig in jouw lichaam. Jij kan je familiekarma (voor jou) stoppen door er te ZIJN met jouw energie en licht.

Dat klinkt heel eenvoudig en dat is het in feite ook, maar vraagt veel bewustzijn. Elke dag, elke seconde opnieuw.

 

Je lessen herkennen geeft kracht

Steeds meer mag je kijken naar alle ervaringen die je in jouw leven hebt opgedaan als lesstof en oefensituaties. Je mag de lessen gaan zien die jij in de energie en thema’s van jouw familie hebt doorlopen. Dan kan je door alle narigheid die zich heeft gepresenteerd heen kijken en jouw ervaringen terugbrengen naar de eenvoudigste vorm: het zijn lessen in liefde.

Als jij echt al jouw lessen hebt herkend dan is het goud eruit gehaald en worden de shit en ellende als vanzelf loslaten. Dan ben je niet langer onmachtig en slachtoffer van alles wat jou is overkomen, maar kom je in je kracht.

In je kracht zijn is enorm helend en stopt het familiekarma voor jou.

 

Onderscheidingsvermogen en grenzen

Samen met je bewustzijn groeien ook je helderheid en onderscheidingsvermogen. Steeds meer mag jij daarvan gebruik maken: welke energie die in jouw familie wordt gedragen, voelt voor jou fijn/goed en passend bij wie jij in wezen bent en welke energie niet?

Vanuit helder voelen, weten, begrijpen en verbinding met jezelf mag jij onderscheid maken tussen energie die jij wel en niet in jezelf toelaat.

Je mag grenzen stellen en ‘nee’ zeggen tegen dat wat niet goed voor jou is en wat niet goed voelt.

Die grens hoef je niet buiten jezelf neer te zetten, zoals eerder wel werd geleerd in visualisatieoefeningen. Als jij vanuit verbinding met jouw innerlijke bron aanwezig bent, stevig verankerd in jezelf, ben jij gevuld van binnenuit. Die grens hoef je dan niet meer te ‘maken’, maar ontstaat op natuurlijk wijze door jouw uitstraling.

Je mag dus ‘nee’ voelen tegen de energie in jouw familie. Dat hoeft geen nee te zijn tegen familieleden als persoon, maar wel tegen de energie die zij met zich meedragen. Nee tegen onbewuste energieën als oordelen, angst, machtsmisbruik, slachtofferschap, schuld, enzovoorts.

Vertrouwen op jouw onderscheidingsvermogen en natuurlijke grenzen, laat het familiekarma stoppen bij jou.

 

Jij bent liefde

Familiekarma stopt bij jou wanneer jij zo gevuld bent met jezelf, met jouw eigen energie en licht, dat er geen ruimte meer is voor de oude, onbewuste energie die al zo lang door jouw familie en jou als ziel, is meegedragen.

Als jij in liefde bent met jezelf en je daar niet meer vandaan laat trekken door herinneringen, gebeurtenissen, andere mensen, emoties of je hoofd, is jouw familiekarma geheeld.

Alle lessen die onderdeel zijn van het helen van familiekarma lopen gelijk op met het proces van helen van jezelf. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe meer lessen jij leert, des te heler jij bent en des te minder onbewuste energieën van je familie jij mee hoeft te dragen.

Heling op alle gebieden in je leven gaat op dezelfde wijze:

Je herinneren wie je bent: JIJ BENT LIEFDE.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Familiekarma laten stoppen bij jou

Familiekarma laten stoppen bij jou

We maken nog steeds intense innerlijke processen door. We doorleven oude energie, patronen en gevoelens, schonen op en laten los. Ons bewustzijn groeit en groeit. Steeds meer ruimte is er voor het nieuwe; voor licht, liefde, vertrouwen, mogelijkheden en verbinding. De helingsreis van onze ziel gaat verder en dieper. Door de grote bewustzijnsgroei schijnt er ook steeds meer licht op de diepgewortelde thema’s van familiekarma.
Wat is familiekarma en hoe kan je dat helen?

 

Wat is karma?

Dit is mijn vereenvoudigde visie op karma:
Als ziel heb je de mogelijkheid om gedurende je aardse incarnaties bepaalde lessen te leren. Voor elke incarnatie wordt een lessenpakket samengesteld. Tijdens je vorige levens heb je al veel lessen doorlopen, ervaringen opgedaan en vorderingen gemaakt. Karma zijn de lessen die je al eerder voorgeschoteld hebt gekregen, maar nog niet hebt afgerond. Daarom komen deze lessen in dit leven terug, in de vorm van allerlei oefensituaties. Zo heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in dit thema.

 

Leren in de dualiteit

In de dualiteit worden lessen vaak geleerd door een situatie te creëren van afwezigheid en gemis. Als je bijvoorbeeld wil leren wat onvoorwaardelijke liefde is, kom je niet in situaties waar dit volop aanwezig is, maar krijg je juist ervaringen op plaatsen waar die liefde niet is. En wil je leren wat het betekent om in je kracht te zijn, dan krijg je ervaringen in situaties waarin je je machteloos of ontkracht voelt. Door de afwezigheid van de energie van het thema dat in jouw systeem ‘aan’ staat, ga je hier naar op zoek.

 

Wat is familiekarma?

De specifieke lessen of thema’s die jij deelt met je ouders en voorouders, zijn je familiekarma. Deze lessen zijn diep in de energie van een familie verankerd.

Op het moment dat jouw ziel bekijkt welke lessen je aan zal gaan tijdens je volgende incarnatie, dan kies je een familie uit waarin jij jouw lessen goed zal kunnen oefenen. Dat is in een familie die dezelfde thema’s heeft als jij. Elke familie heeft zo zijn eigen thema’s die ‘aan’ staan. En elke generatie heeft de mogelijkheid om verder te groeien in het bewustzijn van die thema’s.

In een familie met bijvoorbeeld het thema eigenwaarde hebben veel familieleden een gebrek aan eigenwaarde. Door bij ouders te zijn voor wie dit een thema is en die daarin dus nog aan het leren zijn, groei je op in een omgeving waar de energie van eigenwaarde ontbreekt. Daardoor krijg jij dat gevoel niet of weinig mee en zal je zelf op ontdekkingsreis moeten gaan om te ontdekken en doorleven wat het hebben van eigenwaarde inhoudt. Dat staat hier heel kort en simpel omschreven, maar in de praktijk is dat een hele levensreis (en misschien wel meerdere!).

Familiekarma kan zich uiten in verschillende thema’s, bijvoorbeeld somberheid, eigenwaarde, angst, macht, schuld of grenzen. Maar het onderliggende thema is altijd hetzelfde: er is weggegaan bij liefde.

 

Duale assen

Elk leerthema kan je plaatsen op een duale as, van het ene naar het andere uiterste. Bijvoorbeeld van je machteloos en slachtoffer voelen naar heel krachtig zijn, van somberheid naar levensvreugde of van angst naar vertrouwen. Je ziel wil op alle plekken op zo’n as ervaringen opdoen. Iedere ervaring is waardevol en draagt bij aan jouw leerproces.

Aan elke as kan een extra dimensie worden toegevoegd: liefde. Bijvoorbeeld het thema grenzen kan je plaatsen op een as van helemaal geen grenzen naar heel strakke grenzen en regels. Als dit een thema is in een familie wordt door de generaties heen verschillende kanten hiervan belicht. Van gezinnen met zeer autoritaire ouders tot ouders met weinig tot geen aanwezigheid van grenzen en regels. De dimensie die hier uiteindelijk aan toegevoegd kan worden is liefde, of de verbinding met het hart. De les die in het thema grenzen geleerd kan worden is dat het eerst belangrijk is om je met jezelf te verbinden, met jouw hart en buik. Vanuit die verbinding kan je vanuit liefde grenzen stellen of juist vrijheid geven.
Als er liefde wordt toegevoegd kom je in een hogere dimensie.

 

Opgroeien in jouw familiethema’s

De energie waarin jij bent opgegroeid, heeft zich onbewust, genesteld in jouw energiesysteem. Als lichtwerker en gevoelig mens ben jij die energie met je mee gaan dragen. Je bent in die energie meegegaan en waarschijnlijk heb je deze lange tijd als waarheid gezien.
Je losmaken uit je familiekarma, de energie van jouw familie, is zacht gezegd een flinke uitdaging!

 

Je familiekarma stoppen

Het is belangrijk om te weten dat jij niet het karma voor je hele familie hoeft te helen. Ieder mens draagt de verantwoordelijkheid en zorg voor alleen zijn eigen helingsproces. Jij hoeft niemand anders te helen dan jezelf en alleen als jij dat wil. Je hebt hierin een vrije keuze.

Het enige wat jij kan doen bij het helen van familiekarma is het bij jou te laten stoppen. ’Tot hier en niet verder’. Je hoeft niet langer de onbewuste energieën van jouw familie met je mee te dragen. Jij mag stoppen met het willen helen van je familie en proberen hun bewustzijn te laten groeien. Dat is niet jouw taak.

Helen van je familiekarma heeft alles te maken met het vergroten van jouw bewustzijn. Jij mag de oude, zware, onbewuste energieën die je zo lang hebt meegezeuld van je schouders laten glijden en daarmee loslaten. Zodat jij steeds meer in je eigen energie en licht kan zijn.

In mijn eigen leven en tijdens het begeleiden van cliënten, heb ik gemerkt dat er bij het helen van familiekarma een aantal algemene lessen te onderscheiden zijn. Deze lessen kan je lezen in het vervolg op dit artikel Lessen in helen van familiekarma’.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Lichtwerkers verbinden in kracht

Lichtwerkers verbinden in kracht

De lichtwerkers die de afgelopen jaren hun tijd hebben gewijd aan het ontwikkelen van bewustzijn, hebben een aantal fasen doorlopen. De fasen van het begin van bewustwording, het doormaken van intense processen, chaos, eenzaamheid, jezelf klein houden, slachtofferschap en onmacht.
Maar ook van het toenemen van vertrouwen op jezelf, jouw intuïtie en het leven.
Deze fasen volgen elkaar niet stapsgewijs op, maar lopen door elkaar heen en kunnen ook tegelijkertijd plaatsvinden.
Na al die intense processen van de afgelopen jaren begint zich iets nieuws aan te dienen: het innemen van jouw plek, jezelf laten zien en je verbinden met andere lichtwerkers.

 

Fasen in bewustwording

Onbewust

In deze fase heb je nog geen of weinig besef van je grote gevoeligheid en lichtwerker zijn. Je wordt getriggerd door tegen dingen aan te lopen in het leven zoals je dat tot dan toe leidde. Deze triggers zijn de start van ‘wakker worden’. Bijvoorbeeld:

* Intense gevoelens die je niet begrijpt of kan verklaren.

* Conflicten met de mensen die dicht bij je staan.

* Het gevoel niet te weten wie je nou echt bent of wat je wil met je leven.

* Geen vervulling meer vinden in de dingen die je altijd hebt gedaan.

* Onzekerheid over of je het allemaal wel goed doet en angst dat je misschien gek of raar bent.

* Meer behoefte aan rust en tijd alleen.

* Je niet begrepen voelen door de mensen om je heen.

* Het gevoel hebben anders te zijn dan andere mensen en ook andere dingen te willen met je leven.

  

Groei van bewustzijn

In deze fase ontwikkel je bewustzijn over je gevoeligheid. Je praat hierover met andere mensen, leest boeken of artikelen en volgt misschien workshops. Je gaat in therapie of zoekt andere vormen van begeleiding. Je krijgt meer begrip over je gevoelens en contact met wie je bent. Je bewustzijn over het leven op aarde groeit, je leert over de lessen van je ziel en vorige levens.

 

Contact met gevoel

Tijdens deze fase word je in je gevoel gebracht. Je maakt intense processen door en ervaart gevoelens van angst, pijn, verdriet, onmacht en boosheid. (Lees hier meer over in het artikel: ‘Het leven van een Lichtwerker’.) Steeds ga je een laag dieper in jezelf, zodat er diepere gevoelens naar boven, in jouw bewustzijn, kunnen komen. Je doorleeft, ruimt op, transformeert en groeit.

Het doormaken van deze gevoelens brengt je bij jezelf. Al die gevoelens zijn als uienschillen om je ware zelf heen. Het doorleven brengt je telkens een laagje dieper in jouw kern.

 

Chaos

Tijdens je proces van bewustwording word je regelmatig door elkaar geschud en kan het een flinke warboel in jezelf lijken. Net zoals bij een grote schoonmaak of renovatie van je huis, zit je eerst een tijd in de rommel en chaos. Al het oude komt tevoorschijn, en dient bekeken te worden: bewaren of wegdoen? Zoals het vaak is als je gaat opruimen blijk je vaak meer oude rommel te hebben, dan je dacht. Steeds meer komt er naar boven.
Zo is het ook in jezelf. Ook daar ligt vaak meer oude spullen opgeslagen dan je je bewust was. Regelmatig kan je het licht even niet meer zien of voelen.
Het is een hele klus om door al die oude spullen, energieën, gevoelens, gedachten, overtuigingen heen te gaan en op te schonen. Dit hoort er allemaal bij.

 

Eenzaamheid

Veel lichtwerkers hebben de afgelopen jaren veel alleen moeten doen. De processen dienden in meer of mindere mate in eenzaamheid doorgemaakt te worden. Dit was aan de ene kant omdat het bewustzijn over lichtwerker zijn nog in de kinderschoenen stond. In elke groep of kring mensen, was één lichtwerker, oftewel pionier. Zo kon er op heel veel plekken tenminste één lichtpunt zijn, die het licht kon verspreiden.
Aan de andere kant was dit onderdeel van je lesprogramma. Eenzaamheid is een thema dat de meeste lichtwerkers met zich meedragen om te doorleven en uit te werken. Dit om ook de tegenpool van het grote een-zijn te kunnen ervaren. We zijn hier nou eenmaal op aarde om alle uitersten van de dualiteit te doorleven.

De eenzaamheid dient ook nog een ander doel: verbinding met jezelf te kunnen maken. Als je opgaat in eenheid, heb je niet de mogelijkheid om jezelf als individu te ervaren. Je kan dan niet ontdekken wie jij bent en wat jou speciaal maakt. Gedurende alle gevoelens van afgescheidenheid, eenzaamheid en tijd alleen de afgelopen jaren, heb je de mogelijkheid gekregen om je steeds dieper met jezelf te kunnen verbinden. Zo kon jij jezelf goed leren kennen.

 

Jezelf klein houden

Als gevoelig mens en lichtwerker ben je geneigd om jezelf klein te houden en jezelf niet op waarde te schatten. Er is veel angst in ons systeem geprogrammeerd om met ons ware zelf naar buiten te komen. Dit heeft te maken met ervaringen die we in onze jeugd hebben opgedaan, maar de wortels van deze angst liggen in vorige (lichtwerker)levens. Meer hierover kan je lezen in het artikel ‘Helen van angst meegenomen uit vorige levens’.

 

Slachtofferrol

Jezelf klein houden hangt samen met de slachtofferrol. De rol die ons zo vertrouwd was in vorige levens. Het buiten de maatschappij staan. Het alleen moeten doen. De angst voor en pijn rondom vervolging, verbanning, verbranding, enz. Al die ervaringen zitten heel diep in ons opgeslagen.

Het is belangrijk om dit gevoel van slachtoffer zijn en de bijbehorende onmacht helemaal te doorleven. Als dat is gebeurd, kan ook het slachtoffer zijn worden geplaatst in het grotere perspectief van het doorleven van alle uitersten/dualiteiten op aarde.

Gevoelens van slachtoffer zijn en onmacht worden regelmatig getriggerd tijdens het doormaken van alle lichtwerker-processen. Gevoelens als ‘ik kan niet meer’, ‘wat is het moeilijk, zwaar en vermoeiend’ en ‘waarom moet ik het allemaal alleen doen?’ komen regelmatig voorbij.

 

Toenemen vertrouwen

Door het doorlopen van alle processen, het doorleven van gevoelens, het opschonen en transformeren, groeit je bewustzijn. Steeds verder ruim je oude energie, gedachten en patronen op.

Je wordt bewust van alle groei die je doormaakt en kan zien welke stappen je al hebt genomen. Daardoor groeit je vertrouwen nog meer.

Je voelt dat je niet alleen bent. Je merkt dat je wordt ondersteund en geholpen. Je ontvangt bijvoorbeeld mooie boodschappen, heldere inzichten, ervaart synchroniciteit, ziet dubbele getallen, hebt bijzondere ontmoetingen en krijgt contact met gidsen, engelen of een hoger bewustzijn.

Je kan het grotere geheel zien en begrijpt meer van jouw leven op aarde en de lessen die je als ziel opdoet. Je ervaart meer de zin van jouw leven. Je krijgt meer zicht op wie je echt bent en wat jij te brengen hebt.

Ik herinner je er nog maar even aan dat de fases die ik beschrijf elkaar niet stapsgewijs opvolgen. Het ene moment kan je bijvoorbeeld veel vertrouwen voelen en het andere kan je weer overspoeld worden door een gevoel van onzekerheid en onmacht. Dit is onderdeel van het proces.

 

Uitstralingsveld

De lichtwerkers die de afgelopen jaren bewust door deze stappen zijn gegaan (en nog gaan), zijn ontvangers en ankerpunten voor de energie met een hogere trillingsfrequentie. Hun uitstralingsveld is gegroeid. De energie die zij ankeren kan steeds meer mensen bereiken. Steeds meer lichtwerkers kunnen daardoor ‘wakker’ worden en zich herinneren wie ze zijn.

 

Nieuwe fase: Lichtwerkers verbinden in kracht

Waar de afgelopen jaren de nadruk heeft gelegen op het erkennen van je gevoelens, de moeilijkheid van het doormaken van alle processen, het je klein, onzeker en eenzaam voelen, breekt nu de volgende fase aan. Voorzichtig begint deze door te schemeren en laat zich bij momenten al zien en voelen.

Ook de overgang naar deze fase is niet lineair en vloeiend. Dat deze volgende fase zich aandient, wil niet zeggen dat de andere er niet meer zijn. Dit nieuwe kan zich soms even aandienen en vervolgens kan je je zomaar weer in angst en chaos bevinden. En toch groei je.

In deze nieuwe fase stap je uit de onmacht en slachtofferrol. Je hoeft jezelf niet meer klein te houden. Steeds meer kan je jezelf zijn, met al je gevoelens van kwetsbaarheid, kracht en licht. Steeds meer neem jij jouw plek in. Steeds meer kan jouw licht hier aarden en geef je met wie jij bent jouw bijdrage aan de groei van licht, liefde en bewustzijn op aarde.

Hoe groot of hoe klein jouw bijdrage ook is, hoeveel of hoe weinig mensen je ook bereikt, jouw bijdrage is waardevol. Precies zoals jij het doet. Jouw waarde is velen malen groter dan jij op dit moment kan zien. In deze nieuwe fase krijg je hier steeds meer besef van.

Je krijgt meer bewustzijn van de reis die jij hebt afgelegd. Voor al die honderden, duizenden stapjes die jij hebt gezet. Voor alle groei die jij hebt doorgemaakt. Je gaat jezelf eren voor wie jij bent en voor al jouw moed, kracht en doorzettingsvermogen. Je beseft dat het een moeilijke reis is die je maakt, maar dat je het wel kán.

Doordat de verbinding met jezelf steviger is geworden, je aarding dieper is en het aantal wakkere lichtwerkers is gegroeid, komt er nu ruimte om verbinding met andere lichtwerkers te ervaren. Velen van jullie hebben dit de afgelopen tijd al gemerkt.

Als je om je heen kijkt, ben je je meer bewust van wie lichtwerkers of gelijkgestemden zijn. Soms is even oogcontact of een kort praatje al voldoende om elkaar te herkennen. Dit hoeft niet per se te leiden tot verdere ontmoetingen of vriendschappen, zoals je dat kent van eerder.

Ook via internet en social media zijn er waarschijnlijk veel lichtwerkers in je leven gekomen de afgelopen jaren, of je herkent ze meer. Veel lichtwerkers laten zichzelf al zien en treden meer op de voorgrond dan eerder. Herkenning en weten dat ze er zijn, is een belangrijk stap en kan veel steun en een gevoel van ‘samen met velen’ geven.

Ook jij hoeft niet meer terug te deinzen of je te verstoppen. Jij mag er ZIJN, jouw ruimte innemen en bewust zijn dat je het kan. Bewust van je kracht, moed en doorzettingsvermogen.

Niet meer alleen, maar vanaf je eigen plek, in verbinding, samen.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Aarden is jouw licht belichamen

Aarden is jouw licht belichamen

In deze bijzondere transformerende tijd kan steeds meer van jouw licht hier op aarde komen. Je ruimt oude energie en patronen op, zodat je steeds meer van jouw wezensenergie kan ontvangen. Jouw systeem went langzamerhand aan de hogere energiefrequenties en je kan steeds meer licht aarden, oftewel belichamen. Dat is waar het aardingsproces in deze tijd over gaat.

 

Sluiers

Toen jij als baby hier op aarde kwam, kon je maar een deel van jouw licht of wezensenergie met je meenemen. Er kwamen sluiers over jouw heldere bewustzijn. Tijdens je kindertijd ben je, gevoelig en open als je was, steeds meer van de grovere, hardere, zwaardere en minder bewuste energieën uit jouw omgeving, in jouw energiesysteem mee gaan dragen.

Gedurende een lange periode in dit leven heb jij je geïdentificeerd met deze energieën van strijd, angst, veroordeling, tekort, afgescheidenheid en slachtofferschap. Je dacht dat jij dit was. De verbinding met wie jij werkelijk bent, de verbinding met jouw licht was vertroebeld geraakt.

Dit is precies zo gegaan zoals het bedoeld was. In de ervaringen die je hebt opgedaan liggen de lessen besloten die jij op wilde doen.

  

Bewustwording

Stapje voor stapje mag jij je bewust worden van de oude energieën die je nog met je meedraagt. Deze energie laat zich zien als bijvoorbeeld gedachten, gevoelens, gedrag, lichaamshouding, de manier waarop je naar de wereld om je heen kijkt en woorden die je uitspreekt.

  

Losweken van identificatie met onechte delen

Een stap in bewustwording is ontdekken dat hoe jij in bepaalde situaties reageert eigenlijk helemaal niet past bij wie je werkelijk bent.

Je merkt bijvoorbeeld dat je in een bepaalde situatie boos, geïrriteerd, vanuit strijd of vanuit je klein en onzeker voelen, reageert. Als je een stapje terug doet en meer bij jezelf komt, voelt jouw reactie raar aan. Je reactie voelt ‘onecht’, alsof niet jij het was die zo reageerde. Alsof je ergens in werd getrokken, in een oud patroon of een bepaalde energie die eigenlijk helemaal niet bij jou hoort.

Als je dieper in jezelf voelt, merk je dat jij je veel milder, opener, vriendelijker en meer begripvol voelt, dan hoe je hebt gereageerd toen je in die situatie was. Ook kan het zijn dat je helemaal niet zo klein en onzeker bent als de situatie deed doen lijken.

Je hebt dan te maken met ‘onechte’ delen. Deze delen zijn energie die je in het verleden hebt overgenomen of gekopieerd van je omgeving (bijvoorbeeld je ouders, klasgenoten, familie, leraren of tv).

  

Confrontatie met oude patronen

Andere mensen kunnen jou ook duidelijk maken dat jij die oude energie nog met je meedraagt en wanneer je vanuit die ‘onechte’ (niet authentieke) energie leeft, handelt en reageert. Dus als jij niet in afstemming bent met wie jij werkelijk bent. Vaak word je hierin (bewust of onbewust) gespiegeld door gevoelige mensen, die dicht bij je staan. Soms worden deze oude, meegedragen energieën flink aangeraakt en opgeschud. Ook kan je met thema’s worden geconfronteerd waar je allang mee klaar dacht te zijn. Al met al kan dat allemaal behoorlijk confronterend zijn.

Ik word zelf regelmatig gespiegeld door mijn oudste dochter. Haarfijn voelt zij aan wanneer wat ik doe, zeg en uitstraal niet in afstemming is met wie ik werkelijk ben. Zij spiegelt mij bij alles wat niet komt vanuit diepere verbinding met mijzelf en waar ik reageer vanuit oude patronen en energie die ik in mijn kindertijd heb gekopieerd van mijn omgeving. Zij is nu vijftien en vaak behoorlijk pittig in haar uitingen. Het vraagt veel bewust aanwezig zijn om me gewaar te worden van al deze momenten en onder ogen te zien dat ik nog veel meer ‘ouds’ met me meedraag dan ik me bewust was : -).

 

Je lessen filteren

Alles wat je meemaakt heeft betekenis. Elke ervaring is waardevol en draagt lessen in zich. Ook en misschien wel juist in moeilijke confrontaties zijn lessen verborgen. Want dan wordt er iets op een dieper niveau in jou geraakt.

Stapje voor stapje mag jij de oude energieën gaan herkennen als niet-jij. Dan komt er ruimte om de lessen uit de door jou opgedane ervaringen te filteren. Je bent hier in dit leven op aarde om álles te ervaren, ook energieën van strijd, veroordeling, tekort, onzekerheid en angst. Alles wil volledig doorvoeld worden. Pas als jij het helemaal tot in de diepte hebt doorvoeld en van alle mogelijk invalshoeken hebt bekeken en ervaren, dan pas heb je alles rondom dat thema kunnen leren.

Als jij word geconfronteerd met thema’s waarvan je dacht er klaar mee te zijn, weet dan dat je niets verkeerd doet. Het hoort erbij. Je bent ‘gewoon’ nog meer bewustzijn aan het creëren. Blijkbaar was er nog een laag dieper te gaan of een andere invalshoek te ervaren.

Wees vooral heel mild en lief voor jezelf in dit proces. 

 

Herinneren wie je bent

Door de groei van jouw bewustzijn en het herkennen van oude energie, maak je je los van je identificatie met onechte delen. Steeds minder hoef je die niet-passende energie met je mee te dragen. Daardoor komt er meer ruimte in jou om de verbinding met jezelf te herstellen. Ruimte om te herinneren wie je echt bent. Ruimte om steeds meer de energie te ontvangen die jij in wezen bent. Jouw ware energie bestaat uit licht, liefde, vertrouwen, overvloed, verbinding en vrijheid. Voel maar de energie die met deze woorden meekomt.

 

Aarden is een voortgaand proces

Aarden is niet iets wat je eenmalig doet en wat dan geregeld is. Aarden is ook niet een techniek, een visualisatie of een trucje die je leert en dan elke keer opnieuw kan toepassen. Net zoals je hele leven en bewustzijnsgroei een proces in ontwikkeling zijn, zo is dat ook met jouw licht aarden. Dat is een omvangrijk proces, het proces van je leven.

Stapje voor stapje word jij je bewust, ruim je oude delen op en groei je. Stapje voor stapje kan je energie met meer bewustzijn en een hogere trillingsfrequentie ontvangen. Omdat die energie elke keer nieuw is, is het telkens opnieuw ontdekken hoe je om kan gaan met die energie. Manieren die eerder goed werkten, voldoen soms opeens niet meer bij de lichtere energieën.
Op sommige momenten heb je de nieuwe energie geïntegreerd en voel je je dicht bij jezelf, stabiel en geaard. Op andere momenten word je weer door elkaar geschud omdat het tijd is dieper te gaan in het loslaten van oude patronen en energie. Dan kan je jezelf opeens niet meer vinden en voelt alles weer wiebelig en ontaard.

 Daarbij is het ook een unieke ontdekkingsreis. Wat voor mij wel werkt, hoeft voor jou helemaal niet goed te zijn. Het is belangrijk bij elke nieuwe groei voor jezelf goed te voelen wat resoneert met jou en wat jij nodig hebt om om te gaan met alles wat er in jou gebeurt.

 

Aarden is jouw licht belichamen

Aarden is dus niet iets ‘doen’, maar gaat veel meer over loslaten van alles wat niet bij jou hoort. Dan komt er ruimte in jou om de energie die jij in wezen bent te ZIJN en te laten stromen. Ruimte om met jouw lichte energie jouw lichaam te bewonen en daarmee jouw licht te aarden in en met jouw aardse lichaam.

Dat is de taak die jij op je hebt genomen voor dit leven: jouw licht hier op aarde te belichamen.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Omgaan met ascensie-verschijnselen

Omgaan met ascensie-verschijnselen

Er zijn verschillende woorden te geven aan de overgangsfase waar steeds meer mensen zich in bevinden.
Proces van ascensie of ontwaken.
De overgang naar de nieuwe tijd of van de derde naar de vijfde dimensie en verder.
De overgang van hoofd naar hart en buik en naar een hart-gedragen bewustzijn.
Het zijn allemaal beschrijvingen voor hetzelfde proces van groeien van je bewustzijn.

In dit artikel lees je over hoe je op een liefdevolle manier met dit regelmatig intense en uitdagende proces om kan gaan.

 

Ontwaken

Tijdens het ascentieproces ontdek je langzamerhand dat je niet bent wie je dacht te zijn. Stapje voor stapje word je je bewust van alles wat niet in afstemming is met wie jij werkelijk bent, met jouw wezensenergie. Je wordt je bewust van energie die jij ooit eens hebt overgenomen van je omgeving en met je mee bent gaan dragen alsof jij dit wèl was. Door het groeien van je bewustzijn, ga je deze delen herkennen als ‘niet-jij’. Langzamerhand verdwijnt de identificatie met deze delen.

Daardoor kan je de energie, die je al zo lang hebt gedragen, gaan verwerken. Dat betekent dat je bewust mag gaan ervaren hoe het meedragen van deze energie voor jou geweest is. Je gaat je lessen filteren uit deze ervaring. Heb je al je lessen eruit gehaald, tot in de diepte, dan stopt het ‘meedragen’.

Telkens laat je een stukje los wat niet meer bij je past en kom je steeds een laagje dieper in jezelf. En daarmee dichter bij wie jij in wezen bent. Bij jouw licht, goddelijke vonk of essentie. (Ook daarvoor bestaan verschillende termen die ongeveer over hetzelfde gaan.)

Ascensie of wakker worden gaat dus over je bewust worden van alle energie die je bij je draagt die niet-jij is. Zo kom je steeds dichter bij wie jij in wezen bent.

 

Intens proces

Het proces van lagen dieper in jezelf komen, energie verwerken en je lessen eruit halen lijkt zo van buitenaf beschreven een mooi proces. Pas als je het zelf van binnenuit ervaart, weet je dat het naast mooi ook moeilijk, verwarrend, intens, zwaar en eenzaam kan zijn. Je kunt worden geconfronteerd met gevoelens die heftig en intens zijn, die jij niet begrijpt en vaak je omgeving ook niet.

Alles wat in jou lag opgeslagen wat niet-jij is, komt in het ascentieproces naar boven in jouw bewustzijn. Gevoelens van angst, pijn, verdriet, boosheid, eenzaamheid, onmacht en slachtofferschap dienen helemaal doorvoeld te worden. Ook dat kan eenvoudig lijken als je het niet vanuit eigen ervaring kent. Maar deze gevoelens tot in de diepte in jezelf toelaten en doorvoelen is, zacht uitgedrukt, een flinke uitdaging.

In feite word jij keer op keer opnieuw geboren, steeds meer als wie jij werkelijk bent: licht, liefde, vrijheid, overvloed, in verbinding. Elk stukje dat geboren wordt, is opnieuw een ‘hele bevalling’.

(In de volgende artikelen kan je meer lezen over uiteenlopende symptomen bij het bewandelen van jouw ascensieproces ‘Hoge energiedagen in de nieuwe tijd’  en ‘Het leven van een lichtwerker’ )

 

Oude manieren van met jezelf omgaan

In de derde dimensie (3D) waren mogelijke manier van ‘omgaan’ (of eigenlijk niet omgaan) met gevoelens:

* Analyseren.

* Er verhalen over maken in je hoofd.

* Op zoek gaan naar oorzaken.

* Bekritiseren, veroordelen.

* Anderen de schuld geven van jouw gevoelens.

* Niet willen voelen, gevoelens onderdrukken, verstoppen.

* De gevoelens op willen lossen, weg willen maken. Hierbij resultaat- en doelgericht zijn.

* Dramatiseren.

  

Vastlopen in oude manieren

In het begin van je ascentieproces probeer je nog vanuit je ‘oude’ derde-dimensie-bewustzijn met de bijbehorende verschijnselen om te gaan. Maar als je vanuit dit oude bewustzijn blijft kijken naar wat je meemaakt, loop je onherroepelijk vast. Je ontdekt dat deze manier van met je gevoelens omgaan niet werkt. Je nare gevoelens worden eigenlijk alleen maar versterkt.

3D-bewustzijn is nou eenmaal beperkt en kan onmogelijk begrijpen wat er allemaal aan het gebeuren, ontwikkelen en groeien is.

  

Frictie

Er zullen frictie en weerstand ontstaan, in jezelf en in je relaties. Frictie ontstaat wanneer je er klaar voor bent om door jouw oude patronen heen te breken, maar je jezelf nog tegenhoudt.

Frictie ontstaat wanneer hoe jij het voelt van binnen niet meer aansluit bij hoe jij je gedraagt en verhoudt tot andere mensen.

Frictie ontstaat wanneer je gaat merken dat de ruimte die je voor jezelf inneemt te klein is. Frictie ontstaat wanneer je merkt dat andere mensen te veel in jouw ruimte zijn.

Frictie komt ook voort uit onbegrip: hoe je altijd hebt gekeken, voldoet niet meer. Jouw oude ‘kader’ is te klein geworden; ontoereikend om al je nieuwe ervaringen in te passen.

Frictie ontstaat als het oude niet meer voldoet en het tijd is om te groeien. Zonder wrijving is er meestal geen leerproces. Als je merkt dat de oude manier (van met je gevoelens omgaan) je niet verder brengt, en je eigenlijk steeds vaster doet laten zitten, komt er ruimte om nieuwe wegen te gaan ontdekken.

Elk moment van frictie is een uitnodiging om je bewustzijn te verruimen. Elke keer een stapje van groei.

 

Toegangspoort naar de nieuwe tijd

In dit ascentieproces wordt een nieuwe manier van omgaan met en kijken naar gevoelens, ‘klachten’ en bijbehorende verschijnselen gevraagd. Die nieuwe manier komt uit de energie waar je je naartoe aan het bewegen bent tijdens dit proces. De energie die nodig is om met je gevoelens om te kunnen gaan, komt uit de hogere dimensie(s) en daarmee uit een ruimer bewustzijn. Het doormaken van deze verschijnselen en klachten, daarin vastlopen zodat je op een nieuwe manier met jezelf om leert gaan, is dus eigenlijk je toegangspoort naar de nieuwe energieën, naar de nieuwe tijd, naar de hogere dimensie. Hoe ingenieus zit het allemaal toch weer in elkaar.

De overgang waarover ik schrijf, verloopt zeker niet lineair en in een vloeiend proces. Het ene moment kan je al helemaal in verbinding zijn met de energieën uit de vijfde dimensie (licht, liefde, ruimte, vrijheid, in verbinding). Het andere moment word je zo weer de 3D energieën, met een veel lagere trillingsfrequentie (angst, pijn, macht, oordelen, afgescheidenheid), ingetrokken.

 

Nieuwe manieren van omgaan met jouw proces en gevoelens

Vanuit de hogere dimensies wordt er op een veel zachtere manier met gevoelens en processen omgegaan. Hieronder vind je mogelijke nieuwe ingangen van omgaan met jezelf, jouw gevoelens en jouw proces. Deze lijst is zeker niet compleet, dus vul vooral zelf aan…

* Alle gevoelens mogen er zijn, worden ervaren en doorleefd, zonder dat ze gedramatiseerd hoeven te worden.

* Jij bent niet je gevoelens, je ervaart gevoelens binnen jouw bewustzijn.

* Andere mensen veroorzaken jouw gevoelens niet, maar triggeren slechts wat er al in jou aanwezig was.

* Zorgen voor en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gevoelens, vooral alle mogelijk heftige gevoelens die tijdens je proces omhoogkomen, hebben jouw zorg, liefde en aandacht nodig (zie ook het artikel  ‘Liefde voor je transformatieproces’).

 * In sommige fasen zet je stappen vooruit en naar buiten en op andere momenten is het tijd om naar binnen te keren en je in jezelf te verdiepen.

* Jouw gevoelens zijn de ingang naar jouw lessen, intuïtie, wijsheid: naar alle diepere lagen die in jou verborgen liggen.

* Antwoorden zijn niet te vinden in je hoofd, maar in het verruimen van je bewustzijn en verdiepen van contact met jezelf, intuïtie en innerlijke wijsheid.

* Processen tot in de diepte ervaren vraagt tijd en geduld. Er kan niets geforceerd of afgedwongen worden. Je mag erop vertrouwen dat groei, bewustzijn en inzichten komen op precies het juiste moment.

* Overgave aan en vertrouwen in het proces. Alles wat je meemaakt en ervaart, dient een hoger doel, ook als jij dat op dit moment nog niet kan zien. Je wordt geleid door een bewustzijn dat ruimer is en meer overzicht heeft dan jij op dit moment.

* Besef van je eigen menselijke en daarmee beperkte bewustzijn. Ook al is je bewustzijn al gegroeid, je komt telkens weer in situaties die je (nog) niet begrijpt en die je uitnodigen tot het verder verruimen van je bewustzijn. Mogelijke groei is oneindig.

* Het gaat om doorleven, ervaren en verdiepen in het nu (niet om het behalen van eventuele resultaten of doelen).
 

Wat de nieuwe manieren van omgaan met jezelf gemeenschappelijk hebben, is dat ze voortkomen uit bewustzijn, begrip, liefde, licht, vertrouwen en ruimte: energie van de nieuwe tijd.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook