Helen van oude wonden rondom vrouw-zijn

Helen van oude wonden rondom vrouw-zijn

Oude patronen, energie en gedachten die je eerder in dit leven hebt overgenomen van je omgeving, liggen diep in jouw energiesysteem opgeslagen. Maar ook ‘imprints’ uit eerdere levens, collectieve velden en familievelden zijn in jouw systeem terug te vinden.

In deze tijd van enorme groei in bewustzijn, helen we laagje voor laagje oude energieën in verschillende thema’s. Ook het thema vrouw-zijn wordt hierbij aangeraakt.

 

Geschiedenis van onderdrukking van het vrouwelijke

Al lijken mannen en vrouwen hier in Nederland op dit moment in de tijd op gelijke voet te staan, toch is het nog niet eens zo heel lang geleden dat vrouwen geen stemrecht hadden, niet dezelfde opleidingen als mannen konden doen, thuis hoorden te zijn bij de kinderen en ondergeschikt waren aan de man.

Dit is maar een klein stukje uit een lange geschiedenis van onderdrukking en ontkrachting van de vrouw en het vrouwelijke. (Dit is geen oordeel over de man of het mannelijke, die heeft zijn eigen verleden en wonden.)

Ook al ben je dit niet bewust, deze geschiedenis ligt opgeslagen in jouw lichaam, energiesysteem en DNA en is van invloed op je huidige dagelijkse leven.

Veel van de thema’s die je als vrouw nu als ‘problemen’ ervaart, vinden haar oorsprong in vele vorige levens en vrouwenlijnen.

 

Groei in bewustzijn

In deze tijd van grote groei in bewustzijn, opheldering en verhogen van trillingsfrequentie, kunnen we, Godzijdank, steeds dieper afdalen in de wortel, de kern, van deze thema’s.

Op steeds diepere lagen komt er bewustzijn, wordt er licht gebracht in het donker, vindt heling plaats, wordt er in de 3D ruimte gecreëerd voor de energie van hogere dimensies en eigenen wij onze kracht weer toe.

 

Oude thema’s

Je kan pas met deze oude energieën aan de slag, als ze in je bewustzijn komen. De afgelopen maanden werd vanuit verschillende hoeken duidelijk gemaakt dat het tijd is om ook in dit thema, dieper op te ruimen.

Heb jij ook gemerkt dat er oude overtuigingen in jou naar boven kwamen?
Bijvoorbeeld de gedachten dat het heel normaal is dat een man meer geld heeft en verdient dan een vrouw en dat het voor een vrouw meer bijzonder is om ‘succesvol’ te zijn in de maatschappij en een goedlopend bedrijf te hebben, dan voor een man. Na alle groei en ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, zit diep weggestopt vaak nog steeds het idee dat dit voor een man allemaal meer vanzelfsprekend is.

Of werd je misschien geconfronteerd met het gevoel mee te moeten doen in een maatschappij gebaseerd op oude mannelijke normen, terwijl dit tegen je gevoelens en behoeften ingaat?

Of voelde je je als vrouw niet gehoord, gezien en begrepen door een man?

Of voelde je je als vrouw door de zorg voor je kinderen beperkt in je mogelijkheden om zoveel tijd en aandacht aan je werk te besteden als je graag zou willen, terwijl de vader van de kinderen dit wel gewoon doet?

Dit soort oude energieën, gevoelens en overtuigingen horen niet bij wie jij in wezen bent, maar zijn verbonden aan iets dat groter is dan jezelf: aan vorige levens, collectieve velden en oude familielijnen.

 

Invloed van oude energie in je huidige leven

We realiseren ons vaak niet hoe diep de energie van de geschiedenis in ons ligt opgeslagen. Zolang jij deze in je draagt, blijft ze je beïnvloeden en ook ontkrachten.

Dit kan een reden zijn waarom je bijvoorbeeld weinig geld hebt, je eigen praktijk / bedrijf niet zo goed loopt als jij zou willen en je je niet gezien en gehoord voelt.

Vanuit de derde dimensie-energie ben je geneigd om te denken dat dit komt door je omstandigheden of de mensen met wie je omgaat. In de vijfde dimensie weet je dat je buitenwereld een weerspiegeling is van de energie die jij in je draagt. Wat jij in je draagt is niet per se wie jij in wezen bent.

Daar waar jij energieën met je meedraagt die je hebt overgenomen uit je omgeving, is er minder plaats voor jouw energie. Als jij er niet bent met jouw energie, geef je jouw licht / energie / kracht / waarde weg.

We zijn al een lange weg gegaan wat betreft helen van het vrouwelijke, maar mogen op nog diepere lagen het vrouwelijke, in zowel mannen als vrouwen, terugbrengen in haar kracht, in ere herstellen en weer heel en compleet laten zijn.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Je losmaken uit karmische velden en collectieve pijnvelden

Je losmaken uit karmische velden en collectieve pijnvelden

Geboren worden in 3D

In dit leven op aarde ben jij de verdichte 3D energieën ingestapt. Je hebt die energie in je opgenomen, bent deze met je mee gaan dragen en hebt je aangepast aan deze oude energie, gebaseerd op onbewust-zijn en angst.

Dit was nodig om ervaringen op te doen binnen het lesprogramma van jouw ziel en om een leven op te kunnen bouwen in de derde dimensie. Ook al heeft dit voor jou diep van binnen misschien altijd al als vreemd en onecht aangevoeld. Alsof je er niet helemaal (of helemaal niet) bij hoorde.

Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen ‘oude’ energie en is het bewustzijn van ‘het nieuwe’ er ook. Steeds meer mensen worden wakker. Door de groei in bewustzijn zijn velen laagje voor laagje de oude energieën aan het herkennen en loslaten en komt er ruimte voor energieën met meer licht en helderheid.

Zonder dat jij je het misschien bewust bent, ben je als lichtdrager verbonden aan allerlei energetische velden en verstrengelingen. Alles = energie.

Je bent met veel meer verbonden dan waar je als mens bewust van kunt zijn. Deze banden hebben invloed op hoe jij je voelt en de keuzes die je maakt.

Hoe meer jij verbonden bent met deze velden en hoe minder bewust je dit bent, hoe groter de invloed.

De afgelopen jaren zijn er veel mensen tijdens dit proces van wakker worden intense processen van reiniging doorgegaan. Deze processen verlopen steeds sneller en werken op steeds diepere lagen, daar waar de meest zware en verdichte energie ligt opgeslagen: collectieve pijnvelden, karmische (familie)velden en zielscontracten.

 

Wat zijn collectieve pijnvelden?

Alle ervaringen die ooit zijn opgedaan, liggen opgeslagen in collectieve energievelden. Alle leed, pijn, verdriet, angst, onrechtvaardigheid, onderdrukking, enzovoorts, die ooit zijn gevoeld, liggen opgeslagen in collectieve pijnvelden.

Als ziel heb je, net zoals je toegang hebt tot andere energetische velden, ook toegang tot de collectieve pijnvelden.

Als in gevoeligheid ontwikkeld mens, ben je waarschijnlijk vaker ingetuned op zo’n veld, dan je je bewust bent. Je kan dit herkennen aan een gevoel van pijn, onmacht, boosheid, verdriet, angst, dat intens, diep en soms overweldigend aan kan voelen. Veel groter dan passend is bij de situatie in je leven dat dit gevoel lijkt te veroorzaken. Vaak worden dat soort gevoelens wel getriggerd door iets wat er gebeurt in je leven of wat je ziet gebeuren, maar de oorsprong ligt ergens anders. Ook kan het zijn dat deze gevoelens zomaar vanuit het niks naar boven lijken te komen.

Deze gevoelens reiken dus verder en dieper dan wat jij eerder in je leven of zelfs in vorige levens hebt meegemaakt.

Het is mogelijk contact met deze collectieve pijnvelden te maken doordat alles energie is en met elkaar in verbinding staat. Feitelijk bestaat er geen tijd en ruimte, maar bestaat elke werkelijkheid tegelijkertijd, naast elkaar en door elkaar heen. Je kan van het ene bewustzijnsveld intunen op de andere.

 

Wat zijn zielscontracten?

Voordat je ervoor koos om dit leven aan te gaan, heb je met andere zielen afspraken gemaakt over welke rollen je in elkaars leven zou gaan spelen (vaak voortkomend uit ervaringen in eerdere gedeelde levens). Dat kan te maken hebben met de te doorlopen lessen waarin je elkaar wil ondersteunen of kan voortkomen uit karmische verwikkelingen. Vereenvoudigd gezegd is dit wat je een zielscontract noemt.

Als je in je huidige leven merkt dat een relatie (partner of anders) je energie kost i.p.v. geeft en dat deze relatie je niet voedt, steunt en inspireert om verder te groeien (terwijl dat jouw grootste wens is), maar toch vind je het moeilijk om je uit deze relatie los te maken, dan kan het zijn dat je te maken hebt met een zielscontract.

Vaak blijf je langer aan zo’n contract vasthouden dan nodig is, gezien het huidige bewustzijnsniveau.

Je kan dit vergelijken met het volgende: Generaties terug gingen of konden mensen nog niet scheiden, een huwelijk was voor het leven. Nu is het heel normaal geworden om een huwelijk / relatie te beëindigen, als blijkt dat het beter is voor de groei en ontwikkeling van de partners om de wegen op te splitsen.

Op dezelfde manier hangt er nog oude energie rondom zielscontracten, die te maken heeft met moeten, verplichting en schuld.

Een contract komt voort uit de oude energie; het beperkt en legt vast.

 

Karmische (familie)velden

Karmische velden zijn verbonden aan vorige levens en oude ‘lespakketten’. Verbonden aan karmische velden blijf je oneindig dingen uitwerken tussen jou en andere zielen, oneindig dezelfde thema’s / lessen doorlopen en blijf je verstrikt in verwikkelingen, drama en ingewikkeld / zwaar innerlijk werk.

Bezig zijn met het uitwerken van karma = je verbinden met oude energie.

Meer over (familie)karma kan je lezen in de artikelen ‘Je familiekarma laten stoppen bij jou’ en ‘Lessen in helen van familiekarma’.

 

Oude velden, oude energie

Datgene waardoor jij aan de oude energie blijft kleven, houdt je weg bij wie jij in wezen bent.

Het oude is wat jou zwaar en onvrij laat voelen of het gevoel geeft dat je nog veel en moeilijk innerlijk werk moet verrichten. Gevoelens die jou naar beneden drukken, het gevoel geven dat je vast zit, zwaarte, moeite, pijn: het zijn allemaal oude energieën.

Maar ook het idee dat jij iets voor een ander moet doen, dragen, helen, oplossen, verlichten, terwijl jij hierdoor minder in jezelf aanwezig bent, hoort bij het oude.

 

Kiezen voor het nieuwe, leven vanuit je essentie

Vanuit het huidige bewustzijnsniveau mag je je losmaken van al het oude.

Ook al bestaan de collectieve pijnvelden en karmische (familie)velden wel, je hoeft hier niets meer van te helen, dragen of overnemen. Het mag zijn wat het is, zonder dat jij je daar door hoeft te laten beïnvloeden.

Ook al zijn er in het verleden zielscontracten opgesteld, in deze nieuwe tijd mag je altijd kiezen voor wat het meest voedend en steunend is voor jouw groei als ziel en wat jou het meeste licht, ruimte, aarding en kracht geeft. Je mag loslaten wat jou weghoudt bij wie jij in essentie bent.

Je mag bewust kiezen voor jouw realiteit en de energie waar jij in wil verblijven. Licht, bewustzijn, liefde, ruimte en vertrouwen. Deze energieën mogen van binnenuit worden aangezet. Zo maken we deze velden krachtiger.

Vanuit het nieuwe mag je jezelf voor-al op een steeds dieper niveau verbinden met wie jij in wezen bent en steeds meer van jouw essentie-energie aarden, in je lichaam brengen. Dat is het enige proces of innerlijk werk waar je mee bezig hoeft te zijn. Alles wat hierbij belemmerend werkt en wat niet afgestemd is op jouw wezensenergie, mag worden losgelaten.

Herkennen en loslaten van de energie die niet bij jou hoort en bij wie jij in wezen bent, is het innerlijke proces van de nieuwe tijd.

♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Leeuwenpoort 2019: Verankeren van nieuwe lichtfrequenties

Leeuwenpoort 2019: Verankeren van nieuwe lichtfrequenties

Doorgegeven boodschap:

“Jullie worden in deze weken extra ‘door elkaar geschud’. Dit heeft als reden om weer diepere lagen opgeslagen oud bewustzijn omhoog te halen. Zodat ook dit losgelaten kan worden.
De eclipsen en retrogrades zorgen voor een extra intens en diep opschoonproces.
Je denkt misschien, heel begrijpelijk: “Is dat nou echt nodig? Alweer?”
En ja, het is echt nodig. Wij laten jullie niet voor niets door oude bewustzijnslagen heen gaan. Het dient een hoger doel, een groter plan.

De afgelopen weken, maanden en jaren zijn een voorbereiding geweest voor dit punt in de lineaire tijd. Het is niet dat hierna de ontwikkeling stopt, natuurlijk niet. Maar toch is de leeuwenpoort op 8-8-2019 van groots belang.

Je mag 8-8-2019 als een bijzondere dag beschouwen. Ook al is natuurlijk elke dag bijzonder en vraagt elke nieuwe dag om jouw volledige aandacht, aanwezigheid en bewustzijn, toch is deze dag speciaal.
Je mag de komende weken, die een voorbereidingsfase zijn, gebruiken om je in jezelf te verdiepen en los te laten van alles wat zwaar voelt. Je zou ook kunnen zeggen: “Je mag jezelf verlichten”.
Het is oké om tijdens deze weken de aardse doe-dingen en alles wat je afleidt van jezelf, zoveel mogelijk naast je neer te leggen. Je focus mag liggen op het innerlijke opruimproces.

Het is belangrijk dat je op 8-8 een dag creëert waarin jij tijd en ruimte hebt om zoveel mogelijk echt aanwezig te zijn. Een golf van licht spoelt deze dag door je heen. Daarom is het belangrijk dat jij stevig geworteld in jezelf staat. Geef jezelf wat jij nodig hebt om een zo open mogelijk, goed geaard, kanaal te zijn en een toegangspoort op de aarde voor de lichtfrequenties die op deze dag geaard willen worden.

Jij denkt misschien: “De leeuwenpoort, dan ga ik door een poort heen, naar een andere dimensie.” En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, ben jij de poort. Jij, met jouw ontwikkelde bewustzijn en jouw aardse lichaam, bent de poort voor de nieuwe energieën. Als jij dit leest is het jouw taak om de nieuwe energieën, met hoge frequenties en een hoog bewustzijn, op aarde te brengen en te aarden via je lichaam.
Jij bent de poort, jij bent het kanaal.

Dit is niet meer de tijd om je te laten leiden door twijfel, angst, onzekerheid, oordelen van buitenaf en je klein houden.
Dit is de tijd om je opdracht onder ogen te zien. Jij bent de afgelopen jaren voorbereid, ook als je je dit niet bewust bent of twijfelt of dit echt wel zo is. Je bent er klaar voor. Maak maar gebruik van alles wat je tot nog toe hebt geleerd. In dit en vorige levens op aarde, maar ook tijdens levens in andere dimensies. Ook al kan je hoofd dit niet bevatten: laat al het geleerde en wat jij je eigen hebt gemaakt maar toe. Open je maar en vertrouw!
Laat het samenkomen in het hier en nu, in je aardse lichaam.

De leeuwenpoort en de energie die daarbij hoort, kan niet door 1 of enkele mensen gedragen worden. Daarvoor is het te omvangrijk. Ook jij bent van waarde, belangrijk en nodig in deze opdracht.
De groep bewuste, wakkere mensen is de laatste tijd enorm gegroeid. Samen hebben jullie een enorme draagkracht en creëren een veld, poort voor de nieuwe lichtfrequenties.
Hoe meer mensen dit bewustzijn en deze taak op zich durven nemen, hoe ruimer de poort en hoe soepeler jullie met zijn allen het nieuwe bewustzijn, de hogere lichtfrequenties, op aarde kunnen dragen en verankeren.

Wij zeggen hier nog bij: Het is voor jullie als mensen niet mogelijk om elk moment te ‘pieken’. Daarom zijn er golfbewegingen en zijn er speciale dagen gecreëerd. Naar zo’n speciaal moment kan dan worden toegeleefd en kan een grote groep mensen zich extra ‘aan’ zetten.
Je zou dit kunnen vergelijken met een topsportwedstrijd. Een topsporter kan ook niet elk moment pieken, maar leeft naar belangrijke momenten toe en kan dan soms boven zichzelf uitstijgen.
Dit zal voor jou en jullie op deze speciale dag het geval gaan zijn.

Weet: je bent niet alleen!
Vanuit de hogere sferen begeleiden wij elke stap en elk detail in dit proces, zowel op individueel als groepsniveau.

Laat je maar leiden.

Alle aanwijzingen vind je binnen in jezelf.

Vertrouw op je intuïtie.

Maak tijd om stil te zijn en te luisteren naar de aanwijzingen die jij de komende tijd zult ontvangen.”

 ♥ Lea

Is dit misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Verlichten van het collectieve proces

Verlichten van het collectieve proces

Veel lichtdragers verrichten, bewust of onbewust, ontzettend veel energetisch werk voor het collectief. Ze verwerken en transformeren de zware, verdichte energieën en banen een nieuwe weg door de oude energieën heen, naar het nieuwe, naar meer licht en bewustzijn. Zo maken zij een nieuw energetisch pad, dat later door anderen gevolgd kan worden.

Tijdens dit proces voel je de te transformeren energie in je lichaam, met de bijbehorende gevoelens van pijn, verdriet, angst, enz. Dit kan zwaar en intens zijn.

Dit proces is extra zwaar en moeilijk, als je:

* Je niet bewust bent dat je oude energie aan het transformeren bent.

* Je niet bewust bent van je taak een ankerpunt voor de nieuwe energie te zijn.

* Wat je voelt persoonlijk maakt en er vanuit je hoofd (of 3D) naar kijkt met alle bijbehorende analyses, verhalen, oplossingen en willen veranderen.

* Al je normale dagelijkse dingen op de oude manier door wil laten gaan en geen tijd vrijmaakt voor je ‘lichtwerk’.

* Door eerdere trauma’s en omstandigheden in dit en vorige levens gewend bent om jouw energie en licht terug te trekken en je klein te houden.

 

Het transformatieproces dat wij doorlopen, draait om het verruimen van bewustzijn, licht schijnen op wat eerder donker was en op aarde brengen van lichtere energieën.

Dat geldt ook voor dit proces, dat voor velen al lange tijd als zwaar en moeizaam aanvoelt, zelf.

Dit mag makkelijker en lichter worden.

 

Wat maakt dit proces lichter?

* Je openstellen om vanuit een steeds ruimer bewustzijn naar het hele proces te kijken met groeiend begrip van de hogere doelen.

*Meer bewust zijn van het collectieve proces. Dit op zich geeft al meer ruimte ( i.p.v. jouw ontwikkeling vooral persoonlijk te nemen. Dit vernauwd en beperkt, maakt klein).

* Herinneren wie je bent: een wezen van licht en bewustzijn.

* Herinneren van je taak: bijdragen aan het laten groeien van licht en bewustzijn op aarde en ankerpunt voor deze nieuwe energieën.

* Jij kan alleen dat ankerpunt zijn, als je je niet meer terugtrekt bij het ontmoeten van de oude energie, maar juist in je lichaam aanwezig en goed geaard bent. Anders blijft de nieuwe energie zweven en kan niet in de aardse realiteit vormgegeven worden.

* Je leven zo inrichten dat jij ruimte, tijd en energie hebt voor deze taak, je lichtwerk. Dat maakt het verwerken van alle energie en een ankerpunt zijn, vele malen makkelijker. Daarbij geef je op deze manier prioriteit aan en leg je focus op je lichtwerk en de hogere energieën, wat op zich al een hele energieverschuiving teweeg brengt.

 

Je weet dit allemaal misschien al wel, maar bij veel mensen is dit nog een weten in het hoofd. Dit mag meer verinnerlijkt en geïntegreerd worden in je voelen en je lichaam, op steeds diepere lagen.

JIJ bent nodig in dit collectieve proces. Jouw aanwezigheid en licht is gevraagd.

Wij kunnen dit alleen in verbinding, samen.

Iedere ziel, ieder mens, is belangrijk en voegt iets toe.

Jouw bijdrage is waardevol.

De verschuiving en groei in bewustzijn wordt gedragen door de kracht van de verbinding van velen en kan alleen plaatsvinden doordat steeds meer mensen wakker worden. Andersom geldt precies hetzelfde: steeds meer mensen kunnen wakker worden, door die grote groei in bewustzijn. Het proces versterkt zichzelf van binnenuit.

Door een ankerpunt voor de nieuwe energie te zijn en ons in energie te verbinden, hebben we een enorme draagkracht en vormen, verspreid over de hele aarde, een omvangrijk veld van de nieuwe energie.

 

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

De verbinding met jeZelf is de basis van alles

De verbinding met jeZelf is de basis van alles

Je bent in dit leven de 3D wereld ingestapt en hebt je tijdens dit aardse leven laten versluieren. De connectie met wie jij in wezen bent, is vertroebeld geraakt. Dit was het plan en hoort allemaal bij jouw reis op aarde.

Het was ook bestemd dat jij je los zou gaan maken en zou gaan zien door de sluiers heen, om je weer te kunnen herinneren wie jij bent en wat je hier komt doen.

De weg die wij bewandelen in deze transformatietijd is de weg naar binnen, naar een diepere verbinding met onszelf.

 

Loslaten ‘onechte’ delen

De onderliggende opdracht op jouw ontdekkingsreis is dat jij, als lichtwezen, jouw unieke energiesamenstelling IN je lichaam, en op die manier op aarde, brengt. Dat is jouw missie. Zo kan jij jouw giften en talenten vorm laten krijgen in de aardse realiteit.

Hiervoor is het nodig dat jij gaat herkennen waar jij bij jezelf vandaan bent gegaan en waar jij energie en waarheden vanuit je omgeving met je meedraagt die eigenlijk niet van jou zijn.

Op jouw reis naar binnen kan je steeds meer van deze ‘onechte’ delen loslaten. Identificaties met wie jij niet in wezen bent worden door het nieuwe bewustzijn, op steeds diepere lagen losgeweekt.

Door los te laten wat niet bij jou hoort, creëer je helderheid en kom jij steeds dichter bij jouw essentie.

 

Ingang naar diepere verbinding met jezelf

Als je onbewust leeft, ondergedompeld in de 3D-werkelijkheid, kan je op de automatische piloot een oppervlakkig en ‘slapend’ leven leiden, zonder al te veel ‘gedoe’.

Maar als je de roep van je ziel gaat herkennen en het pad van groeien van bewustzijn opgaat, zal alles waar jij niet in verbinding met jezelf bent, frictie geven.

Vormen van weerstand, moeilijkheden, gevoelens als pijn, verdriet, onmacht, enzovoorts, geven in feite aan dat jij daar uit verbinding met jouw wezen, jouw essentie, bent.

Alle ‘problemen’ die je in je leven ervaart, weerspiegelen de plekken in jezelf waar JIJ er niet echt bent en waar je jouw energie hebt teruggetrokken. Deze ‘moeilijkheden’ bieden daarmee tegelijkertijd een mogelijkheid, een ingang, om dieper in jezelf te gaan.

Als je pijnpunten uit de weg gaat, kan je ook niet verder op jouw pad van het laten groeien van je bewustzijn. Zodra je jouw pijnpunten wel gaat erkennen en omarmen, heb je de mogelijkheid om terug te keren met jouw energie en de verbinding met jezelf te herstellen.

 

Verbinding met je essentie is de basis van alles

De reis van je leven gaat over het herstellen van de verbinding met jezelf, met jouw essentie.

Dat is de basis van ALLES, van alle andere aspecten, situaties, relaties en ontwikkelingen in jouw leven:

* Gezonde relaties

* Vervullend werk

* Vertrouwen

* Eigenwaarde en gevoel van zinvol zijn

* Gevoel van geluk

* Je missie leven en je talenten delen

* Overvloed

Net zo goed als ‘problemen’ aangeven waar jij de mogelijkheid hebt om te groeien en meer aanwezig te zijn, wordt een sterke verbinding met jouw essentie en aanwezig zijn in jezelf ook weerspiegeld in alle aspecten van je leven. Maar nu op een manier die voor jou fijn voelt, die jou bekrachtigt en bevestiging geeft.

Het verdiepen van de verbinding met wie jij in wezen bent, schijnt licht op alle aspecten van je leven.

  

Wakker worden en leven vanuit verbinding met jezelf

Alles wat jij werkelijk wil ervaren, realiseren en ontvangen, ontstaat vanuit de verbinding met wie jij in wezen bent.

De antwoorden op alle levensvragen die jij ooit maar kan hebben, zijn te vinden in jezelf.

Door de snelle transformerende ontwikkelingen in deze tijd, worden grote groepen mensen wakker en beginnen te begrijpen dat het draait om het leren leven vanuit verbinding met jezelf.

Toch is dit een moeilijke opdracht. Het vinden en voelen van deze verbinding is een uitdaging, met alle afleidende, ‘oude’ energieën die er ook nog zijn. Steeds weer word je bij jezelf vandaan getrokken door andere mensen, intense emoties, je hoofd / denken en de vele taken die je hebt als mens.

Het leven biedt jou keer op keer groeimogelijkheden aan waar jij de kans hebt dieper in jezelf te komen, de verbinding met jezelf te verstevigen en meer van jouw essentie-energie op aarde te brengen.

 ♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook