‘Lessen’ vanuit de Pleiaden: Je bent je eigen leermeester.

‘Lessen’ vanuit de Pleiaden: Je bent je eigen leermeester.

Boodschappen en inzichten vanuit de energie van de Pleiaden zijn over het algemeen niet een pasklaar antwoord op je vragen of kant-en-klare pakketjes van informatie. 
Pleiadiërs houden ervan je te prikkelen, uit te dagen en jou op onderzoek uit te laten gaan. 
Ze geven je iets kleins, iets dat je voelt, het begin van een inzicht, iets dat bij jou binnenkomt, jou aanraakt en je aandacht trekt. 
Dat gevoel of innerlijke weten, maakt dat je benieuwd wordt, vragen gaat stellen en dieper gaat kijken. 
En juist dat is wat ze willen. 

Je bent als het ware een schat-zoeker, een detective. Opmerkzaam op heel kleine details in de derde dimensie-wereld die openingen bieden naar meer bewustzijn en andere dimensies van zijn. Door deze signalen te volgen, kom je telkens een stapje verder, dieper.

Je zou kunnen zeggen dat het een opleiding, training is.

Je leert om opmerkzaam te zijn.
Je leert te vertrouwen op je intuïtie, ook op heel verfijnde, subtiele gevoelens en gewaarwordingen.
Je leert te vertrouwen op je onderscheidend vermogen.
Je leert volhardend te zijn.
Je leert onderzoekend te zijn en vragen te stellen.
Je leert welk soort vragen jou brengen in de richting van waar jij echt naartoe wil.
Je leert vertrouwen op het proces, het geheel en de ongeziene begeleiding.
Je leert jouw vermogen kennen en ontwikkelen om verdichte bewustzijnslagen te openen en hogere waarheden en gebieden van bewustzijn te betreden en verkennen.

 

“Voel je de opwinding, het avontuur, het leuke en spannende van deze reis?
Dat willen we bij jullie weer meer wakker maken.”

Wij zijn niet je leermeester. Het doel is dat je beseft dat jij je eigen leermeester bent.”

Het gaat niet alleen om het bewustzijn, de inzichten of de informatie die je vindt.
Het gaat vooral om het ontwikkelen van en vertrouwen op je vermogen om nieuw bewustzijn te ont-dekken, ont-sluieren, openen.

Dit is een oneindig doorgaand, zich verdiepend, interactief en creatief proces: doordat jij je ontwikkelt en nieuw bewustzijn opent, heb je invloed op en verander je het veld.

Leren ‘de juiste’ vragen te stellen in dit proces, is essentieel. Het is een kunst en een belangrijke vaardigheid om in diepere lagen van bewustzijn te komen. Daarover later meer…

 

✨✨✨

♥ Lea

* In samenwerking met Pleiaden-energie

* Het Pleiadenportaal is elk jaar van ongeveer 16 tot 24 mei.

 

MEER INFO AFSTEMMING

MEER INFO LICHTACTIVATIE

MEER INFO COMBI

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Vertrouwen op Innerlijke Waarheid & Lichtkracht

Vertrouwen op Innerlijke Waarheid & Lichtkracht

Er bestaan veel verschillende waarheden naast elkaar, zowel ‘derde dimensie’ waarheden, als waarheden vanuit ‘hogere’ perspectieven. Het is aan jou om hierdoorheen je weg te vinden en te leren vertrouwen op en leven vanuit jouw innerlijke waarheid.

Het proces van wakker worden houdt o.a. in dat je ontdekt dat mensen in je omgeving en ‘autoriteiten’, in welke vorm dan ook (vader, moeder, leraar, partner, therapeut, arts, wetenschapper, of degene die je volgt op Facebook en die je ‘hoog’ acht) niet per se (en heel vaak niet :- ) ) de hoogste, of op dit moment meest aan de orde zijnde, waarheid voor jou vertegenwoordigen.

Als je ontdekt dat mensen die je vertrouwde een waarheid hebben verkondigd die niet de jouwe blijkt te zijn en je hebt dit geloofd, of je hebt in de war laten brengen en van jouw waarheid en jeZelf af laten halen, dan kunnen er allerlei gevoelens naar boven komen, bijvoorbeeld boosheid, het gevoel verraden te zijn, verwarring, onmacht of je slachtoffer voelen.

Het is onderdeel van het wakker-word-proces dat je gaat realiseren dat je de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, gezondheid, energie, lichaam, geestelijke gesteldheid, groei, ontwikkeling, financiële situatie misschien wel in de handen van andere mensen heb gelegd.

Dit dient verwerkt en geheeld te worden. Dit kunnen grote, diepe wonden zijn, verbonden aan ervaringen van heel ver terug.

Wakker worden houdt o.a. in dat je de in jouw aangeraakte gevoelens doorleeft en er zelf zorg voor draagt.

Het is ook onderdeel van het proces van wakker worden dat je leert deze verantwoordelijkheid weer terug in eigen handen, in eigen beheer te nemen. Dus de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, gezondheid, energie, lichaam, geestelijke gesteldheid, groei, ontwikkeling, financiële situatie, voor je hele leven.

Hier wil aan toegevoegd worden dat mensen die het proces van het je terug toe-eigenen van jouw innerlijke kracht, waarheid en beheer van jouw energie niet ondersteunen en hier niet aan bij willen dragen, langzamerhand uit je leven zullen verdwijnen, omdat ze niet resoneren met jouw groei en het pad van je ziel. Mensen die je niet steunen in het proces van terug komen in je eigen licht, waarheid en kracht, hebben niet het beste met je voor, ook als ze anders beweren.

Wakker worden houdt o.a. in dat je gebruik leert te maken van jouw onderscheidingsvermogen, door te voelen wat voor jou waar is en wat niet.

Wakker worden houdt o.a. in dat je ontdekt dat vele moeilijkheden die je hebt ervaren en waarvan je dacht dat het jouw ‘probleem’ was, in feite voortkwamen uit het op je nemen van onwaarheden uit je omgeving en het daarmee weggaan bij jouw innerlijke waarheid en jeZelf.

Wakker worden houdt o.a. in dat je leert de weg naar jouw innerlijke waarheid te ontdekken.

 

Wakker worden houdt o.a. in dat je helemaal leert te vertrouwen op jouw innerlijke waarheid en onderscheidingsvermogen. Ook als je alleen staat in deze waarheid, hiervoor geen steun, bijstand of bevestiging krijgt, ook als je het niet uit kan leggen in woorden en het ‘alleen’ een heel subtiel gevoel is in jou.

Dit proces en al deze fases willen expliciet worden beschreven, zodat je kan gaan herkennen waar jij staat in dit proces. Zonder goed of fout, beter of slechter. Je mag zowel de lange weg zien die je al hebt afgelegd en van hoe ver je komt, als ook de richting van het pad dat voor je klaar ligt voor verdere ontwikkeling.

Misschien heb je te maken met mensen die zich bevinden in een fase waar jij eerder bent geweest en kan je naar hen kijken vanuit begrip en compassie, omdat je die fase van binnenuit kent en zelf helemaal hebt doorleefd.
Het kan zijn dat je voor hen een lichtpunt kan zijn, zonder dat je iets hoeft te ‘doen’, zonder dat je ‘terug’ moet, zonder je trilling te verlagen of bij jeZelf weg te gaan.
Maar juist helemaal aanwezig Zijn met jouw energie, in je centrum, in liefde en begrip vanuit je bewustzijn van nu.

We hebben al een lange weg afgelegd en veel van de mensen die dit lezen, bevinden zich nu in die laatste fase van het stapje voor stapje terugnemen van de verantwoordelijkheid voor jezelf en wat er aanwezig is in jouw leven. Dit gebeurt in steeds meer thema’s en aspecten en op steeds diepere lagen begrijpen we wat dit werkelijk betekent.

We zijn aan het leren hoe we onze energie, aandacht en bewustzijn kunnen gebruiken om onze waarheid van binnenuit vorm te geven.

We zijn ons aan herinneren hoe krachtig we zijn en mogen ontdekken hoe we die lichtkracht vanuit liefde kunnen gebruiken op aarde.
Dit is het prachtige leerproces van de komende jaren…

 


♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Leeuwenpoort 2021

Leeuwenpoort 2021

Alle teksten die ik heb geschreven over de thema’s, energieën en achtergrondinformatie van de Leeuwenpoort 2021, zijn terug te lezen in de nieuwsbrieven. (Het waren er zoveel dat ik ze niet allemaal als blogs heb gepubliceerd.)

Lees hier de nieuwsbrief van 18 juli 2021 ‘Energy updates Leeuwenpoort’.

Lees hier de nieuwsbrief van 26 juli 2021 ‘Opening van de Leeuwenpoort’.

Lees hier de nieuwsbrief van 1 augustus 2021 ‘Instroom van Licht’.

 

♥ Lea

Op zondag 8 – 8 is de lichtactivatie Leeuwenpoort 2021.
Je kan meedoen vanaf je eigen fijne plek: lekker thuis.

Kan je niet op dit tijdstip? Je kan de audio opname ook later,
op je eigen moment, luisteren en de energie van de activatie dan ontvangen.

MEER INFO / AANMELDEN

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Op weg naar de Leeuwenpoort

Op weg naar de Leeuwenpoort

We bevinden ons in de periode tussen de Solstice en de Leeuwenpoort.

De Solstice en de Leeuwenpoort zijn geen onafhankelijke energie-events, maar zijn met elkaar verbonden. Zoals alles verbonden is en samenwerkt op dit pad naar een hartgedragen bewustzijn: planetaire standen, maanstanden, uitlijningen, portalen, zonne-activiteit: het heeft allemaal invloed op jou en op het collectief.

Rondom de Solstice is er veel licht binnengekomen, een poort is geopend en we zijn een nieuwe fase, een nieuwe ruimte binnengegaan. Terwijl je de binnengekomen energie nog aan het integreren bent en tegelijkertijd ook weer nieuwe energiedownloads ontvangt, ligt deze nieuwe ruimte, dit nieuwe veld klaar om door jou ontdekt te worden. Je fysieke wereld ziet er misschien nog hetzelfde uit, maar toch is alles nieuw.

Je innerlijke ogen lijken te moeten wennen aan dit licht, alsof je opnieuw moet leren ‘zien’.
Het werkt hier anders dan in de verdichte 3D energieën die je eerder in dit leven gewend was. Je innerlijke zien zal weer verder open gaan de komende tijd. 

Het is niet zozeer leren hoe het hier werkt, als wel herinneren. Want het is iets dat je heel goed kent, al hebt ervaren en leren gebruiken in anders levens en dimensies.
Veel meer gaat het om vrij worden van de oude programmeringen die jou in een beperkte staat van zijn hebben gehouden en terugkeren naar je oorspronkelijke staat van zijn en natuurlijke flow. 

Samengaand met het proces van weer gaan creëren vanuit energie en het op nieuwe levels gaan gebruiken van je heldere vermogens, komen er deze komende periode oude energieën en programmeringen uit je systeem vrij.
Zoals je misschien al hebt ervaren, gebeurt dit bij velen van jullie door te voelen in en via je lichaam. Je lichaam is een energiegeleider en transformator van energie.

Aan die oude programmeringen zijn de energieën van angst, pijn, machteloosheid, afhankelijkheid, enzovoorts gekoppeld. De oude programmeringen zijn er al levens, eeuwen en millenia lang en zijn diep in jou en het systeem geworteld.
De komende periode zullen er situaties op je pad gebracht worden, waarin je vanuit je nieuwe bewustzijn, oude patronen en programmeringen op weer diepere lagen kan gaan herkennen en hierbij opmerken wanneer je je nog laat leiden door dit oude. 

Door het licht van je bewustzijn te laten schijnen, maak je je meer los van alles wat niet is wie jij in wezen bent. Dit is niet iets wat in één keer gebeurt, elke keer zal je je weer een draadje meer vrijmaken.

De periode tot aan de Leeuwenpoort zal er één zijn van golfbewegingen, met zowel veel instroom van licht, bewust worden en licht laten schijnen in het oude, energetisch flink opruimen en tegelijkertijd ontdekken hoe het werkt in dit nieuwe veld en welke mogelijkheden hier zijn….

Het is dus veel samen en het zal intens zijn. Om dit energetisch allemaal in goede banen te kunnen leiden is het van belang goed gegrond en bewust aanwezig in je lichaam te zijn en tegelijkertijd open voor en afgestemd op de hogere frequenties. Zo kan alle energie, zowel nieuw als oud, soepeler door je lichaam en systeem heen stromen…

De periode tot aan de Leeuwenpoort zal weer een intens reinigende, verdiepende en transformerende tijd zijn.

Op weer diepere lagen word je vrij van oude programmeringen, worden de sluiers over wie jij in wezen bent verder opgelicht, krijg je meer zicht op jouw talenten en ga je duidelijker voelen hoe je vanuit de energie die jij bent, het nieuwe vorm kan geven.

Je maakt het voor jezelf het makkelijkste door zoveel mogelijk rust en ruimte te nemen,  vooral heel liefdevol voor jezelf te zijn (als altijd 😊 !) en een nieuwe betekenis van het toverwoord vertragen te gaan ervaren (er zijn niet voor niets zoveel slakken in onze tuinen op dit moment)…


♥ Lea

Op zondag 8 – 8 is de Lichtactivatie Leeuwenpoort 2021.

MEER INFO / AANMELDEN

Ook maak ik een audio meditatie – afstemming die ondersteunt om steviger te blijven staan
tijdens de roerige Leeuwenpoort-energieweken, om de energie en heldere informatie die naar je toekomt
bewust binnen te kunnen laten komen en om in zoveel mogelijk helderheid en rust te zijn. 

MEER INFO KORTE AUDIO

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Afronding van een cyclus van 19 jaar

Afronding van een cyclus van 19 jaar

De nieuwe maan met zonsverduistering op donderdag 10 juni, was in dezelfde stand en hetzelfde teken als 19 jaar geleden. Een groot uit te werken thema voor dit leven, is 19 jaar geleden ‘aan’ komen te staan en is nu afronding aan het krijgen. 

Inderdaad begonnen er 19 jaar geleden in mijn leven twee grote thema’s / innerlijke reizen.
Ik was toen zwanger van mijn oudste dochter en daarmee begon mijn ontdekkingstocht als moeder en de relatie met deze ziel, met daarbij alle thema’s die zij in mij zou aanraken en ik in haar. Inmiddels is zij 18 jaar en vele thema’s en lessen zijn er tussen ons aan de orde geweest. Bij het beëindigen van deze 19-jarige cyclus, vinden er ook in ons contact grote verschuivingen plaats. Het is anders dan alleen haar overgang naar volwassenheid en het is zo duidelijk voelbaar. Onze relatie, de lessen en thema’s verschuiven naar een andere fase en een nieuw te ontdekken vorm van contact, in vrijheid en verbinding.

Het tweede grote thema begon exact tegelijkertijd: een groots, moeilijk en diep gelaagd bewustwordingsproces in het contact met mijn moeder. Hier startte mijn reis van het oplichten van de sluiers van het gezin waarin ik (in deze incarnatie) ben opgegroeid. Ook in dit thema zijn de verschuivingen deze periode duidelijk voelbaar, vooral in mezelf. De thema’s zijn in alle uithoeken uitgediept en doorlopen, (extreem moeilijke) lessen zijn geleerd en een nieuwe fase van vrijheid en vertrouwen in mezelf breekt aan.

Herken je deze cyclus van ongeveer 18 / 19 jaar in jouw ontwikkeling?
Wat speelde er toen in jouw leven?
Welke thema’s dienden zich aan?

Het is niet voor niets dat juist deze thema’s zich het afgelopen half jaar opnieuw aandienden. Misschien wel in alle heftigheid. Dit was om jou de mogelijkheid te bieden om alles wat jij in al deze jaren hebt geleerd toe te passen en te kunnen zien hoe je bent gegroeid en wat je allemaal hebt geleerd.

De lessen bestaan waarschijnlijk uit één, meerdere of alle aspecten van onderstaande:

Leven vanuit het nieuwe dat jij komt brengen, i.p.v. oude patronen en programmeringen.
Leven vanuit vertrouwen, i.p.v. angst.
Leven vanuit liefde, i.p.v. pijn of schuld.
Leven vanuit jeZelf, i.p.v. reageren op je buitenwereld.
Leven vanuit een diepere verbinding met en vertrouwen op jeZelf, wie jij bent en hoe jij dingen ziet en ervaart.
Leven vanuit een ruimer bewustzijn van de processen in jou en tussen jou en deze ziel, i.p.v. alleen het aardse en persoonlijkheidsperspectief.

Het is zo waardevol om stil te staan bij deze cyclus, de thema’s, alles wat je hebt doorleefd en geleerd en te zien waar je nu staat.
Het geeft zoveel steun, ontspanning en verzachting door te gaan begrijpen dat de processen die we doormaken groots, omvangrijk zijn en vele aardse jaren of decennia bestrijken en daarbij zo diepgaand zijn, zoveel aspecten omvatten, dat zovele ervaringen nodig zijn om alles volledig te kunnen ervaren, doorvoelen en begrijpen.
Het geeft zoveel rust om innerlijk te weten dat het niet gaat om iets verkeerd hebben gedaan of iets op moeten lossen, maar om het opdoen van ervaring, oefenen en daarmee de mogelijkheid om te groeien als mens en als ziel.

 

Het einde van deze cyclus en het afronden van bepaalde thema’s kan betekenen dat er een andere band en meer nabijheid tussen jou en deze andere ziel ontstaat, maar evengoed kan het zijn dat deze relatie meer naar de achtergrond verschuift of helemaal niet meer resoneert met wie jij nu bent en daarmee uit je leven verdwijnt.

Hoe het ook is, het is goed. Je hoeft niets meer vast te houden of proberen in stand te houden wat er niet is. Je hoeft niets meer proberen te overbruggen, wat niet bereikt kan worden. Het is precies goed zoals het is.

Met de afronding van deze cyclus, in deze thema’s, opent zich een nieuwe fase, een nieuwe cyclus met oneindige nieuwe mogelijkheden…

♥ Lea

Op maandag 21 juni is de lichtactivatie Solstice zomer 2021.

Samen staan we stil bij waar we nu zijn.
Samen vieren we hoe we zijn gegroeid in bewustzijn.
En samen openen we een pad naar meer licht, liefde en bewustzijn
en leven vanuit diepere verbinding met wie we in wezen zijn…

MEER INFO / AANMELDEN

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook