Licht in Familielijnen

Licht in Familielijnen

Tijdens het ascentieproces worden er vele oude programmeringen in familielijnen opgeschoond.
Veel ouds van onze families wordt naar boven gebracht. Uit het gezin waar we zijn opgegroeid tot in generaties ver terug.

Lang niet altijd ben je bewust dat veel van wat jij voelt aan zwaarte, angst, schuld, pijn, voortkomt uit je familielijn.

Het gaat om het laagje voor laagje doorzien van de oude verhalen. Zowel de verhalen in je familie, als de verhalen of programma’s die jij in jezelf herhaalt.

Jij bent degene die diep voelt in jouw lijn.
En daarmee wil het via jou doorbroken worden.
Jij bent hier om licht te schijnen in de thema’s van jouw familie.
Je bent hier om het oude te doorbreken en een verandering, verschuiving, aan te brengen in de verhalen en daarmee de tijdlijn van jouw familie.

De grootste drama’s zijn ontstaan door meegezogen te worden in de derde dimensie-realiteit en daarmee dus te vergeten wie je bent. Dit geldt zowel voor jou, als voor je familieleden.
Het is aan jou om met jouw bewustzijn Licht te schijnen in de oude verhalen, (energetische) verwikkelingen en gebeurtenissen.

Niet daar, maar hier in jou, in wat jij hebt overgenomen en in je meedraagt.

Je lichaam geeft haarfijn aan waar jij het oude draagt. Daar voelt het zwaar, dicht, gesloten, gespannen of pijnlijk. Daar ervaar je ‘klachten’ of heeft zich ‘ziekte’ ontwikkeld.

Het oude dat je draagt, houdt je weg bij wie jij bent, jouw Licht, jouw stroom.
En precies dat is ook het verhaal, het trauma, in jouw familie:
Zielen die zijn vergeten wie ze zijn, met de overlevingsstrategieën en de drama’s die daar uit voortgekomen zijn.

Dus herinner je maar.
Herinner je maar.
Herinner je
Wie jij bent…

♥ Lea

Is deze opname misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Leeuwenpoort 2022

Leeuwenpoort 2022

Alle teksten die ik heb geschreven over de thema’s, energieën en achtergrondinformatie van de Leeuwenpoort 2022, zijn terug te lezen in de nieuwsbrieven. (Het waren er weer zoveel dat ik ze niet allemaal als blogs heb gepubliceerd.)

Nieuwsbrief 10 juli 2022: ‘Samen op weg naar de Leeuwenpoort’.

Nieuwsbrief 17 juli 2022: ‘Kosmische cycli, Ophelderen karma in relaties, Bakens van licht & Kracht in wonden’.

Nieuwsbrief 24 juli 2022: ‘Navigeren van de Leeuwenenergie, Instroom van hoge frequenties & Schoon schip maken’.

Nieuwsbrief 7 augustus 2022:  ‘Licht in familie-lijnen’.

 


♥ Lea

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Planten van zaadjes met je bewustzijn – Boodschap van de Pleiaden

Planten van zaadjes met je bewustzijn – Boodschap van de Pleiaden

Als je zou kunnen zien hoe het planten van een zaadje met je bewustzijn werkt in jouw leven, hoe het ontwikkelt en groeit in de tijd, hoe het voeding ontvangt van jouw energie en gedachten, hoe het vanuit hogere bewustzijnslagen wordt begeleid en het tot bloei komt en vorm krijgt, zou je veel meer vertrouwen hebben in jeZelf en jouw creatievermogen.

Je hebt een reis afgelegd die is geïnitieerd door vragen die je, al vele jaren en ook vele levens geleden, hebt gesteld of intenties en gedachten die je hebt gedragen. Als je de reis, het proces dat in gang is gezet vanaf dat moment van het zaadje, tot aan jouw situatie nu, zou je veel meer de kracht van jouw vraag, gedachte en bewustzijn begrijpen.

Omdat er op Aarde een vertraging is in het moment van de gedachte en de manifestatie van die gedachte, omdat er zovele lagen en sluiers te doorleven en af te leggen zijn, is het verband voor jullie soms lastig te zien.

Maar door die verbinding, verbanden in energie tussen je gedachten, energie, intenties en manifestaties te leren ‘zien’, activeer je je bewuste creatievermogen.

Het is aan de orde dat jullie van min of meer onbewust creëren, je naar steeds meer bewust creëren ontwikkelen en ontdekken hoe oneindig krachtig je als creator bent.

Eerder was het bewustzijn van dit vermogen tot creëren vanuit je bewustzijn en energie bedekt en versluierd. Heel voorzichtig aan beginnen jullie dit vermogen te her-ont-dekken. Maar vergis je niet, dit is nog maar een heel prille start, een voorzichtige beginfase. De mogelijkheden zijn oneindig en jouw kracht op dit gebied is vele malen groter dan je je nu nog kan voorstellen.

Al dat jij nu ervaart is het tot leven komen van zaadjes die eerder zijn geplant. Een zaadje is neutraal, maar vanuit je menselijke persoonlijkheid kan je de gevolgen ervaren als fijn of niet fijn, negatief of positief.

De lange, lange periode hiervoor en de ervaringen die je opdeed zijn het gevolg van zaadjes die lang geleden zijn geplant, zowel door jou als door je voorouders.
Om deze zaadjes werkelijk tot bloei te kunnen laten komen, dienden vele illusies, sluiers, verdichte derde-dimensielagen te worden doorleefd, doorzien en afgelegd.
Toen bijvoorbeeld het zaadje van het willen ervaren van Liefde op Aarde werd geplant, diende alle liefdeloze energielagen te worden doorleefd, doorzien en afgelegd. Zoveel lagen die herkend en ontmanteld dienen te worden om weer bij de kern van Liefde uit te komen. Het is een proces van velen levens en beschavingen.

Net zoals het groeien van zaadjes in de natuur, vraagt dit proces haar eigen tijd en kan niet versneld of gehaast worden.

Jullie maken op dit gebied zowel een collectief als een individueel proces door, die natuurlijk aan elkaar verbonden zijn.

Werkelijk begrip krijgen, van binnenuit deze omvangrijke en diepgaande processen leren zien, voelen en begrijpen, maakt dat je jouw grote kracht van het vormgeven van jouw werkelijkheid leert kennen.

 

Word je bewust van de zaadjes die jij plant.
Word je bewust van de energieën die jij uitzendt.
Word je bewust van je gedachten en leer ze te beheren en sturen.
Zo word je een bewuste en zeer krachtige creator.

Hoe meer illusies zijn doorzien en vrijgelaten, hoe meer van de oorspronkelijke zaadjes tot bloei kunnen komen en hoe sneller zaadjes die nu worden geplant vorm krijgen…

 

♥ Lea

MEER INFO

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

‘Lessen’ vanuit de Pleiaden: Je bent je eigen leermeester.

‘Lessen’ vanuit de Pleiaden: Je bent je eigen leermeester.

Boodschappen en inzichten vanuit de energie van de Pleiaden zijn over het algemeen niet een pasklaar antwoord op je vragen of kant-en-klare pakketjes van informatie. 
Pleiadiërs houden ervan je te prikkelen, uit te dagen en jou op onderzoek uit te laten gaan. 
Ze geven je iets kleins, iets dat je voelt, het begin van een inzicht, iets dat bij jou binnenkomt, jou aanraakt en je aandacht trekt. 
Dat gevoel of innerlijke weten, maakt dat je benieuwd wordt, vragen gaat stellen en dieper gaat kijken. 
En juist dat is wat ze willen. 

Je bent als het ware een schat-zoeker, een detective. Opmerkzaam op heel kleine details in de derde dimensie-wereld die openingen bieden naar meer bewustzijn en andere dimensies van zijn. Door deze signalen te volgen, kom je telkens een stapje verder, dieper.

Je zou kunnen zeggen dat het een opleiding, training is.

Je leert om opmerkzaam te zijn.
Je leert te vertrouwen op je intuïtie, ook op heel verfijnde, subtiele gevoelens en gewaarwordingen.
Je leert te vertrouwen op je onderscheidend vermogen.
Je leert volhardend te zijn.
Je leert onderzoekend te zijn en vragen te stellen.
Je leert welk soort vragen jou brengen in de richting van waar jij echt naartoe wil.
Je leert vertrouwen op het proces, het geheel en de ongeziene begeleiding.
Je leert jouw vermogen kennen en ontwikkelen om verdichte bewustzijnslagen te openen en hogere waarheden en gebieden van bewustzijn te betreden en verkennen.

 

“Voel je de opwinding, het avontuur, het leuke en spannende van deze reis?
Dat willen we bij jullie weer meer wakker maken.”

Wij zijn niet je leermeester. Het doel is dat je beseft dat jij je eigen leermeester bent.”

Het gaat niet alleen om het bewustzijn, de inzichten of de informatie die je vindt.
Het gaat vooral om het ontwikkelen van en vertrouwen op je vermogen om nieuw bewustzijn te ont-dekken, ont-sluieren, openen.

Dit is een oneindig doorgaand, zich verdiepend, interactief en creatief proces: doordat jij je ontwikkelt en nieuw bewustzijn opent, heb je invloed op en verander je het veld.

Leren ‘de juiste’ vragen te stellen in dit proces, is essentieel. Het is een kunst en een belangrijke vaardigheid om in diepere lagen van bewustzijn te komen. Daarover later meer…

 

✨✨✨

♥ Lea

* In samenwerking met Pleiaden-energie

* Het Pleiadenportaal is elk jaar van ongeveer 16 tot 24 mei.

 

MEER INFO AFSTEMMING

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Vertrouwen op Innerlijke Waarheid & Lichtkracht

Vertrouwen op Innerlijke Waarheid & Lichtkracht

Er bestaan veel verschillende waarheden naast elkaar, zowel ‘derde dimensie’ waarheden, als waarheden vanuit ‘hogere’ perspectieven. Het is aan jou om hierdoorheen je weg te vinden en te leren vertrouwen op en leven vanuit jouw innerlijke waarheid.

Het proces van wakker worden houdt o.a. in dat je ontdekt dat mensen in je omgeving en ‘autoriteiten’, in welke vorm dan ook (vader, moeder, leraar, partner, therapeut, arts, wetenschapper, of degene die je volgt op Facebook en die je ‘hoog’ acht) niet per se (en heel vaak niet :- ) ) de hoogste, of op dit moment meest aan de orde zijnde, waarheid voor jou vertegenwoordigen.

Als je ontdekt dat mensen die je vertrouwde een waarheid hebben verkondigd die niet de jouwe blijkt te zijn en je hebt dit geloofd, of je hebt in de war laten brengen en van jouw waarheid en jeZelf af laten halen, dan kunnen er allerlei gevoelens naar boven komen, bijvoorbeeld boosheid, het gevoel verraden te zijn, verwarring, onmacht of je slachtoffer voelen.

Het is onderdeel van het wakker-word-proces dat je gaat realiseren dat je de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, gezondheid, energie, lichaam, geestelijke gesteldheid, groei, ontwikkeling, financiële situatie misschien wel in de handen van andere mensen heb gelegd.

Dit dient verwerkt en geheeld te worden. Dit kunnen grote, diepe wonden zijn, verbonden aan ervaringen van heel ver terug.

Wakker worden houdt o.a. in dat je de in jouw aangeraakte gevoelens doorleeft en er zelf zorg voor draagt.

Het is ook onderdeel van het proces van wakker worden dat je leert deze verantwoordelijkheid weer terug in eigen handen, in eigen beheer te nemen. Dus de verantwoordelijkheid voor jouw waarheid, gezondheid, energie, lichaam, geestelijke gesteldheid, groei, ontwikkeling, financiële situatie, voor je hele leven.

Hier wil aan toegevoegd worden dat mensen die het proces van het je terug toe-eigenen van jouw innerlijke kracht, waarheid en beheer van jouw energie niet ondersteunen en hier niet aan bij willen dragen, langzamerhand uit je leven zullen verdwijnen, omdat ze niet resoneren met jouw groei en het pad van je ziel. Mensen die je niet steunen in het proces van terug komen in je eigen licht, waarheid en kracht, hebben niet het beste met je voor, ook als ze anders beweren.

Wakker worden houdt o.a. in dat je gebruik leert te maken van jouw onderscheidingsvermogen, door te voelen wat voor jou waar is en wat niet.

Wakker worden houdt o.a. in dat je ontdekt dat vele moeilijkheden die je hebt ervaren en waarvan je dacht dat het jouw ‘probleem’ was, in feite voortkwamen uit het op je nemen van onwaarheden uit je omgeving en het daarmee weggaan bij jouw innerlijke waarheid en jeZelf.

Wakker worden houdt o.a. in dat je leert de weg naar jouw innerlijke waarheid te ontdekken.

 

Wakker worden houdt o.a. in dat je helemaal leert te vertrouwen op jouw innerlijke waarheid en onderscheidingsvermogen. Ook als je alleen staat in deze waarheid, hiervoor geen steun, bijstand of bevestiging krijgt, ook als je het niet uit kan leggen in woorden en het ‘alleen’ een heel subtiel gevoel is in jou.

Dit proces en al deze fases willen expliciet worden beschreven, zodat je kan gaan herkennen waar jij staat in dit proces. Zonder goed of fout, beter of slechter. Je mag zowel de lange weg zien die je al hebt afgelegd en van hoe ver je komt, als ook de richting van het pad dat voor je klaar ligt voor verdere ontwikkeling.

Misschien heb je te maken met mensen die zich bevinden in een fase waar jij eerder bent geweest en kan je naar hen kijken vanuit begrip en compassie, omdat je die fase van binnenuit kent en zelf helemaal hebt doorleefd.
Het kan zijn dat je voor hen een lichtpunt kan zijn, zonder dat je iets hoeft te ‘doen’, zonder dat je ‘terug’ moet, zonder je trilling te verlagen of bij jeZelf weg te gaan.
Maar juist helemaal aanwezig Zijn met jouw energie, in je centrum, in liefde en begrip vanuit je bewustzijn van nu.

We hebben al een lange weg afgelegd en veel van de mensen die dit lezen, bevinden zich nu in die laatste fase van het stapje voor stapje terugnemen van de verantwoordelijkheid voor jezelf en wat er aanwezig is in jouw leven. Dit gebeurt in steeds meer thema’s en aspecten en op steeds diepere lagen begrijpen we wat dit werkelijk betekent.

We zijn aan het leren hoe we onze energie, aandacht en bewustzijn kunnen gebruiken om onze waarheid van binnenuit vorm te geven.

We zijn ons aan herinneren hoe krachtig we zijn en mogen ontdekken hoe we die lichtkracht vanuit liefde kunnen gebruiken op aarde.
Dit is het prachtige leerproces van de komende jaren…

 


♥ Lea

Is deze audio/meditatie misschien iets voor jou?

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook