Leeuwenpoort 2021

Leeuwenpoort 2021

Alle teksten die ik heb geschreven over de thema’s, energieën en achtergrondinformatie van de Leeuwenpoort 2021, zijn terug te lezen in de nieuwsbrieven. (Het waren er zoveel dat ik ze niet allemaal als blogs heb gepubliceerd.)

Lees hier de nieuwsbrief van 18 juli 2021 ‘Energy updates Leeuwenpoort’.

Lees hier de nieuwsbrief van 26 juli 2021 ‘Opening van de Leeuwenpoort’.

Lees hier de nieuwsbrief van 1 augustus 2021 ‘Instroom van Licht’.

 

♥ Lea

Op zondag 8 – 8 is de lichtactivatie Leeuwenpoort 2021.
Je kan meedoen vanaf je eigen fijne plek: lekker thuis.

Kan je niet op dit tijdstip? Je kan de audio opname ook later,
op je eigen moment, luisteren en de energie van de activatie dan ontvangen.

MEER INFO / AANMELDEN

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Op weg naar de Leeuwenpoort

Op weg naar de Leeuwenpoort

We bevinden ons in de periode tussen de Solstice en de Leeuwenpoort.

De Solstice en de Leeuwenpoort zijn geen onafhankelijke energie-events, maar zijn met elkaar verbonden. Zoals alles verbonden is en samenwerkt op dit pad naar een hartgedragen bewustzijn: planetaire standen, maanstanden, uitlijningen, portalen, zonne-activiteit: het heeft allemaal invloed op jou en op het collectief.

Rondom de Solstice is er veel licht binnengekomen, een poort is geopend en we zijn een nieuwe fase, een nieuwe ruimte binnengegaan. Terwijl je de binnengekomen energie nog aan het integreren bent en tegelijkertijd ook weer nieuwe energiedownloads ontvangt, ligt deze nieuwe ruimte, dit nieuwe veld klaar om door jou ontdekt te worden. Je fysieke wereld ziet er misschien nog hetzelfde uit, maar toch is alles nieuw.

Je innerlijke ogen lijken te moeten wennen aan dit licht, alsof je opnieuw moet leren ‘zien’.
Het werkt hier anders dan in de verdichte 3D energieën die je eerder in dit leven gewend was. Je innerlijke zien zal weer verder open gaan de komende tijd. 

Het is niet zozeer leren hoe het hier werkt, als wel herinneren. Want het is iets dat je heel goed kent, al hebt ervaren en leren gebruiken in anders levens en dimensies.
Veel meer gaat het om vrij worden van de oude programmeringen die jou in een beperkte staat van zijn hebben gehouden en terugkeren naar je oorspronkelijke staat van zijn en natuurlijke flow. 

Samengaand met het proces van weer gaan creëren vanuit energie en het op nieuwe levels gaan gebruiken van je heldere vermogens, komen er deze komende periode oude energieën en programmeringen uit je systeem vrij.
Zoals je misschien al hebt ervaren, gebeurt dit bij velen van jullie door te voelen in en via je lichaam. Je lichaam is een energiegeleider en transformator van energie.

Aan die oude programmeringen zijn de energieën van angst, pijn, machteloosheid, afhankelijkheid, enzovoorts gekoppeld. De oude programmeringen zijn er al levens, eeuwen en millenia lang en zijn diep in jou en het systeem geworteld.
De komende periode zullen er situaties op je pad gebracht worden, waarin je vanuit je nieuwe bewustzijn, oude patronen en programmeringen op weer diepere lagen kan gaan herkennen en hierbij opmerken wanneer je je nog laat leiden door dit oude. 

Door het licht van je bewustzijn te laten schijnen, maak je je meer los van alles wat niet is wie jij in wezen bent. Dit is niet iets wat in één keer gebeurt, elke keer zal je je weer een draadje meer vrijmaken.

De periode tot aan de Leeuwenpoort zal er één zijn van golfbewegingen, met zowel veel instroom van licht, bewust worden en licht laten schijnen in het oude, energetisch flink opruimen en tegelijkertijd ontdekken hoe het werkt in dit nieuwe veld en welke mogelijkheden hier zijn….

Het is dus veel samen en het zal intens zijn. Om dit energetisch allemaal in goede banen te kunnen leiden is het van belang goed gegrond en bewust aanwezig in je lichaam te zijn en tegelijkertijd open voor en afgestemd op de hogere frequenties. Zo kan alle energie, zowel nieuw als oud, soepeler door je lichaam en systeem heen stromen…

De periode tot aan de Leeuwenpoort zal weer een intens reinigende, verdiepende en transformerende tijd zijn.

Op weer diepere lagen word je vrij van oude programmeringen, worden de sluiers over wie jij in wezen bent verder opgelicht, krijg je meer zicht op jouw talenten en ga je duidelijker voelen hoe je vanuit de energie die jij bent, het nieuwe vorm kan geven.

Je maakt het voor jezelf het makkelijkste door zoveel mogelijk rust en ruimte te nemen,  vooral heel liefdevol voor jezelf te zijn (als altijd 😊 !) en een nieuwe betekenis van het toverwoord vertragen te gaan ervaren (er zijn niet voor niets zoveel slakken in onze tuinen op dit moment)…


♥ Lea

Op zondag 8 – 8 is de Lichtactivatie Leeuwenpoort 2021.

MEER INFO / AANMELDEN

Ook maak ik een audio meditatie – afstemming die ondersteunt om steviger te blijven staan
tijdens de roerige Leeuwenpoort-energieweken, om de energie en heldere informatie die naar je toekomt
bewust binnen te kunnen laten komen en om in zoveel mogelijk helderheid en rust te zijn. 

MEER INFO KORTE AUDIO

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Afronding van een cyclus van 19 jaar

Afronding van een cyclus van 19 jaar

De nieuwe maan met zonsverduistering op donderdag 10 juni, was in dezelfde stand en hetzelfde teken als 19 jaar geleden. Een groot uit te werken thema voor dit leven, is 19 jaar geleden ‘aan’ komen te staan en is nu afronding aan het krijgen. 

Inderdaad begonnen er 19 jaar geleden in mijn leven twee grote thema’s / innerlijke reizen.
Ik was toen zwanger van mijn oudste dochter en daarmee begon mijn ontdekkingstocht als moeder en de relatie met deze ziel, met daarbij alle thema’s die zij in mij zou aanraken en ik in haar. Inmiddels is zij 18 jaar en vele thema’s en lessen zijn er tussen ons aan de orde geweest. Bij het beëindigen van deze 19-jarige cyclus, vinden er ook in ons contact grote verschuivingen plaats. Het is anders dan alleen haar overgang naar volwassenheid en het is zo duidelijk voelbaar. Onze relatie, de lessen en thema’s verschuiven naar een andere fase en een nieuw te ontdekken vorm van contact, in vrijheid en verbinding.

Het tweede grote thema begon exact tegelijkertijd: een groots, moeilijk en diep gelaagd bewustwordingsproces in het contact met mijn moeder. Hier startte mijn reis van het oplichten van de sluiers van het gezin waarin ik (in deze incarnatie) ben opgegroeid. Ook in dit thema zijn de verschuivingen deze periode duidelijk voelbaar, vooral in mezelf. De thema’s zijn in alle uithoeken uitgediept en doorlopen, (extreem moeilijke) lessen zijn geleerd en een nieuwe fase van vrijheid en vertrouwen in mezelf breekt aan.

Herken je deze cyclus van ongeveer 18 / 19 jaar in jouw ontwikkeling?
Wat speelde er toen in jouw leven?
Welke thema’s dienden zich aan?

Het is niet voor niets dat juist deze thema’s zich het afgelopen half jaar opnieuw aandienden. Misschien wel in alle heftigheid. Dit was om jou de mogelijkheid te bieden om alles wat jij in al deze jaren hebt geleerd toe te passen en te kunnen zien hoe je bent gegroeid en wat je allemaal hebt geleerd.

De lessen bestaan waarschijnlijk uit één, meerdere of alle aspecten van onderstaande:

Leven vanuit het nieuwe dat jij komt brengen, i.p.v. oude patronen en programmeringen.
Leven vanuit vertrouwen, i.p.v. angst.
Leven vanuit liefde, i.p.v. pijn of schuld.
Leven vanuit jeZelf, i.p.v. reageren op je buitenwereld.
Leven vanuit een diepere verbinding met en vertrouwen op jeZelf, wie jij bent en hoe jij dingen ziet en ervaart.
Leven vanuit een ruimer bewustzijn van de processen in jou en tussen jou en deze ziel, i.p.v. alleen het aardse en persoonlijkheidsperspectief.

Het is zo waardevol om stil te staan bij deze cyclus, de thema’s, alles wat je hebt doorleefd en geleerd en te zien waar je nu staat.
Het geeft zoveel steun, ontspanning en verzachting door te gaan begrijpen dat de processen die we doormaken groots, omvangrijk zijn en vele aardse jaren of decennia bestrijken en daarbij zo diepgaand zijn, zoveel aspecten omvatten, dat zovele ervaringen nodig zijn om alles volledig te kunnen ervaren, doorvoelen en begrijpen.
Het geeft zoveel rust om innerlijk te weten dat het niet gaat om iets verkeerd hebben gedaan of iets op moeten lossen, maar om het opdoen van ervaring, oefenen en daarmee de mogelijkheid om te groeien als mens en als ziel.

 

Het einde van deze cyclus en het afronden van bepaalde thema’s kan betekenen dat er een andere band en meer nabijheid tussen jou en deze andere ziel ontstaat, maar evengoed kan het zijn dat deze relatie meer naar de achtergrond verschuift of helemaal niet meer resoneert met wie jij nu bent en daarmee uit je leven verdwijnt.

Hoe het ook is, het is goed. Je hoeft niets meer vast te houden of proberen in stand te houden wat er niet is. Je hoeft niets meer proberen te overbruggen, wat niet bereikt kan worden. Het is precies goed zoals het is.

Met de afronding van deze cyclus, in deze thema’s, opent zich een nieuwe fase, een nieuwe cyclus met oneindige nieuwe mogelijkheden…

♥ Lea

Op maandag 21 juni is de lichtactivatie Solstice zomer 2021.

Samen staan we stil bij waar we nu zijn.
Samen vieren we hoe we zijn gegroeid in bewustzijn.
En samen openen we een pad naar meer licht, liefde en bewustzijn
en leven vanuit diepere verbinding met wie we in wezen zijn…

MEER INFO / AANMELDEN

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Boodschap uit de Pleiaden: Licht in je lichaam

Boodschap uit de Pleiaden: Licht in je lichaam

“Tijdens het Pleiadenportaal* is onze energie krachtig aanwezig en voelbaar. Door in deze dagen veel ruimte te laten zijn, je zoveel mogelijk te ontspannen, je bewust af te stemmen en je te openen, kan je het diepste ontvangen.

De energie die wij zijn kan ontvangen worden in de cellen en het DNA van je lichaam.
Hierover willen wij meer uitleggen.
Je lichaam bestaat uit duizenden miljarden cellen. Elke cel heeft een eigen frequentie en bevat lichtere energie van een hogere frequentie of meer verdichte energie van een lagere frequentie.

In elke cel ligt ook informatie opgeslagen. Het licht is, zou je kunnen zeggen, de herinnering aan wie je in wezen bent, aan de energie van de bron of jouw herinnering aan thuis.
De verdichte, duale energieën, zoals angst, pijn, wrok, starheid, beperkende overtuigingen, enzovoort liggen ook in je cellen opgeslagen.

Tijdens het proces dat jullie doorlopen, word je beetje bij beetje bewust van deze oude energieën, informatie en programmeringen en er komt steeds meer ruimte voor licht, liefde en bewustzijn en steeds hogere energiefrequenties.

Tijdens het verhogen van je trillingsfrequentie, gaan niet alle cellen in je lichaam tegelijkertijd in frequentie omhoog. Jouw lichaam bestaat dus uit cellen met meer bewustzijn en cellen met minder bewustzijn. Je bestaat dan ook niet uit één frequentie, maar uit een bandbreedte aan frequenties. Door te groeien in bewustzijn, verschuift je bandbreedte.

De cellen in je lichaam vernieuwen zich regelmatig. Elke keer dat een cel zich vernieuwt, heeft het de mogelijkheid om meer licht en bewustzijn te gaan bevatten. Elke seconde kan jij kiezen waar jouw focus ligt en dit heeft invloed op de cellen die op dat moment worden aangemaakt.

Ligt jouw focus op zwaarte en energieën van lage frequenties, dan wordt dit onderdeel van de nieuw te vormen cel. Ligt je focus op licht, liefde en bewustzijn, dan heeft dit ook invloed op de nieuw te vormen cel.

Elk moment dat jij vanuit bewustzijn en volledige aanwezigheid je aandacht richt op licht, worden jouw nieuwe cellen gevuld met meer licht en hogere energiefrequenties.

In de beginfase van je ontwaken, als je cellen nog veel oude energie bevatten, word je geleid door jouw innerlijke verlangen naar licht. Zo sijpelt er steeds meer licht door. Als een bepaalde hoeveelheid van je cellen op dezelfde verhoogde frequentie functioneert, ontstaat er een soort plateau, waardoor de andere cellen meegenomen kunnen worden in deze verhoogde trilling.

En zo ga je verder. Je kan steeds een level omhoog in frequentie, of beter gezegd, je verschuift in bandbreedte van frequenties.

Het eerste gedeelte naar een hogere frequentie ervaren jullie vaak als het moeilijkste, als ploeteren door mist en modder. Het aankomen op een plateau, voelt als verlichting en opluchting.

Veel rusttijd op zo’n plateau krijgen jullie overigens niet, want de ontwikkelingen en groei gaan snel.

Dit proces van de cellen in je lichaam is vergelijkbaar met het wakker worden van mensen. De mensen die als eerste het pad van ontwaken bewandelen hebben het zwaarste werk. Op het moment dat zij in hun lichaam een bepaalde trilling kunnen vasthouden, gaat dit licht uitstralen naar de mensen om hen heen en zal meer ontwaken en verhoogde trillingen teweeg brengen.

Zoals licht en hoge energiefrequenties van de ene op de andere mens kunnen uitstralen, zo gebeurt dit ook bij de cellen in je lichaam.

Net als bij mensen kan een cel pas het licht en bewustzijn van een andere cel ontvangen, als het oude al op zekere hoogte is opengebroken, als een bepaald level in bewustzijn is bereikt en als de cel open is om de hogere lichtfrequenties te ontvangen. Een bepaalde rijping en ervaring is, zoals overal en altijd, noodzakelijk voor verdere groei…

De essentie van wat wij jullie met deze boodschap mee willen geven is het belang en de kracht van het gebruiken van je focus. Dit is niet om druk te geven, maar juist om waarde toe te kennen aan alle momenten dat het gericht zijn op Licht er IS, en dit te vieren.”


♥ Lea

* In 2021 is het Pleiadenportaal van 17 tot 22 mei.

Vorig jaar hoorde ik voor het eerst over dit portaal en heb me toen dagelijks afgestemd op de binnenkomende energie en deze bewust ontvangen in mijn lichaam. Het was heel bijzonder hoeveel licht er voelbaar was.
Er werd toen al duidelijk gemaakt dat het de bedoeling was dat in 2021 de versterkte energie vanuit de Pleiaden tijdens dit portaal door een grote groep mensen ontvangen en geaard zou worden en dat mijn bijdrage hierin werd gevraagd. 
Dit jaar is er een lichtactivatie op donderdag 20 mei en ik maak ook een korte audio meditatie die je elke dag van het portaal kan luisteren. Beide ondersteunen om de energie die tijdens deze dagen beschikbaar is, diep te kunnen ontvangen…

MEER INFO LICHTACTIVATIE

MEER INFO AUDIO – MEDITATIE

MEER INFO COMBI

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook

Een andere kijk op trauma’s en wonden: Boodschap uit de Pleiaden

Een andere kijk op trauma’s en wonden: Boodschap uit de Pleiaden

“Wij willen met jullie onze visie delen over trauma’s, wonden en heling. Sommige trauma’s en wonden zijn overduidelijk, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik of verlies van een dierbare. Maar velen van jullie hebben veel subtielere wonden.
Regelmatig ervaren jullie iets als zeer pijnlijk, zonder dat jouw omgeving begrijpt waarom jij dit als zodanig ervaart.

We willen je uitnodigen te ervaren hoe onze zienswijze voor jou aanvoelt. Zoals altijd kan je meenemen wat met jou resoneert en langs je heen laten gaan wat niet bij jou past. 

Jullie zijn op aarde gekomen vanuit een veld dat bestaat uit hoge energiefrequenties. Het zijn op aarde, met zovele energieën van lage frequenties, deze te voelen en daarin te leven, was voor jullie een schok en een trauma op zich.

Bewust of onbewust heb je herinneringen aan het veld van hoge trilling waar jij uit voortkomt. Dit is jouw herinnering aan de energie van ‘thuis’. Thuis is oneindig liefdevol voor wie jij bent, wat jij voelt en doormaakt. Er is begrip voor jouw reis, jouw missie. Er is begrip voor alle ervaringen die je opdoet, de gevoelens die je doormaakt, de lessen die je doorloopt en het hogere doel hiervan. Er is diep begrip voor jouw zoektocht en ontdekkingsreis.

Omdat je je (helder of minder duidelijk) het gevoel herinnert zoals het hoort te zijn en wat voor jou vanzelfsprekend is, ondanks dat je hier geen ervaringen mee hebt in je huidige leven, heb je vele ervaringen hier op aarde als hard, eenzaam, pijnlijk en koud ervaren.

Het was ook de bedoeling dat je deze mensen, gebeurtenissen, energieën als pijnlijk of niet fijn zou ervaren. Het was niet de bedoeling dat je dit allemaal normaal zou vinden, accepteren, je aanpassen en hierin mee zou gaan. Zeker niet! 

Doordat je voelde wat er allemaal ‘niet klopt’ voor jou, ben je op reis gegaan, op zoektocht, naar wat voor jou diep van binnen voelt als echt, waar, thuis of fijn.

Dit bericht verschijnt nu in jouw werkelijkheid en jij leest dit, omdat we je willen bemoedigen.
Lang heb je gedacht dat je iets verkeerd deed of dat er iets mis was met jou. We willen je de energie van wat voor jou als thuis voelt, krachtiger laten ervaren.

Vanuit ons gezichtspunt is het niet meer de bedoeling om je bezig te houden met de wond, maar je mag meer bewust worden van jouw herinnering aan hoe het hoort te zijn. Misschien heb je gedacht of hebben mensen je wijsgemaakt dat dit een irreële droom of verlangen is. Wij zeggen: het is echt, het is een herinnering en een innerlijk weten.

Je mag erop gericht zijn om de energie die voor jou voelt als thuis, meer in je bewustzijn te laten komen en deze op weer een dieper niveau herinneren.
Door te beseffen dat dit echt is en het helemaal te voelen in je lichaam, breng je de energie van thuis op aarde.
Want dat is je missie: onze gezamenlijke energie, ons bewustzijn, onze energiefrequenties, op aarde te brengen en te bevatten in je lichaam.

Tijdens het Pleiadenportaal* opent een energetische poort, zodat jij, als ankerpunt, jouw thuis-energie op weer een diepere laag in je lichaam kan ontvangen.

Wij gebruiken voor het gemak het woord ‘Pleiadenportaal’, omdat jullie waarde hechten aan dit soort benamingen, maar in feite vertegenwoordigen wij niet alleen de energie van de Pleiaden, maar een energie die veelomvattender is. Wij komen uit de energie die voor jou voelt als hemels en wonderlijk, en tegelijkertijd helemaal vertrouwd en vanzelfsprekend is.

Voel maar de energie in dit bericht, die is belangrijker dan alleen de woorden. Voel maar of je je aangesproken voelt en of er iets dieps in jou wordt aangeraakt…”

♥ Lea

* In 2021 is het Pleiadenportaal van 17 tot 22 mei.

Vorig jaar hoorde ik voor het eerst over dit portaal en heb me toen dagelijks afgestemd op de binnenkomende energie en deze bewust ontvangen in mijn lichaam. Het was heel bijzonder hoeveel licht er voelbaar was.
Er werd toen al duidelijk gemaakt dat het de bedoeling was dat in 2021 de versterkte energie vanuit de Pleiaden tijdens dit portaal door een grote groep mensen ontvangen en geaard zou worden en dat mijn bijdrage hierin werd gevraagd. 
Dit jaar is er een lichtactivatie op donderdag 20 mei en ik maak ook een korte audio meditatie die je elke dag van het portaal kan luisteren. Beide ondersteunen om de energie die tijdens deze dagen beschikbaar is, diep te kunnen ontvangen…

MEER INFO LICHTACTIVATIE

MEER INFO AUDIO – MEDITATIE

MEER INFO COMBI

Voel je je aangetrokken tot de energie van de Pleiaden en wil je meer lezen?
Lees dan een andere ontvangen boodschap:

LEES HIER: DE ENERGIE VAN ‘THUIS’

IBAN reknr. NL78 INGB 0002 9574 07
KvK: 09199936

© Lea van der Eem ~ Helder Bewustzijn

Volg mij op Facebook